Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Календарно-тематичне планування з хімії курсу інваріантної складової навчального плану у 7 – 11 класах на 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з хімії курсу інваріантної складової навчального плану у 7 – 11 класах на 2018-2019 н.р. 10 та 11 класи - рівень стандарт

Перегляд файлу

Відділ освіти Кегичівської районної державної адміністрації

Кегичівський ліцей Кегичівської районної ради Харківської області

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з хімії

курсу інваріантної складової навчального плану

у 7 – 11 класах на 2018-2019 н.р.

 

 

Учитель  хімії

вищої  кваліфікаційної    

категорії,

вчитель-методист

Пухова  Ірина  Миколаївна

 

Розглянуто на засіданні 

методичного обєднанні

вчителів  природничих  предметів

від ___________,  протокол № __

 

ПОГОДЖУЮ

Заступник  директора

з  навчально-виховної  роботи

____________ І.М.Яцко

____________ 2018

____________ І.М.Яцко

____________ 2019

 

 

 

 

Кегичівка 2018

 

 

 

7-й клас (Усього 51 година, 1,5 год на тиждень, із них 5 год — резервних)

К/г

Зміст навчального матеріалу

Дата

Прим

І СЕМЕСТР

3

Вступ

 

1

Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі.

Демонстрації:

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах.

 

 

 

 

2

 

Короткі відомості з історії хімії.

 

 

 

 

3

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом, маркуванням небезпечних речовин.

Лабораторний дослід 1. Дослідження будови полум’я.

Лабораторний дослід 2. Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

 

 

 

 

4

 Практична робота 1. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами.  Виконання найпростіших лаборатор-них операцій.

 

 

 

ТО

21

Тема 1. Початкові хімічні поняття

5

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

 

 

 

 

6

 

Фізичні властивості речовин.

Лабораторний дослід 3. Ознайомлення  з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

 

 

 

 

7

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

 

 

 

 

8

 

Практична робота 2. Розділення сумішей.

 

 

 

 

9

 

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів.

Демонстрації: 3. Періодична система хімічних елементів.

Демонстрації: 4. Зразки металів і неметалів.

 

 

 

 

10

 

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

 

 

 

 

11

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Лабораторний дослід 4. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

 

 

 

 

12

 

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

 

 

 

 

13

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук

 

 

 

ТО

14

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

Розрахункові задачі: 1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини

 

 

 

 

15

 

Масова частка елемента в складній речовині.

 

 

 

 

16

 

 Розрахункові задачі: 2. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

 

 

 

 

17

 

Розрахункові задачі: 3. Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.

 

 

 

 

18

 

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.

Лабораторний дослід 5-9. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

 

 

 

 

19

Практична робота 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів.

 

 

 

 

20

 

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Демонстрація. 5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

 

 

 

 

21

 

Хімічні рівняння.

 

 

 

 

22

Письмова тематична (контрольна) робота

 

 

 

 

23

Узагальнення та систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття». 

 

 

 

 

24

 

Захист міні-проектів

 

 

 

ТО

Домашній експеримент: 1. Взаємодія харчової соди з соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

ІІ СЕМЕСТР

13

Тема 2. Кисень

25

Повітря, його склад. Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

 

 

 

 

26

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстраці:ї 6. Добування кисню з гідроген пероксиду.

7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

8. Доведення наявності кисню.

 

 

 

 

27

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

Демонстрація: 9. Спалювання простих і складних речовин.

 

 

 

 

28

Практична робота 4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.

 

 

 

 

29

 

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

 

 

 

 

30

 

Умови виникнення та припинення горіння.

 

 

 

 

31

 

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози).

 

 

 

 

32

 

Взаємодія кисню зі складними речовинами

 

 

 

 

33

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря.

 

 

 

 

34

Застосування та біологічна роль кисню.

 

 

 

 

35

 

Розв’язування вправ

 

 

 

 

36

Узагальнення та систематизація знань з теми

 

 

 

ТО

10                            Тема 3. Вода

37

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.

 

 

 

 

38

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

 

 

 

 

39

 

Масова частка розчиненої речовини.

 

 

 

 

40

 Розрахункові задачі: 4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

 

 

 

 

41

 

Виготовлення розчину.

Демонстрація: 10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

 

 

 

 

42

Практична робота 5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

 

 

 

 

43

 

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи.

 

 

 

 

44

 

Поняття про індикатори.

Демонстрація: 11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

12. Взаємодія карбон(ІУ) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

Лабораторний дослід 6. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.

 

 

 

 

45

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

 

 

 

 

46

Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.

 

 

 

 

47

 

Розв’язування вправ

 

 

 

 

48

Узагальнення й систематизація знань з теми

 

 

 

 

49

 

Письмова тематична (контрольна) робота

 

 

 

 

50

Аналіз контрольної роботи. Захист міні-проектів

 

 

 

ТО

51

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашній експеримент:

2. Очищення забрудненої води за допомогою власноруч виготовленого фільтру.

Орієнтовні об’єкти екскурсій. Хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Пожежне депо. Водоочисна станція.

 

8 клас

68 години, практичних – 3, контрольних – 2

К/г

Зміст навчального матеріалу

Дата

Прим

8-А

8-Б

І СЕМЕСТР

Повторення основних питань курсу хімії 7 класу (4 год)

1

Найважливіші хімічні поняття.

 

 

 

2

Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення.

 

 

 

3

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

 

 

 

4

Масова частка елемента в складній речовині.

 

 

ТО

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома.  (12 годин)

5

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

 

 

 

6

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

 

 

 

7

Періодичний закон Д. І. Менделєєва (сучасне формулювання). Періодична система хімічних елементів, її структура.

Демонстрації 1. Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми).

 

 

 

8

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.

Демонстрації 2. Моделі атомів (віртуальні 3D).

 

 

 

9

Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі.

Демонстрації 3. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).

 

 

 

10

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20.

 

 

 

11

Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.

 

 

 

12

Поняття про радіус атома.

 

 

 

13

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

 

 

 

14

 

Значення періодичного закону

 

 

 

15

Узагальнення знань з теми: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома».

 

 

 

16

Тематичний контроль знань з теми: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома».

 

 

ТО

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. (10 год)

17

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів хімічних елементів.

 

 

 

18

Ковалентний зв'язок, його утворення.

 

 

 

19

Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул.

 

 

 

20

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

 

 

 

21

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.

Демонстрації 4. Моделі кристалічних ґраток різних типів.

5. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови. Лабораторний  дослід 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

 

 

 

22

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

 

 

 

23

Практична робота 1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту).

 

 

 

24

 

Узагальнення знань.

 

 

 

25

Письмова тематична (контрольна) робота.

 

 

 

26

Аналіз контрольної роботи. Захист міні-проектів

 

 

ТО

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами (9 год)

29

Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Стала Авогадро. Демонстрації 6. Зразки речовин кількістю речовини 1 моль (або однакової кількості речовини).

 

 

 

30

Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.

 

 

 

31

Молярна маса.

 

 

 

32

Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

33

 

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.

 

 

 

34

Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.

 

 

 

35

Відносна густина газів Обчислення з використанням відносної густини газів

 

 

 

36

Узагальнення знань з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

 

 

 

37

Тематичний контроль знань. Самостійна робота.

 

 

ТО

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук (30 год)

38

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.

 

 

 

39

Фізичні властивості оксидів.

Демонстрації 7. Зразки оксидів.

 

 

 

40

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

Демонстрації  8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

 

 

 

41

Фізичні властивості кислот.

Демонстрації  9. Зразки кислот.

 

 

 

42

 

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Демонстрації 10. Хімічні властивості кислот.

Лабораторний дослід 3. Взаємодія хлоридної кислоти з металами.

 

 

 

43

 

Реакція нейтралізації.

Лабораторний дослід 2. Взаємодія лугів з кислотами в розчині.

 

 

 

44

Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну.

 

 

 

45

 

Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Розрахункові задачі

10. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

 

 

ТО

46

Фізичні властивості основ.

Демонстрації  11.  Зразки основ.

 

 

 

47

 

Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями.

Демонстрації 12. Хімічні властивості лугів.

 

 

 

48

 

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання.

Демонстрації 13. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.

 

 

 

49

Заходи безпеки під час роботи з лугами.

Розрахункові задачі

10. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

 

 

 

50

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).

Демонстрації 14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.  

15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей.

 

 

 

51

 

Фізичні властивості середніх.

Демонстрації  16. Зразки солей.

 

 

 

52

 

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Демонстрації 17. Хімічні властивості солей.

 

 

 

53

Хімічні властивості середніх солей. Лабораторний дослід 4. Взаємодія металів із солями у водному розчині.

Лабораторний дослід  5. Взаємодія солей з лугами у водному розчині.

Лабораторний дослід  6. Реакція обміну між солями в розчині

 

 

 

54

Практична робота 2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.

 

 

ТО

55

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Демонстрації 18. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу в   розчин, що утворився.

 

 

 

56

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

 

 

 

57

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Лабораторний дослід  7. Розв’язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну.

 

 

 

58

Практична робота 3. Розв’язування експериментальних задач.

 

 

 

59

Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей.

 

 

 

60

 

Вплив на довкілля і здоров’я людини.

 

 

 

61

 

Розвязування розрахункових задач

 

 

 

62

Узагальнення знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

 

 

 

63

Письмова тематична (контрольна) робота з теми «Основні класи неорганічних сполук»

 

 

 

64

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

65

 

Презентація навчальних проектів

 

 

 

66

 

Презентація навчальних проектів

 

 

 

67

Підведення підсумків ІІ семестру та навчального року.

 

 

 

68

 

Підсумковий урок

 

 

ТО

Домашній експеримент

1. Дія на сік буряка чи червоноголової капусти лимонного соку, оцту, розчину харчової соди, мильного розчину.

 

Орієнтовні об’єкти екскурсій. Краєзнавчий і мінералогічний музеї.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 клас

68 години, практичних – 5, контрольних – 2

Зміст уроку

Дата

Прим

 

І СЕМЕСТР

Повторення основних питань курсу хімії 8 класу (2 години)

1

Склад і власти­вості основних класів неорга­нічних сполук

 

 

 

 

2

Хімічний зв'язок, будова речовини

 

 

 

 

Тема 1. Розчини (19 год)

3

Поняття про дисперсні систе­ми, колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.

 

 

 

 

4

Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

 

 

 

 

5

Будова молекули води, поняття, про вод­невий зв'язок

 

 

 

 

6

Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини.

 

 

 

 

7

Розчинення як фізико-хімічний процес. Те­плові явища, що супроводжують розчинення речо­вин.

Демонстрації  1. Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).

 

 

 

 

8

 

Поняття про кристалогідрати

 

 

 

ТО

9

Електролітич­на дисоціація. Електроліти та неелектроліти

Демонстрація 2. Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).

 

 

 

 

10

Електролітич­на дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.

 

 

 

 

11

Ступінь дисоці­ації. Сильні та слабкі електро­літи

 

 

 

 

12

Поняття про рН розчину. Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

Лабораторний дослід 2. Встановлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти, харчової і косметичної продукції) за допомогою універсального індикатора

Лабораторний дослід 3. Дослідження рН харчової і косметичної продукції.

 

 

 

 

13

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу

Демонстрація 3. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах

 

 

 

 

14

 

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу

Лабораторний дослід 4. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах,  що супро воджуються випаданням осаду.

Лабораторний дослід 5. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах,  що супроводжуються виділенням газу.

Лабораторний дослід 6. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах,  що супроводжуються утворенням води

 

 

 

 

15

Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

 

 

 

 

16

Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

 

 

 

 

17

Виявлення у розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену.

Лабораторний дослід 1. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах.

 

 

 

 

18

Якісні реакції на  хлорид-іони. Застосування якісних реакцій

Лабораторний дослід 7. Виявлення хлорид-іонів у розчині.

 

 

 

 

19

Якісні реакції на  сульфат-, карбонат- іони. Застосування якісних реакцій.

Лабораторний дослід 8. Виявлення сульфат-іонів у розчині.

Лабораторний дослід 9. Виявлення карбонат-іонів у розчині.

 

 

 

 

20

Практична робота 2. Розв'язання екс­периментальних задач

 

 

 

 

21

 

Письмова тематична (контрольна) робота

 

 

 

ТО

Домашній експеримент

1. Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

Тема 2. Хімічні реакції (9 год)

22

Класифікація хімічних реак­цій за різними ознаками. Реакції сполу­чення, розкла­ду, заміщення, обміну.

Демонстрація 4. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції

 

 

 

 

23

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

 

 

 

 

24

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, віднов­лення, окисни­ки, відновники.

 

 

 

 

25

Складання рівнянь найпро­стіших окисно-відновних реакцій. Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

 

 

 

 

26

Екзотермічні та ендотермічні ре­акції. Термохі­мічні рівняння.

 

 

 

 

27

Оборотні й не­оборотні реакції. Хімічна рівно­вага

 

 

 

 

28

Швидкість хімічної реак­ції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

Демонстація 5. Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу

Лабораторний дослід 10. Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою

 

 

 

 

29

Практична робота 3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.

 

 

 

 

30

Тематичне оцінювання

 

 

 

ТО

Тема 3. Найважливіші органічні сполуки (20 + 5 год)

31

Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними). Елементи-органогени

 

 

 

32

 Метан як представник насичених вуглеводнів. Демонстрація 6. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

33

Гомологи мета­ну. Молекулярні та структурні формули, назви. Фізичні власти­вості гомологів метану

 

 

 

34

 

Реакція заміщення для метану.

 

 

 

35

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів.

 

 

 

36

Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості.

 

 

 

37

Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування).

 

 

 

38

Горіння вуглеводнів.

Демонстрація 7. Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

 

 

 

39

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

Демонстрація 8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

 

 

 

40

Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями 

 

 

 

41

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів. Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля.

 

 

 

42

Застосування вуглеводнів. Бензен.

 

 

ТО

43

Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи.

 

 

 

44

Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості.

 

 

 

45

Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол. Лабораторний дослід 11. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом.

 

 

 

46

Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.

 

 

 

47

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

 

 

 

48

Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями. Застосування етанової кислоти.

 Демонстрації: 9. Дія етанової кислоти на індикатори.

10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами.

 

 

 

49

Практична робота 4. Влас­тивості оцтової кислоти

 

 

 

50

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія.

 

 

 

51

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.

 

 

 

52

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.

 

 

 

53

Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.

Лабораторний дослід 12. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.

Лабораторний дослід 13. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).

Лабораторний дослід 14. Взаємодія крохмалю з йодом.

 

 

 

54

 

Поняття про амінокислоти.

 

 

 

55

Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків.

 

 

 

56

Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.

 

 

 

57

Значення природних і синтетичних органічних сполук.

Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

 

 

 

58

 

Письмова тематична (контрольна) робота

 

 

ТО

Домашній експеримент

2. Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника.

3. Виявлення крохмалю в харчових продуктах.

Тема 4. Узагальнення знань з хімії (6 годин)

59

 

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій.

 

 

 

60

Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

 

 

 

61

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

 

 

 

62

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.

 

 

 

63

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки.

 

 

 

64

 

Захист навчальних проектів

 

 

 

65

 

Підсумковий урок

 

 

ТО

 

Орієнтовні об’єкти екскурсій. Водоочисна станція. Підприємства з виробництва пластмас, цукровий завод,   кондитерська, хлібопекарня.

 

 

 

 

 

 

 

 

10 клас

52 год, 1,5 год на тиждень

Зміст уроку

Дата

Прим

10А

10Б

І СЕМЕСТР

Повторення початкових понять про органічні речовини (3 год)

1

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин).

 

 

 

2

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин.

 

 

 

3

Діагностична контрольна робота за курс 9 класу

 

 

ТО

Тема 1. Теорія будови органічних сполук ( 2 год )

4

Теорія будови органічних сполук. Поняття про явище ізомерії та ізомери. Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

Демонстрації

1. Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D-проектування ).

2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

Навчальні проекти

1. Ізомери у природі.

2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

3. 3D-моделі молекул органічних сполук.

 

 

 

5

Класифікація органічних сполук. Розв'язування задач на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

 

 

 

Тема 2. Вуглеводні (16 год )

6

Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

 

 

 

7

Хімічні властивості алканів.

Демонстрації

3. Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.

 

 

 

8

Одержання та використання алканів

 

 

 

9

Розв'язування задач на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

 

 

 

10

Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

 

 

 

11

Хімічні властивості етену та етину.

 

 

 

12

Одержання алкенів та алкінів

 

 

 

13

Розв'язування задач на виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

 

 

 

14

Узагальнююче повторення

 

 

 

15

 

Узагальнюючий контроль знань з теми «Теорія будови органічних речовин. Вуглеводні»

 

 

ТО

16

 Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

 

 

 

17

Хімічні властивості бензену.

 

 

 

18

Методи одержання бензену. Застосування бензену та ароматичних сполук.

 

 

 

19

Повторення та узагальнення знань з теми «Вуглеводні». Захист навчальних проектів

 

 

 

20

Генетичний зв'язок між вуглеводнями. Повторення та узагальнення знань з теми «Вуглеводні».

 

 

 

21

Письмова тематична (контрольна) робота

 

 

ТО

Навчальні проекти

4. Октанове число та якість бензину.

5.  Цетанове число дизельного палива.

6. Ароматичні сполуки навколо нас.

7. Смог як хімічне явище.

8. Коксування вугілля: продукти та їх використання.

9. Біогаз.

10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки (20 год)

22

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

 

 

 

23

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання  етанолу.

Демонстрації

4. Окиснення етанолу до етаналю.

 

 

 

24

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

25

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

Навчальні проекти

11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.

12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

 

 

 

26

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів.

 

 

 

27

Хімічні властивості етаналю, його одержання.

Демонстрації

5. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (віртуально).

6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом (віртуально).

 

 

 

28

Закріплення знань про спирти та альдегіди

 

 

 

29

Узагальнюючий контроль знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

 

 

ТО

30

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.

Лабораторний дослід 1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

 

 

 

31

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації.

 

 

 

32

Одержання етанової кислоти.

Розрахункові задачі

4. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

 

 

 

33

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.

Демонстрація

7. Ознайомлення зі зразками естерів.

Навчальний проект

17. Етери та естери в косметиці.

 

 

 

34

Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

Демонстрації

8. Відношення жирів до води та органічних розчинників.

9. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

Навчальний проект

18. Біодизельне пальне.

 

 

 

35

Закріплення знань про альдегіди, карбонові кислоти, естери, жири. Самостійна робота

 

 

ТО

36

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі.

 

 

 

37

Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.

Лабораторний дослід 2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

Демонстрація

10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (за відсутності реагентів – віртуально).

 

 

 

38

Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз

Навчальні проекти

13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

14. Виробнийтво цукру.

15. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

16. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.

 

 

 

39

Практична робота 1. Розв'язування експериментальних задач.

 

 

 

40

Узагальнення знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

 

 

 

41

Контроль знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

 

 

ТО

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки (4 год)

42

Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи.

 

 

 

43

Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну.

Демонстрації

11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

Навчальні проекти

19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

20. Анілін – основа для виробництва барвників.

23. Виведення плям органічного походження.

 

 

 

44

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціо-нальні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди. Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).

Лабораторні досліди

3. Біуретова реакція.

4. Ксантопротеїнова реакція.

Навчальні проекти

21. Синтез білків.

22.  Збалансоване харчування – запорука здорового життя.

 

 

 

45

Закріплення знань про нітрогеновмісні органічні сполуки

 

 

 

46

Письмова тематична (контрольна) робота

 

 

ТО

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі (4 год)

47

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації.

Демонстрації

13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

 

 

 

48

Пластмаси. Каучуки, гума.  Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

Навчальні проекти

24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.

25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.

27. Перспективи одержання і застосування полімерів із наперед заданими властивостями.

28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.

29. Виготовлення виробів із пластикових пляшок.

 

 

 

49

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

 

 

 

Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин (3 год)

50

Зв’язки між класами органічних речовин. Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

Навчальні проекти

30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

 

 

 

51

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.

 

 

 

52

Підсумковий урок

 

 

ТО

Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.). ХІМІЯ. 10-11 класи. Рівень стандарту. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти

Укладачі: Дубовик О.А. (голова робочої групи), Бобкова О.С., Вороненко Т.І., Глазунов М.М., Іваха Т.С., Рогожнікова О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 клас (рівень стандарт)

1 год на тиждень, усього 35 годин)

Зміст уроку

Дата

Прим

І СЕМЕСТР

Тема 1. Органічні сполуки (30 годин)

1

Теорія як вища форма на­укових знань. Теорія хіміч­ної будови органічних спо­лук 0. М. Бутлерова

 

 

2

Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура на­сичених вуглеводнів

Демонстрація. Моделі молекул вуглеводнів

Лабораторний дослід 1. Виготовлення моделей мо­лекул парафінів

 

 

3

Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура на­сичених вуглеводнів

 

 

4

Багатоманітність органіч­них сполук, їхня класифі­кація

 

 

5

Органічні речовини в жи­вій природі. Рівні струк­турної організації органіч­них речовин

 

ТО

6

Природні джерела органіч­них речовин. Природний і супутній нафтовий гази, їхній склад, використання

 

 

7

Нафта. Склад, властивості нафти

 

 

8

Продукти перегонки наф­ти, їх застосування. Дето­наційна стійкість бензину

Демонстрація. Модель нафтоперегінної

установки

Лабораторний дослід 2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів

 

 

9

Кам'яне вугілля, продукти його переробки

Лабораторний дослід 3. Ознайомлення зі зразка­ми продуктів коксування вугілля та різних видів палива

 

 

10

Основні види палива та їх­нє значення в енергетиці країни

 

 

11

Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводне­вої сировини та викорис­танні продуктів її пере­робки

 

 

12

Синтез органічних сполук різних класів на основі вуг­леводневої сировини

 

 

13

Письмова тематична (контрольна) робота

 

ТО

14

Органічні речовини як основа сучасних матеріалів, Пластмаси

Демонстрація. Виявлення властивостей пластмас: відношення до нагрівання, розчинів кис­лот, лугів, окисників

Лабораторний дослід 4. Ознайомлення зі зразками пластмас

 

 

15

Синтетичні каучуки, гума

 

 

16

Штучні й синтетичні во­локна

Демонстрація. Витягування зі смоли ни­ток капрону чи лавсану Відношення волокон різних видів до розчинів кислот і лугів

Лабораторний дослід 6. Ознайомлення зі зразка­ми натуральних, штучних і синтетичних волокон

 

 

ІІ СЕМЕСТР

17

Органічні сполуки і здо­ров'я людини

 

 

18

Жири, вуглеводи як ком­поненти їжі, їхня роль в організмі

 

 

19

Білки, вітаміни як компо­ненти їжі, їхня роль в ор­ганізмі

 

 

20

Харчові добавки, Е-числа

Лабораторний дослід 7. Ознайомлення зі змістом етикеток до харчових про­дуктів

 

 

21

Поняття про синтетичні лі­карські препарати (на при­кладі аспірину)

 

 

22

Шкідливий вплив алкого­лю на організм людини

Демонстрація. Адсорбція нікотину силі­кагелем

 

 

23

Шкідливий вплив нарко­тичних речовин, тютюно­куріння на організм лю­дини

 

ТО

24

Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімі­кати. Загальні правила поводження з побутовими хі­мікатами

Демонстрація. Зразки побутових хімі­катів

Лабораторний дослід 8. Ознайомлення зі змістом інструкцій до товарів по­бутової хімії

 

 

25

Мило, його склад, мийна дія

 

 

26

Синтетичні мийні засоби. Захист навколишнього се­редовища від забруднення синтетичними мийними засобами

Демонстрація. Зразки синтетичних мийних засобів

Лабораторний дослід 9. Порівняння властивостей мила і синтетичних мий­них засобів

 

 

27

Органічні розчинники, їх застосування

Демонстрації. Зразки органічних розчинників

Розчинність олійної фар­би у воді та гасі

 

 

28

Практична робота. Видалення забруднень із поверхні тканин

 

 

29

Попередження забруднен­ня середовища при вико­ристанні органічних речо­вин у побуті

 

 

30

Письмова тематична (контрольна) робота

 

ТО

31

Аналіз контрольної роботи

 

 

32

Підсумковий урок

 

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія 10-11 класи Рівень стандарту. Київ 2010 рік за редакцією Л.П.Величко, Г.А.Лашевська, Н.В.Титаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
doc
Пов’язані теми
Хімія, Планування
Додано
10 серпня 2018
Переглядів
548
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку