12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Календарно-тематичне планування з хімії. 7 клас, 2018-2019 навчальний рік

Про матеріал

Календарно- тематичне планування з хімії для 7 класу на 2018-2019 навчальний рік. Проблема, над якою працюю у 2018 – 2019 навчальному році як вчитель хімії: «Використання інтерактивних технологій у викладанні хімії, з метою розвитку життєвих компетентностей учнів в 3D форматі: ЖИТТЄВІСТЬ, ІНФОРМАЦІЙНІСТЬ, РІЗНОБАРВНІСТЬ»

Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування з хімії

7-й клас

сього 51 години, 1,5 год на тиждень, із них 5 год — резервних)

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

Дата

Тема уроку

ЗНО

 

Вступ (3 години)

 

1

 

Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі.

Короткі відомості з історії хімії.

Вступний інструктаж з БЖД

Навчальний  проект

1. Хімічні знання в різні епохи.

2

 

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з  лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркуванням небезпечних речовин..

Демонстрації:
1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах.

3

 

Практична робота №1 . Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами.  Виконання найпростіших лабораторних операцій. Проведено інструктаж з БЖД.

С.30-31

 

Тема 1. Початкові хімічні поняття (20 година)

 

4

 

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

 

Домашній експеримент:

  1. Взаємодія харчової соди з соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

Демонстрації:
5-9. Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

С.41 № 2,6

5

 

Фiзичні властивості речовин.

Лабораторний дослід № 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.. Проведено інструктаж з БЖД.

С.40 таблиця

6

 

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

§5 с.50 № 1

7

 

Практична робота №2.

Розділення неоднорідної суміші.

Проведено інструктаж з БЖД. Тематична № 1

 

8

 

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

 

Демонстрації:

  1. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

§6 с.58

§7 таблиця № 8

9

 

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

 

10

 

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин. Лабораторний дослід      2   Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

Проведено інструктаж з БЖД.

 

11

 

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи. 

Демонстрації:

4. Зразки металів і неметалів

12

 

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

 

13

 

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Зв'язок між розміщенням елемента у періодичній системі та його валентністю

§13 с.96 № 6 задача

№ 1 с.95 задача

14

 

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

§10 с.96 № 8 с. 76 № 7

15

 

Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

Тематична  № 2

С.77

16

 

Масова частка елемента в складній речовині. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

§11 с.78-80 № 1-3

17

 

Складання формул речовин за масовою часткою елементів у речовині

§14 с.102 тест

18

 

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин.

 Лабораторний дослід      3   Проведення хімічних реакцій Проведено інструктаж з БЖД.

Навчальні проекти

2. Хімічні явища в природному довкіллі

3. Хімічні явища в побуті

4. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах

5. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості

19

 

Практична робота №3 . Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів . Проведено інструктаж з БЖД.

С.79 таблиця -схема

20

 

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції.

Демонстрації:
10. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин.

§16 с. 127 № 3

21

 

Хімічні рівняння.

Захист проектів

22

 

Хімічні рівняння.

 

23

 

Контрольна робота № 1

Тематична № 3

 

УЗГОДЖЕНО керівником ШМО:

УЗГОДЖЕНО заступником директора з НВР:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

 

Тема 2. Кисень (12 годин)

 

24

 

     Повітря, його склад.

§15 с.114 схема

25

 

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

 

§15 № 7 б задача

26

 

Добування кисню в лабораторії (на прикладі гідроген пероксиду і води) та промисловості. Реакція розкладу.

Демонстрації:
11. Добування кисню з гідроген пероксиду

§17 с.129 № 5

27

 

 Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрації:

12. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

13. Доведення наявності кисню

28

 

Практична робота №4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності. Проведено інструктаж з БЖД.

С. 130

29

 

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

 Тематична № 4

§18 с.135 № 1,4

30

 

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Умови виникнення та припинення горіння.

 

Демонстрації:

14. Спалювання простих і складних речовин.

§15 с. 113-114 № 10-11

31

 

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози).

 

Демонстрації:

15. Маркування небезпечних речовин.

§19 с.143 № 9

32

 

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

Навчальні проекти

6. Проблема забруднення повітря та шляхи розв’язування її

7. Дослідження зміни концентрації вуглекислого газу у класній кімнаті під час занять

§20-21

с.145 № 1

 с 149 № 3  

33

 

Розв’язування задач і вправ на визначення масової частки елемента

 

34

 

Розв’язування задач і вправ на визначення масової частки елемента

 

Захист проектів

35

 

Розв’язування задач і вправ на визначення масової частки елемента

Тематична № 5

 

 

Тема 3. Вода (16 годин)

 

36

 

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості.  Вода-розчинник. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини

Навчальні проекти

10.Дослідження фізичних і хімічних властивостей води

§22 с.153 № 4

37

 

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

 

Домашній експеримент:

2.Виготовлення водного розчину кухонної солі

§23 с.157 № 3,4

38

 

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини Виготовлення розчину.

Лабораторний дослід      4   Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.Проведено інструктаж з БЖД.

Демонстрації:

16.Виготовлення розчинів.

§23 с. 155

39

 

Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

 

40

 

Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

 

41

 

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори.

Лабораторний дослід      5   Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами. Проведено інструктаж з БЖД.

 

 

Демонстрації:

17. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.  

18. Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори

§24 с.154 № 2, 7

 

42

 

Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Тематична № 6

Навчальні проекти

8. Проблема збереження чистоти водойм

9. Дослідження якості води з різних джерел

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води

11. Способи очищення води в побуті

12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

Домашній експеримент:

3.Очищення води кип’ятінням і за допомогою побутового фільтру

§25

43

 

Розв’язування розрахункоих задач 4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

Захист проектiв

44

 

Практичні роботи № 5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин Проведено інструктаж з БЖД

 

45

 

Розв’язування розрахункоих задач 4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

 

46

 

Розв’язування розрахункоих задач 4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

 

47

 

Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

 

48

 

Контрольна робота № 2

 

49

 

Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині

Аналіз контрольної 2

50-51

 

Екскурсія. Орієнтовні об’єкти екскурсій. Хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Пожежне депо. Водоочисна станція. Тематична №7

 

УЗГОДЖЕНО керівником ШМО:

УЗГОДЖЕНО заступником директора з НВР:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

 

 

1

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Планування
Додано
9 грудня 2018
Переглядів
745
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку