26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Календарно-тематичне планування з історії 5 класу (за оновленими програмами)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з історії України для 5 класу. 2 години на тиждень (1 година на підсилення предмету). Календарне планування за підручником І.Я. Щупак, І.О. Піскарьова, О.В. Бурлака "Вступ до історії" 5 клас.

Перегляд файлу

ВОЗНЕСЕНСЬКА ЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

«ПОГОДЖЕНО»        «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Заступник директора з НВР      Директор

В.О. Левадна        М.М. Биковський

________________________       __________________

________________________      __________________

 

Календарно- тематичне планування

з історії України

5 класу

на 2018/2019

Сидоренко І.В.

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні МО філологічного, художньо-естетичного циклу

Протокол №    від _________ р.

Голова МО: Є.О. Федорець

 

 

Складено до підручника: І.Я. Щупак, І.О. Піскарьова, О.В. Бурлака  Вступ до історії 5 кл.: підруч. для 5 кл. закладів загальної середньої освіти / І. Я. Щупак, І. О. Піскарьова, О. В. Бурлака. — К. : УОВЦ «Оріон»

 

 

Оновлена програма укладена відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р. і № 201 від 10 лютого 2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

5 клас (35 годин+ 35 годин на підсилення)

Дата

Зміст

Д/з

Державні вимоги

 

Вступ. ЩО ТАКЕ ІСТОРІЯ

Умію:

використовувати термін «історія» в різних значеннях (як оповідь, як досвід, як живу пам’ять про життя людей у минулому, як науку);

вправно користуватися підручником.

1

 

 Історія як наука та навчальний предмет. Історія України – складова європейської історії. Підручник з історії.

§1

2

 

Історичний факт, час, простір,

 

3

 

Історичні події та явища.

 

 

Тема 1. ВІДЛІК ЧАСУ В ІСТОРІЇ

Умію:

співвіднести рік – століття – тисячоліття;

визначити тривалість історичної події;

побудувати шкалу історичного часу і встановити за її допомогою хронологічну послідовність подій;

створити і заповнити хронологічну таблицю.

4

 

Календарний та історичний час. Підрахунок історичного часу.

§2

5

 

Робота зі шкалою часу.

 

6

 

Культурні епохи європейської історії

§3

7

 

Історія України на шкалі часу.

 

8

 

Практична робота: Відлік часу в історії, робота зі шкалою часу.

§4

9

 

Практична робота: визначення хронологічної послідовності та історичної відповідності.

 

10

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання

§5

 

Тема 2. ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ІСТОРІЯ

Умію:

скласти розповідь за історичною картою;

визначити географічне розташування й природні умови названих учителем історико-географічних регіонів;

позначити і надписати на контурній карті названі вчителем історико-географічні регіони, територію рідного краю, рідне місто/селище/село.

Розумію:

територію як місце, де відбувалися (розгорталися в часі) історичні події;

поняття «історична карта», «контурна карта»; «історико-географічний регіон», «державний кордон»;

відмінність між географічною (фізичною) та історичною картами;

11

 

Географічний та історичний простір

§6

12

 

Робота з історичною картою

 

13

 

Українські землі на стародавніх картах

§7

14

 

Українські землі на історичних картах

 

15

 

Терени творення нової України.

§8

16

 

Держава Україна та її сусіди.

 

17

 

Історико-географічні регіони України та їх особливості

§9

18

 

Вишиванка – унікальний код твого краю

 

19

 

Територіальне розташування та історичне походження рідного села.

§10

20

 

Практична робота: Позначення і надписування на контурній карті історико-географічних регіонів, територію рідного краю.

 

21

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання

§11

 

Тема 3. ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ

Розумію:

як історики довідуються про минулі часи на основі археологічних розкопок, писемних, речових і усних джерел та як працюють із джерелами;

Умію:

розрізнити історичні джерела за видами;

поставити запитання до змісту історичних джерел;

визначити час і місцевість, де були створені вказані учителем джерела з історії України;

розпізнати відомості про осіб і події та судження про них.

відмінність між минулою дійсністю та джерельними відомостями про неї: як обставини життя

22

 

Історичні джерела та їх різновиди.

§12

23

 

Виявлення та збереження історичних джерел.

 

24

 

Писемні історичні джерела. Різновиди писемних джерел.

§13

25

 

Робота з писемними  історичними джерелами. 

 

26

 

Місця, де зберігають історичні джерела.

§14

27

 

Дослідження і зберігання історичних документів.

 

28

 

Практична робота: Інформація про минуле з візуальних джерел (сімейного фотоальбому, зображень пам’яток історії тощо)

§15

29

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання

§16

 

Тема 4. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ПАМ’ЯТКАХ

Умію:

розпізнати історичні пам’ятки і пам’ятники;

описати пам’ятку історії;

показати на карті місцевість, де розташовані вказані вчителем пам’ятки історії України; визначити епоху, в яку вони виникли;

бібліотеці, за допомогою електронних ресурсів) і впорядкувати (поставити запитання, скласти план) інформацію про пам’ятки і пам’ятники, що встановлені в Україні, у рідному краї;

розповісти про події, життєвий шлях осіб, яким зведено пам’ятники;

наводити приклади порушення прав людини у минулому; розпізнати символічний зміст пам’ятників.

Розумію:

  •     пам’ятку історії як скарб, гордість і надбання народу;
  •     поняття «історична пам’ять», «пам’ятка історії», «пам’ятник», «права людини і громадянина», «конституція»;
  •     як і навіщо турбуватися про пам’ятки історії рідного краю.

Знаю:

 988 р. – хрещення Русі;

 1253 р. – коронація Данила Галицького;

 1648 р. – початок визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Утворення Української козацької держави;

30

 

Пам’ятки історії як джерело історико-культурної інформації. 

§17

31

 

Пам’ятник як витвір мистецтва для увічнення пам’яті про подію або особу.

 

32

 

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України: княжу Русь-Україну.

§18

33

 

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України: козацьку добу.

 

34

 

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України: Кримське ханство

 

35

 

Пам’ять про Українську революцію та Робота з візуальними і писемними джерелами.

§19

36

 

Голодомор в Україні 1932–1933 років.

 

37

 

Пам’ять про Другу світову війну.

§20

38

 

Звитяги українського народу в роки Другої світової війни.

 

39

 

Історія сучасної України мовою пам’яток. Народження незалежної України.

§21

40

 

Історія сучасної України мовою пам’яток: революція Гідності.

 

41

 

Практична робота: Розповідь про  пам’ятку історії або пам’ятник, установлений у рідному краї (на вибір)

§22

42

 

Місце людини в історії: за матеріалами правових пам′яток України.

 

43

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання

§23

 

Тема 5. ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ

Знаю:

імена руських і козацьких літописців, назви їхніх праць;

імена українських істориків та назви головних їхніх досліджень.

Розумію:

значення для людини пам’яті про власне минуле, минуле родини, народу;

взаємопов’язаність історичних подій;

Умію:

відрізнити науково-популярний історичний текст від художнього;

підготувати повідомлення про історичний факт, спираючись на відомості з кількох джерел;

  •     зіставити вибрані події з історії родини, рідного краю та України;

пояснити своє ставлення до історичних фактів і осіб, подій власного життя.

44

 

Фах історика. Геродот – «батько історї»

§24

45

 

Що таке історичний факт, історична особа.

 

46

 

Дослідження історичних подій та явищ.

 

47

 

Історичні праці про Україну та їхні автори. Руські літописи.

§25

48

 

Козацькі літописи. Літопис С. Величка.

 

49

 

Історичні праці ХІХ – початку ХХ ст. «Історія України-Руси» Михайла Грушевського.

 

50

 

Засновники української історичної науки.

§26

51

 

Жінки дослідниці української історії.

 

52

 

Наукове слово про минуле

§27

53

 

Художнє слово про минуле

 

54

 

Родове дерево – історичне джерело

§28

55

 

Практична робота: Повідомлення з історії родини,  презентація родового дерева.

§28

56

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання

§29

 

Тема 6. УСЕ МАЄ МИНУЛЕ

 

Умію:

розпізнати явні зміни, яких упродовж історії зазнало життя в місті й селі;

розпізнати явні зміни, які відбулися в історії у сфері освіти й науки;

встановити окремі причини зростання тривалості життя людей упродовж останніх століть;

висловити припущення про характер занять людей у майбутньому.

57

 

Від натурального до ринкового господарства.

§30

58

 

Застосування досягнень науки й техніки у виробництві та його наслідки

 

59

 

Речові історичні джерела

 

60

 

Практичне заняття: Місто та село. Заняття населення в українських містах і селах у минулому і тепер.

§31

61

 

Практичне заняття: Місто та село. Умови життя населення в українських містах і селах у минулому і тепер.

 

62

 

 Українські школи й на теренах України.

§32

63

 

Університети на українських теренах.

 

64

 

Турбота про здоров’я.

§33

65

 

Медицина. Аптеки.

 

66

 

Спорт. Як колись проводили вільний час

 

67

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання

§34

68-69

 

Повторення вивченого матеріалу

 

70

 

Узагальнення до курсу

§35

 

docx
До підручника
Історія України (Вступ до історії) 5 клас (Власов В.С.)
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
3660
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку