Календарно-тематичне планування з екології

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з екології.

Для 11 класу

Складена за програмою:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. ЕКОЛОГІЯ. Навчальна програма для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень.

Перегляд файлу

«Погоджено»                                                                                    «Затверджено»

_______________                                                        «__»___________2018 року

Заступник директора з НВР                                                         Директор школи

Л. В. Масло                                                                                         М. А. Підгора

 

 

 

 

 

 

Заклад загальної середньої освіти № 50 м. Києва

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З ЕКОЛОГІЇ

 

на 2018 – 2019 н.р.

 

 

Учителя Іщук Н. А.

 

Складено за програмою:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розглянуто на засіданні МО

Голова МО _______________ Печура О. А.

(протокол № _______ від ______________)

 

11 клас (17 год. – 0,5 год. на тиждень)

п/п

Тема уроку

Дата

11-А

Тема 1. Екологія як наука про довкілля

(орієнтовано 2 год.)

1

Предмет, обєкт, завдання і методи накуки про довкілля. Структура сучасної екології та її місце в системі наук

 

Тема 2. Природа і людина: системний підхід

(орієнтовано 2 год.)

2

Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу. Еволюція уявлень про роль і місце природи у житті суспільства. Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини у природі.

 

3

Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їх екологічні особливості. Масштаби і наслідки антропогенного впливу на природне середовище у сучасному етапі.

Узагальнення і систематизація знань.

Практична робота. Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства і природи.

 

Тема 3. Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень

(орієнтовано 2 год.)

4

Категорія «забруднення». Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища. Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми.

Практична робота. Порівняння обсягів і структури забруднення міст України.

 

5

Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень. Форми стійкості геосистем. Стійкість природних і антропогенізованих геосистем.

Узагальнення і систематизація знань.

 

Тема 4. Проблема деградації природних компонентів

(орієнтовано 2 год.)

6

Поняття «деградація природи» Основні причинидеградації природних компонентів. Типологія компонентів природи за ступенем стійкості до антропогенних чинників.

 

7

Поняття стійкого «консервативного» і немтійкого «прогресивного» компонента природи. Наслідки деградації природних компонентів. Категорія «деградована геосистема»

Узагальнення і систематизація знань.

Практична робота. Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву.

 

Тема 5. Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії (орієнтовано 2 год.)

8

Колообіг речовин і енергії як основний системотворчий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем.

 

9

Колообіги речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю.

Узагальнення і систематизація знань.

Практична робота. Аналіз схем колообігу основних речовин у природі на предмет зміненості їх ланок антропогенною діяльністю.

 

10

Контрольна робота.

 

Тема 6. Проблема збалансованого природокористування

(орієнтовано 2 год.)

11

Категорія «збалансований розвиток», її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування. Досягнення пропорцій між природо-ресурсним потенціалом і особливостями його використання. Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біологічної продукції.

 

12

Поняття «невиснажливого природокористування» Досягнення балансу між основними сферами господарської діяльності.

Узагальнення і систематизація знань.

Практична робота. Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні»

 

Тема 7. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть (орієнтовано 2 год.)

13

Категорія «біорізноманіття» Генетичне видове і екосистемне біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна із ефективних форм збереження біорізноманіття. Основні категорії заповідних об’єктів. Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття.

Практична робота. Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України.

 

 

Тема 8. Проблеми оптимальної ландшафтно-екологічної організації території (орієнтовано 3 год.)

14

Категорія «оптимізація». Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території. Ієрархія цілей організації. Найищий пріоритет природоохоронної та антропоекологічної функцій.

 

15

Оптимізація «природного каркасу» території. Оптимальне співвідношення природних та господарських угідь. Обґрунтування територіальної структури природних угідь. Нормування антропогенних навантажень.

 

16

Контрольна робота.

 

17

Підсумковий урок.

 

 

docx
Пов’язані теми
Екологія, 11 клас, Планування
Додано
13 серпня 2018
Переглядів
2203
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку