Календарно-тематичне планування з математики для 5, 6, 7, 8, 9 класів на 2023/2024 н. р. за підручниками Істера О.С.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з математики для 5, 6, 7, 8, 9 класів на 2023/2024 н. р. за підручниками Істера О.С.
Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування  

з математики для 5, 6, 7, 8, 9 класів
на 2023/2024 н. р.

Расторгуєва Світлана Петрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З МАТЕМАТИКИ У 5 КЛАСІ

(5 годин на тиждень, 175 годин на навчальний рік)

на 2023 -2024 н.р.

 

Складене відповідно до навчальної програми, розробленої на основі модельної навчальної програми «Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автор Істер О. С.), рекомендованої Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795).

За підручником Істер О. С. Математика : підруч. для 5 кл. закладів загальної середньої освіти. Київ : «Генеза», 2022. 304 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ уроку

Тема уроку

Дата проведення уроку

Примітка

І СЕМЕСТР

ТЕМА 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЗА КУРС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (12 ГОД)

1.

Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел

 

 

2.

Арифметичні дії з натуральними числами

 

 

3.

Поняття дробу. Порівняння дробів

 

 

4.

Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за значенням його дробу. Самостійна робота

 

 

5.

Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами

 

 

6.

Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами

 

 

7.

Числові та буквені вирази

 

 

8.

Числові та буквені вирази

 

 

9.

Рівняння. Самостійна робота

 

 

10.

Геометричні фігури на площині

 

 

11.

Урок узагальнення і систематизації знань

 

 

12

Тематична діагностична (контрольна) робота № 1  «Узагальнення та систематизація знань за курс початкової школи»

 

 

НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ     (ТЕМИ 2‒5) – 64 ГОД

ТЕМА 2. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (15 ГОД)

13.

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи. Натуральні числа. Число нуль.

 

 

14.

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

 

15.

Порівняння натуральних чисел

 

 

16.

Порівняння натуральних чисел. Числові нерівності

 

 

17.

Округлення натуральних чисел

 

 

18.

Округлення натуральних чисел

 

 

19.

Округлення натуральних чисел. Самостійна робота

 

 

20.

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

 

21.

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

 

22.

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

 

23.

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

 

 

24.

Додавання і віднімання натуральних чисел.

 

 

25.

Додавання і віднімання натуральних чисел. Самостійна робота

 

 

26.

Урок узагальнення і систематизації знань

 

 

27.

Тематична діагностична (контрольна) робота № 2  «Натуральні числа. Додавання та віднімання натуральних чисел»

 

 

ТЕМА 3. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (13 ГОД)

28.

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи. Множення натуральних чисел

 

 

29.

Множення натуральних чисел

 

 

30.

Властивості множення

 

 

31.

Властивості множення

 

 

32.

Множення натуральних чисел. Самостійна робота

 

 

33.

Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа

 

 

34.

Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа

 

 

35.

Ділення натуральних чисел

 

 

36.

Ділення натуральних чисел

 

 

37.

Ділення з остачею.

 

 

38.

Ділення з остачею. Самостійна робота

 

 

39.

Урок узагальнення і систематизації знань

 

 

40.

Тематична діагностична (контрольна) робота № 3 «Множення та ділення натуральних чисел»

 

 

ТЕМА 4. ЧИСЛОВІ ТА БУКВЕНІ ВИРАЗИ. ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ (15 ГОД)

41.

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи.

Числові вирази. Буквені вирази та формули

 

 

42.

Числові вирази. Буквені вирази та формули

 

 

43.

Рівняння

 

 

44.

Рівняння

 

 

45.

Рівняння. Самостійна робота

 

 

46.

Текстові задачі на рух

 

 

47.

Текстові задачі на рух

 

 

48.

Текстові задачі на рух

 

 

49.

Текстові задачі економічного змісту

 

 

50.

Текстові задачі економічного змісту

 

 

51.

Вправи на всі дії з натуральними числами

 

 

52.

Вправи на всі дії з натуральними числами

 

 

53.

Вправи на всі дії з натуральними числами. Самостійна робота

 

 

54.

Урок узагальнення і систематизації знань

 

 

55.

Тематична діагностична (контрольна) робота № 4

«Числові та буквені  вирази. Текстові задачі»

 

 

ТЕМА 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ НА ПЛОЩИНІ (21 ГОД)

56.

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи.

Відрізок та його довжина.

 

 

57.

Відрізок та його довжина. Одиниці вимірювання довжини відрізка

 

 

58.

Промінь, пряма

 

 

59.

Промінь, пряма

 

 

60.

Координатний промінь. Шкала

 

 

61.

Координатний промінь. Шкала. Самостійна робота

 

 

62.

Лінійні та стовпчасті діаграми

 

 

63.

Лінійні та стовпчасті діаграми

 

 

64.

Кут. Види кутів

 

 

65.

Кут. Види кутів

 

 

66.

Величина кута. Вимірювання кутів

 

 

67.

Величина кута. Побудова кутів

 

 

68.

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами та сторонами

 

 

69.

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами та сторонами. Самостійна робота

 

 

70.

Прямокутник. Квадрат. Периметр квадрата і прямокутника

 

 

71.

Прямокутник. Квадрат. Рівність фігур

 

 

72.

Рівність фігур

 

 

73.

Площа прямокутника і квадрата. Одиниці вимірювання площі

 

 

74.

Площа прямокутника і квадрата. Одиниці вимірювання площі. Самостійна робота

 

 

75.

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

 

 

76.

Тематична діагностична (контрольна) робота № 5

«Геометричні фігури на площині»

 

 

77.

Резерв часу на І семестр (4 год).

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи. Розв’язування задач і вправ

 

 

78.

Узагальнення та систематизація знань учнів: «Вправи на всі дії з натуральними числами»

 

 

79

Узагальнення та систематизація знань учнів: «Рівняння. Текстові задачі»

 

 

80.

Підбиття підсумків першого семестру. Розв’язування задач і вправ

 

 

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (ТЕМА 6) – 13 ГОД

ТЕМА 6. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (13 ГОД)

81.

Дільники та кратні натурального числа

 

 

82.

Дільники та кратні натурального числа

 

 

83.

Ознаки подільності на 2, 5, 10

 

 

84.

Ознаки подільності на 9 і 3

 

 

85.

Прості та складені числа

 

 

86.

Прості та складені числа. Самостійна робота

 

 

87.

Розкладання чисел на прості множники

 

 

88.

Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа

 

 

89.

Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа

 

 

90.

Найменше спільне кратне

 

 

91.

Найменше спільне кратне.Самостійна робота

 

 

92.

Урок узагальнення і систематизації знань

 

 

93.

Тематична діагностична (контрольна) робота № 6

«Подільність натуральних чисел»

 

 

ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (ТЕМИ 7‒10) – 64 ГОД

ТЕМА 7. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (19 ГОД)

94.

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи. Звичайні дроби

 

 

95.

Знаходження дробу від числа

 

 

96.

Знаходження числа за його дробом

 

 

97.

Дріб як частка двох натуральних чисел

 

 

98.

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 

99.

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 

100.

Правильні і неправильні дроби

 

 

101.

Правильні і неправильні дроби. Самостійна робота

 

 

102.

Мішані числа

 

 

103.

Мішані числа

 

 

104.

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

 

105.

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

 

106.

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

 

107.

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

108.

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

109.

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

110.

Додавання і віднімання мішаних чисел. Самостійна робота

 

 

111.

Урок узагальнення і систематизації знань

 

 

112.

Тематична діагностична (контрольна) робота № 7

«Звичайні дроби»

 

 

ТЕМА 8. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ. ПОРІВНЯННЯ, ОКРУГЛЕННЯ, ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ (13 ГОД)

113.

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи.

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

 

 

114.

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

 

 

115.

Порівняння десяткових дробів

 

 

116.

Порівняння десяткових дробів

 

 

117.

Порівняння десяткових дробів. Самостійна робота

 

 

118.

Округлення десяткових дробів

 

 

119.

Округлення десяткових дробів

 

 

120.

Округлення десяткових дробів

 

 

121.

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 

122.

Додавання і віднімання десяткових дробів. Властивості додавання

 

 

123.

Додавання і віднімання десяткових дробів. Самостійна робота

 

 

124.

Урок узагальнення і систематизації знань

 

 

125.

Тематична діагностична (контрольна) робота № 8

«Десяткові дроби. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів»

 

 

ТЕМА 9. МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ (20 ГОД)

126.

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи. Множення десяткових дробів

 

 

127.

Множення десяткових дробів

 

 

128.

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 

 

129.

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 

 

130.

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 

 

131.

Окремі випадки множення десяткових дробів.

 

 

132.

Окремі випадки множення десяткових дробів. Самостійна робота

 

 

133.

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

 

134.

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

 

135.

Ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000, ..

 

 

136.

Ділення на десятковий дріб

 

 

137.

Ділення на десятковий дріб

 

 

138.

Ділення на десятковий дріб

 

 

139.

Ділення на десятковий дріб

 

 

140.

Ділення на десятковий дріб

 

 

141.

Ділення на десятковий дріб

 

 

142.

Ділення на десятковий дріб

 

 

143.

Ділення десяткового дробу на натуральне число та ділення на десятковий дріб. Самостійна робота

 

 

144.

Урок узагальнення і систематизації знань

 

 

145.

Тематична діагностична (контрольна) робота № 9

«Множення та ділення десяткових дробів»

 

 

ТЕМА 10. СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ. ВПРАВИ НА ВСІ ДІЇ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ І ДЕСЯТКОВИМИ ДРОБАМИ (12 ГОД)

146.

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи.

Середнє арифметичне

 

 

147.

Середнє арифметичне

 

 

148.

Середнє значення величини

 

 

149.

Середнє значення величини

 

 

150.

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

 

151.

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

 

152.

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

 

153.

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

 

154.

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

 

155.

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами. Самостійна робота

 

 

156.

Урок узагальнення і систематизації знань

 

 

157.

Тематична діагностична (контрольна) робота №10

«Середнє арифметичне. Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами»

 

 

ТЕМА 11. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
(13 ГОД)

158.

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи.

Натуральні числа. Порівняння й округлення натуральних чисел.

 

 

159.

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості

 

 

160.

Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння. Текстові задачі

 

 

161.

Текстові задачі. Відрізок, пряма, промінь. Координатний промінь.

 

 

162.

Кут, трикутник, прямокутник, квадрат. Площа та периметр квадрата і прямокутника

 

 

163.

Подільність натуральних чисел

 

 

164.

Подільність натуральних чисел

 

 

165.

Звичайні дроби

 

 

166.

Звичайні дроби

 

 

167.

Десятковий дріб. Порівняння десяткових дробів. Округлення десяткових дробів

 

 

168.

Арифметичні дії з десятковими дробами

 

 

169.

Арифметичні дії з десятковими дробами

 

 

170.

Тематична діагностична (контрольна) робота №11

«Повторення і систематизація навчального матеріалу»

 

 

171.

Резерв часу на ІІ семестр. Додаткові теми (5 год).

Аналіз діагностичної (контрольної) роботи. Найпростіші комбінаторні задачі

 

 

172.

Розв’язування текстових задач алгебраїчним методом.

 

 

173.

Розв’язування нерівностей з одним невідомим

 

 

174.

Розкладання натуральних чисел, більших за тисячу, на прості множники. Знаходження НСД і НСК двох (кількох) чисел в межах тисячі

 

 

175.

Логічні задачі. Підсумковий урок

 

 

 

Календарно-тематичне планування

уроків математики у 6 класі

на 2023 - 2024 н.р.,

з розрахунку 5 годин на тиждень,

175 годин за рік

 

Складено до підручника  «Математика» (підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер)

відповідно до модельної навчальної програми «Математика 5-6 класи» для закладів загальної  середньої освіти (автор Істер О.С.).

 

Назва теми

Кількість годин

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЗА 5 КЛАС

11 ГОДИН

 ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

44 ГОДИНИ

ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

35 ГОДИН

РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ

73 ГОДИНИ

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

12 ГОДИН

Всього

175 годин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку

Дата

Примітка

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЗА 5 КЛАС (11 ГОДИН)

 1.  

Натуральні числа та дії з ними

 

 

 1.  

Розв’язування вправ на всі дії із натуральними числами

 

 

 1.  

Геометричні фігури та величини

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Подільність натуральних чисел

 

 

 1.  

Розв’язування вправ на подільність натуральних чисел

 

 

 1.  

Дробові числа та дії з ними

 

 

 1.  

Розв’язування вправ із дробами

 

 

 1.  

Розв’язування задач із дробами

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань

 

 

 1.  

Діагностувальна робота № 1 по темі: «Повторення вивченого у 5 класі»

 

 

ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (44 ГОДИНИ )

 1.  

Аналіз діагностувальної роботи. Поняття про відсотки

 

 

 1.  

Перетворення відсотків у дріб і навпаки

 

 

 1.  

Знаходження відсотка від числа

 

 

 1.  

Розв’язування вправ на знаходження відсотка від числа

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.  

Знаходження числа за значенням його відсотка

 

 

 1.  

Розв’язування текстових задач на знаходження числа за його відсотком

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Основна властивість дробу. Скорочення дробів

 

 

 1.  

Зведення дробів до нового знаменника

 

 

 1.  

Найменший спільний знаменник дробів

 

 

 1.  

Зведення дробів до спільного знаменника

 

 

 1.  

Порівняння дробів з різними знаменниками

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.  

Додавання і віднімання звичайних дробів з різними знаменниками

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь і текстових задач

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.  

Перетворення звичайних дробів у десяткові

 

 

 1.  

Нескінченні періодичні десяткові дроби

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Десяткове наближення звичайного дробу

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

 

 

 1.  

Діагностувальна робота № 2 по темі: «Відсотки. Додавання і віднімання звичайних дробів»

 

 

 1.  

Аналіз діагностувальної роботи. Множення звичайних дробів

 

 

 1.  

Правило множення звичайних дробів

 

 

 1.  

Правило множення мішаних чисел

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Правила знаходження дробу від числа

 

 

 1.  

Знаходження відсотка від числа

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.  

Взаємно обернені числа

 

 

 1.  

Правило ділення звичайних дробів

 

 

 1.  

Правило ділення мішаних чисел

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ на всі дії із звичайним дробами

 

 

 1.  

Розв’язування текстових задач

 

 

 1.  

Знаходження числа за значенням його дробу

 

 

 1.  

Знаходження числа за значенням його відсотків

 

 

 1.  

Розв’язування вправ на всі дії із звичайними та десятковими дробами

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

 

 

 1.  

Діагностувальна робота № 3 по темі: «Вправи на всі дії зі звичайними дробами»

 

 

ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (35 ГОДИН)

 1.  

Аналіз діагностувальної роботи. Поняття відношення

 

 

 1.  

Відношення величин

 

 

 1.  

Основна властивість відношення

 

 

 1.  

Пропорція

 

 

 1.  

Основна властивість пропорції

 

 

 1.  

Задачі на знаходження невідомого члена пропорції

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь за допомогою пропорції

 

 

 1.  

Пряма пропорційна залежність

 

 

 1.  

Розв’язування задач на прямо пропорційні величини

 

 

 1.  

Поняття про масштаб

 

 

 1.  

Розв’язування задач, пов’язаних з масштабом

 

 

 1.  

Знаходження відстаней на карті

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.  

Поділ числа у заданому відношенні

 

 

 1.  

Розв’язування задач на поділ числа у заданому відношенню

 

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань

 

 

 1.  

Діагностувальна робота №4 по темі: «Відношення і пропорції. Масштаб»

 

 

 1.  

Аналіз діагностувальної роботи. Обернено пропорційні величини

 

 

 1.  

Властивість обернено пропорційних величин

 

 

 1.  

Розв’язування задач на обернено пропорційні величини

 

 

 1.  

Відсоткове відношення двох чисел

 

 

 1.  

Зміна величини у відсотках

 

 

 1.  

Відсоткові розрахунки

 

 

 1.  

Розв’язування задач на знаходження відсотка від числа

 

 

 1.  

Розв’язування задач на знаходження числа за його відсотком

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.  

Коло. Довжина кола

 

 

 1.  

Круг. Площа круга

 

 

 1.  

Круговий сектор

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Кругові діаграми

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.  

Урок узагальнення і систематизації знань

 

 

 1.  

Діагностувальна робота № 5 по темі: «Пропорційні величини. Коло. Круг»

 

 

РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ (73 ГОДИНИ)

 1.  

Аналіз діагностувальної роботи. Додатні та від’ємні числа. Число нуль

 

 

 1.  

Додатні та від’ємні числа

 

 

 1.  

Координатна пряма

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Модуль числа

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.      

Порівняння раціональних чисел

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.      

Урок узагальнення і систематизації знань

 

 

 1.      

Діагностувальна робота № 6 по темі: «Раціональні числа, зображення їх на координатній прямі та порівняння»

 

 

 1.      

Аналіз діагностувальної роботи. Додавання від’ємних чисел

 

 

 1.      

Додавання від’ємних чисел

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.      

Додавання чисел з різними знаками

 

 

 1.      

Додавання раціональних чисел

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.      

Властивості додавання

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.      

Віднімання раціональних чисел

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.      

Вправи на додавання і віднімання раціональних чисел

 

 

 1.      

Правило розкриття дужок

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.      

Урок узагальнення і систематизації знань

 

 

 1.      

Діагностувальна робота №7 по темі: «Додавання і віднімання раціональних чисел»

 

 

 1.      

Аналіз діагностувальної роботи. Множення раціональних чисел

 

 

 1.      

Правила множення раціональних чисел

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.      

Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.      

Розподільна властивість множення

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.      

Подібні доданки та їх зведення

 

 

 1.      

Вправи на зведені доданки

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.      

Урок узагальнення і систематизації знань

 

 

 1.      

Діагностувальна робота №8 по темі: «Множення раціональних чисел»

 

 

 1.      

Аналіз діагностувальної роботи. Ділення раціональних чисел

 

 

 1.      

Ділення раціональних чисел

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.      

Розв’язування рівнянь

 

 

 1.      

Основна властивість рівнянь

 

 

 1.      

Розв’язування рівнянь

 

 

 1.      

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

 

 1.      

Розв’язування текстових задач

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.      

Урок узагальнення і систематизації знань

 

 

 1.      

Діагностувальна робота №9 по темі: «Ділення раціональних чисел. Рівняння»

 

 

 1.      

Аналіз діагностувальної роботи. Розв’язування вправ на всі дії із раціональними числами

 

 

 1.      

Розв’язування вправ на всі дії із раціональними числами

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.      

Перпендикулярні прямі

 

 

 1.      

Паралельні прямі

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.      

Координатна площина

 

 

 1.      

Визначення координат точок

 

 

 1.     \

Побудова точок на координатній площині

 

 

 1.      

Приклади графіків залежностей між величинами

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 1.      

Куб. Прямокутний паралелепіпед. Розгортка прямокутного

паралелепіпеда

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.      

Об’єм куба і прямокутного паралелепіпеда. Одиниці вимірювання об’єму

 

 

 1.      

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.      

Урок узагальнення і систематизації знань

 

 

 1.      

Діагностувальна робота №10 по темі: «Перпендикулярні та паралельні прямі, паралелепіпед, куб»

 

 

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА РІК (12 ГОДИН)

 1.      

Аналіз діагностувальної роботи. Звичайні дроби

 

 

 1.      

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

 

 

 1.      

Відношення і пропорції

 

 

 1.      

Відсоткові розрахунки

 

 

 1.      

Коло. Круг. Додатні та від’ємні числа.

 

 

 1.      

Модуль числа

 

 

 1.      

Додавання і віднімання раціональних чисел

 

 

 1.      

Множення раціональних чисел

 

 

 1.      

Ділення раціональних чисел. Основні властивості рівнянь

 

 

 1.      

Узагальнення і систематизація знань

 

 

 1.      

Підсумкова діагностувальна робота

 

 

 1.        

Аналіз діагностувальної роботи. Підсумковий урок

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з геометрії для 7-го класу

Усього 70 навчальних годин; I семестр – 32 години, 2 год на тиждень, II семестр – 38 годин, 2 год на тиждень

 

(Геометрія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.С. Істер. - Київ: Генеза, 2015. - 184 с.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з\п

Тема уроку

Дата уроку

Зміни

Примітки

Розділ I

Тема 1. Елементарні геометричні фігури та їх властивості (8 год)

 1.  

Аксіоми, теореми, означення.

Точка і пряма. Властивості точок і прямих. Промінь

 

 

 

 1.  

Відрізок. Вимірювання та відкладання відрізків. Рівність відрізків. Середина відрізка. Відстань між двома точками.

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Кут. Вимірювання кутів. Рівність кутів. Бісектриса кута

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

 

 

 

 1.  

Підсумковий урок «Елементарні геометричні фігури та їх властивості»

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №1

 

 

 

Розділ II. Взаємне розміщення прямих на площині (12 год +6 год резерв)

Тема 2. Взаємне розміщення прямих на площині

 1.  

Суміжні кути

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

 

 

 

 1.  

Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої.

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Паралельні прямі

 

 

 

 1.  

Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих.

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Властивість паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

 

 

 

 1.  

Підсумковий урок «Взаємне розміщення прямих на площині»

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №2

 

 

 

Розділ III. Трикутники. Ознака рівності трикутників (22 год +3 год резерв)

Тема 3. Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки (14 год)

 1.  

Трикутник і його елементи

 

 

 

 1.  

Рівність геометричних фігур

 

 

 

 1.  

Перша та друга ознаки рівності трикутників

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

 

 

 

 1.  

Рівнобедрений трикутник

 

 

 

II семестр

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Медіана, бісектриса і висота трикутника. Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Третя ознака рівності трикутників

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

 

 

 

 1.  

Підсумковий урок «Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки»

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №3

 

 

 

Тема 4. Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника. Прямокутні трикутники. Нерівність трикутника (11 год)

 1.  

Сума кутів трикутника

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Зовнішній кут трикутника та його властивості. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Прямокутні трикутники. Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Нерівність трикутника

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

 

 

 

 1.  

Підсумковий урок «Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника. Прямокутні трикутники. Нерівність трикутника»

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №4

 

 

 

Розділ IV. Коло і круг (8 год +5 год резерв)

Тема 5. Коло і круг (13 год)

 1.  

Коло і круг

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Дотична до кола. ЇЇ властивості

 

 

 

 1.  

Коло, вписане в трикутник

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

 

 

 

 1.  

Коло, описане навколо трикутника

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Взаємне розміщення двох кіл

 

 

 

 1.  

Геометричне місце точок

 

 

 

 1.  

Задачі на побудову та їх розв’язування

 

 

 

 1.  

Підсумковий урок «Коло і круг»

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №5

 

 

 

Розділ V. Повторення і систематизація навчального матеріалу (6 год резерв)

 1.  

Захист повідомлень та рефератів з розділу «Елементарні геометричні фігури та їх властивості»

 

 

 

 1.  

Захист повідомлень та рефератів з розділу «Взаємне розміщення прямих на площині»

 

 

 

 1.  

Захист повідомлень та рефератів з розділу «Трикутники. Ознака рівності трикутників»

 

 

 

 1.  

Захист повідомлень та рефератів з розділу «Коло і круг»

 

 

 

 1.  

Резерв

 

 

 

 1.  

Резерв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з алгебри для 7 класу

за підручником «Алгебра-7» (автор Істер О.С., «Генеза», 2020)

(70 год. I семестр — 32 год., 2 год. на тиждень,

II семестр — 55 год., 2 год. на тиждень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Тема уроку

Дата

 

І семестр

 1.                 

Повторення матеріалу, вивченого у 6 класі

 

 

 1.                 

Вирази зі змінними.

 

 

 1.                 

Тотожні вирази. Доведення тотожностей

 

 

 1.                 

Степінь з  натуральним показником

 

 

 1.                 

Властивості степеня з натуральним показником.

 

 

 1.                 

Одночлен. Стандартний вигляд многочлена

 

 

 1.                 

Множення одночленів.

 

 

 1.                 

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.                 

Самостійна робота № 1

 

 

 1.             

Підготовка до контрольної роботи

 

 

 1.             

Тематична контрольна робота № 1

 

 

 1.             

Аналіз контрольної роботи

 

 

 1.             

Многочлен. Степінь многочлена

 

 

 1.             

Додавання і віднімання многочленів

 

 

 1.             

Множення многочлена на одночлен

 

 

 1.             

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

 

 

 1.             

Розв’язування задач і вправ, самостійна робота № 2

 

 

 1.             

Множення многочлена на многочлен

 

 

 1.             

Розкладання многочленів на множники способом групування

 

 

 1.             

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.             

Підготовка до контрольної роботи

 

 

 1.             

Тематична контрольна робота № 2

 

 

 1.             

Аналіз контрольної роботи

 

 

 1.             

Квадрат суми і квадрат різниці

 

 

 1.             

Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрат суми та квадрата різниці

 

 

 1.             

Множення різниці двох виразів на їх суму

 

 

 1.             

Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів

 

 

 1.             

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.             

Розв’язування задач і вправ, самостійна робота № 3

 

 

 1.             

Підготовка до контрольної роботи

 

 

 1.             

Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники

 

 

 1.             

Тематична контрольна робота № 3

 

 

ІІ семестр

 1.  

Сума і різниця кубів

 

 

 1.  

Розкладання на множники

 

 

 1.  

Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники

 

 

 1.  

Самостійна робота № 4

 

 

 1.  

Підготовка до контрольної роботи

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 4

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи

 

 

 1.  

Функція та її властивості

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Графік функції. Графічний спосіб задання функції

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

 Лінійна функція, її графік та властивості

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Самостійна робота № 5

 

 

 1.  

Підготовка до контрольної роботи

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 5

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи

 

 

 1.  

Загальні відомості про рівняння

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Лінійні рівняння з однією змінною

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь з модулем

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Самостійна робота № 6

 

 

 1.  

Підготовка до контрольної роботи

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 6

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи

 

 

 1.  

Лінійне рівняння з двома змінними

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Графік лінійного рівняння з двома змінними

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Система двох лінійних рівнянь з двома змінними

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Самостійна робота № 7

 

 

 1.  

Розв’язування систем лінійних рівнянь способом підстановки

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Розв’язування систем лінійних рівнянь способом додавання

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

 

 

 1.  

Розв’язування задач за допомогою систем системи рівнянь

 

 

 1.  

Розв’язування задач за допомогою систем системи рівнянь

 

 

 1.  

Розв’язування задач за допомогою систем системи рівнянь

 

 

 1.  

Розв’язування задач за допомогою систем системи рівнянь

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Самостійна робота № 8

 

 

 1.  

Розв’язування задач і вправ

 

 

 1.  

Підготовка до контрольної роботи

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 7

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи

 

 

 1.  

Захист дитячих проектів

 

 

 1.  

Розв’язування задач з рубрики «Життєва математика»

 

 

 1.  

Підсумковий урок за  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з геометрії для 8-го класу

Усього 70 навчальних годин; I семестр – 32 години, 2 год на тиждень, II семестр – 38 годин, 2 год на тиждень

 

(Геометрія: підуч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський, С. В. Єршов   Х.: Вид-во «Ранок», 2016. –

256 с. : іл.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з\п

Тема уроку

Дата уроку

Зміни

Примітки

Розділ 1.

Тема 1. Чотирикутники

 1.  

Чотирикутник та його елементи

 

 

 

 1.  

Чотирикутник та його елементи. Розв’язування типових вправ

 

 

 

 1.  

Паралелограм та його властивості

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач на застосування властивостей паралелограма

 

 

 

 1.  

Ознаки паралелограма

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач на застосування ознак паралелограма

 

 

 

 1.  

Прямокутник та його властивості

 

 

 

 1.  

Ромб та його властивості

 

 

 

 1.  

Квадрат та його властивості

 

 

 

 1.  

Підсумковий урок за темою «Чотирикутники. Паралелограм»

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №1

 

 

 

Тема 2. Трапеція. Вписані й описані чотирикутники

 1.  

Трапеція

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач на застосування поняття та властивостей трапеції

 

 

 

 1.  

Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника

 

 

 

 1.  

Середня лінія трапеції

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач на застосування поняття та властивостей середніх ліній трикутника і трапеції

 

 

 

 1.  

Вписані кути

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач на застосування поняття вписаних кутів

 

 

 

 1.  

Вписані чотирикутники

 

 

 

 1.  

Описані чотирикутники

 

 

 

 1.  

Підсумковий урок за темою «Трапеція. Вписані й описані чотирикутники»

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №2

 

 

 

Розділ 2. Подібність трикутників

 1.  

Узагальнена теорема Фалеса

 

 

 

 1.  

Означення подібних трикутників

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач на застосування поняття подібних трикутників

 

 

 

 1.  

Ознаки подібності трикутників

 

 

 

 1.  

Застосування ознак подібності трикутників

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач на застосування ознак подібності трикутників

 

 

 

 1.  

Подібність прямокутних трикутників

 

 

 

 1.  

Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику

 

 

 

 1.  

Теорема Піфагора

 

 

 

 1.  

Теорема, обернена до теореми Піфагора

 

 

 

 1.  

Перпендикуляр і похила

 

 

 

 1.  

Властивості бісектриси трикутника

 

 

 

 1.  

Підсумковий урок за темою «Подібність трикутників. Теорема Піфагора»

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №3

 

 

 

Розділ 3. Многокутники. Площі многокутників

 1.  

Многокутник і його елементи

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач на застосування поняття многокутника

 

 

 

 1.  

Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач на обчислення площі прямокутника

 

 

 

 1.  

Площа паралелограма

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач на обчислення площі паралелограма

 

 

 

 1.  

Площа трикутника

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач на обчислення площі трикутника

 

 

 

 1.  

Площа трапеції

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач. Самостійна робота.

 

 

 

 1.  

Відношення площ подібних трикутників

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач на застосування теореми про відношення площ подібних трикутників

 

 

 

 1.  

Метод площ

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач на застосування метода площ

 

 

 

 1.  

Підсумковий урок за темою «Многокутники. Площі многокутників»

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №4

 

 

 

Розділ 4. Розв’язування прямокутних трикутників

 1.  

Синус, косинус і тангенс

 

 

 

 1.  

Тригонометричні тотожності

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач на застосування тригонометричних тотожностей

 

 

 

 1.  

Обчислення значень тригонометричних функцій

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач на обчислення значень тригонометричних функцій

 

 

 

 1.  

Знаходження невідомих сторін прямокутного трикутника

 

 

 

 1.  

Приклади розв’язування прямокутних трикутників

 

 

 

 1.  

Розв’язування прямокутних трикутників

 

 

 

 1.  

Підсумковий урок за темою «Розв’язування прямокутних трикутників»

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №5

 

 

 

Розділ 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 

 1.  

Підсумкова контрольна робота

 

 

 

 1.  

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Захист повідомлень та рефератів з розділу «Чотирикутники»

 

 

 

 1.  

Захист повідомлень та рефератів з розділу «Подібність трикутників. Теорема Піфагора»

 

 

 

 1.  

Захист повідомлень та рефератів з розділу «Многокутники. Площа многокутника»

 

 

 

 1.  

Захист повідомлень та рефератів з розділу «Розв’язування прямокутних трикутників»

 

 

 

 1.  

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з алгебри для 8 класу

І семестр.

(3 год. на тиждень, всього 47 год.)

Кількість контрольних робіт:4


ІІ семестр

(3 год на тиждень, всього 54 годин, разом 103 год)

Кількість контрольних робіт: 4


 

Підручник: О.С. Істер . Алгебра 8 клас.

(Підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів – Київ: Генеза,2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ уроку

Зміст матеріалу

Дата

Примітки

1

Повторення навчального матеріалу за попередні класи.    

 

№3,5,7,10,13

І

Раціональні врази. (30 год)

 

 

2

Цілі та дробові алгебраїчні вирази. Раціональні врази.

 

П1.Зап1-5.№14,16

3

Допустимі значення змінних .  

 

№26,28,31

4

Розв’язування вправ.

 

№12;19;21

5

Основна властивість раціональних дробів. Скорочення раціональних дробів і зведення їх до нового знаменника. Зміна знаку чисельника і знаменника раціонально дробу    

 

П2.Зап1-3 №33,35

6

Розв’язування вправ.

 

.№37,39,47

7

Розв’язування вправ.

 

№59,61

8

Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками

 

П3.Зап1-2. №55,57,

9

Розв’язування вправ

 

П4.Зап1-2. №84,86,

10

Додавання і віднімання раціональних дробів

з різними знаменниками.

 

№ 89,99,101

11

Розв’язування вправ.

 

№91;95;107

12

Контрольна робота №1 «Додавання і віднімання дробів» Тематична

 

Повт. осн. озн., твердж.,ф-ли

№111;116;121

13

Множення  раціональних дробів.

 

П5.Зап1-2.№138,142

14

Розв’язування вправ

 

№140;144;145;152

15

Ділення раціональних дробів.

 

П6.Зап1.№168,170;176

16

Розв’язування вправ

 

№172;174;180

17