23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

Календарно-тематичне планування з УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ для 11 класу на 2019-2020 н.р.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з української літератури складено за навчальною програмою: Українська література. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти . – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 №804
Перегляд файлу

 

УКРАЇНСЬКА  ЛІТЕРАТУРА

11 КЛАС

(рівень стандарту)

(Відповідно до навчальних програм,

затверджених  наказом   МОН   від   23.10.2017  №1407)

70 годин, 2 години на тиждень

 

Форми контролю

 

 

К-сть

 

 

Контрольна робота (тест)

 

 

Контрольний класний твір (есе чи міні-твір)

 

 

2

 

 

1

 

 

Позакласне читання

 

1

 

Література рідного краю

 

1

 

Розвиток мовлення

2 (у+п)

 

№ з/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Примітки

І семестр

ВСТУП. «РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ»

1

 

Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями

ТЛ: “розстріляне відродження”

 

ЛІТЕРАТУРНИЙ АВАНГАРД

Михайль Семенко

2

 

Авангардні тенденції в українській поезії

1920-х рр. Михайль Семенко — поет-

футурист. Урбаністичні мотиви лірики

(«Бажання», «Місто», «Запрошення»)

ТЛ: авангард, футуризм, урбанізм

 

 

ПОЕТИЧНЕ САМОВИРАЖЕННЯ

Павло Тичина

3

 

Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло Тичина – найбільший модерніст 20-х років. Феномен “кларнетизму”. Збірка «Сонячні кларнети». “Арфами, арфами...”

ТЛ: кларнетизм

 

 

4

 

Павло Тичина. Поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму.

“О панно Інно...”, “Ви знаєте, як липа шелестить...”

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм

 

 

5

 

Павло Тичина. «Одчиняйте двері». Художнє

відтворення національно-визвольного пробудження

народу. Уславлення борців за вільну

Україну у вірші «Пам’яті тридцяти»

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм

Вивчити напам’ять

1 поезію

П. Тичини

(на вибір)

Євген Плужник

6

 

Євген Плужник — один із провідних поетів

«розстріляного відродження». Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мить і вічність у чуттєвому вираженні. «Вчись у природи творчого спокою», «Ніч…  а човен — як срібний птах!»

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя

Вивчити напам’ять

1 поезію

(на вибір)

7

 

Урок літератури рідного краю №1. Поети рідного краю

ЛРК №1

«КИЇВСЬКІ НЕОКЛАСИКИ»

Максим Рильський

8

 

Група «київських неокласиків». Різногранний творчий шлях М.Рильського. Філософічність, афористичність його лірики. Захоплення красою й величчю світу («Солодкий світ!..»)

ТЛ: філософічність

 

9

 

Максим Рильський. Сонет «У теплі дні збирання винограду» – вишуканий зразок неокласичної інтимної лірики. Краса природи, краса людини та її почуттів. Звернення до античних образів

ТЛ: сонет

Вивчити напам’ять

1 поезію

М.Рильського

(на вибір)

10

 

Контрольна робота № 1. “Розстріляне відродження”. Літературний авангард. Поетичне самовираження. “Київські неокласики”

КР №1 (твір)

ПРОЗОВЕ РОЗМАЇТТЯ

Микола Хвильовий

11

 

Микола Хвильовий. Провідна роль у літературно-мистецькому житті 1920-х років. «Я (Романтика)» — новела про добро і зло в житті та в душі

 

12

 

Микола Хвильовий. «Я (Романтика)». Проблема внутрішнього роздвоєння людини. Образ ліричного «Я». Роль присвяти. Образ матері, його символічність

 

Юрій Яновський

 

13

 

Творча біографія Юрія Яновського. Романтичність світовідчуття. Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору

ТЛ: художній час і простір, умовність зображення

 

14

 

Юрій Яновський. “Майстер корабля”. Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, символічність образів. Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи

 

15

 

Модерністські образи Міста, Моря. Морально-етичні колізії твору. Національне крізь призму загальнолюдського.

 

Валер'ян Підмогильний

16

 

Валер'ян Підмогильний. Життєвий і творчий шлях письменника. Роман «Місто»

ТЛ: урбаністичний роман

 

17

 

Валер'ян Підмогильний. «Місто». Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі

 

18

 

Зображення «цілісної» людини: в єдності біологічного, духовного, соціального.

Урок мовленнєвого розвитку №1. Письмовий твір-характеристика «Маргінальний образ українського інтелігента»

УМР №1 (письмово)

19

 

Валер’ян Підмогильний. “Місто”. Морально-етичні колізії твору. Жіночі образи в ньому

 

Остап Вишня

 

20

 

Життя і творчість Остапа Вишні. «Моя автобіографія» — гумористична розповідь письменника про свій життєвий шлях

 

21

 

“Сом”. “Письменники”. Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос, народні прикмети, прислів’я та приказки в усмішках

ТЛ: усмішка

 

22

 

Контрольна робота № 2.  Прозове розмаїття

КР № 2 (тест)

 

МОДЕРНА ДРАМАТУРГІЯ

Микола Куліш

23

 

Розвиток національного театру, драматургії 1920-1930 рр. Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Специфіка комедійного жанру: про серйозне легко, грайливо

ТЛ: сатирична комедія

 

 

24

 

Микола Куліш. «Мина Мазайло». Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації. Сатиричне викриття бездуховності обивателів, які зрікаються своєї мови

 

25

 

Микола Куліш. «Мина Мазайло». Образи дійових осіб. Сценічне втілення. Актуальність п’єси у наш час

 

26

 

Урок позакласного читання №1. Василь Шкляр. “Маруся”

ПЧ №1

ПЕРЛИНИ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Богдан-Ігор Антонич

27

 

Література в Західній Україні до 1939 р. Життя і творчість Богдана-Ігоря Антонича. «Зелена євангелія» – нерозривна єдність природи і людини, ідея життєствердження.

ТЛ: міфологізм, асоціативність

 

28

 

Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», *«Коляда»). Роздуми над поезією Богдана-Ігоря Антонича

Вивчити напам’ять

1 поезію Б.-І.Антонича

(на вибір)

Осип Турянський

29

 

Осип Турянський. «Поза межами болю» - поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Загальнолюдські мотиви й гуманістичні цінності

ТЛ: поема у прозі

 

30

 

О. Турянський. «Поза межами болю». Біологічні інстинкти і духовна воля до життя.  Ідея перемоги духа над матерією. Урок мовленнєвого розвитку №2. Дискусія  «У чому сенс життя?»

УМР №2

(усно)

31

 

Контрольна робота № 3. Модерна драматургія. Перлини західноукраїнської літератури

КР № 3 (тест)

 

«ПІД ЧУЖИМ НЕБОМ»

Євген Маланюк

32

 

Література письменників-емігрантів. «Празька школа» української поезії та її представники. Євген Маланюк. Художнє осмислення трагічної історії України, оптимістичний висновок про її майбутнє в поезії «Уривок з поеми»

 

ІІ семестр

 

33

 

Євген Маланюк. «Напис на книзі віршів…» – ліричний роздум про призначення поезії, важливості місії поета закарбовувати свій час для нащадків

 

Іван Багряний

 

34

 

Іван Багряний. Основні віхи життя й творчості митця. «Тигролови» як український пригодницький роман

ТЛ: пригодницький роман

 

35

 

Іван Багряний. «Тигролови». Проблема свободи й боротьби за своє визволення. Жанрові особливості. Ідея перемоги добра над злом

 

36

 

Іван Багряний. «Тигролови». Вольовий характер Григорія Многогрішного. Родина Сірків, майор Медвин. Символіка роману.  Актуальність для нашого часу

 

37

 

Урок позакласного читання №2. Сергій Жадан. “Ворошиловград”

ПЧ №2

ВОЄННЕ ЛИХОЛІТТЯ

Олександр Довженко

38

 

Участь українських письменників у Другій світовій війні. Трагічна творча біографія Олександра Довженка. Джерело вивчення історії його життя і трагічної доби – «Щоденник»

ТЛ: публіцистичність

 

39

 

Олександр Довженко. “Щоденник”. Правда про український народ, його історію крізь призму авторського бачення й оцінки. Національні та загальнолюдські проблеми

 

40

 

Олександр Довженко. «Зачарована Десна». Історія написання, автобіографічна основа, сповідальність. Поєднання минулого й сучасного. Морально-етичні проблеми

ТЛ: кіноповість

 

41

 

Олександр Довженко. «Зачарована Десна». Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина

 

42

 

Урок мовленнєвого розвитку №3. Усний твір-роздум «Моральна краса й духовна велич людини в кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна"»

УМР №3(усно)

Олесь Гончар

43

 

Загальна характеристика доробку Олеся Гончара. Мрія і дійсність у новелі «Модри Камень». Романтична ідея кохання, що перемагає смерть

ТЛ: новела (поглиблено)

 

44

 

Олесь Гончар. “Модри Камень”. Образи українського бійця і юної словачки Терези. Особливість оповіді, роль кольорової гами в новелі

 

45

 

Контрольна робота № 4. Під чужим небом. Воєнне лихоліття

КР № 4 (тест)

 

ЛІТЕРАТУРНЕ «ШІСТДЕСЯТНИЦТВО»

Василь Симоненко

46

 

Нова хвиля відродження української літератури на початку 1960-х років. «Шістдесятництво». Василь Симоненко. Коротко про митця. Образ України, громадянський вибір поета («Задивляюсь у твої зіниці…»). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я...»)

ТЛ: віршові розміри (повторення)

 

Дмитро Павличко

47

 

Основні відомості про Дмитра Павличка. Вірш «Два кольори», який став народною піснею. Збірка любовної лірики «Таємниця твого обличчя». Використання фольклорних, персоніфікованих образів для передачі глибокого почуття кохання (*«Я стужився, мила, за тобою…»)

 

Іван Драч

48

 

Іван Драч - невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця

ТЛ: балада (повторення)

 

Микола Вінграновський

49

 

Микола Вінграновський — поет, прозаїк, кіномитець. «У синьому небі я висіяв ліс». Інтимна лірика зб. «Цю жінку я люблю». Глибокі любовні переживання ліричного героя, передані образною символікою, символічною кольористикою (синім кольором)

Вивчити напам’ять

1 вірш шістдесятни-

ків (на вибір)

Григір Тютюнник

50

 

Григір Тютюнник. Життєвий і творчий шлях письменника. «Три зозулі з поклоном». «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації

 

51

 

Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном». Образ любові як втілення високої християнської цінності. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї

ТЛ: художня деталь (поглиблено)

 

МИТЕЦЬ І СУСПІЛЬСТВО

Ліна Костенко

52

 

Ліна Костенко. Творчий шлях. «Страшні слова, коли вони мовчать», «Хай буде легко. Дотиком пера…» – ліричні роздуми про значення слова в житті людини, суть мистецтва, його роль у суспільстві

Вивчити напам’ять

1 вірш

(на вибір)

53

 

Ліна Костенко. «Недумано, негадано…» – інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. «По сей день Посейдон посідає свій трон…»: мотив єднання людини зі світом рукотворної краси (мистецтво) і природою. Зв’язок із античною міфологією

54

 

Історико-фольклорна основа  історичного роману у віршах «Маруся Чурай» Ліни Костенко

ТЛ: роман у віршах

 

55

 

Роман у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання

 

56

 

Ліна Костенко. «Маруся Чурай». Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини

 

57

 

Ліна Костенко. «Маруся Чурай». Урок мовленнєвого розвитку №4. План-характеристика Марусі Чурай

УМР №4 (письмово)

58

 

Контрольна робота №5. Літературне “шістдесятництво”. Митець і суспільство

КР № 5 (тест)

 

СТОЇЧНА УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ

Василь Стус

59

 

Василь Стус. Загальний огляд творчості. Поезія Стуса – зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці («Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…»). Стан активної позиції ліричного героя.

 

60

 

Василь Стус. «Господи, гніву пречистого…». Екзистенційна (буттєва) проблема вибору, віра в себе, надія на здолання всіх перешкод. Упевненість у власному виборі. Приклад великої мужності й сили духу

ТЛ: екзистенційні ідеї в художньому творі

Вивчити напам’ять

1 поезію В.Стуса

(на вибір)

61

 

Урок літератури рідного краю №2. Письменники рідного краю

ЛРК №2

 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 

62

 

Історико-культурна ситуація наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. Оксана Забужко. «Рядок з автобіографії», «Читаючи історію»

ТЛ: постмодернізм; література елітарна, масова

 

63

 

Юрій Андрухович. «Астролог», «Пісня мандрівного спудея»

 

64

 

Галина Пагутяк. «Потрапити в сад»

 

65

 

В.Діброва . «Андріївський узвіз»

 

66

 

В.Діброва . «Андріївський узвіз»

 

67

 

Контрольна робота № 6.  Стоїчна українська поезія. Сучасна українська література

КР № 6 (твір)

 

68

 

Узагальнення та систематизація вивченого

 

69

 

Повторення вивченого

 

70

 

Підсумковий урок

 

 

 

docx
Додано
9 лютого
Переглядів
2658
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку