Календарно-тематичне планування з хімії для 10 класів

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з хімії для 10 класів з врахуванням коригувального навчання та з домашніми завданнями за підручником М. М. Савчин. – Київ: Грамота. – 2018
Перегляд файлу

ПЕРЕВІРЕНО

Заст. директора       

______________                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з хімії

для 10 класів

на І-II семестр 2020-2021 н.р.

 

 

            Учитель  ___________________

 

 

К-сть годин:  1,5 год на тиждень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплановано за програмою для для закладів загальної середньої освіти ХІМІЯ 10-11 класи, рівень стандарту (наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено на засіданні МО вчителів вчителів біології , хімії та основ здоров’я

протокол №  ___   від  ____ р.

 


10 клас, 52 год (1,5 год на тиждень)

п/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання1

Прим.

Повторення початкових понять про органічні речовини. Корекція і узагальнення знань. (3 год)

1

 

Вступний інструктаж з БЖД.

Повторення найважливіших питань про органічні речовини з курсу хімії 9 класу.

Діагностичний контроль знань.

§ 1; № 6-10 ст. 7

 

2

 

Корекція і узагальнення знань за курс 9 класу з теми «Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин).».

завдання в classroom

 

3

 

Корекція і узагальнення знань за курс 9 класу з теми «Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) та нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин.».

§ 2, 3; № 3-5 ст. 14

 

Тема 1. Теорія будови органічних сполук (5 год)

4

 

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Поняття про явище ізомерії та ізомери.

Демонстрації

1. Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D-проектування ).

2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

§ 4; № 3-5 ст. 19

 

5

 

Розв’язування задач.

Розрахункові задачі:

1. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

§ 6: № 1-3 ст. 25

 

6

 

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

§ 5; № 4-7 ст. 22

 

7

 

Класифікація органічних сполук.

Представлення навчальних проектів:

1. Ізомери у природі.

2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

3. 3D-моделі молекул органічних сполук.

§ 5; № 8, 9 ст. 22

 

8

 

Узагальнення знань з теми «Теорія будови органічних сполук.». Самостійна робота.

повторити § 4-6

т1

Тема 2. Вуглеводні (9 год)

9

 

Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

§ 7; № 1-3 ст. 35

 

10

 

Розв’язування задач.

Розрахункові задачі:

2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

§ 9; № 4-6 ст. 44

 

11

 

Хімічні властивості алканів.

Демонстрації:

3. Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.

§ 7; № 6, 7, 8 ст. 35

 

12

 

Розрахункові задачі:

3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

§ 11; № 1-3 ст. 53

 

13

 

Алкени і алкіни. Загальна та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Хімічні властивості етену та етину.

§ 8; № 2-8 ст. 40

 

14

 

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості бензену.

§ 10; № 4, 6, 7, 8 ст. 49

 

15

 

Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів.

§ 12; № 5, 6 ст. 57; повторити § 7-12

 

16

 

Контрольна робота №1 з теми «Вуглеводні».

 

 

17

 

Узагальнення та систематизація знань.

Представлення навчальних проектів:

4. Октанове число та якість бензину.

5. Цетанове число дизельного палива.

6. Ароматичні сполуки навколо нас.

7. Смог як хімічне явище.

8. Коксування вугілля: продукти та їх використання.

 

т2

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки (16 год)

18

 

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв'язок, йог вплив на фізичні властивості спиртів. Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу.

§ 13; № 5, 7, 8 ст. 67

 

19

 

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

§ 14; № 5, 6, 7 ст. 70

 

20

 

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

§ 15; № 5, 6 ст. 73

 

21

 

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів. Хімічні властивості етаналю, його одержання.

Демонстрації:

4. Окиснення етанолу до етаналю.

5. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (віртуально).

6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом (віртуально).

§ 16; № 6-8 ст. 79

 

22

 

Розв'язування задач за рівняннями хімічних реакцій.

повторити § 13-16

 

23

 

Контроль знань з теми «Спирти. Фенол. Альдегіди»

підготувати навчальні проекти

 

24

 

Узагальнення та систематизація знань.

Представлення навчальних проектів:

9. Біогаз.

10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.

11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.

12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

 

т3, С1

 

ІІ семестр

25

 

Повторний інструктаж з БЖД.

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна функціональна група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.

Розрахункові задачі:

4. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

§ 17, 18, № 1-4 ст. 91

 

26

 

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти.

Інструктаж з БЖД.

Лабораторні досліди:

1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

§ 17, № 8-11 ст. 86

 

27

 

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів. Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

Демонстрації:

7. Ознайомлення зі зразками естерів.

8. Відношення жирів до води та органічних розчинників.

9. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

§ 19, № 2-5 ст. 95

 

28

 

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення в природі. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози. Сахароза: молекулярна формула, гідроліз.

Демонстрації

10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду
(за відсутності реагентів – віртуально).

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід

2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

§ 20, № 5, 6, 8 ст. 103

 

29

 

Крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, властивості, гідроліз.

§ 21, № 7, 8, 9 ст. 107

 

30

 

Розв’язування задач та складання рівнянь реакцій за схемами перетворень.

 

завдання в зошиті

 

31

 

Інструктаж з БЖД.

Практична робота:

1. Розв’язування експериментальних задач.

повторити § 13-21

 

32

 

Контрольна робота №2 з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки.»

підготувати навчальні проекти

 

33

 

Узагальнення та систематизація знань.

Представлення навчальних проектів:

13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

14. Âèðîáíèöòâî öóêðó.

15. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

16. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.

17. Етери та естери в косметиці.

18. Біодизельне пальне.

 

T4

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки (6 год)

34

 

Насичені аміни: склад і будова молекули, назва найпростішої за складом сполуки. Будова аміногрупи.  Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну.

§ 22, № 1, 5, 7, ст. 117

 

35

 

Ароматичні аміни: склад і будова молекули, назва найпростішої за складом сполуки. Хімічні властивості аніліну. Одержання аніліну.

Демонстрації:

11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

§ 22, № 2, 3,  ст. 117

 

36

 

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, функціональні групи, систематична номенклатура. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептидна група. Пептиди.

§ 23, № 4-6 ст. 121

 

37

 

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків.

Інструктаж з БЖД.

Лабораторні досліди:

3. Біуретова реакція.

4. Ксантопротеїнова реакція.

§ 24, № 5, 6, 7, ст. 126

 

38

 

Розв’язування задач.

завдання в зошиті; повторити § 22-24

 

39

 

Узагальнення знань з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки.» Самостійна робота

завдання в зошиті

 

40

 

Представлення навчальних проектів:

19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

20. Анілін – основа для виробництва барвників.

21. Синтез білків.

22. Збалансоване харчування – запорука здорового життя.

 

 

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі (6 год)

41

 

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Пластмаси. Реакції полімеризації і поліконденсації. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

§ 25, № 7, 8, ст. 138

 

42

 

Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля.

§ 26, № 5, 6, 7, ст. 144

 

43

 

Каучуки, гума.

§ 27, № 5, 6, 7, ст. 144

 

44

 

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

Демонстрації

13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

§ 28, № 4-7, ст. 148

 

45

 

Розв’язування задач та складання рівнянь реакцій за схемами перетворень. Узагальнення знань з теми «Синтетичні високомолекулярні речовини.».

завдання в зошиті

 

46

 

Контрольна робота №3 з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі»

завдання в зошиті

 

47

 

Узагальнення та систематизація знань.

Представлення навчальних проектів:

23. Виведення плям органічного походження.

24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.

 

 

Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин (3 год)

48

 

Зв’язки між класами органічних речовин. Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

Представлення навчальних проектів:

25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.

27. Перспективи одержання і застосування полімерів із напе-ред заданими властивостями.

§ 29, 30

 

49

 

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.

Представлення навчальних проектів:

28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.

29. Виготовлення виробів із пластикових пляшок.

30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

§ 31-35

 

50

 

Підсумковий урок.

 

т5, С2

51

 

 

 

 

52

 

 

 

 

1 – Домашнє завдання за підручником: Хімія. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту) / М. М. Савчин. – Київ: Грамота. – 2018.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. ПЕТРОВА ЛЮДМИЛА
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Планування
Додано
17 вересня 2020
Переглядів
4105
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку