19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно-тематичне планування з української, англійської, німецької мови, української та зарубіжної л-ри та історії у 6 класі (індивідуальна форма навчання)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з української, англійської, німецької мови, української та зарубіжної літератури та історії у 6 класі (індивідуальна форма навчання)
Перегляд файлу

                                                                                                                                                                     Затверджено

 

Директор школи         Н.І.Шевцова

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарне планування

 

уроків у 2 класі

 

на 2012-2013 навчальний рік

 

вчителя початкових класів

 

Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ст.

 

Паніної Марії Іванівни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова

 

3 год\тижд.

 

Графік проведення  контрольних і перевірних робіт

 

 

Види перевірки

І семестр

 ІІ семестр

К-сть

 

Дата

 

К-сть

 

Дата

 

Аудіювання

1

17.12

1

 

Діалог

1

04.12

-

 

Усний переказ

-

 

1

 

Перевірка мовних знань і вмінь

2

02.10,

25.12

2

 

Диктант

1

20.11

2

 

Списування

1

18.12

1

 

Загальна кількість за семестр

6

6

6

 

 

 

№з\п

Тема уроку

Дата

Прим.

 

 

Тема. Закріплення знань

і вмінь, здобутих у 1 класі. Мова й мовлення

 

 

 1.  

Вступ. Звуки мовлення.

03.09

 

 1.  

Звуко-буквений аналіз слів

04.09

 

 1.  

Слова, близькі, за значенням

07.09

 

 1.  

Склад. Види переносу слів з рядка в рядок

10.09

 

 1.  

Алфавіт

11.09

 

 1.  

Розв. мовл. Вчуся придумувати назви до малюнків

14.09

 

 1.  

Слово. Речення

17.09

 

 1.  

Мова – засіб спілкування

18.09

 

 1.  

Ознайомлення з мовними і немовними  знаками

21.09

 

 1.  

Українська мова і споріднені з нею мови

24.09

 

 1.  

Усне і писемне мовлення

25.09

 

 1.  

Розв. мовл. Історія виникнення української абетки

28.09

 

 1.  

Культура мовлення і культура спілкування

01.10

 

 1.  

Перевірка знань із мови («Закріплення знань

і вмінь, здобутих у 1 класі. Мова й мовлення»)

02.10

 

 1.  

Аналіз диктанту. Практичне ознайомлення із словами-звертаннями

05.10

 

 1.  

Слова ввічливості

08.10

 

 1.  

Закріплення вивченого з теми «Мова й мовлення»

09.10

 

 

Тема. Текст. Речення

 

 

 1.  

Розв. мовл. Складання текстів

12.10

 

 1.  

Поняття про текст.

15.10

 

 1.  

Види текстів. Будова тексту

16.10

 

 1.  

Поняття про речення

19.10

 

 1.  

Розповідні речення

22.10

 

 1.  

Питальні речення

23.10

 

 1.  

Розв. мовл. Складання плану до тексту

26.10

 

 1.  

Спонукальні речення

05.11

 

 1.  

Закріплення знань  про види речень за метою висловлювання

06.11

 

 1.  

Головні слова в реченні. Складання речень

09.11

 

 1.  

Другорядні члени речення. Складання речень за схемою. Начальне аудіювання

12.11

 

 1.  

Встановлення зв'язку слів у реченнях за питаннями

13.11

 

 1.  

Розв. мовл. Редагування текстів. Навчальний діалог

16.11

 

 1.  

Встановлення зв’язку слів у  реченні. Поширення речення. Навчальний діалог (с.111)

19.11

 

 1.  

Диктант «Київ»

20.11

 

 1.  

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення знань і вмінь за темою «Текст. Речення»

23.11

 

 

Тема. Слово. Слова, що означають назви предметів та ознаки предметів

 

 

 1.  

Слова, що означають назви предметів.

26.11

 

 1.  

Групування предметів за родовими та видовими ознаками. Складання речень 

27.11

 

 1.  

Розв. мовл. Складання казочки за малюнком

30.11

 

 1.  

Змінювання іменників за зразком «один - багато». Редагування тексту

03.12

 

 1.  

Закріплення знань про слова, що означають назви предметів. Навчальне аудіювання за текстом «Ніч і день». Перевірна робота.  Діалог 

04.12

 

 1.  

Велика буква в  іменах, по батькові та прізвищах людей

07.12

 

 1.  

Велика буква в географічних назвах.

10.12

 

 1.  

Велика літера у кличках тварин

11.12

 

 1.  

Розв. мовл. Складання усного твору за малюнком

14.12

 

 1.  

Слова, що називають ознаки предметів. Роль прикметника у мовленні Перевірна робота. Аудіювання

17.12

 

 1.  

Зв’язок прикметника з іменниками  у реченні Контрольне списування

18.12

 

 1.  

Змінювання прикметників з іменниками за зразком «один - багато»

21.12

 

 1.  

Закріплення знань про прикметники. Письмовий переказ  тексту за малюнком і поданим планом

24.12

 

 1.  

Перевірка знань із мови («Слово. Слова, що означають назви предметів та ознаки предметів»)

25.12

 

 1.  

Аналіз диктанту. Розв. мовл. Складання письмового тексту

28.12

 

 1.  

Спостереження за роллю прикметника в у загадках. Складання загадок

 

 

 1.  

Прикметники, близькі й протилежні за значенням. Вживання прикметників у переносному значенні. Складання вітання

 

 

 

Тема. Слово (продовження). Слова, що називають дії предметів.

 

 

 1.  

Слова, що називають дії предметів

 

 

 1.  

Роль дієслів у мовленні

 

 

 1.  

Змінювання дієслів з іменниками за зразком «один - багато».

 

 

 1.  

Розв. мовл. Вчуся висловлювати власну думку

 

 

 1.  

Спостереження зо роллю дієслів у мовленні

 

 

 1.  

Дієслова близькі та протилежні за значенням

 

 

 1.  

Перевірка знань із мови («Текст. Речення»)

 

 

 1.  

Аналіз перевірної роботи. Багатозначні дієслова

 

 

 

Тема. Службові слова в реченні. Корінь слова. Спільнокореневі слова

 

 

 1.  

Поняття про службові слова, їх роль в реченні

 

 

 1.  

Розв. мовл. Усний переказ тексту

 

 

 1.  

Написання службових слів окремо від інших

 

 

 1.  

Закріплення знань про  службові слова

 

 

 1.  

Корінь слова. Спільнокореневі слова

 

 

 1.  

Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів

 

 

 1.  

Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови

 

 

 1.  

Розв. мовл. Переказ тексту за малюнками та опорними словами

 

 

 1.  

Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням

 

 

 1.  

Диктант «Квітень»

 

 

 1.  

Аналіз диктанту. Закріплення вивченого

 

 

 

Тема. Звуки і букви

 

 

 1.  

Звуки і букви. Алфавіт

 

 

 1.  

Розташування слів в алфавітному порядку. Робота з орфографічним словником

 

 

 1.  

Голосні звуки

 

 

 1.  

Розв. мовл. Переказ тексту за планом та опорними словами

 

 

 1.  

Наголос. Наголошений склад

 

 

 1.  

Наголошені та ненаголошені голосні

 

 

 1.  

Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів

 

 

 1.  

Ненаголошені [е], [и] в корені слова

 

 

 1.  

Закріплення вивченого. Перевірна робота. Усний переказ

 

 

 1.  

Розв. мовл. Вчуся переконувати. Складання діалогу

 

 

 1.  

Слова з ненаголошеними [е], [и], правопис яких треба запам'ятати

 

 

 1.  

Приголосні звуки, позначення їх буквами на письмі

 

 

 1.  

Звуки [дж], [дз], [дз'], позначення їх буквосполученнями дж, дз. Перенос слів із буквосполученнями дж, дз

 

 

 1.  

Правильна вимова звуків [г], [ґ]  позначення їх буквами «ге», «ґе»

 

 

 1.  

Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч]. Поділ тексту на речення

 

 

 1.  

Розв. мовл. Складання розповіді за малюнками

 

 

 1.  

Перевірка знань із мови («Звуки і букви»)

 

 

 1.  

Аналіз перевірної роботи. Дзвінкі та глухі приголосні звуки

 

 

 

Тема. Звуки і букви (продовження)

 

 

 1.  

Вимова та написання слів із дзвінким приголосними в кінці слова й складу перед глухими

 

 

 1.  

Закріплення знань про дзвінкі та глухі приголосні звуки

 

 

 1.  

Закріплення знань про дзвінкі та глухі приголосні звуки

 

 

 1.  

Розв. мовл. Складання розповіді про події з власного життя

 

 

 1.  

Тверді та м'які приголосні. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь). перенос слів із ь

 

 

 1.  

Закріплення знань про тверді та м’які приголосні звуки.  Контрольне списування (с.91)

 

 

 1.  

Подовжені м'які приголосні, позначення їх на письмі двома однаковими буквами. Перевірна робота. Аудіювання

 

 

 1.  

Подовжені м'які приголосні, позначення їх на письмі двома однаковими буквами. Навчальний диктант

 

 

 1.  

Перенос слів із подовженими приголосними звуками

 

 

 1.  

Розв. мовл. Відновлення деформованого тексту

 

 

 1.  

Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками

 

 

 1.  

Апостроф. Правило вживання   апострофа.

 

 

 1.                    

Диктант «Літній день»

 

 

 1.                    

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про текст

 

 

 

Тема. Повторення вивченого за рік

 

 

 1.                    

Повторення теа закріплення вивченого

 

 

 1.                    

Розв. мовл. Відновлення деформованого тексту

 

 

 1.                    

Слово

 

 

 1.                    

Звуки і букви

 

 

 

Українське читання

 

2год\тижд

№з\п

Тема уроку

Дата

Прим.

 

Тема. В рідній школі – рідне слово

 

 

 1.  

Вступ. Знайомство з підручником

03.09

 

 1.  

Хто як навчається

07.09

 

 1.  

Історії з шкільного життя

10.09

 

 1.  

Урок позакласного читання. Практичне ознайомлення учнів з книгознавчими поняттями  

14.09

 

 1.  

Хитрощі не люблять совісті. Підсумок за темою

17.09

 

 

Тема. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово…

 

 

 1.  

Колискові пісні. Українські дитячі пісні та ігри

21.09

 

 1.  

Поезія Т.Г.Шевченка та П.Тичини

24.09

 

 1.  

Поетичні перлинки

28.09

 

 1.  

Урок позакласного читання. Поезія про мову

01.10

 

 1.  

Народ мовотворець

05.10

 

 1.  

Мовні цікавинки. Підсумок за темою

08.10

 

 

Тема. Українські народні казки

 

 

 1.  

Інсценізація казки «Рукавичка» 

12.10

 

 1.  

Не шукай у других правди, як у тебе її немає

15.10

 

 1.  

Урок позакласного читання. казки

19.10

 

 1.  

Яке частування, таке й дякування («Лисичка та журавель», «Колосок») Підсумок за темою

22.10

 

 

Тема. Нема без кореня рослин, а нас, людей, без Батьківщини. Рідна домівка, рідна сім'я – тут виростає доля моя

 

 

 1.  

Такий древній і сучасний Київ. Хліб, мов сонце

26.10

 

 1.  

Улюблені свята українського народу

05.11

 

 1.  

Без верби і калини нема України

09.11

 

 1.  

Урок позакласного читання. Моя сім’я

12.11

 

 1.  

Ой роде наш красний, роде наш прекрасний

16.11

 

 1.  

Нема у світі цвіту, цвітнішого над маківочку..

19.11

 

 1.  

Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько. Підсумок за темою

23.11

 

 

Тема. Нема без кореня рослин, а нас, людей, без Батьківщини. Буду я природі другом

 

 

 1.  

Чари природи

26.11

 

 1.  

Урок позакласного читання. Природа і я

30.11

 

 1.  

Стоїть на узліссі ялинка моя – не зрубайте її!

03.12

 

 1.  

Весняні дива

07.12

 

 1.  

Людина і природа

10.12

 

 1.  

Маленька праця краща за велике безділля. Підсумок за темою

14.12

 

 1.  

Урок позакласного читання.  Бережи природу. Контрольна робота. Читання вголос. В.Сухомлинський. Покинуте кошеня

17.12

 

 

Тема. Т.Г.Шевченко – великий народний поет і художник. Вірші українських поетів

 

 

 1.  

Знайомство з Кобзарем

21.12

 

 1.  

Творчість Кобзаря

24.12

 

 1.  

Як не любити зими сніжно-синьої

28.12

 

 1.  

Вишневий садочок. Все навколо зеленіє

 

 

 1.  

Урок позакласного читання. Читання віршів Т.Шевченка

 

 

 1.  

Осінь. Світанок. Ніч. І знов засипле все зима

 

 

 1.  

Барвиста мова. Кольоровий світ навколо

 

 

 1.  

Давай поговоримо. Дитячі розмови 

 

 

 1.  

Небилиці-небувалиці

 

 

 1.  

Урок позакласного читання. Поезія журналу «Малятко»

 

 

 1.  

Вірші-безконечники та вірші-загадки. Підсумок за темою

 

 

 

Тема. Оповідання. Казки українських письменників. Я хочу сказати своє слово

 

 

 1.  

Як же все це було без мене? Бджола мала, а й та працює

 

 

 1.  

Урок милосердя. Совість у людині - головне

 

 

 1.  

Ліниві охайними не бувають.

 

 

 1.  

Урок позакласного читання. Літературні казки

 

 

 1.  

Життя дано на добрі справи

 

 

 1.  

Лінивому все ніколи

 

 

 1.  

Яке частування, таке й дякування

 

 

 1.  

Друзі пізнаються в біді

 

 

 1.  

Урок позакласного читання. Казки у віршах

 

 

 1.  

І найтонший колосок має власний голосок

 

 

 1.  

 Потрібно учиться – завжди пригодиться

 

 

 1.  

О.Буцень. чи є зима?

 

 

 1.  

Сто казок. Жива казка

 

 

 1.  

Урок позакласного читання. Моє улюблене оповідання

 

 

 1.  

Фантазуємо

 

 

 1.  

Я хочу сказати своє слово

 

 

 1.  

Закінчіть казку. Підсумок за темою

 

 

 

Тема. Казки народів Європи. У дружному колі

 

 

 1.  

Хто за чуже хапається, свого позбувається

 

 

 1.  

Урок позакласного читання. Казки про тварин

 

 

 1.  

Хто дбає, той і має

 

 

 1.  

Зробиш добро – не кайся, вдієш лихо - начувайся

 

 

 1.  

Дружба – найдорожчий скарб

 

 

 1.  

Хто не чинить лихого, той не боїться нічого

 

 

 1.  

Урок позакласного читання.Казки народів світу.Контрольна робота. Читання вголос

 

 

 1.  

Народні дитячі ігри

 

 

 1.  

Народні співаночки

 

 

 1.  

Ігровий фольклор

 

 

 1.  

Дитячі ігри – веселі і сумні

 

 

 1.  

Урок позакласного читання. Літо веселе

 

 

 1.  

У гомінкій компанії. Підсумок за темою

 

 

Математика

4 год\тижд

Графік проведення  контрольних робіт

 

І семестр

ІІ семестр

Дата

Корекція дати

Дата

Корекція дати

18.09

 

 

 

17.10

 

 

 

26.11

 

 

 

25.12

 

 

 

 

№з\п

Тема уроку

Дата

Прим.

 

Тема. Повторення вивченого в 1 класі

 

 

 1.  

 Лічба в межах 20

03.09

 

 1.  

Таблиці додавання й віднімання чисел 4 і 5

04. 09

 

 1.  

Побудова відрізків

05. 09

 

 1.  

Назви компонентів при додаванні та відніманні

07. 09

 

 1.  

Переставна властивість дії додавання

10. 09

 

 1.  

Додавання й віднімання чисел в межах 10

11. 09

 

 1.  

Додавання й віднімання чисел в межах 10. Самостійна робота

12. 09

 

 1.  

Додавання й віднімання числа частинами

14. 09

 

 1.  

Додавання й віднімання числа частинами

17. 09

 

 1.  

Контрольна робота

18. 09

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого

19. 09

 

 

Тема. Таблиці додавання й віднімання чисел. Задачі на дві дії. Дужки

 

 

 1.  

Таблиці додавання й віднімання числа2

21. 09

 

 1.  

Таблиці додавання й віднімання числа3

24. 09

 

 1.  

Таблиці додавання й віднімання числа4

25. 09

 

 1.  

Вираз зі змінною

26. 09

 

 1.  

Таблиці додавання й віднімання числа5

28. 09

 

 1.  

Закріплення вивченого

01.10

 

 1.  

Таблиці додавання й віднімання числа6

02. 10

 

 1.  

Таблиці додавання й віднімання числа7

03. 10

 

 1.  

Закріплення вивченого

05. 10

 

 1.  

Таблиці додавання й віднімання числа8

08. 10

 

 1.  

Задачі на дві дії

09. 10

 

 1.  

Таблиці додавання й віднімання числа9

10. 10

 

 1.  

Узагальнена таблиця додавання й віднімання одноцифрових чисел

12. 10

 

 1.  

Розв'язування складеної задачі двома способами (ознайомлення). Самостійна робота

15. 10

 

 1.  

Порядок виконання дій у виразах з дужками

16. 10

 

 1.  

Контрольна робота

17. 10

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Знаходження значень виразів, що містять дужки

19. 10

 

 

Тема. Нумерація чисел від 21 до 100

 

 

 1.  

Утворення і назви чисел від 21 до 39

22. 10

 

 1.  

Утворення і назви чисел від 40 до 89

23. 10

 

 1.  

Утворення і назви чисел від 89 до 100

24. 10

 

 1.  

Лічба десятками

26. 10

 

 1.  

Порівняння виразів із застосуванням знаків «більше» і «менше». Поняття сантиметр, дециметр,метр

05.11

 

 1.  

Письмова нумерація чисел першої сотні

06. 11

 

 1.  

Письмова нумерація чисел першої сотні

07. 11

 

 1.  

Письмова нумерація чисел .Записування чисел під диктовку

09. 11

 

 1.  

Випадки додавання й віднімання, пов'язані з нумерацією чисел. Елементи трикутника

12. 11

 

 1.  

Закріплення випадків додавання й віднімання, пов'язаних з нумерацією чисел. Прямий кут

13. 11

 

 1.  

Додавання й віднімання круглих десятків

14. 11

 

 1.  

Вправи  та задачі на додавання  круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка

16. 11

 

 1.  

Прямокутник . Задачі на знаходження третього доданка

19. 11

 

 1.  

Розв’язування задач складанням виразу. Одиниці вимірювання часу. Самостійна робота

20. 11

 

 1.  

Повторення й закріплення вивченого матеріалу

21. 11

 

 1.  

Повторення й закріплення вивченого матеріалу

23. 11

 

 1.  

Контрольна робота.  

26. 11

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу

27. 11

 

 

Тема. Усне  додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел

 

 

 1.  

Додавання   двоцифрових чисел без переходу через десяток

28. 11

 

 1.  

Додавання   двоцифрових чисел без переходу через десяток

30.11

 

 1.  

Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадків виду 54+30, 54+3

03.12

 

 1.  

Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадків виду 40+47, 2+47

04.12

 

 1.  

Квадрат

05.12

 

 1.  

Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок). Самостійна робота

07.12

 

 1.  

Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток

10. 12

 

 1.  

Застосування загального правила віднімання двоцифрових чисел до випадків виду 79-40, 79-4

11. 12

 

 1.  

Вправи та задачі на додавання й віднімання двоцифрових чисел

12. 12

 

 1.  

Задачі на знаходження невідомого від'ємника

14. 12

 

 1.  

Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею

17. 12

 

 1.  

Коротка форма пояснення письмового додавання

18. 12

 

 1.  

Письмове  віднімання двоцифрових чисел

19. 12

 

 1.  

Коротка форма пояснення письмового віднімання

21. 12

 

 1.  

Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел (закріплення)

24. 12

 

 1.  

Контрольна робота

25. 12

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Додавання й віднімання двоцифрових чисел

26. 12

 

 1.  

Закріплення вивченого матеріалу

28. 12

 

 

Тема. Усне  додавання й віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток

 

 

 1.  

Додавання   двоцифрових чисел з переходом через десяток (загальний випадок)

 

 

 1.  

Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел для розв'язування задач і прикладів

 

 

 1.  

Додавання виду 38+4. Розв'язування задачі двома способами

 

 

 1.  

Додавання виду 76+4. Задачі на дві дії

 

 

 1.  

Додавання виду 38+52. Задачі на зустрічний рух

 

 

 1.  

Усне віднімання виду 40-8

 

 

 1.  

Закріплення прийому віднімання виду 40-8

 

 

 1.  

Віднімання виду 53-8. Самостійна робота

 

 

 1.  

Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел

 

 

 1.  

Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел

 

 

 1.  

Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел

 

 

 1.  

Контрольна робота

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Усне й письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел

 

 

 1.  

Додавання й віднімання двоцифрових чисел (повторення)

 

 

 

Тема. Арифметичні дії множення і ділення

 

 

 1.  

Дія множення, знак множення

 

 

 1.  

Назви чисел при множенні

 

 

 1.  

Складання таблиці множення на 2

 

 

 1.  

Вправи та задачі  на засвоєння таблиці множення числа 2

 

 

 1.  

Вправи  та задачі  на засвоєння таблиці множення числа 2. Самостійна робота

 

 

 1.  

Вправи  та задачі  на засвоєння таблиці множення числа 2

 

 

 1.  

Вправи та задачі  на засвоєння таблиці множення числа 2

 

 

 1.  

Контрольна робота

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Дія ділення

 

 

 

Тема. Арифметичні дії множення і ділення (продовження)

 

 

 1.  

Зв'язок дій множення й ділення

 

 

 1.  

Таблиця ділення на 2

 

 

 1.  

Застосування таблиці ділення на 2 при розв'язуванні вправ

 

 

 1.  

Назви чисел при діленні

 

 

 1.  

Вправи  та задачі  на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2

 

 

 1.  

Вправи та задачі  на засвоєння таблиць множення і ділення числа 2

 

 

 1.  

Складання таблиці множення на 3

 

 

 1.  

Вправи  та задачі  на засвоєння таблиці множення числа 3

 

 

 1.  

Коло і круг. Вправи  та задачі  на засвоєння таблиці множення числа 3

 

 

 1.  

Вправи та задачі  на засвоєння таблиці множення числа 3.Самостійна робота

 

 

 1.  

Контрольна робота

 

 

 1.  

 Аналіз контрольної роботи. Складання виразів з дужками

 

 

 

Тема. Арифметичні дії множення і ділення (продовження)

 

 

 1.                    

Складання таблиці ділення на 3

 

 

 1.                    

Вправи  та задачі  на засвоєння таблиці ділення на 3

 

 

 1.                    

Вправи  та задачі  на засвоєння таблиці ділення на 3

 

 

 1.                    

Знаходження значень виразів з буквеним компонентом

 

 

 1.                    

Вправи та задачі  на засвоєння таблиць множення і ділення

 

 

 1.                    

Повторення вивченого

 

 

 1.                    

Складання таблиці множення числа 4

 

 

 1.                    

Вправи  та задачі  на засвоєння таблиці множення числа 4

 

 

 1.                    

Вправи  та задачі  на засвоєння таблиці множення числа 4

 

 

 1.                    

Вправи  та задачі  на засвоєння таблиці множення числа 4

 

 

 1.                    

Складання таблиці ділення на 4

 

 

 1.                    

Вправи  та задачі  на засвоєння таблиці ділення на 4

 

 

 1.                    

Вправи  на засвоєння таблиць множення та ділення

 

 

 1.                    

«Половина», «третина», «чверть». Дії з величинами

 

 

 1.                    

Складання таблиці множення числа 5

 

 

 1.                    

Вправи  та задачі  на засвоєння таблиці множення числа 5

 

 

 1.                    

Вправи та задачі  на засвоєння таблиці множення числа 5

 

 

 1.                    

Вправи  та задачі  на засвоєння таблиці множення числа 5

 

 

 1.                    

Розв'язування простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька разів

 

 

 1.                    

 Таблиці ділення на 5

 

 

 1.                    

Вправи  на засвоєння таблиці ділення на 5

 

 

 1.                    

Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів. Самостійна робота

 

 

 1.                    

Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій

 

 

 1.                    

Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій

 

 

 1.                    

Контрольна робота

 

 

 1.                    

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань

 

 

 

Тема. Повторення в кінці року

 

 

 1.                    

Усна й письмова нумерація чисел першої сотні

 

 

 1.                    

 Додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток

 

 

 1.                    

Повторення таблиць додавання й віднімання

 

 

 1.                    

Додавання й віднімання виду 27+3, 90-2

 

 

 1.                    

Повторення додавання й віднімання виду 28+5, 46-7

 

 

 1.                    

Перевірка дій додавання й віднімання

 

 

 1.                    

Перевірка додавання відніманням

 

 

 1.                    

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток

 

 

 1.                    

Повторення дії множення. Назви чисел при множенні. Самостійна робота

 

 

 1.                    

Повторення таблиці множення числа 2

 

 

 1.                    

Повторення дії ділення

 

 

 1.                    

Контрольна робота

 

 

 1.                    

Аналіз контрольної роботи. Повторення таблиць множення числа 3 і ділення на 3

 

 

 1.                    

Розв'язування вправ

 

 

 1.                    

Повторення вивченого матеріалу

 

 

Я і Україна

1 год\тижд

Графік проведення  контрольних робіт

І семестр

ІІ семестр

Дата

Корекція дати

Дата

Корекція дати

10.10

 

 

 

17.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік проведення практичних робіт

І семестр

ІІ семестр

Дата

Корекція дати

Дата

Корекція дати

24.10

 

 

 

21.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№з\п

Тема уроку

Дата

Прим.

 

Тема. Про тебе самого. Природа навколо нас (19 год.)

 

 

 1.  

   Вступ. Ми – українці

5.09

 

 1.  

Грамотний – видющий і на все тямущий

12.09

 

 1.  

Щоб бути здоровим і все встигати робити

19.09

 

 1.  

Щоб бути здоровим і все встигати робити

26.09

 

 1.  

Народний календар

03.10

 

 1.  

Природа навколо нас. Контрольна робота

10.10

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Сонце

17.10

 

 1.  

У царстві рослин. Практична робота.. Підготовка виставки класних досягнень «Я  сам»

24.10

 

 1.  

У царстві тварин

07.11

 

 1.  

Людина – частина живої природи

14.11

 

 1.  

Осінь. Рослини восени. Охорона здоров’я восени. Практична робота. Визначення за істотними ознаками груп рослин і тварин

21.11

 

 1.  

Як тварини готуються до зими. Як люди готуються до зими

28.11

 

 1.  

Зима. Рослини взимку. Охорона здоров'я зимової пори

03.12

 

 1.  

Рослини з Червоної книги України.

10.12

 

 1.  

Як зимують птахи і звірі. Турбота людей про птахів і звірів узимку. Контрольна робота

17.12

 

 1.  

Зима щедра святами

24.12

 

 1.  

Сезонні спостереження за природою і господарською діяльністю людини

 

 

 1.  

Тварини з Червоної книги України. Практична робота. Збирання насіння для підгодівлі птахів узимку

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Зима щедра святами.

 

 

 

Тема. Родина, рід, рідня. Людина серед людей (8 год.)

 

 

 1.  

Родина, рід, рідня. Сімейний календар. Практична робота. Складання родовідного дерева своєї сім'ї

 

 

 1.  

Твоя квартира. Будь обережним. 

 

 

 1.  

Про працелюбних та лінивих. 

 

 

 1.  

Урок чемності. Гостини

 

 

 1.  

Що таке культурна спадщина. Практична робота. Моделювання поведінки в різних ситуаціях

 

 

 1.  

Про доброту і милосердя. Ніхто не має права ображати людину

 

 

 1.  

Про доброту і милосердя. Ніхто не має права ображати людину

 

 

 1.  

Декларація прав дитини. Основний Закон Держави. Обов’язки батьків та дітей Контрольна робота

 

 

 

Тема. Твій рідний край. Твоя країна – Україна (8 год.)

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Де ти живеш. Що дає місто селу, село - місту

 

 

 1.  

Твоя країна – Україна. Символи держави

 

 

 1.  

Народні промисли України

 

 

 1.  

Київ – столиця України

 

 

 1.  

Весна. Рослини навесні. Охорона здоров’я навесні

 

 

 1.  

Тварини навесні. Зустрічаємо птахів Контрольна робота

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Весняні свята. Мамин день. Практична робота. Розробка проекту «Славетні українці»

 

 

 1.  

Узагальнення знань про Україну

 

 

 

Російська мова

1 год\тижд

Види перевірок

 

І семестр

ІІ семестр

Дата

Корекція дати

Дата

Корекція дати

Аудіювання

09.11

 

 

 

Діалог

30.11

 

 

 

Усний переказ

 

 

 

 

Перевірка мовних знань і вмінь

 

 

 

 

 

№п\п

Тема урока

Дата

Прим.

 

Тема. Звуки и буквы. Слог, ударение

 

 

 1.  

Русский язык как учебный предмет. Звуки и буквы

7.09

 

 1.  

Школа. Звук [ч'].Слова приветствия и прощания. Класс. Предметы, находящиеся в классе. Сказка «Три медведя»

14.09

 

 1.  

Учебные вещи. Деление слов на слоги

21.09

 

 1.  

Разв. речи. Составление предложений по иллюстрации Внекл. чтение. Родная школа

28.09

 

 1.  

Книга. Любимые герои книг. Из чего состоит книга. Гласне и согласные звуки Звуки [г], [г'],

5.10

 

 1.  

Звуки [г], [г']. Игра «Гуси-гуси». Учебный диалог

12.10

 

 1.  

Где? В чем? Инсценировка  отрывка из сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик…». Деление слов на слоги. Ударение.

19.10

 

 1.  

Разв. речи. Учимся правильно отвечать на вопросы Внекл. чтение. Что за прелесть эти сказки

26.10

 

 1.  

Мы рисуем. Цвета и цветы. Гласне и согласные звуки. Проверочная работа. Аудирование

09.11

 

 1.  

Сказка «Мышонок и карандаш». Звонкие и глухие согласные

16.11

 

 1.  

Счёт от 1 до 10. Твёрдые и мягкие согласные

23.11

 

 1.  

Разв. речи.Составление диалогов на заданную тему Внекл. чтение. «Волшебница-зима». Проверочная работа. Диалог

30.11

 

 1.  

Порядкове числительные

07.12

 

 1.  

Игры, ребусы, считалки. Звуковой состав слова.

14.12

 

 1.  

Времена года. Осень. Перенос слова

21.12

 

 1.  

Разв. речи.Составление предложений по цели высказывания. Внекл. чтение. «Новый год к нам мчится».

28.12

 

 

Тема. Слово

 

 

 1.  

Овощи, фрукты. Неполное соответствие между произношением и написанием

 

 

 1.  

Осень. Осенние месяцы. Дары осени. Грибы.

 

 

 1.  

Семья.Существительные, род которых не совпадает

 

 

 1.  

Слова вежливости. Значение слова. Тематические группы слов

 

 

 1.  

Разв. речи.Времена года. Зима. Произношение слов. Внекл. чтение. Зима-волшебница

 

 

 1.  

Зима. Одежда и обув. Наречия очень, много, мало, здесь

 

 

 1.  

Обычаи народа. Рождество и святки. Существительные в форме именительного падежа мн.числа на ги, ки, хи

 

 

 1.  

Нородные обычаи. Старый Новый год. «Два щенка» Буква щ, звук  [шч],

 

 

 1.  

Разв. речи.Дружба, друзья. Союзы если, что, чтобы. Проверочная работа. Устный пересказ

 

 

 1.  

Употребление предлогов на, с со. Работа с рас сказом Е.Чарушина «Друзья». Внекл. чтение. Дружба – большая сила

 

 

 1.  

Формы прошедшего времени Глаголєв взять, брать, понять

 

 

 

Тема. Текст. Предложение

 

 

 1.  

Время. Сутки.Текст. Заголовок текста

 

 

 1.  

Весна. Весенние месяцы. Предложение. Связь слов в предложении. Проверочная работа. Аудирование

 

 

 1.  

Разв. речи.Сказка «Теремок». Творческая работа по сказке

 

 

 1.  

К.И.Чуковский «Мойдодыр».Текст. Деление текста на части. Внекл. чтение. Что за прелесть эти сказки!

 

 

 1.  

К.И.Чуковский «Федорино горе». Контрольная работа.Чтение вслух

 

 

 1.  

Лето. Летние месяцы. Обращение

 

 

 1.  

Разв. речи.Сказка «Колобок». Виды предложений по цели высказывания.

 

 

 1.  

Грушки. Профессии. Кем бать?. Составление предложений. Внекл. чтение. Все профессии нужны, все профессии важны

 

 

Образотворче мистецтво

1 год\тижд

 

№з\п

Тема уроку

Дата

Прим.

 

 

Тема. Мова живопису та графіки

(10 год.)

 

 

 1.  

Засоби виразності в різних видах мистецтва

3.09

 

 1.  

Малювання композиції «Сонячні барви золотої осені»

10.09

 

 1.  

Малювання композиції «Осінній дощ»

17.09

 

 1.  

Малювання натюрморту з натури «Овочі і фрукти»

24.09

 

 1.  

Передача святкового настрою у композиції «Свято Івана Купала»

1.10

 

 1.  

Малювання на ващеному папері «Лиш айстра у саду цвіте»

8.10

 

 1.  

Види образотворчого мистецтва: живопис. «Щедрі дарунки осені»

15.10

 

 1.  

Види композиції: заповнення площини аркуша. «Хто мешкає в річці»

22.10

 

 1.  

Розвиток уяви. Плямографія. «Хитрі плями»

5.11

 

 1.  

Види живопису. «Друзі-тварини»

12.11

 

 

 

Тема. Пластика форм

(6 год.)

 

 

 1.  

Скульптура. Взаємозв’язок частин і основної форми. «ив-був собі коточок»

19.11

 

 1.  

 Рельєф. Заповнення силуетної форми рівновисоким декором. «В гостях у Нептуна»

26.11

 

 1.  

Виразність об’ємної форми. Паперопластика. «Різдвяні янголи»

03.12

 

 1.  

Відтінки. Освітленість. «Зимова ніч»

10.12

 

 1.  

Малювання тварин. «Із гілки на гілку носить вітер білку»

17.12

 

 1.  

Глибокий рельєф. Контр рельєф. «Духмяні подарунки»

24.12

 

 

 

Тема. Рукотворна краса

( 10 год.)

 

 

 1.  

 Геометричні фігури. «Стародавня фортеця»

 

 

 1.  

Малювання тварин «Веселий восьминіг»

 

 

 1.  

Архітектура. Образ в архітектурі. «Гарна хата»

 

 

 1.  

Силует в архітектурі. «Чарівні куполи соборів»

 

 

 1.  

Стилізація природних форм. Візерунок-бігунець. Ритм як засіб організації композиції «Декоративні квіти»

 

 

 1.  

Гуцульська кераміка «Прикрасимо посуд»

 

 

 1.  

Симетрія. Вісь симетрії. «Казкові квіти й метелики»

 

 

 1.  

Співвідношення силуетної форми та декору. Етапи зображення (побудови) тіл птахів. Петриківський розпис. «Диво-птах»

 

 

 1.  

Писанкарство. Чарівна писанка

 

 

 1.  

Театральні художники. Художник-декоратор. «Трон для казкового героя»

 

 

 

Тема. Створюємо образи

(9 год.)

 

 

 1.  

Простір. Пейзаж. Лінія зламу: море – небо. Лінія горизонту. Морський пейзаж.  «Вітер по морю гуляє та кораблик підганяє»

 

 

 1.  

Художники і книги. У гості до казкового героя

 

 

 1.  

Форма і декор засобами графіки. «Ранковий птах»

 

 

 1.  

Відтінки. Освітленість. « Ніч у чарівному лісі»

 

 

 1.  

Тварини у казковій ілюстрації. «Знесла курочка яєчко»

 

 

 1.  

 Колорит. «Веселе сонечко сховалось у веселих хмарах весняних»

 

 

 1.  

Повітряна перспектива. Форма як конструкція.  «Квітучий садок»

 

 

 1.  

Гармонія споріднених кольорів. Розширення знань про теплу і холодну гаму кольорів «Весняні квіти»

 

 

 1.  

Підсумковий урок за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музичне мистецтво

1 год\тижд

 

№з\п

Тема уроку

Дата

Прим.

 

Тема. Пісня, танець, марш

(8 год)

 

 

 1.  

Вірні друзі - пісня, танець, марш. Д.Кабалевський «Пісня про школу»

6.09

 

 1.  

Похідний настрій. В.Верховинець «Гей військо йде»

13.09

 

 1.  

Українська народна пісня «Галя по садочку ходила»

20.09

 

 1.  

А.Філіпенко «Веселий музикант»

27.09

 

 1.  

Різнобарвний настрій танцю

4.10

 

 1.  

А.Філіпенко «Ой заграйте, дударики»

11.10

 

 1.  

Пісня – музика душі

18.10

 

 1.  

Урок-концерт «Пісня, танець, марш»

25.10

 

 

Тема. Музика виражає та зображує

(8 год)

 

 

 1.  

Я.Степовий «Висне небо синє»

8.11

 

 1.  

Білоруська народна пісня «Перепілонька»

15.11

 

 1.  

Українська народна пісня «Дударик», А.Філіпенко «Ой заграйте, дударики». Білоруська народна пісня «Савка і Гришка»

22.11

 

 1.  

Риси характеру в музиці. Українська народна пісня «Я коза ярая»

29.11

 

 1.  

Рух, відображений у музиці. Українські народні пісні

6.12

 

 1.  

Зображення природи в музиці. Я.Степовий «Зимонька-снігуронька»

13.12

 

 1.  

Музичний настрій зимових свят. Українські щедрівки. Українська народна пісня «Ой хто, хто Миколая любить»

20.12

 

 1.  

Урок зимовий підсумковий «Музика виражає та зображує»

27.12

 

 

Тема. Подорожі з піснею, танцем, маршем

(10 год)

 

 

 1.  

Пісня вирушає в казку. К.М'ясков «Зимонька»

 

 

 1.  

Казкова мандрівка в оперу. М.Лисенко «Пісня Лисички»

 

 

 1.  

М.Коваль. Опера «Вовк і семеро козенят»

 

 

 1.  

Граємо казкову оперу. Хор «Цілий день співаємо, граємо». Я.Степовий «Зима і весна»

 

 

 1.  

Казкова мандрівка до балету. Я.Степовий «Зима і весна»

 

 

 1.  

Марш в опері та балеті. О.Колодуб «Вишиванка»

 

 

 1.  

Ритми танцю в симфонії. Українська народна пісня «Гарний танець Гопачок»

 

 

 1.  

Зустріч народної пісні із симфонією. Російська   народна пісня «Во поле берёза стояла». Українська веснянка «Вербовая дощечка»

 

 

 1.  

Пісня запрошує до концертного залу. Українські веснянки. Українська народна пісня «А ми просо сіяли»

 

 

 1.  

Урок-концерт«Подорожі з піснею, танцем,маршем»

 

 

 

Тема. Мова музики (9 год)

 

 

 1.  

Українська народна пісня в обробці М.Дремлюги «Як діждемо літа»

 

 

 1.  

Українська народна пісня «Ой ходила дівчина бережком»

 

 

 1.  

Українська народна пісня «Та продай, бабусю, бичка»

 

 

 1.  

Українська народна пісня «Як діждемо літа». А.Філіпенко «Зацвіла в долині»

 

 

 1.  

Г.Сорокопуд «Свято Перемоги»

 

 

 1.  

А.Мігай «Зелений світ»

 

 

 1.  

А.Кос-Анатольський «Чабанець»

 

 

 1.  

Українська народна пісня «Пчілка»

 

 

 1.  

Урок-концерт «Пісні, вивчені за рік»

 

 

Трудове навчання

1 год\тижд

№з\п

Тема уроку

Дата

Прим.

 

Тема. Вступ. Людина і природа

(14 год)

 

 

 1.  

Виготовлення виробів способом оригамі

6.09

 

 1.  

Виготовлення колекції «Види паперу»

13.09

 

 1.  

Створення композицій на картоні з різних видів паперу за власним задумом

20.09

 

 1.  

Розмічання і різання з картону геометричних фігур

27.09

 

 1.  

 Екскурсія в природу. Заготівля і зберігання природних матеріалів

4.10

 

 1.  

Створення предметних аплікацій з рослинних форм

11.10

 

 1.  

Робота з природним матеріалом. Складання орнаменту у смужці

18.10

 

 1.  

Предметна аплікація із рослинних форм. Зайчик

25.10

 

 1.  

Робота з природним матеріалом. Аплікація із рослинних форм. Сюжетна аплікація. Акваріум

8.11

 

 1.  

Об'ємні вироби із природних матеріалів. Виготовлення виробів із каштанів та жолудів

15.11

 

 1.  

Об'ємні вироби із природних матеріалів. Виготовлення іграшок із горіхів

22.11

 

 1.  

Виготовлення декоративних прикрас

29.11

 

 1.  

Елементи графічної грамоти. Виготовлення геометричних фігур

6.12

 

 1.  

Елементи графічної грамоти. Виготовлення «Монгольської гри»

13.12

 

 

Тема. Я сам та інші люди

(5 год)

 

 

 1.  

Об’ємні вироби з паперу. Виготовлення новорічних прикрас. Сіточки

20.12

 

 1.  

Об’ємні вироби з паперу. Виготовлення ялинкових прикрас. Новорічна гірлянда

27.12

 

 1.  

Конструювання «Курочка ряба»

 

 

 1.  

Робота з папером. Іграшки зі смужок. Котик

 

 

 1.  

Робота з папером. Іграшки зі складеного аркуша

 

 

 

Тема. Людина і знаки інформації. Людина і техніка

(10  год)

 

 

 

 1.  

Робота з папером. Предметна аплікація. Прапор та герб України

 

 

 1.  

Робота з папером. Декоративна аплікація

 

 

 1.  

Робота з папером. Декоративна аплікація

 

 

 1.  

Сюжетна аплікація. Створення композицій до казок

 

 

 1.  

Сюжетна аплікація. Створення композицій до казок

 

 

 1.  

Робота з папером. Вітальна листівка до 8 Березня

 

 

 1.  

Робота з картоном. Настінні сувеніри

 

 

 1.  

Робота з папером. Писанка

 

 

 1.  

Конструювання меблів із сірникових коробок

 

 

 1.  

Конструювання   із сірникових коробок. Човник

 

 

 

Тема. Людина і художнє довкілля

(6 год)

 

 

 1.  

Текстильні матеріали. Плетіння «косичкою»

 

 

 1.  

Робота з тканиною. Ручні шви. Шов «уперед голку». Шов «ручна строчка»

 

 

 1.  

Аплікація з відрізків вовняних ниток. Вітальна листівка до Дня Перемоги

 

 

 1.  

Розкроювання тканини. Виготовлення серветки з бахромою

 

 

 1.  

Оздоблення серветки ручним швом «уперед голку»

 

 

 1.  

Робота на шкільній клумбі

 

 

 

Основи здоров'я

 

1 год\тижд

 

Графік проведення практичних робіт

 

І семестр

ІІ семестр

Дата

Корекція дати

Дата

Корекція дати

13.09

 

 

 

27.09

 

 

 

11.10

 

 

 

22.11

 

 

 

20.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№з\п

Тема уроку

Дата

Прим.

 

 

Тема. Людина та її здоров'я. Фізична складова здоров'я

(9 год.)

 

 

 1.  

Значення здоров'я для людини

6.09

 

 1.  

Здоров'я і хвороби. Практична робота. Моделювання поведінки з інфекційними хворими

13.09

 

 1.  

Індивідуальні особливості росту й розвитку учнів

20.09

 

 1.  

Режим дня. Ознаки втоми. Вчимося і відпочиваємо. Практична робота. Організація куточка відпочинку в класі

27.09

 

 1.  

Охайність та особиста гігієна

4.10

 

 1.  

Їжа, корисна для здоров'я. Народні традиції харчування. Практична робота. Вибір корисної для здоров'я їжі

11.10

 

 1.  

Фізичні вправи і здоров'я

18.10

 

 1.  

Правила загартування, їх дотримання в різних умовах. 

25.10

 

 1.  

Підсумок за темою

8.11

 

 

Тема. Соціальна складова здоров'я

(19 год.)

 

 

 1.  

Поведінка з рідними, товаришами, друзями, знайомими, незнайомими.  

15.11

 

 1.  

Вибір друзів. Уміння товаришувати і спілкуватися. Практична робота. Моделювання дружніх стосунків дівчаток і хлопчиків

22.11

 

 1.  

Гуманне ставлення до людини з різними вадами

29.11

 

 1.  

Поняття про ВІЛ. Убезпечення від ВІЛ

6.12

 

 1.  

Права і обов'язки дитини вдома і в школі.  

13.12

 

 1.  

 Практична робота. Моделювання ситуації «У шкільному медичному кабінеті»

20.12

 

 1.  

Безпечна поведінка вдома. Користування телевізором і комп'ютером

27.12

 

 1.  

Причини виникнення пожеж, аварій. Небезпечні речовини.  

 

 

 1.  

Практична робота. Моделювання ситуації «Я сам вдома», «Несподіваний дзвоник», «Непрохані гості»

 

 

 1.  

Причини виникнення пожеж, аварій. Небезпечні речовини (отруйні, горючі, легкозаймисті)

 

 

 1.  

Причини виникнення пожеж, аварій. Небезпечні речовини (отруйні, горючі, легкозаймисті)

 

 

 1.  

Безпека з інструментами

 

 

 1.  

Безпека в школі. Ситуації можливої небезпеки у школі.

 

 

 1.  

Безпека на дорозі. Правила пішохідного руху

 

 

 1.  

Дорожня розмітка. Практична робота. Оцінка ризику під час переходу дороги на регульованому і нерегульованому перехресті

 

 

 1.  

Безпека на відпочинку. Ігри біля будинку

 

 

 1.  

Літні та зимові  розваги. Правила поведінки під час літнього та зимового відпочинку

 

 

 1.  

Безпека у спілкуванні з тваринами. Практична робота. Моделювання поведінки з дикими або бездомними тваринами

 

 

 1.  

 Надання першої допомоги в різних ситуаціях. Практична робота. Моделювання ситуації надання першої допомоги при нескладних травмах

 

 

 

 

Тема. Психічна і духовна складові здоров'я

(7 год.)

 

 

 1.  

Емоції та здоров'я

 

 

 1.  

Практична робота. Розпізнавання позитивних та негативних емоцій

 

 

 1.  

Спілкування в різних ситуаціях. Практична робота. Моделювання ситуацій у магазині,  лікарні,  бібліотеці

 

 

 1.  

Правила етичної поведінки в ігрових ситуаціях

 

 

 1.  

Корисні і шкідливі звички та їх вплив на здоров'я в сім'ї і школі

 

 

 1.  

Практична робота. Моделювання ситуації протидії шкідливим звичкам

 

 

 1.  

Підсумок роботи за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, 6 клас, Планування
Інкл
Додано
15 лютого 2019
Переглядів
411
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку