7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Календарно-тематичне планування з курсу «Я у світі» 3-4 клас ( зі змінами )

Про матеріал

Мета предмета: формування здатності дитини на саморозвиток відповідно до своїх здібностей, інтересів і потреб; виховання молодшого школяра як громадянина України – вільної, демократичної, освіченої людини, здатної до незалежних моральних дій; формування навчальних вмінь і навичок та потреби в навчанні, а також здатності до практичного і творчого використання набутих знань; сприяння збагаченню духовного світу та моральної культури дитини, становленню її світогляду.

Перегляд файлу

          Календарно-тематичне планування

                    з курсу «Я у світі»   3-4 клас

                                                (  ЗІ  Змінами )

 

(За наказом МОН УКраїни від 05.08.2016 р. № 948 "Про затвердження змін до навчальних програм 1-4-х класів ЗНЗ" та оновленими навчальними програмами початкової школи)

 1. Знято теми, які дублюються зі змістом предмету «Основи здоров’я» і які доцільніше вивчати на «Основах здоров’я» (Розвиток людини протягом життя, зовнішність людини).
 2. Доповнено чи конкретизовано теми, які повторюються в 3 і 4 класах програми «Я у світі» (Наприклад: «Людське Я» (3 клас) ; Дискусія на одну із тем ( на вибір): « Де закінчується щедрість і розпочинається марнотратство?», «Чим відрізняється стійкість від упертості?»  (4 клас); «Символи держави: Герб, Прапор, Гімн , їх значення».(3 клас) і Національні та державні символи України. Робота з документами. Обговорення с.10, с. 20, с.67. Конституції України. (4 клас) тощо.
 3. Включено в програму практичні роботи, рольові ігри, дискусію, навчальні проекти. Зроблено акцент на тому, що проекти можуть бути колективні, групові, індивідуальні. На кожен навчальний проект запропоновано кілька тем. Це дало змогу об’єднати деякі теми і цим, з одного боку, розвантажити програму, надати право вибору як вчителю так і учню, з іншого, підказати вчителеві на які аспекти варто звернути увагу. Наприклад, після теми «Національні та державні символи України» (4 клас) пропонується практична робота: «Створення фотоколажу ( проведення конкурсу малюнків) на одну із тем (на вибір): «Державні символи у моєму житті», «Хліб і сіль - символи української гостинності», «Свята нашої держави».
 4. Запропоновано практичні види діяльності, які можуть активізувати формування соціальної та громадянської компетентностей:
  • Дослідження діяльності дитячих екологічних організацій, станцій чи груп в твоєму селі, місті чи регіоні.
  • Екологічний рейд «Рідній природі - на допомогу».
  • Благодійна акція “Допомагаємо творити добро”.

 

 

Підручники, за якими проводиться викладання предмета

 

 

 

Клас

 

 

Предмет

 

Інформація про підручник

 

3

 

 

   Я у світі

 

 

Автори - О.В. Тагліна, Г.Ж. Іванова

(Харків.Видавництво «Ранок 2013р.)

 

4

 

 

   Я у світі

Автор - Н.М.Бібік   (Харків.Видавнича група «Основа»2015р.)

Автори  - О.В. Тагліна, Г.Ж. Іванова(Харків.

Видавництво «Ранок» 2015р.)

 

 

 Календарне планування уроків

                                                      з курсу «Я у світі»  ( 3 клас)

                                За підручником О.В. Тагліна, Г.Ж. Іванова

                              1 год на тиждень (всього 35 годин)

 

Зміст навчального матеріалу

К-ть

год

Дата

Прим

 

Я - Людина

1-2

Я – частина природи і суспільства

2

 

 

3-4

Моє зовнішнє «Я». 

2

 

 

5-6

Складові мого внутрішнього «Я»: світосприймання, характер,ідентичність (приналежність).

2

 

 

7

Самостійність та відповідальність.

2

 

 

8-9

Обговорення можливостей досягнення успіху. Практична робота (на вибір учителя та  учнів): складання правил успішного навчання

 

 

 

10-11

Обов’язкові умови успішного розвитку сучасної людини: навчання, праця

2

 

 

 

Я та інші

 

12

Сім’я. Склад сім’ї. Соціальна акція(тематика за вибором учителя). «Здорова сімя – здорова нація»

1

 

 

13

Мої основні права та обов’язки в сім’ї. Родинні стосунки.

Практична робота

Моделювання способів поведінки поштивого ставлення до старших та інших членів сім’ї.

1

 

 

14

Школа. Традиції рідної школи. Права і обов’язки учня/ учениці. Навчальний проект(колективний)

Історія та традиції моєї школи (мого класу).

1

 

 

15

Людські чесноти.

Навчальний проект (груповий, за вибором учителя, учнів)

«Чи важко бути стриманим?», «Чому так важливо бути господарем свого слова», «Людина має творити добро».

1

 

 

16

Ми – споживачі.

Рольова гра

«Супермаркет», «Рекламна агенція» (за вибором учителя)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

Погоджено___________________________

 

Стосунки з однокласниками. Учнівське самоврядування класу. Основні права і обов’язки членів учнівської громади класу. Практична робота Складання і застосування узагальнених правил поведінки, пов’язаних з виконанням соціальних ролей пішохода, пасажира, покупця, відвідувача бібліотеки, кінотеатру тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

18-19

Рольові ігри

Складання і застосування узагальнених правил поведінки в різних ситуаціях, з якими найчастіше зустрічаються діти в класі, у школі, під час екскурсії, походу і т.д.

2

 

 

 

Я – українець

 

20

Суспільство як єдність людських спільнот, їх різноманітність. Відносини людей у суспільстві.

1

 

 

21

Україна – незалежна демократична держава.

1

 

 

22

Символи держави: Герб, прапор, Гімн, їх значення.

1

 

 

23

Громадяни України.

1

 

 

24

Якими правами я наділений/наділена як громадянин/ громадянка України?

1

 

 

25

Конституція України,Декларація прав дитини, Конвенція ООН про права дитини (робота з адаптованими текстами цих документів)

1

 

 

26

Практична робота

Розв’язання прогностичних задач «Що буде, якщо…» Моделювання правомірних  способів  поведінки

1

 

 

27

Навчальний проект (груповий, за вибором учителя, учнів)

 «Славетні українці».

      1

 

 

 

Я – європеєць

 

28

Європейський Союз – співтовариство народів Європи

11  1

 

29

Україна – європейська держава.

1

 

 

30

Я – член європейської спільноти.

1

 

 

31

Земля – спільний дім для людей. Необхідність взаємодопомоги, співпраці,  охорони природи спільними зусиллями

1

 

 

32

Навчальний проект (груповий, за вибором вчителя, учнів)

 «Винаходи людства, що змінили світ»

1

 

 

33

Навчальний проект (груповий, за вибором вчителя, учнів)

 «Винаходи людства, що змінили світ»

1

 

 

34-35

Соціальна (екологічна) акція  «Зазирнути в майбутнє»(тематика за вибором учителя).

Практична робота

Що я можу розповісти про Україну своїм ровесникам за кордоном?

 

2

 

 

                                      Календарне планування уроків

з курсу «Я у світі» 4 клас

за підручниками О.В. Тагліної, Г.Ж. Іванової та Н.М.Бібік

1 год на тиждень ( всього 35 год)

з/п

Тема уроку

Год

Дата

Прим.

 

І семестр

 

 

 

 

Я-ЛЮДИНА (7 год)

 

 

 

1

Я - неповторна  людина

 

 

1

 

 

2

Навчальний проект (індивідуальний проект)

Постать, що подолали життєві труднощі (за вибором учнів).

 

1

 

 

3

Життя  — найвища цінність Практична робота

(Обговорення ст. 6 Конвенції ООН про права дитини, ст. 3, ст. 21, ст. 27 Конституції України).

 

 

1

 

 

4

Особистісний розвиток людини упродовж життя. Навчання як засіб досягнення життєвої мети. Як самому себе виховувати?

Практична робота (за вибором учителя)

 

1

 

 

5

Плануємо пізнавальну діяльність (пізнавальну тему обирає учень). Практична робота: «Я хочу пізнати…»

 

1

 

 

6

Планування самонавчання, взаємонавчання

1

 

 

7

.Навчальний проект (індивідуальний, за вибором учня) «Історія досягнень людини (в науці, спорті чи мистецтві)»,або «Мої досягнення».

1

 

 

 

Я та інші (7 год)

 

 

 

8

Роль сім’ї в моєму житті. Мій родовід. 

 

1

 

 

9

Бюджет сім’ї. Економія і збереження майна.

Навчальний проект (дослідницький, індивідуальний)

Дослідження своїх витрат за тиждень (які товари чи послуги були потрібними і якісними, а на покупці яких можна було зекономити)

 

1

 

 

10

Культура поведінки.

1

 

 

11

Засоби масової інформації мого міста/села/селища.

Практична робота:Написання замітки до місцевої газети про важливі події, що відбулися в місті/селі

1

 

 

12

 • Соціальна (екологічна) акція «Рідній природі - на допомогу». Дослідження діяльності дитячих екологічних організацій, станцій чи груп в твоєму селі, місті чи регіоні.

 

 

1

 

 

13

Конфлікти Як налагодити хороші взаємини?

Практична робота:Складання правил ведення дискусії. «Чи може неправда бути рятівною?»,

 

1

 

 

14

Підсумкове заняття по темі «Я та інші» Практична робота

Дискусія за вибором«Чим відрізняється стійкість від упертості?», «Де закінчується щедрість і розпочинається марнотратство?», «В яких випадках  бути хитрим добре, а в яких – погано».

1

 

 

 

Я – українець (7год)

 

 

 

15

Україна – незалежна, демократична, правова держава.

 

1

 

 

16

Національні та державні символи України. Конституція України (ст.10, ст. 20, ст. 67).

 

 

Погоджено:_______________________________________

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

                             ІІ семестр

 

 

Год

 

 

1

 

   Дата

 

Прим.

18

Практична робота. Створення фотоколажу :проведення конкурсу малюнків: ):  «Державні символи у моєму житті», «Хліб і сіль - символи української гостинності», «Свята нашої держави».

 

1

 

 

20

Приклади правопорушень серед дітей і юридична відповідальність за їх скоєння.

1

 

 

21

Моделювання різних соціальних ролей (учень-вчитель-директор школи-продавець-екскурсовод-водій-міліціонер і т.д.)

 

1

 

 

22

Навчальний проект (груповий, за вибором учнів)

«Я пізнаю Україну», «Сім чудес України»,.

 

1

 

 

23

Навчальний проект (груповий, за вибором учнів)

 «Визначні місця мого краю».

 

1

 

 

 

Я – європеєць (12 год)

 

 

 

24

Україна на карті світу. Найбільші українські спільноти в інших країнах світу.

 

1

 

 

25

Європейський Союз – співтовариство народів Європи.

 

1

 

 

26

Найближчі сусіди України. Запрошення до подорожі

 

1

 

 

27

Навчальний проект : (груповий, за вибором учнів)«Подорожуємо країнами Євросоюзу»

1

 

 

28

Навчальний проект «Подорожуємо країнами світу»

1

 

 

29

 Навчальний проект«Українці, яких знає світ», «Знані в усьому світі українські  вироби» (за  вибором учнів)

1

 

 

30

Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність.

 

1

 

 

31

 • Благодійна акція “Допомагаємо творити добро”.

 

1

 

 

32

 • Усім світом охороняємо природу. Екологічний рейд

 

1

 

 

33

Усім світом охороняємо природні багатства

1

 

 

34

Усім світом охороняємо культуру різних народів Практична робота:

«Складання листа до ровесника-іноземця про свою країну».

 

1

 

 

35

Підсумковий урок

1

 

 

 

                                                 Погоджено:_____________________ 

 

docx
Пов’язані теми
Я у світі, Планування
Додано
24 липня 2018
Переглядів
2365
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку