Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

​КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ХІМІЇ для учнів 7 КЛАСУ за оновленими програмами 2017 року (підручник Григорович)

Про матеріал

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ХІМІЇ для учнів 7 КЛАСУ

Календарно-тематичне планування для 7-9-х класів виконано відповідно до оновленої програми, рекомендованої МОН України: Хімія, 7-9 класи, Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

Перегляд файлу

 

7 клас, 51 год, (1,5 год на тиждень, 2 год резерв)

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Дата

Примітка

(Д/З)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

 

Вступ

3

 

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає  лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії;

знає і розуміє  правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

пояснює призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії.

Діяльнісний компонент

виконує найпростіші лабораторні операції з використанням обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя;

дотримується  правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

Ціннісний компонент

висловлює судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин,  які  входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів; 

робить висновки щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього марковання;

усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішення.

1

Вступний  інструктаж з БЖД (61-1,65-1,71-1,

72-1).  Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії.

Навчальний проект №1: «Хімічні речовини навколо нас.»

Демонстрації

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.

1

 

Григорович  

§ 1,2 – вивчити

Підготувати проект №2

2

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.  Ознайомлення з  лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркованням небезпечних речовин.

Навчальний проект №2:«Історичне значення вогню.»

Інструктаж з БЖД . Лабораторні  досліди

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

1

 

§3,

ст. 20 мал. 15

ст.28-29 вивч.

3

Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії. Інструктаж з БЖД (59-1,65-1,68-1,72-1).  Практична робота№1:

« Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами.  Виконання найпростіших лабораторних операцій.»

1

 

Повт. §3, правила ТБ, пр..р. №1, л.д. №1,2

 

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин.

 

 

Тема 1. Початкові хімічні поняття

 

23

 

 

 

4

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні властивості речовин.

Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1). Лабораторний дослід №3 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.»

1

 

§4

Л.д. №3 -  описати

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;  найпоширеніші хімічні елементи в природі;

наводить приклади простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

пояснює зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали, атоми, молекули;

спостерігає хімічні й фізичні явища;

описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами; явища, які супроводжують хімічні реакції;

використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів, план розділення сумішей;

визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;

Ціннісний компонент

усвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин;

висловлює судження про багатоманітність речовин та значення закону збереження маси речовини;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності;

робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).

 

5

 

Молекули. Атоми.

 

1

 

§6

6

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.  

Демонстрації

3. Періодична система хімічних елементів.

1

 

§7,8

ст.61 табл.1 – символи елементів

7

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

1

 

§5

8

Інструктаж з БЖД (65-1,68-1,72-1). Практична робота №2: «Розділення сумішей».

1

 

Повт §5

Пр..р.№2

9

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

1

 

§10

ст 76 завд.1,2,4

10

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №4 «Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.»

1

 

§9

Савчин ст 42 – 3.4 рів (один) – письм

11

Багатоманітність речовин. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Демонстрації

4. Зразки металів і неметалів.

1

 

§11

ст 34 – 3.4 рів , завд 2,3 (один)

12

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

1

 

§13; ст 76-77 №5 1-4 рів (два

13

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

1

 

§13; ст 77 завд 2,  рів 3 або 4

14

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук

1

 

§13; ст 78 завд 2,3  рів 1-4

15

Контроль знань з теми «Початкові хімічні поняття». Самостійна робота

 

 

Савчин  ст 63 2-4 рів (один)

16

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Розв’язання розрахункових задач №1:«Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.»

1

 

§10

ст 91-95 вар 1-2

завд 1-3

17

Масова частка елемента в складній речовині. Розв’язання розрахункових задач №2: «Обчислення масової частки елемента в складній речовині».

1

 

§11

ст 107-109 

вар 1-2

18

Розв’язання розрахункових задач№3: « Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою».

1

 

§11

ст 117-119 

вар 1-2

19

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції

та явища, що їх супроводжують.  Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1).Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.».

Домашній експеримент

1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

1

 

§14

Дом експерим

Проекти №3,4

 

20

Хімічні властивості речовин. Представлення результатів навчальних проектів №3 «Хімічні явища у природі», №4  «Хімічні явища в побуті.»

1

 

§14

ст 133 рів 1

 

21

Інструктаж з БЖД (65-1,68-1,72-1). Практична робота №3: «Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів».

1

 

Повт §14

ст 132 р 2 завд1

Проекти №5,6

 

22

Представлення результатів навчальних проектів №5 «Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.», №6 «Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.»

1

 

Повт §14

ст 132 р 3 завд1

 

23

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1).Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.»

Демонстрації

5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

1

 

§16

ст 148 р 2 або 3 в 1

ст 162 зад 1

24

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Інструктаж з БЖД (65-1,66-1,72-1).Лабораторний дослід №5-9 «Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.»

1

 

Повт §1 – 16

Ст 150 рів 1 №3 або 4; ст 162 зад 2

Підг до контр роботи

25

 

Контрольна робота №1.

1

 

ст 118 рів 3 завд 2-3

26

Аналіз контрольної роботи та коригування знань

учнів.

1

 

ст118 рів4 зав1; ст79 р 4 з 2-3

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

 Безпечне поводження з речовинами.

Підприємливість і фінансова грамотність

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

     Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка елемента в складній речовині».

 

 

 

Тема 2. Кисень

 

11

 

 

 

27

Повітря, його склад.Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

1

 

§15

ст65 рів1 або 2

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає склад молекул кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря;

наводить приклади оксидів, реакцій розкладу і сполучення;

пояснює суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, колообігу Оксигену.

Діяльнісний компонент

розрізняє процеси горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення;

описує поширеність Оксигену в природі;  його фізичні властивості;

характеризує хімічні властивості кисню;

аналізує умови процесів горіння та повільного окиснення;

складає рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом;

використовує лабораторний посуд для добування (з гідроген пероксиду) і збирання кисню;

визначає наявність кисню дослідним шляхом;

дотримується запобіжних заходів під час використання процесів горіння; інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

Ціннісний компонент

обґрунтовує застосування кисню;

оцінює значення кисню в життєдіяльності організмів; озону в атмосфері; вплив діяльності людини на стан повітря;

усвідомлює наслідки небезпечного поводження з вогнем,  відповідальність за збереження повітря від шкідливих викидів.

28

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрації

6. Добування кисню з гідроген пероксиду.

7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

8. Доведення наявності кисню.

1

 

§17

Ст178-179 вар1 рів1-4 –один

Скласти казку про пригоди кисню

29

Інструктаж з БЖД (59-1,61-1,68-1,71- 1).

Практична робота №4 «Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.»

1

 

Повт §15,17

Ст182 вар 3 рів 1 або 2

30

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

1

 

§18

Ст 195-196 завд 2-3 рів 2-4  (один)

31

Повторний інструктаж з БЖД (71-1,72-1).

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Умови виникнення та припинення горіння.

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

1

 

§19

Ст 195-196 завд 4рів 2-4  (один)

32

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду).

Демонстрації

9. Спалювання простих і складних речовин.

1

 

§18

Ст 197 завд 3-5 рів 2  або

Ст 198 завд 3-6 рів 3

33

Взаємодія кисню з простими та складними речовинами.

1

 

Повт §18 – 19

Ст 198 рів 4

34

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню. Навчальний проект №7 «Проблема забруднення повітря та способи  розв’язування її.»

1

 

§20-21

Ст 215 експер зад 1

Проект 7-8

35

Представлення результату Навчального проекту №8  «Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять

1

 

§20; ст 210-211 (один)

 

36

Контроль знань з теми «Кисень». Самостійна робота.

1

 

повт§15-21; ст210 р 2 зад 5

37

Аналіз самостійної роботи та коригування знань

учнів.

1

 

Повт§15-21; ст211 р 4 з 4-5

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

    Умови виникнення та припинення горіння.

Здоров’я і безпека

Безпечне поводження з речовинами.

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Склад повітря. Проблема чистого повітря.

Застосування та біологічна роль кисню.

Поняття про окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

Підприємливість і фінансова грамотність

Проблема чистого повітря.

     Поняття про каталізатор.

 

 

 

Тема 3. Вода

 

12

 

 

 

38

Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник.

 

1

 

§22. Творче завд – малюнки вірші тощо

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає склад молекули води;

наводить приклади водних розчинів; формули кислот і основ.

Діяльнісний компонент

описує поширеність води у природі, фізичні властивості води;

розрізняє розчинник і розчинену речовину;

складає рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;

обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об’єм  води в розчині, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини;

розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги;

використовує здобуті знання та навички в побуті для раціонального використання води та збереження довкілля;

володіє елементарними навичками очищення води в домашніх умовах;

Ціннісний компонент

обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;

оцінює роль води в життєдіяльності організмів;

висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону  їх від забруднень;

відповідально ставиться до збереження водних ресурсів.

39

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

 

1

 

§23. Ст7 р 1 вар 1-4 (по рядам 1) Савчин, 9кл

40

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

 

 

§23.

Савчин, 9кл

Ст22-24 р 2-4 №1

41

Виготовлення розчину.

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

Демонстрації

10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

1

 

§23.

Савчин, 9кл

Ст22-24 р 2-4 №2

Підг до пр. роб

42

Інструктаж з БЖД(59-1,61-1,68-1,71- 1).

Практична робота №5 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.»

1

 

Повт §23.

Савчин, 9кл

Ст22-24 р 2-4 №3

43

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори. Інструктаж з БЖД(59-1,61-1,68-1,71- 1). Лабораторний  дослід №10             

«Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.»

Демонстрації

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

1

 

§24.

Савчин, 8кл

Ст 69 вар 1 завд 1, ст 56 вар 1 завд 5

44

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори. Інструктаж з БЖД(59-1,61-1,68-1,71- 1). Лабораторний  дослід №10             

«Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.»

Демонстрації

12. Взаємодія карбон(ІУ) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

1

 

§24.

Савчин, 9кл

Ст 27 зад 7

Ст 28 зад 10

Проект 13

45

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.  Представлення результатів  Еколого-економічного проекту №13: «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

1

 

§24.

Савчин, 9кл

Ст 24 зад 10

Проекти 9-10

46

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Представлення результатів навчальних проектів №9: « Дослідження якості води з різних джерел.»; №10 «Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.»

1

 

§25

Підр №8-10

Проекти 11-12

Творче завд – казка.

47

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах. Представлення результатів навчальних проектів №11: «Способи очищення води в побуті.»; №12: «Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.»

1

 

Повт §22-25 підг до конт роб.

 

48

 

Контрольна робота №2.

1

 

Ст 78 р 3-4 з 2

Ст 82 з 9-10

49

Аналіз контрольної роботи та коригування знань

учнів.

1

 

Ст 76 р 3-4 з 2

Ст 84 з 9-10

50

Повторення: Взаємодія кисню з простими та складними речовинами. Взаємодія води з оксидами.

1

 

Повт §22-25

 

51

Повторення: Розв’язання розрахункових задач:«Обчислення масової частки елемента в складній речовині»; «Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.»

1

 

Повт §11, 23

 

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Здоров’я і безпека

Хімічні властивості води.

Кислотні дощі.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

Підприємливість і фінансова грамотність

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Охорона водойм від забруднення.

     Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка розчиненої речовини».

 

 

Орієнтовні об’єкти екскурсій. Хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Пожежна частина. Водоочисна станція. Аптека. Краєзнавчий музей.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Vladimir
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Туровець Олександр Антонович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
1 лютого 2018
Переглядів
1712
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку