Календарно тематичне планування з "математики".

Про матеріал
Календарне планування, математика, на 2019 - 2020 н.р. за новою програмо НУШ, та за підручником С. Скворцової,
Перегляд файлу

Календарно тематичний план з математики для 2 класу за Типовою освітньою програмою під керівництвом О.В. Савченко,

до підручника С.О. Скворцова

(140 год,4 години на тиждень)

№п/п

Тема уроку

Дата

 


УЗАГАЛЬНЮЄМО І ВПОРЯДКОВУЄМО ЗНАННЯ І ВМІННЯ ЗА 1 КЛАС
 

 1.  

Повторюємо нумерацію чисел першої сотні

 

 

 1.  

Порівнюємо числа

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації

 

 

 1.  

Узагальнюємо знання про арифметичні дії додавання та віднімання

 

 

 1.  

Узагальнюємо прийоми додавання та віднімання в межах 10

 

 

 1.  

Досліджуємо задачі

 

 

 1.  

Досліджуємо задачі

 

 

 1.  

Аналізуємо задачу

 

 

 1.  

Досліджуємо задачі

 

 

 1.  

Досліджуємо математичні вирази, рівності й нерівності

 

 

 1.  

Повторюємо геометричні фігури; величини

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо числа в межах 100

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо числа порозрядно

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа частинами

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо числа різними способами

 

 

 1.  

Вивчаємо одиниці часу: доба, тиждень, місяць, рік

 

 

 1.  

Перевіряємо свої досягнення.Тематична робота №1

 

 

ДОДАЄМО І ВІДНІМАЄМО ЧИСЛА З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК У МЕЖАХ 20

 1.  

Знайомимося з математичними виразами, що містять дужки

 

 

 1.  

Визначаємо порядок виконання дій у виразах

 

 

 1.  

Складаємо задачі

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо числа частинами

 

 

 1.  

Досліджуємо задачі на знаходження суми трьох доданків

 

 

 1.  

Досліджуємо задачі на знаходження третього числа за сумою двох чисел

 

 

 1.  

Додаємо суму до числа. Віднімаємо суму від числа

 

 

 1.  

Використовуємо переставний закон додавання

 

 

 1.  

Розв’язуємо задачі із зайвими числовими даними

 

 

 1.  

Досліджуємо таблиці додавання чисел у межах 20

 

 

 1.  

Віднімаємо числа на основі взаємозв’язку додавання і віднімання

 

 

 1.  

Обчислюємо периметр многокутника

 

 

 1.  

Досліджуємо задачі, у яких бракує числових даних

 

 

 1.  

Досліджуємо дві послідовні задачі

 

 

 1.  

Досліджуємо таблиці віднімання чисел у межах 20

 

 

 1.  

Знайомимося із виразами зі змінною

 

 

 1.  

Досліджуємо задачі з двома запитаннями

 

 

 1.  

Досліджуємо залежність суми і різниці від зміни одного з компонентів

 

 

 1.  

Досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни її компонента

 

 

 1.  

Порівнюємо математичні вирази

 

 

 1.  

Знайомимося з прийомом округлення

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо числа різними способами

 

 

 1.  

Віднімаємо на основі правила віднімання числа від суми

 

 

 1.  

Віднімаємо числа різними способами

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо числа різними способами

 

 

 1.  

Знайомимося зі складеною задачею

 

 

 1.  

Шукаємо шлях розв’язування складеної задачі

 

 

 1.  

Ділимо складену задачу на прості

 

 

 1.  

Досліджуємо складені задачі на знаходження різниці й суми

 

 

 1.  

Записуємо розв’язання задачі виразом

 

 

 1.  

Розв’язуємо задачі двома способами

 

 

 1.  

Розв’язуємо задачі різними способами

 

 

 1.  

Виконуємо дії з величинами

 

 

 1.  

Досліджуємо задачі на знаходження різниці

 

 

 1.  

Досліджуємо задачі, які містять чотири ключові слова

 

 

 1.  

Перевіряємо додавання і віднімання

 

 

 1.  

Досліджуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння

 

 

 1.  

Розв’язуємо задачі

 

 

 1.  

Перевіряємо свої досягнення. Тематична робота №2

 

 

РОЗВ’ЯЗУЄМО СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ

 1.  

Знайомимося зі складеною задачею

 

 

 1.  

Знайомимося зі складеною задачею
Шукаємо шлях розв’язування складеної задачі

 

 

 1.  

Ділимо складену задачу на прості

 

 

 1.  

Досліджуємо складені задачі на знаходження різниці й суми

 

 

 1.  

Записуємо розв’язання задачі виразом

 

 

 1.  

Розв’язуємо задачі двома способами

 

 

 1.  

Розв’язуємо задачі різними способами

 

 

 1.  

Виконуємо дії з величинами

 

 

 1.  

Досліджуємо задачі на знаходження різниці

 

 

 1.  

Досліджуємо задачі на знаходження різниці
Досліджуємо задачі, які містять чотири ключові слова

 

 

 1.  

Перевіряємо додавання і віднімання

 

 

 1.  

Перевіряємо свої досягнення. Тематична робота №3

 

 

ДОДАЄМО І ВІДНІМАЄМО ЧИСЛА З ПЕРЕХОДОМ

ЧЕРЕЗ РОЗРЯД У МЕЖАХ 100
 

 1.  

Додаємо і віднімаємо числа 

 

 

 1.  

Розв’язуємо складені задачі на знаходження третього доданка

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо числа з переходом через розряд

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо числа з переходом через розряд

 

 

 1.  

Розв’язуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо числа частинами

 

 

 1.  

Розв’язуємо задачі

 

 

 1.  

Розв’язуємо задачі

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо, застосовуючи прийом округлення

 

 

 1.  

Обчислюємо різними способами

 

 

 1.  

Досліджуємо кут

 

 

 1.  

Одержуємо прямий кут

 

 

 1.  

Досліджуємо прямокутник

 

 

 1.  

Досліджуємо прямокутник

 

 

 1.  

Досліджуємо квадрат

 

 

 1.  

Визначаємо периметр многокутника

 

 

 1.  

Розв’язуємо задачі

 

 

 1.  

Розв’язуємо задачі

 

 

 1.  

Досліджуємо коло і круг

 

 

 1.  

Досліджуємо коло і круг

 

 

 1.  

Перевіряємо свої досягнення. Тематична робота №4

 

 

 1.  

Шукаємо шлях розв’язування задачі

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо числа частинами

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо числа частинами

 

 

 1.  

Розв’язуємо задачі

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо числа частинами

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо числа частинами

 

 

 1.  

Розв’язуємо задачі на знаходження суми

 

 

 1.  

Розв’язуємо задачі на знаходження третього числа за сумою двох чисел

 

 

 1.  

Розв’язуємо задачі на знаходження суми

 

 

 1.  

Досліджуємо задачі

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо числа різними способами

 

 

 1.  

Досліджуємо задачі

 

 

 1.  

Досліджуємо задачі

 

 

 1.  

Порівнюємо математичні вирази

 

 

 1.  

Використовуємо в обчисленнях прийом округлення

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо різними способами

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа. Досліджуємо величини

 

 

 1.  

Перевіряємо додавання і віднімання

 

 

 1.  

Перевіряємо свої досягнення. Тематична робота №5

 

 

ВИВЧАЄМО АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ; ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ

 1.  

Досліджуємо суму однакових доданків

 

 

 1.  

Досліджуємо різницю кількох однакових чисел

 

 

 1.  

Додаємо і віднімаємо однакові числа

 

 

 1.  

Розв’язуємо задачі

 

 

 1.  

Знайомимось із арифметичною дією множення

 

 

 1.  

Знайомимось із арифметичною дією ділення 

 

 

 1.  

Знайомимось із математичними виразами: добуток і частка

 

 

 1.  

Вивчаємо назви компонентів і результатів дій множення та ділення

 

 

 1.  

Вивчаємо переставний закон множення; множення з нулем та одиницею

 

 

 1.  

Досліджуємо взаємозв’язок множення та ділення

 

 

 1.  

Вивчаємо ділення з нулем та одиницею

 

 

 1.  

Відкриваємо спосіб множення та ділення на 10

 

 

 1.  

Вивчаємо ділення на рівні частини. Вивчаємо правила порядку виконання дій у виразах

 

 

 1.  

Перевіряємо свої досягнення. Тематична робота №6

 

 

 1.  

Досліджуємо таблицю множення числа 2; таблицю ділення на 2

 

 

 1.  

Розв’язуємо складені задачі на знаходження остачі

 

 

 1.  

Розв’язуємо складені задачі на знаходження суми

 

 

 1.  

Знаходимо невідомий множник; невідоме ділене або дільник

 

 

 1.  

Досліджуємо таблицю множення числа 3; таблицю ділення на 3

 

 

 1.  

Розв’язуємо складені задачі на знаходження різниці. Розв’язуємо задачі на різницеве порівняння

 

 

 1.  

Досліджуємо таблицю множення числа 4; таблицю ділення на 4

 

 

 1.  

Розв’язуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць
Збільшуємо або зменшуємо число в кілька разів

 

 

 1.  

Досліджуємо таблицю множення числа 5; таблицю ділення на 5
Розв’язуємо складені задачі

 

 

 1.  

Вивчаємо кратне порівняння
Досліджуємо таблицю множення числа 6; таблицю ділення на 6

 

 

 1.  

Розв’язуємо складені задачі на кратне порівняння
Досліджуємо таблицю множення числа 7; таблицю ділення на 7

 

 

 1.  

Досліджуємо таблиці множення числа 8 та числа 9; таблиці ділення на 8, на 9

 

 

 1.  

Перевіряємо свої досягнення. Перевіряємо свої досягнення. Тематична робота №7

 

 

 1.  

Повторення вивченого

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 2 клас, Планування
НУШ
Додано
11 вересня 2019
Переглядів
1629
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку