Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

​КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ХІМІЇ для учнів 7 КЛАСУ за оновленими програмами 2017 року (підручник Григорович)

Про матеріал

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ХІМІЇ для учнів 7 КЛАСУ

Календарно-тематичне планування для 7-9-х класів виконано відповідно до оновленої програми, рекомендованої МОН України: Хімія, 7-9 класи, Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

Перегляд файлу

 

7 клас, 51 год, (1,5 год на тиждень, 2 год резерв)

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Дата

Примітка

(Д/З)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

 

Вступ

3

 

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає  лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії;

знає і розуміє  правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

пояснює призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії.

Діяльнісний компонент

виконує найпростіші лабораторні операції з використанням обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя;

дотримується  правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

Ціннісний компонент

висловлює судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин,  які  входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів; 

робить висновки щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього марковання;

усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішення.

1

Вступний  інструктаж з БЖД (61-1,65-1,71-1,

72-1).  Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії.

Навчальний проект №1: «Хімічні речовини навколо нас.»

Демонстрації

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.

1

 

Григорович  

§ 1,2 – вивчити

Підготувати проект №2

2

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.  Ознайомлення з  лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркованням небезпечних речовин.

Навчальний проект №2:«Історичне значення вогню.»

Інструктаж з БЖД . Лабораторні  досліди

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

1

 

§3,

ст. 20 мал. 15

ст.28-29 вивч.

3

Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії. Інструктаж з БЖД (59-1,65-1,68-1,72-1).  Практична робота№1:

« Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами.  Виконання найпростіших лабораторних операцій.»

1

 

Повт. §3, правила ТБ, пр..р. №1, л.д. №1,2

 

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин.

 

 

Тема 1. Початкові хімічні поняття

 

23

 

 

 

4

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні властивості речовин.

Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1). Лабораторний дослід №3 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.»

1

 

§4

Л.д. №3 -  описати

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;  найпоширеніші хімічні елементи в природі;

наводить приклади простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

пояснює зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали, атоми, молекули;

спостерігає хімічні й фізичні явища;

описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами; явища, які супроводжують хімічні реакції;

використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів, план розділення сумішей;

визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;

Ціннісний компонент

усвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин;

висловлює судження про багатоманітність речовин та значення закону збереження маси речовини;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності;

робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).

 

5

 

Молекули. Атоми.

 

1

 

§6

6

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.  

Демонстрації

3. Періодична система хімічних елементів.

1

 

§7,8

ст.61 табл.1 – символи елементів

7

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

1

 

§5

8

Інструктаж з БЖД (65-1,68-1,72-1). Практична робота №2: «Розділення сумішей».

1

 

Повт §5

Пр..р.№2

9

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

1

 

§10

ст 76 завд.1,2,4

10

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №4 «Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.»

1

 

§9

Савчин ст 42 – 3.4 рів (один) – письм

11

Багатоманітність речовин. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Демонстрації

4. Зразки металів і неметалів.

1

 

§11

ст 34 – 3.4 рів , завд 2,3 (один)

12

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

1

 

§13; ст 76-77 №5 1-4 рів (два

13

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

1

 

§13; ст 77 завд 2,  рів 3 або 4

14

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук

1

 

§13; ст 78 завд 2,3  рів 1-4

15

Контроль знань з теми «Початкові хімічні поняття». Самостійна робота

 

 

Савчин  ст 63 2-4 рів (один)

16

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Розв’язання розрахункових задач №1:«Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.»

1

 

§10

ст 91-95 вар 1-2

завд 1-3

17

Масова частка елемента в складній речовині. Розв’язання розрахункових задач №2: «Обчислення масової частки елемента в складній речовині».

1

 

§11

ст 107-109 

вар 1-2

18

Розв’язання розрахункових задач№3: « Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою».

1

 

§11

ст 117-119 

вар 1-2

19

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції

та явища, що їх супроводжують.  Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1).Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.».

Домашній експеримент

1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

1

 

§14

Дом експерим

Проекти №3,4

 

20

Хімічні властивості речовин. Представлення результатів навчальних проектів №3 «Хімічні явища у природі», №4  «Хімічні явища в побуті.»

1

 

§14

ст 133 рів 1

 

21

Інструктаж з БЖД (65-1,68-1,72-1). Практична робота №3: «Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів».

1

 

Повт §14

ст 132 р 2 завд1

Проекти №5,6

 

22

Представлення результатів навчальних проектів №5 «Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.», №6 «Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.»

1

 

Повт §14

ст 132 р 3 завд1

 

23

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1).Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.»

Демонстрації

5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

1

 

§16

ст 148 р 2 або 3 в 1

ст 162 зад 1

24

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1).Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.»

1

 

Повт §1 – 16

Ст 150 рів 1 №3 або 4; ст 162 зад 2

Підг до контр роботи

25

 

Контрольна робота №1.

1

 

ст 118 рів 3 завд 2-3

26

Аналіз контрольної роботи та коригування знань

учнів.

1

 

ст118 рів4 зав1; ст79 р 4 з 2-3

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

 Безпечне поводження з речовинами.

Підприємливість і фінансова грамотність

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

     Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка елемента в складній речовині».

 

 

 

Тема 2. Кисень

 

11

 

 

 

27

Повітря, його склад.Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

1

 

§15

ст65 рів1 або 2

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає склад молекул кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря;

наводить приклади оксидів, реакцій розкладу і сполучення;

пояснює суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, колообігу Оксигену.

Діяльнісний компонент

розрізняє процеси горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення;

описує поширеність Оксигену в природі;  його фізичні властивості;

характеризує хімічні властивості кисню;

аналізує умови процесів горіння та повільного окиснення;

складає рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом;

використовує лабораторний посуд для добування (з гідроген пероксиду) і збирання кисню;

визначає наявність кисню дослідним шляхом;

дотримується запобіжних заходів під час використання процесів горіння; інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

Ціннісний компонент

обґрунтовує застосування кисню;

оцінює значення кисню в життєдіяльності організмів; озону в атмосфері; вплив діяльності людини на стан повітря;

усвідомлює наслідки небезпечного поводження з вогнем,  відповідальність за збереження повітря від шкідливих викидів.

28

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрації

6. Добування кисню з гідроген пероксиду.

7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

8. Доведення наявності кисню.

1

 

§17

Ст178-179 вар1 рів1-4 –один

Скласти казку про пригоди кисню

29

Інструктаж з БЖД (59-1,61-1,68-1,71- 1).

Практична робота №4 «Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.»

1

 

Повт §15,17

Ст182 вар 3 рів 1 або 2

30

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

1

 

§18

Ст 195-196 завд 2-3 рів 2-4  (один)

31

Повторний інструктаж з БЖД (71-1,72-1).

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Умови виникнення та припинення горіння.

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

1

 

§19

Ст 195-196 завд 4рів 2-4  (один)

32

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду).

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

1

 

§18

Ст 197 завд 3-5 рів 2  або

Ст 198 завд 3-6 рів 3

33

Взаємодія кисню з простими та складними речовинами.

1

 

Повт §18 – 19

Ст 198 рів 4

34

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню. Навчальний проект №7 «Проблема забруднення повітря та способи  розв’язування її.»

1

 

§20-21

Ст 215 експер зад 1

Проект 7-8

35

Представлення результату Навчального проекту №8  «Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять

1

 

§20; ст 210-211 (один)

 

36

Контроль знань з теми «Кисень». Самостійна робота.

1

 

повт§15-21; ст210 р 2 зад 5

37

Аналіз самостійної роботи та коригування знань

учнів.

1

 

Повт§15-21; ст211 р 4 з 4-5

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

    Умови виникнення та припинення горіння.

Здоров’я і безпека

Безпечне поводження з речовинами.

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Склад повітря. Проблема чистого повітря.

Застосування та біологічна роль кисню.

Поняття про окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

Підприємливість і фінансова грамотність

Проблема чистого повітря.

     Поняття про каталізатор.

 

 

 

Тема 3. Вода

 

12

 

 

 

38

Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник.

 

1

 

§22. Творче завд – малюнки вірші тощо

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає склад молекули води;

наводить приклади водних розчинів; формули кислот і основ.

Діяльнісний компонент

описує поширеність води у природі, фізичні властивості води;

розрізняє розчинник і розчинену речовину;

складає рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;

обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об’єм  води в розчині, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини;

розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги;

використовує здобуті знання та навички в побуті для раціонального використання води та збереження довкілля;

володіє елементарними навичками очищення води в домашніх умовах;

Ціннісний компонент

обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;

оцінює роль води в життєдіяльності організмів;

висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону  їх від забруднень;

відповідально ставиться до збереження водних ресурсів.

39

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

 

1

 

§23. Ст7 р 1 вар 1-4 (по рядам 1) Савчин, 9кл

40

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

 

 

§23.

Савчин, 9кл

Ст22-24 р 2-4 №1

41

Виготовлення розчину.

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

Демонстрації

10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

1

 

§23.

Савчин, 9кл

Ст22-24 р 2-4 №2

Підг до пр. роб

42

Інструктаж з БЖД(59-1,61-1,68-1,71- 1).

Практична робота №5 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.»

1

 

Повт §23.

Савчин, 9кл

Ст22-24 р 2-4 №3

43

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори. Інструктаж з БЖД(59-1,61-1,68-1,71- 1). Лабораторний  дослід №10             

«Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.»

Демонстрації

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

1

 

§24.

Савчин, 8кл

Ст 69 вар 1 завд 1, ст 56 вар 1 завд 5

44

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори. Інструктаж з БЖД(59-1,61-1,68-1,71- 1). Лабораторний  дослід №10             

«Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.»

Демонстрації

12. Взаємодія карбон(ІУ) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

1

 

§24.

Савчин, 9кл

Ст 27 зад 7

Ст 28 зад 10

Проект 13

45

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.  Представлення результатів  Еколого-економічного проекту №13: «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

1

 

§24.

Савчин, 9кл

Ст 24 зад 10

Проекти 9-10

46

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Представлення результатів навчальних проектів №9: « Дослідження якості води з різних джерел.»; №10 «Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.»

1

 

§25

Підр №8-10

Проекти 11-12

Творче завд – казка.

47

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах. Представлення результатів навчальних проектів №11: «Способи очищення води в побуті.»; №12: «Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.»

1

 

Повт §22-25 підг до конт роб.

 

48

 

Контрольна робота №2.

1

 

Ст 78 р 3-4 з 2

Ст 82 з 9-10

49

Аналіз контрольної роботи та коригування знань

учнів.

1

 

Ст 76 р 3-4 з 2

Ст 84 з 9-10

50

Повторення: Взаємодія кисню з простими та складними речовинами. Взаємодія води з оксидами.

1

 

Повт §22-25

 

51

Повторення: Розв’язання розрахункових задач:«Обчислення масової частки елемента в складній речовині»; «Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.»

1

 

Повт §11, 23

 

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Здоров’я і безпека

Хімічні властивості води.

Кислотні дощі.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

Підприємливість і фінансова грамотність

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Охорона водойм від забруднення.

     Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка розчиненої речовини».

 

 

Орієнтовні об’єкти екскурсій. Хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Пожежна частина. Водоочисна станція. Аптека. Краєзнавчий музей.

 

 

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Vladimir
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Туровець Олександр Антонович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
1 лютого 2018
Переглядів
538
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку