Календарно-тематичне планування з математики у 6 класі.2020-2021 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з математики у 6 класі на 2020-2021 навчальний рік з урахуванням рекомендацій МОН щодо корегуючого навчання за період карантину у 5 класі

Перегляд файлу

 

Математика

 6 клас

 (4 години на тиждень,усього 140 год.)

   Програма. Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.   Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  України. – Київ, 2017.

  Підручник. Н. А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк     Математика: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К: Видавничий дім «Освіта», 2014.

 

Тематичний план

 

Тема

Кількість годин

Контрольні роботи

за програмою

за планом

 

1

Повторення

-

16

1 вхідна

2

Подільність чисел

10

10

1

3

Звичайні дроби

26

30

2

4

Відношення і пропорції

24

24

2

5

Раціональні числа та дії над ними

40

48

5

6

Резерв

40

 

 

7

Повторення і систематизація навчального матеріалу

 

12

1

Усього

140

140

 

Контрольні роботи

11+вхідна

11+вхідна

11+вхідна

 

Календарне планування математики в 6 класі

(4 години на тиждень)

уроку

Тема уроку

Дата

Примітка

проведення

скоригована

Повторення (16год.)

1

Розв’язування задач і вправ на всі дії з натуральними числами.

 

 

 

2

Розв’язування задач і вправ на всі дії зі звичайними  дробами.

 

 

 

3

Розв’язування задач і вправ на всі дії зі звичайними  дробами

 

 

 

4

Розв’язування задач і вправ на всі дії з десятковими дробами

 

 

 

5

Розв’язування задач і вправ на всі дії з десятковими дробами

 

 

 

6

Що таке відсоток

Знаходження відсотка від числа

 

 

 

7

Знаходження відсотка від числа

 

 

 

8

Знаходження числа за його відсотком

 

 

 

9

Розв'язування задач на відсотки

 

 

 

10

Розв'язування задач на відсотки

Самостійна робота.

 

 

 

11

Розв'язування задач на відсотки

 

 

 

12

Розв'язування задач на відсотки

 

 

 

13

Середнє арифметичне

Середнє значення величин

 

 

 

14

Розв'язування задач

Самостійна робота.

 

 

 

15

Розв'язування задач

 

 

 

16

Діагностична контрольна робота.

 

 

 

 Тема 1. Подільність чисел (10год.)

17

Аналіз контрольної роботи . Дільники натурального числа. Прості і складені числа .

 

 

 

18

Ознаки подільності на 2, 5 і 10

 

 

 

19

Ознаки подільності на 3 і 9.

 

 

 

20

Прості і складені числа.

Самостійна робота.

 

 

 

21

Розкладання чисел на прості множники.

 

 

 

22

Найбільший спільний дільник.

 

 

 

23

Найбільший спільний дільник.

 

 

 

24

Найменше спільне кратне.

 Самостійна робота.

 

 

 

25

Розв'язування задач і вправ.

 

 

 

26

Контрольна робота  №1

 з теми «Подільність чисел».

 

 

 

 

 

 

Тема 2.  Звичайні дроби (30 год.)

Тема 2.1. Звичайні дроби. Додавання та віднімання звичайних  дробів (14 год.).

27

Аналіз контрольної роботи.

Основна властивість дробу.

 

 

 

28

Скорочення дробу.

 

 

 

29

Скорочення дробу.

 

 

 

30

Найменший спільний знаменник дробів.  Зведення дробів до  спільного знаменника.

 

 

 

31

Найменший спільний знаменник дробів.  Зведення дробів до  спільного знаменника.

 

 

 

32

Порівняння звичайних дробів.

 

 

 

33

Розв'язування  вправ.

 Самостійна робота.

 

 

 

34

Додавання та віднімання звичайних дробів.

 

 

 

35

Додавання та віднімання звичайних дробів.

 

 

 

36

Додавання та віднімання звичайних дробів.

 

 

 

37

Додавання та віднімання звичайних дробів.

 

 

 

38

Додавання та віднімання звичайних дробів.

Самостійна робота.

 

 

 

 

39

Розв'язування  задач і вправ.

 

 

 

40

Контрольна робота № 2  з теми   «Звичайні дроби. Додавання та віднімання звичайних  дробів ».

 

 

 

Тема 2.2. Множення і ділення звичайних дробів (16 год.)

41

Аналіз контрольної роботи.

Множення звичайних дробів.

 

 

 

42

Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа.

 

 

 

43

Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа.

 

 

 

44

Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа.

 

 

 

45

Розв’язування вправ і задач.

 Самостійна робота.

 

 

 

46

Ділення звичайних дробів.

 

 

 

47

Ділення звичайних дробів. Знаходження числа за його дробом.

 

 

 

48

Ділення звичайних дробів. Знаходження числа за його дробом.

 

 

 

49

Ділення звичайних дробів. Знаходження числа за його дробом.

 

 

 

50

Ділення звичайних дробів.

 

 

 

51

Розв’язування вправ і задач.

 Самостійна робота.

 

 

 

52

Перетворення звичайних дробів у десяткові.

 

 

 

53

Нескінченні періодичні десяткові дроби.  Десяткові наближення звичайного дробу.

 

 

 

54

Розв'язування задач і вправ на всі дії зі  звичайними  дробами .

Самостійна робота.

 

 

 

55

Розв'язування задач і вправ на всі дії зі  звичайними  дробами .

 

 

 

56

Контрольна робота № 3

 з теми «Множення і ділення звичайних дробів».

 

 

 

Тема 3. Відношення та пропорції (24год.)

Тема 3.1. Відношення та пропорції (14 год.)

57

Аналіз контрольної роботи. Відношення та його властивості.

 

 

 

58

Пропорція та її властивості.

 

 

 

59

Розв'язування рівнянь з використанням  властивостей пропорції.

Самостійна робота.

 

 

 

60

Пряма   та обернена  пропорційні залежності.

 

 

 

61

Поділ числа в даному відношенні.  Масштаб.

 

 

 

62

Поділ числа в даному відношенні.  Масштаб. 

 

 

 

63

Відсоткове відношення двох чисел.  Відсоткові розрахунки.

 

 

 

64

Відсоткове відношення двох чисел.  Відсоткові розрахунки.

 

 

 

65

Розв'язування текстових задач на відсотки.

 

 

 

66

Розв'язування текстових задач на відсотки.

 

 

 

67

Розв'язування текстових задач на відсотки.

 

 

 

68

Розв'язування текстових задач на відсотки.

Самостійна робота.

 

 

 

69

Розв'язування  задач і вправ.

 

 

 

70

 Контрольна робота № 4 з теми  « Відношення та пропорції» .

 

 

 

Тема 3.2. Коло, круг.( 10 год.)

71

Аналіз контрольної  роботи

Коло.  Довжина кола.

 

 

 

72

Круг.  Площа круга.  Круговий сектор.

 

 

 

73

Круг.  Площа круга.

 

 

 

74

Розвязування задач.

Самостійна робота.

 

 

 

75

Стовпчасті та кругові діаграми.

 

 

 

76

Стовпчасті та кругові діаграми.

 

 

 

77

Розв'язування  задач і вправ.

 

 

 

78

Розв'язування  задач і вправ.

Самостійна робота.

 

 

 

79

Розв'язування  задач і вправ

 

 

 

80

Контрольна робота № 5  з теми  «Коло, круг».

 

 

 

 

Тема 4. Раціональні числа та дії над ними (60год.)

Тема 4.1. Раціональні числа (8год.)

81

Аналіз контрольної  роботи

Додатні та від’ємні числа, число нуль.

 

 

 

82

Координатна пряма.

 

 

 

83

Протилежні числа.  Модуль числа.

 

 

 

84

Протилежні числа.  Модуль числа. Самостійна робота.

 

 

 

85

Цілі числа.  Раціональні числа.

 

 

 

86

Порівняння раціональних чисел.

 

 

 

87

Розв'язування задач.

Самостійна робота.

 

 

 

88

Контрольна робота № 6 з теми

 «Раціональні числа».

 

 

 

Тема 4.2 Додавання та  віднімання раціональних чисел (10 год.)

89

Аналіз контрольної роботи.

Додавання раціональних чисел. Властивості додавання раціональних чисел.

 

 

 

90

Додавання раціональних чисел.

 

 

 

91

Додавання раціональних чисел.

 

 

 

92

Розв'язування вправ.

 Самостійна робота.

 

 

 

93

Віднімання раціональних чисел.

 

 

 

94

Віднімання раціональних чисел.

 

 

 

95

Віднімання раціональних чисел.

 

 

 

96

Розв'язування вправ.

 Самостійна робота.

 

 

 

97

Розв'язування задач і вправ.

 

 

 

98

Контрольна робота  №7 з теми «Додавання та  віднімання раціональних чисел».

 

 

 

Тема 4.3. Множення та ділення раціональних чисел (10 год.)

99

Аналіз контрольної роботи.

Множення раціональних чисел. Властивості множення раціональних чисел.

 

 

 

100

Множення раціональних чисел.

 

 

 

102

Множення раціональних чисел.

 

 

 

103

Розв'язування вправ.

 Самостійна робота.

 

 

 

104

 Ділення раціональних чисел.

 

 

 

105

Ділення раціональних чисел.

 

 

 

106

Ділення раціональних чисел.

 

 

 

107

Ділення раціональних чисел.

 

 

 

108

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота.

 

 

 

109

Контрольна робота №8 з теми « Множення та ділення раціональних чисел» .

 

 

 

Тема 4.4. Рівняння ( 12год.)

110

Аналіз контрольної роботи.

Розкриття дужок.  Подібні доданки та їх зведення.

 

 

 

111

Розкриття дужок.  Подібні доданки та їх зведення.

 

 

 

112

Рівняння.

Основні властивості рівнянь.

 

 

 

113

Рівняння.

Основні властивості рівнянь.

 

 

 

114

Розв'язування рівнянь.

 

 

 

115

Розв'язування рівнянь.

Самостійна робота.

 

 

 

116

Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

 

 

 

117

Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

 

 

 

118

Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

 

 

 

119

Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

 

 

 

120

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота.

 

 

 

120

Контрольна робота №9 з теми «Рівняння».

 

 

 

Тема 4.5. Прямокутна система координат ( 8год.)

121

Аналіз контрольної роботи.

Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова за допомогою лінійки і косинця.

 

 

 

122

Координатна площина.

 

 

 

123

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота.

 

 

 

124

Приклади графіків залежностей між величинами.

 

 

 

125

Приклади графіків залежностей між величинами.

 

 

 

126

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота.

 

 

 

127

Розв'язування задач і вправ.

 

 

 

128

Контрольна робота  №10 з теми «. Прямокутна система координат».

 

 

 

Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу (12 год.)

129

Подільність натуральних чисел.

 

 

 

130

Додавання і віднімання звичайних дробів.

 

 

 

131

Множення і ділення звичайних дробів.

 

 

 

132

Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки.

 

 

 

133

Коло.  Круг.

 

 

 

134

Додавання і віднімання раціональних чисел.

 

 

 

135

Множення і ділення раціональних чисел.

 

 

 

136

Рівняння.  Розв’язування задач.

 

 

 

137

Перпендикулярні й паралельні прямі.  Координатна площина. Приклади графіків.

 

 

 

138

Підсумкова контрольна робота №11 з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу».

 

 

 

139

Розв’язування задач.

 

 

 

140

Узагальнення вивченого матеріалу за рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 14
Оцінки та відгуки
 1. Лобода Юлія Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кірічевська Тетяна Валентинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Стельмах Оксана Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Скиданенко Роман Сергійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Блажевич Наталия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Трухан Лариса Лариса
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Стоянчук Наташа
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Щербина Надія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Мирошниченко Олена Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Вайда Валериа
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Подберезна Ірина Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Borbylak Anna
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Сорокіна Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Уварова Лідія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 11 відгуків
docx
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Планування
Додано
13 серпня 2020
Переглядів
16959
Оцінка розробки
5.0 (14 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку