Календарно-тематичне планування з біології.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з біології для 9 класу складене на весь навчальний рік 2021-2022. За програмою розробленою на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.).
Перегляд файлу

Біологія

9 клас

(70 год – 2 год на тиждень, з них 2 год – резервні)

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

№ з/п

Дата

Тема уроку

Примітка

І СЕМЕСТР

Вступ

1

 

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук

 

2

 

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

 

Тема 1. Хімічний склад клітини

3

 

Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки

 

4

 

Органічні речовини. Ліпіди.

 

5

 

Вуглеводи. Властивості вуглеводів

 

6

 

Білки та їх властивості.

 

7

 

Функції білків.  Ферменти, їхня роль у клітині Лабораторне дослідження: Властивостей ферментів

 

8

 

Нуклеїнові кислоти. Властивості та функції РНК

 

9

 

Будова, властивості та функції ДНК.

 

10

 

Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. Розв’язування елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот.

 

11

 

Розв’язування елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот.

 

12

 

Практична робота «Розв’язування елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот»

 

13

 

Узагальнення знань з теми «Хімічний склад». ТО

 

Тема 2. Структура клітини

14

 

Методи дослідження. Типи мікроскопії

 

15

 

Структура еукаріотичної клітини: поверхневий етап.

 

16

 

Цитоплазма, рибосоми, органели руху, клітинний центр.

 

17

 

ЕПС, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі

 

18

 

Мітохондрії, пластиди

 

19

 

Ядро, його структурна організація та функції

 

20

 

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

Лабораторні робота 1. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин.

 

21

 

Узагальнення знань з теми «Структура клітини». ТО

 

Тема 3. Принципи функціонування клітини

22

 

Обмін речовин та енергії. Енергетичний обмін

 

23

 

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах

 

24

 

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання

 

25

 

Пластичний обмін. Фотосинтез: світлова та темнова фаза

 

26

 

Хемосинтез

 

27

 

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах.

 

28

 

Контрольна робота № 1 з теми «Принципи функціонування клітин» ТО

 

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації

29

 

Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів

 

30

 

Основні типи РНК Генетичний код.

 

31

 

Транскрипція

 

32

 

Біосинтез білка Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК

 

ІІ СЕМЕСТР

33

 

Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

 

34

 

Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

 

35

 

Практична робота № 2. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

 

36

 

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз.

 

37

 

Мейоз. Рекомбінація ДНК. Лабораторне дослідження: фаз мітозу

 

38

 

Статеві клітини та запліднення

 

39

 

Етапи індивідуального розвитку

 

40

 

Узагальнення знань з теми  «Збереження та реалізація спадкової інформації» ТО

 

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

41

 

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.

 

42

 

Закони Менделя, їх генетичні основи

 

43

 

Закони Менделя, їх генетичні основи

 

44

 

Практична робота № 3 Складання схем схрещування

 

45

 

Поняття про зчеплення генів і кросинговер. Ознака як результат взаємодії генів.

 

46

 

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

Форми мінливості. Лабораторне дослідження

мінливості в рослин і тварин.

 

47

 

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

 

48

 

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

 

49

 

Сучасні методи молекулярної генетики Проект: Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак (за вибором учня) / родовід родини видатних людей (за вибором учня)

 

50

 

Узагальнення знань з теми «Закономірності успадкування ознак» ТО

 

Тема 6. Еволюція органічного світу

51

 

Популяції живих організмів та їх основні характеристики

 

52

 

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін. Механізми видоутворення

 

53

 

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна

 

54

 

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції

 

55

 

Еволюція людини. Етапи еволюції людини

 

56

 

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

 

57

 

Контрольна робота № 2 з теми «Еволюція органічного світу». ТО

 

Тема 7. Біорізноманіття

58

 

Екосистема. Різноманітність екосистем

 

59

 

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах

 

60

 

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори

 

61

 

Стабільність екосистем та причини її порушення

 

62

 

Біосфера як цілісна система

 

63

 

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища

 

64

 

Узагальнення і систематизація знань з теми. Проект (дослідницький): Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості ТО

 

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

65

 

Поняття про селекцію

 

66

 

Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин

 

67

 

Одомашнення тварин. Методи селекції тварин

 

68

 

Огляд традиційних біотехнологій

 

69

 

Основи генетичної та клітинної інженерії Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично модифіковані організми

 

Узагальнення

70

 

Основні загальні властивості живих систем ТО

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 9 клас, Планування
До підручника
Біологія 9 клас (Задорожний К. М.)
Додано
4 вересня 2021
Переглядів
3646
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку