10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Урок "​Порівняння обсягів і структури забруднення міст України"

Про матеріал

Порівняння обсягів і структури забруднення міст України

Мета: порівняти обсяг і ступінь забруднення міст України

Обладнання: підручник, зошит, географічний атлас

Хід роботи

1.Ознайомтесь з картосхемою «Викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря». Визначте рівень забрудненості вашої області та порівняйте із сусідніми областями

Перегляд файлу

Дата_______________

Практична робота №2

 

Тема: Порівняння обсягів і структури забруднення міст України

 

Мета: порівняти обсяг і ступінь забруднення міст України

Обладнання: підручник, зошит, географічний атлас

 

Хід роботи

 

 1. Ознайомтесь з картосхемою «Викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря». Визначте рівень забрудненості вашої області та порівняйте із сусідніми областями

 

Викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря (тонн на 1 км2)

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Ознайомтеся з таблицею «Основні джерела забруднення міст України»

Основні джерела забруднення міст України

Назва міста

Основні джерела забруднення

Камянець-Поділь-ський

 •     Екологічні проблеми пов'язані з роботою цементного заводу; підприємствами машинобудування, металообробки, легкої, деревообробної та харчової промисловості, виробництвом будматеріалів.

Київ

- Атмосферне повітря забруднює автомобільний транспорт (до 70%) та аеропорт «Жуляни».

- Катастрофа на Чорнобильській АЕС (середній радіоактивний фон складає близько 18 мкР/год, забрудненість території цезіем-137 від 1 до 3 Кі/км2. Найбільш забруднена північна та північно-східна частини міста).

Черкаси

- Багатопрофільний промисловий центр із переважним розвитком хімічної промисловості. Це обумовлює високе техногенне навантаження на атмосферне повітря.

- Серйозні екологічні проблеми пов'язані з впливом Кременчуцького водосховища, на правому березі якого розташоване місто.

Миколаїв

- Великий центр суднобудування підприємства розташований безпосередньо в Бузькому лимані. Сюди скидаються стічні води міста, суднобудівних та судноремонтних підприємств, розташованих уздовж узбережжя.

- Вода Бузького лиману має стійке забруднення від Миколаєва аж до впадання в Чорне море. Концентрації нафтопродуктів та органічних сполук перевищують допустимі норми в багато разів.

Херсон

- Суднобудівні та судноремонтні підприємства розташовані в Кошовій протоці, гідравлічно зв'язаній із Дніпром.

- Вода протоки вкрита товстим шаром нафтової плівки.

- Вода в нижній течії  Дніпра забруднена багатьма токсичними речовинами, вміст яких перевищує гранично допустимі концентрації. До невирішених міських екологічних проблем Херсона слід віднести відсутність системи скиду, організованого відведення та очистки поверхневого стоку.

Харків

- Розміщення побутових і виробничих відходів, їх викидання з автомобілів у невідведених місцях.

- Забруднення водних об'єктів зливовими та стічними водами,  порушення технологічних регламентів очистки та знезараження стічних вод.

- Основними стаціонарними забруднювачами атмосферного повітря є підприємства теплоенергетичної, нафтогазовидобувної та цементної галузей. У більшості підприємств, зосереджених у кількох промислових зонах міста, відсутні санітарно-захисні зони. Підприємства розташовуються в безпосередній близькості від житлових кварталів.

Донецьк

- Над містом можна спостерігати пелену смогу, що формується викидами промислових підприємств.

- Гострою проблемою міста є водозабезпечення. Із зростанням видобутку вугілля, інтенсивним розвитком підприємств проблема водозабезпечення загострювалася. Забезпечити водою Донецьк можливо тільки за рахунок надходження води по каналу Дніпро—Донбас.

- На багатьох підприємствах Донецької агломерації вода використовується вкрай нераціонально.

- У річки скидається велика кількість неочищених та недо­статньо очищених стічних вод, які можна було б багаторазово використовувати в системах оборотного водопостачання.

- Накопичення твердих виробничих відходів.

Дніпро-петровськ

- Над ним постійно нависає смог, що формується викидами двох потужних металургійних, двох трубопрокатних, коксохімічного, шинного та лакофарбного заводів, а також великих машинобудівних підприємств.

- Підприємства міста скидають у р. Дніпро значний об'єм неочищених та недостатньо очищених стічних вод.

- Існує проблема утилізації та складування відходів металургійного, шинного, коксохімічного та хімічного виробництв. Частина побутових відходів утилізується на сміттєспалювальному заводі.

Запоріжжя

- Над ним постійно нависає темно-фіолетовий серпанок смогу, що формується викидами промислових підприємств

- Великі промислові підприємства опинялись у безпосередній близькості від житлової забудови.

- Очисні споруди перевантажені. На промислових  майданчиках нагромадилася велика кількість відходів у вигляді мулу з високою концентрацією токсичних речовин.

- Наявність Дніпровського і водосховища в межах міста створює для Запоріжжя специфічні екологічні і проблеми, пов'язані з підтопленням прилеглих територій.

Одеса

- Забруднення морського середовища відбувається у результаті скиду в море неочищених та недостатньо очищених стічних вод міста та забрудненого поверхневого стоку з міської території.

- Хімічний завод у порту Південний - потенційно небезпечний в екологічному сенсі(останній витік аміаку у жовтні 2013р.).

- Одеський нафтовий термінал - об'єкт підвищеного екологічного контролю.

- Одеса - центр машинобудування, хімії та нафтохімії, переробки риби та сільгосппродукції. Робота промислових підприємств формує небезпечні викиди в атмосферне і повітря та утворює великі об'єми стічних вод.

- Очисні споруди Одеси перевантажені, працюють неефективно. На долю автотранспорту і та частково морських суден припадає близько 75 % сумарного викиду і забруднених речовин в атмосферне повітря.

Маріуполь

- Маріуполь - порт на Азовському морі.

- Великий центр чорної металургії та важкого машинобудування.

- Проблема забезпечення населення питною водою.

- Пилогазові викиди промислових підприємств формують над містом тяжкий темно-фіолетовий серпанок зі шкідливими домішками в обсягах, які багаторазово ГДК.

 Море в районі Маріуполя і темно-бурого кольору через стоки р. Кальміус та р. Кальчик, на 70-80 % сформований із шахтних та стічних вод. У Таганрозьку затоку потрапляють міські стічні води Маріуполя та його промислових підприємств. Течія відносить забруднені води Дону та стічні води Таганрога на захід, у напрямі Маріуполя. Прозорість морської води в районі Маріуполя і знижується до 0,5 м, тоді як у відкритій частині Азовського моря прозорість води складає 8 м.

Луцьк

- У невеликому за площею місті зосереджено багато промислових підприємств машинобудування та металообробки, хімічної, легкої та харчової промисловості, виробництво будматеріалів.

- Підприємства не оснащені надійними пило- та газовловлювальними установками. У місті порівняно висока забрудненість атмосферного повітря.

Має місце забруднення підземних вод нафтопродуктами в результаті витоку та розливу палива на військовій авіабазі в районі Луцька.

 

 

Захворюваність населення різних областей України

Назва показника

Області України

Вінницька, Київська, Харківська, Хмельницька, Черкаська,

Чернігівська

Івано-Франківська, Львівська, Київська

Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська,

Херсонська

АР Крим, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська,

Полтавська, Сумська

Волинська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська,

Чернівецька

Загальна захворюваність

Вище середнього та середні

Найвищі

Середні

Найнижчі

Нижче середнього та середні

Захворюваність населення працездатного віку

Вище середнього

Найвищі

Нижче середнього

Найнижчі

Середні

Захворюваність дітей

Найвищі

Високі (виняток м.Київ)

Низькі

Нижче середнього та середні

Найнижчі

 

 

 

Середні показники захворюваності населення різних медико-географічних регіонів України

(на 100 тис. населення)

Медико-георгафічні регіони

Захворюваність за класами хвороб

Системи кровообігу

Онкологічних

Крові та кровотворних органів

Ендокринної системи

Системи травлення

Органів дихання

Південно-Східний

3138,0

881,7

57,0

880,9

1886,2

22306,4

Південний

3055,1

773,6

50,9

389,0

1665,2

18124,8

Північно-Східний

3307,5

735,1

75,7

401,1

2537,8

18598,6

Центральний

8750,5

764,7

174,0

599,2

3000,0

17715,8

Західний

3253,1

579,7

136,2

501,6

3901,7

19648,6

 

 1. Використовуючи таблиці «Основні джерела забруднення міст України», «Середні показники захворюваності населення різних медико-географічних регіонів України», «Захворюваність населення різних областей України» порівняйте два міста України та заповніть таблицю

Критерій

Назва міста

Херсон

 

 

Характерні види промисловості

Харчова, Машинобудування, Деревообробна,  Металургія,  Енергетика і паливо

 

 

 

 

 

Види забруднень

Промислове виробництво, зливні випуски у Дніпро, недосконалість агротехнічних прийомів.

 

 

 

 

 

Об’єкти забруднень

Атмосферне повітря, Водні ресурси, Земельні ресурси

 

 

 

 

Стан захворюваності населення

Середній. Найчастіше зустрічаються хвороби органів дихання, рідше  системи кровообігу, системи травлення, онкологічні захворювання, ендокринної системи, найменше - крові та кровотворних органів. Ступінь захворювання населення працездатного віку – нижче середнього, захворюваності дітей - низький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зробіть висновок про рівень забрудненості свого міста порівняно з іншими містами

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Блажко Ніка
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Екологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.)
Додано
14 серпня 2018
Переглядів
7122
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку