19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно-тематичне планування з фізики в 9 класі 2017 /2018 н. р.

Про матеріал

Програма: Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ, 2012.; оновлена 2017. Підручник: Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар'яхтар,С. О. Дов гий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар'яхтара,С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017.– Київ «Ґенеза» 2017р


Перегляд файлу

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

навчального матеріалу

з фізики

               в 9 класі на І і II семестри 2017 /2018 н. р.

Учитель Журавка М. А.

 

 

 

 

Зведена таблиця розподілу навчального часу в класі програма, за якою складено календарно-тематичне планування, видавництво та рік її видання

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

Кількість лабораторних робіт

І

48

3

3

3

6

II

57

3

3

3

1

Усього

105

3

6

6

7

 

 

 

 

Програма: Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ, 2012.; оновлена 2017.

Підручник: Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар,С. О. Дов гий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара,С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017.–  Київ «Ґенеза» 2017р

Фізика 9 клас

3 год.

уроку

Дата прове

дення

Зміст навчального матеріалу

Примітка

I – семестр

Магнітні явища (18 год)

1

 

Магнітні явища. Постійні магніти. Дослід Ерстеда. Магнітне поле. Вступний Інструктаж по інструкції №

 

2

 

Індукція магнітного поля. Магнітне поле Землі.

 

3

 

Магнітне поле провідника зі струмом. Дія магнітного поля на провідник зі струмом.

 

4

 

Сила Ампера.

 

5

 

Розв’язування задач

 

6

 

Магнітні властивості речовини та їх застосування. Гіпотеза Ампера.

 

7

 

Розв’язування задач

 

8

 

Розв’язування задач

 

9

 

Електромагніти та їх застосування.

 

10

 

Лабораторна робота №1 «Складання та випробування електромагніту». Інструктаж по інструкції №

 

11

 

Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовці.

 

12

 

Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм. Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії.

 

13

 

Розв’язування задач

 

14

 

Лабораторна робота №2 «Спостереження явища електромагнітної індукції». Інструктаж по інструкції №

 

15

 

Розв’язування задач

 

16

 

Навчальний проект: навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на вплив магнітних полів; правила безпеки при експлуатації побутових приладів, електродвигунів тощо.

 

17

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

 

18

 

Контрольна робота №1 з теми «Магнітні явища»

 

Світлові явища (20 год)

19

 

Світлові явища. Швидкість поширення світла.

 

20

 

Світловий промінь. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення.

 

21

 

Розв’язування задач

 

22

 

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало.

 

23

 

Розв’язування задач

 

24

 

Лабораторна робота №3 «Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала». Інструктаж по інструкції № 

 

25

 

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.

 

26

 

Розв’язування задач

 

27

 

Лабораторна робота №4 «Дослідження заломлення світла». Інструктаж по інструкції № 

 

28

 

Розв’язування задач

 

29

 

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів.

 

30

 

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи.

 

31

 

Формула тонкої лінзи.

 

32

 

Розв’язання задач

 

33

 

Лабораторна робота №5 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи». Інструктаж по інструкції № 

 

34

 

Розв’язування задач

 

35

 

Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція. Найпростіші оптичні прилади. Окуляри.

 

36

 

Навчальний проект: навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на профілактику захворювань органів зору; значення зору в житті людини та толерантне поводження і допомога людям з вадами зору тощо.

 

37

 

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

38

 

Контрольна робота №2 з теми «Світлові явища»

 

Механічні та електромагнітні хвилі (9 год)

39

 

Виникнення і поширення механічних хвиль.

 

40

 

Розв’язування задач

 

41

 

Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.

 

42

 

Лабораторна робота №6 «Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів». Інструктаж по інструкції № 

 

43

 

Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.

 

44

 

Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль.

 

45

 

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій.

 

46

 

Навчальний проект: навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на дотримання безпеки життєдіяльності і гігієни слуху; значення звуків у житті людини та толерантне поводження і допомого людям з вадами слуху; вплив, захист та значення для розвитку суспільства сучасних засобів зв’язку тощо

 

47

 

Контрольна робота №3 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

 

48

 

Узагальнююче заняття

 

ІІ семестр

Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики (13 год)

49

 

Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи. Використання ізотопів.

 

50

 

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості.

 

51

 

Період піврозпаду радіонукліда.

 

52

 

Розв’язування задач.

 

53

 

Розв’язування задач.

 

54

 

Іонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон.

 

55

 

Розв’язування задач.

 

56

 

Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання

 

57

 

Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор. Атомні електростанції. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір.

 

58

 

Розв’язування задач

 

59

 

Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики.

 

60

 

Навчальний проект: навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на переваги і недоліки використання ядерної енергії, розвиток атомної енергетики України, проблеми Чорнобиля, вплив атомної енергетики на екологію, захист від впливу радіоактивного випромінювання тощо.

 

61

 

Контрольна робота №4 з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

 

Рух і взаємодія. Закони збереження (38 год)

62

 

Рівноприскорений рух. Прискорення.

 

63

 

Розв’язування задач

 

64

 

Графіки прямолінійного рівноприскореного руху.

 

65

 

Розв’язування задач

 

66

 

Розв’язування задач

 

67

 

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона.

 

68

 

Другий закон Ньютона.

 

69

 

Розв’язування задач

 

70

 

Третій закон Ньютона.

 

71

 

Розв’язування задач

 

72

 

Навчальний проект: Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуаційні вправи і задачі на безпеку руху.

 

73

 

Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння.

 

74

 

Розв’язування задач

 

75

 

Розв’язування задач

 

76

 

Рух тіла під дією сили тяжіння.

 

77

 

Розв’язування задач.

 

78

 

Контрольна робота №5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

 

79

 

Рух тіла під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямах і по похилій площині).

 

80

 

Розв’язування задач

 

81

 

Навчальний проект: Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: Фізика у житті сучасної людини.

 

82

 

Розв’язування задач

 

83

 

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу.

 

84

 

Розв’язування задач.

 

85

 

Розв’язування задач

 

86

 

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики.

 

87

 

Розв’язування задач.

 

88

 

Навчальний проект: Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: Україна – космічна держава.

 

89

 

Розв’язування задач

 

90

 

Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах.

 

91

 

Розв’язування задач

 

92

 

Лабораторна робота №7 «Вивчення закону збереження механічної енергії». Інструктаж по інструкції № 

 

93

 

Розв’язування задач

 

94

 

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій.

 

95

 

Фундаментальний характер законів збереження в природі. Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах.

 

96

 

Еволюція фізичної картини світу. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес.

 

97

 

Навчальний проект: Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: застосування закону збереження імпульсу в техніці.

 

98

 

Розв’язування задач.

 

Фізика та екологія (7 год)

99

 

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини.

 

100

 

Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії.

 

101

 

Альтернативні джерела енергії.

 

102

 

Контрольна робота №6 з теми: «Рух і взаємодія. Закони збереження» «Фізика та екологія»

 

103

 

Повторення вивченого матеріалу

 

104

 

Повторення вивченого матеріалу

 

105

 

Узагальнююче заняття

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Планування
Додано
5 серпня 2018
Переглядів
666
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку