20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Календарно-тематичне планування з української мови (2 клас, ІІ семестр)

Про матеріал

Календарно - тематичне планування з української мови для 2 класу (ІІ семестр) складено відповідно до «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1 – 4 класи.» – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011 (зі змінами 2016 року), автор - Захарійчук М. Д.

Перегляд файлу

 

Українська  мова

(за підручником «Українська мова: підруч. для 2 кл.

загальноосвіт. навч. закл. /Захарійчук М.Д, з навч. укр. мовою.– К.:

Грамота, 2012.- 176 с.: іл.»)

ІІ семестр

(3 години на тиждень)

№ з/п

Тема уроку

Дата

Прим.

 1.  

Повторення написання великої букви у кличках тварин.

Повторення назв літер за абеткою (с.5)

 

 

 1.  

Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок.

Повторення назв літер за абеткою (с.5)

 

 

 1.  

Тренувальні вправи написання великої букви у назвах міст, сіл, вулиць, річок.

Повторення українського алфавіту

 

 

 

                                   Прикметник. Дієслово.

 

 

 1.  

 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казкиза поданим початком, планом, малюнками «Як реп’яшок світ побачив»

 

 

 1.  

Прикметник. Слова, які називають ознаки предметів. Зв’язок прикметників з іменниками (с. 87-88).

Повторення складу (с.8)

 

 

 1.  

Зв’язок прикметників з іменниками. Змінювання прикмет­ників з іменниками за зразком «одинбагато». (с. 88-89).

Повторення правил переносу (с.8)

 

 

 1.  

Прикметники, протилежні за значенням. Вживання прик­метників у переносному значенні (с. 89-91).

Повторення голосних звуків (с.11)

 

 

 1.  

Зв’язок прикметників з іменниками. Закріплення зміню­вання прикметників з іменниками за зразком «одинбага­то». Переказування тексту (с. 91-92).

Повторення  наголосу (с.13)

 

 

 1.  

Прикметники, близькі за значенням. Робота з прислів’ями   (с. 93)

Повторення приголосних звуків (с.21)

 

 

 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис істоти за малюнком, планом «Оленятко»

 

 

 1.  

Дієслово. Слова, які називають дії предметів. Встановлен­ня зв’язку слів у реченні ( с. 98-99).

Повторення приголосних звуків (с.21)

 

 

 1.  

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. (с. 100-101).

Повторення приголосних звуків (с.22)

 

 

 1.  

Зв’язок дієслів з іменниками у формі однини і множини (без уживання термінів) (с. 101-102).  Контрольна робота: діалог.

 

 

 1.  

Закріплення зв’язку дієслів з іменниками. Дієслова, проти­лежні за значенням (с. 104-105).  Контрольна робота: діалог.

 

 

 1.  

Тренувальні вправи на використання дієслівних форм у речен­нях і текстах. Переказування тексту (с. 106-108). Контрольна робота: діалог.

 

 

 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання основної частини казки за початком і кінцівкою казки «Про сіре мишенятко та рудого хом’ячка»

 

 

 1.  

Службові слова та їх роль у реченні  (с. 110-111)

Повторення букви щ, позначення нею звукосполучення [шч] (с.26)

 

 

 1.  

Практичне ознайомлення з прийменниками, їх роллю в ре­ченні. Вправляння у доречному вживанні прийменників у мовленні (112)

Повторення звуків [г], [ґ], позначення їх буквами г, ґ.

 (с. 29)

 

 

 1.  

Спостереження за роллю службових слів у реченні. Робота з прислів’ями ( с. 112-114)

Повторення про дзвінкі й глухі приголосні звуки (с.32)

 

 

 1.  

Контрольна робота: перевірка мовних знань і умінь «Прикметник. Дієслово. Службові слова»

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком, схемами речень «Звідки прилетів метелик»

 

Тема

Речення

 1.  

Поняття про речення. ( с. 129-130).Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень (с. 131-132).

Повторення звуку [ф], звукосполучення [хв] (с.33)

 

 

 1.  

Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних ре­чень. Переказування тексту  (с. 132-134)

Повторення про тверді і м’які приголосні звуки

 

 

 1.  

Вправи на інтонаційне виділення в реченнях слів, найваж­ливіших для вираження думки. Переказування тексту (с 134-135)

Повторення позначення м’якості приголосних   буквами і, я, ю, є (с.37)

 

 

 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком і кінцівкою  «Кому дістався бублик»

 

 

 1.  

Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень (с, 135-136)

Повторення позначення м’якості приголосних звуків знаком м’якшення (ь) (с.42)

 

 

 1.  

Контрольна робота:  списування

 

 

 1.  

Аналiз перевiрної роботи. Закріплення знань про розповідні, питальні та спонукальні речення. (с. 137)

Повторення про подовжені м’які приголосні звуки (с.49)

 

 

 1.  

Головні слова в реченні. Доповнення речень (с. 139-140)

Повторення переносу слів з подовженими м’якими  приголосними звуками (с.49)

 

 

 1.  

Зв’язок слів у реченні. Встановлення зв’язку слів у реченнях за питаннями (с. 142-143)

Повторення звуко-буквеного аналізу слів з подовженими приголосними звуками (с.50)

 

 

 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді «Подорож у Карпати» за малюнком та опорними словами

Повторення апострофу (с.54)

 

 

 1.  

Встановлення зв’язку слів у реченнях за питаннями. Написання записки. (с. 143-144)

Повторення правил переносу слів з апострофом.(с.55)

 

 

 1.  

Закріплення знань про речення. Поширення речень. Побудова речень (с. 145)

Повторення правил переносу слів з апострофом.(с.55)

 

 

 1.  

Контрольна робота:  диктант 

 

 

 1.  

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

 

 1.  

Урок розвитку зв’язного мовлення. Упорядкування структури тексту «Дванадцятиголовий Дракончик»

 

Тема

Текст

 1.  

Текст-розповідь. Складання продовження казки за подани­ми запитаннями і схемами речень (с. 151-152).

Повторення іменників (с.65)

 

 

 1.                    

Текст-опис. Робота з деформованим текстом (с. 153-154).

Повторення іменників істот та неістот (с.66)

 

 

Мова і мовлення

 1.                    

Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Українська мова — державна мова України (с. 159- 160).

Повторення групування предметів за родовими та видовими ознаками (с.72)

 

 

 1.                    

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за поданим малюнком та планом

 

 

 1.                    

Усне і писемне мовлення . Культура мовлення ( с. 161-162).Слова ввічливості. Звертання. Засвоєння етикетних форм спілкування. Навчальний діалог ( с. 162-164).

Повторення великої букви в іменах, по батькові та  прізвищах людей (с.75)

 

 

 1.                    

Контрольна робота: перевірка мовних знань і умінь. «Речення. Текст. Мова  і мовлення»

 

 

 1.                    

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 1.                    

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Розповідь на тему «Мої літні канікули»

 

 

Повторення вивченого

 1.                    

Узагальнення знань учнів про звуки і букви (с. 166)

 

 

 1.                    

Узагальнення знань учнів про звуки і букви

 

 

 1.                    

Узагальнення знань учнів про частини мови. (с.167)

 

 

 1.                    

Узагальнення знань учнів про речення. текст

 

 

 1.                    

Узагальнення знань учнів про частини мови. (с. 168)

 

 

 1.                    

Узагальнення знань учнів про речення. текст

 

 

 1.                    

Узагальнення знань учнів про речення. текст

 

 

 1.                    

Підсумковий урок за рік.

 

Тема

 

 

 

 

 

docx
Додано
21 серпня 2018
Переглядів
543
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку