Картки з української мови

Про матеріал

Картки з завданнями для учнів 2 класу з предмету українська мова. Їх можна використовувати як завдання для індивідуальної роботи учнів на уроці так і для роботи в парі. Прошу звернути увагу на розмір листа під час друку. Я встановлювала зручний для себе але оскільки матеріал поданов форматі документу кожен після скачування може встановити зручний для себе.

Перегляд файлу

 

Переставте речення так, щоб утворилося оповідання. Доберіть до нього назву.

 

А молочко у кози смачне. Вдома її господиня подує й напоїть. У сінях віник поскубе, на кухні хлібчик ухопить, у городі розсаду поїсть. Але якщо господиня забариться, коза й сама щось поцупить. Йде коза вулицею, додому поспішає.

За Є. Чарушиним.

 

 

 

Визначте, скільки речень у тексті. Напишіть, позначаючи початок і кінець речення.

 

Діти у дворі ліпили зі снігу бабу Олексій зліпив сніговий колобок знайшов вуглинки і поробив очі погралися діти й пішли знову в дитячий садок шкода Олексію колобка надворі залишати взяв він колобок із собою.

Н. Калініна


Запишіть слова, вставляючи пропущені букви і пояснюючи їх вживання.

 

Пал..то, дел..та, кіл..це, бат..ко, дяд..ко, читал..ня, їдал..ня, ткац..кий, близький, слиз..кий, поліський, білен..кий, гарнен..кий, чепурнен..кий, Ізмаїл..ський, читают.., рубают.. .

 

 

 

У загадках підкресліть букви, що позначають м'які приголосні звуки.

 

 1. Влітку сірий, взимку білий.
 2. Росте весною — тільки вниз, любить дах і карниз.
 3. Хто найраніше встає?


Спишіть, вставляючи пропущені слова.

 

Аж ... із кущика вилетіла ..., трохи рудувата пташка, і тоді побачили діти ... гніздечко, сховане в густому листі. Гніздечко трималося на ...  гілках і ловко було виплетене з ... травинок.

О. Копиленко

 

 

 

У загадках підкресліть букви, що позначають м'які приголосні звуки.

 

 1. Маленький хлопчик у сірій свитинці по дворах стрибає, крихти збирає.
 2. Тварина рогата, і ріг багато.
 3. На небі біліє, світить, а не гріє.


Змініть слова за зразком. Напишіть їх.

 

Поле — польового, осінь, літо, зима, бій, праця, майбутнє, колір, сьогодні;

гай — гайок, день, край, соловей, пень;

синій — синього, вранішній.

 

 

 

 

 

Прочитайте. Випишіть слова зі сполученнями букв йо, ьо. Виконайте фонетичний розбір 2—3 слів.

 

 1.    Сьогодні знаєш — завтра вмієш.
 2.    Рання пташка дзьобик чистить, а пізня очиці жмурить.
 3.    Ми зайшли у березовий гайок.
 4.    У житі червоніли квітки польового маку.
 5.    Порожньо пізньої осені у полях, на луках.

Запишіть слова, поділяючи їх на склади, у дві колонки:

 1. зі сполученням букв йо
 2.  зі сполу­ченням букв ьо.

 

Йосип, медальйон, йорж, всього, гайок, Льоня, льох, льон, район, польовий, бойовий, знайомий, сьогодні, льодовий, Соловйов, Воробйов, льотчик, майорить, серйозний, бадьорий, дзьоб, Муравйов, мальовничий.

 

 

 

 

Спишіть, вставляючи пропущені букви.

 

1. По дорозі до дому Максим зайшов до зна..мих. 2. С.годні я дочитую цікаву книжку. 8 До пізн..го вечора палало на горі багаття. 4. Незважаючи на досить задерикуватий характер Матвія, всі ..го любили. 5. Під час обідн..ї пере­рви я побіг до тата. 6. На кожному зеленому дз..би­ку висить велика прозора краплина.

 


Запишіть. Визначте кількість складів у кожному слові. Підкресліть двома рисками букву, що позначає два звуки.

 

Матір'ю, в'ється, зіб'є, солов'я об'єднані, п'ять, сім'я, полум'я, подвір'я, м'яко, Прип'ять, чер­в'ячок, пір'ям, в'яне, п'єса, пуп'я­нок, п'явка.

 

Випишіть в одну колонку слова з апострофом,  а в другу — з м'яким знаком.

 

Мар'яна, Дем'ян, Василько, Петько, в'яне, ім'я, батько, м'який, п'ятниця, пальто, Дем'яненко,  Дар'я, місяченьку, редька, голуб'ятко, письмо, хлоп'ята, реп'ях, зимонька, полум'яний, солом'яний, кам'яний, бурулька.


Визначте, скільки речень у тексті. Напишіть, позначаючи початок і кінець речення.

 

Чисте й прозоре повітря далеко чути звуки на ,ні лісового струмка видно кожен камінчик по прозорому високому небу біжать хмарки ясної тихої днини літає над землею сідає на обличчя липуча павутина.

І. Соколов-Микитов

 

 

 

Випишіть слова з апострофом. Підкресліть букви, між якими стоїть апостроф.

 

Солов'ї, піснями, пір'я, сім'я, лає, п'є, має, б'є, в'є, здоров'я, любов'ю, змія, ма­тір'ю, пам'ятаю, лягай, м'ята, виконує, м'яч, п'ять, співає, синє, пам'ять, в'яже.


До поданих слів доберіть споріднені з подвоє­ними приголосними і запишіть у рядок парами. Поставте наголос.

 

Гостити гостинний. Старатись, вишивати, цінити.

Сон — сонний. День, осінь, стіна, лимон, пісня, родина.

 

 

 

 

Запишіть, поділяючи слова рисками для переносу.

 

Сонний, осінній, останній, лимонник, денний, картинний, пісенний, ранній, оббирати, беззмінний, розрісся, пасся, понісся, трясся, роззути, оббивати.


Запишіть, поділяючи слова рисками для переносу.

 

Сонний, осінній, останній, лимонник, денний, картинний, пісенний, ранній, оббирати, беззмінний, розрісся, пасся, понісся, трясся, роззути, оббивати.

 

 

 

Зі слів кожного рядка складіть речення. Напишіть їх.

 

подвір'я, раннього, зимового, заглянь, ранку, на

по, стрибають, снігу, горобчики

холоду, вони, від, розпушилися

стрибають, підбирають, і, крихти

оббирають, калину, деякі

галки, між, метушаться, ними

Г. Скребинький, В. Чапліна.


Прочитайте. Спишіть. Підкресліть у словах подвоєні приголосні.

 

Листям, віддзвеніти, теніс, останній, відданість, узгір'я, щастя, ллю, лазур'ю, оббігти, алея, туманний,

 

клас, матір'ю, відмінний, шерстю, беззахисний, ранній, листяний, шосе.

 

 

 

До поданих слів доберіть споріднені з подвоє­ними приголосними і запишіть у рядок парами. По­ставте наголос.

 

Вишивати вишивання.

Горіти, читати, косити, збирати, катати, копати, кипіти, шукати, прохати, фарбувати, возити, прощати, гуляти, носити.

 


До поданих слів доберіть споріднені з подвоє­ними приголосними і запишіть у рядок парами. По­ставте наголос.

 

Малювати, писати, клеїти, рубати, готувати, питати, сапати, вчити, оповідати, знати, щебетати, шити, кувати, уміти.

 

 

 

Перепишіть речення, поставте пропущені букви. Підкресліть слова з подвоєними приголосними.

 

 1. Л..ється дощик весняний.
 2. Ніч була темна, бе..зоряна.
 3. Одного осіннього туман..ого ранку ми ви­ рушили в дорогу.
 4. Веселе сонечко блищить, промін..я щедро л..є.

До поданих слів доберіть споріднені з подовжени­ми приголосними і запишіть у рядок парами. Поставте наголос.

 

Щебетати — щебетання. Змагатись, зростати, гуляти, жити, ходити, малювати, катати, фарбувати, судити.

 

 

Переставте речення так, щоб утворилося о відання. Доберіть до нього назву.

 

 

 

А потім починає старанно клекотати

 

3 лелечихою і лелеченятами.

 

Лелека незмигливо дивиться на дітей.

 

Про що він клекоче?

 

Прибігають до в'яза Тарасик і Гриць.

 

Спробуй, розбери.

1

Лелека живе на старому в'язі.

За В. Чухлібом


Прочитайте. Запишіть споріднені слова до слова лелека

 

Лелеки знімаються і летять на луги. Леле­ченята топчуться в гнізді. Злітати вони не наважуються. Лелека й лелечиха щось говорять до своїх лелеченят. Вони беруться штовхати на край гнізда. Лелеченята злинають у небо. Плавно летять над садом, над городами.              |

                                  За В. Чухлібом

 

 

 

 

Запишіть слова. Позначте в них спільну частиш

 

Сніг, засніжений, снігопад, сніговий, снігоочисник.

Рука, рукав, рукавиця, рукоділля.

Спів, співанка, співак, співати, співочий.

Вечір, вечірній, вечоріти.

Пам'ять, пам'ятати, пам'ятний.

Пахощі, пахнути, пахучий.

 !

 

До поданих слів доберіть спільнокореневі.

 

Мотор, обід, музика, птах, розвідка.

 

Запишіть слова. Позначте  в них корінь і префікс.

 

Вбирати, забирати, прибирати, розбирати.

Пригорнути, розгорнути, згорнути, вгорнути.

Дивитися, задивитися, подивитися, вдивитися

Покрити, укрити, розкрити, закрити.

Писати, списати, записати, розписати, переписати, підписати.

 

Доберіть до поданих слів споріднені і запишіть у рядок парами.

 

Казка    казковий       ялинка          

квітка                          сонце           

захід                            спів            

дим                              осінь           

дитина                         дощ            

 

Запишіть споріднені слова у рядок парами. Позначте в них спільну частину.

 

Квітка, дим, розсадити, дружити, диміти, хід, квітник, ходулі, вечеря, посадити, ходьба, квітень, димовий, заквітчаний, сад, дружний, ходити, вечеряти, ходовий, ходіння, вечоріти, пересадити, висадити, друг, вечір, підсадив

 

Випишіть споріднені слова, позначте корінь. Розберіть виділене слово за будовою.

 

Невеличкий наш  Івась,

• т

Ну, такий, немов карась,

Та проте ж ізмалку

Наш Івась — рибалка!

Він на річці на човні і

Ловить рибу цілі дні.

І Як спіймає він рибину,

Вкине в човен чи в торбину.

Прямо в торбу із ріки

Попадають щупаки, —

У Івасика торбина

Підростає щогодини.

Хоч малий наш риболов,

Не малий у нього влов!

М. Стельмах

 

 

Запишіть слова. Позначте в них спільну час тину. Виконайте фонетичний розбір 2-3 слів.

 

Кит, китовий; глибоко, глибокий, глибінь, глибочінь; зима, зимонька, зимовий, зимувати, зимівник; хмара, хмарно, хмаритись; дерево, дерев’яний, дерев'яніти; весело, веселитись, веселий, веселість; голуб, голубиний, приголубити.

 

 

 

З поданих слів і словосполучень складіть речення і напишіть твір.

 

Весна у лісі

Приходить, листяний ліс, голі дуби, граб і клени, прозорий, сонячне проміння, нагрівам клаптик землі, сніговий покрив, пуп'янки пролісків.

 

 

 

 

 

 

Прочитайте і поясніть, чому подані слова не можна вважати однокореневими. Поділіть слова на склади.

 

Копати, копа; носик, приносити; горн, горн літати, літа; кінь, кінець; він, вінець.

 

 

 

Згрупуйте спільнокореневі слова.

Співати,

мороз,

рукавиця,

рукав,

спів,

морозище,

співучий,

нарукавник.

 

                       Морозенко,

                      морозний,

                        наспівувати,

                        рука,

                       співак,

                      морозяний

                       співачка,

                        рукавичка.

 

 


Спишіть. У споріднених словах позначте корінь. Розберіть виділене слово за будовою.

 

Прокинувся у своєму дуплі сич-громовик. Блискавиці пролітали йому над головою. Громи котилися по його спині й розбивались об неї на громенята. Йому ще й ще хотілося громів і блискавиць. Але тут визирнуло сонечко, і сич заплющив очі.

За Г. Тютюнником

 

 

Запишіть слова, утворені за допомогою суфіксів. Розберіть їх за будовою.

Малесенька хатка,

А в ній — коліщатка.

Влітку сіренький,

А взимку біленький;

Довгі вуха має,

Швидко в лісі стрибає.

 

 

 

 

Випишіть в одну колонку слова з префіксом, коренем, суфіксом і закінченням,

у другу — з ко­ренем, суфіксом і закінченням,

у третю — тільки з коренем і закінченням.

 

Пролісок, сніг, морозець, набережний, мороз, підводний, водичка, бережечок, вода, ліс, підсніжних, сніжний, берег, заморозки, підбережний.

 

 

 

Змініть подані слова так, щоб вони означали   назву одного предмета.

 

кущі

землі

яйця

шишки

гриби

Дідусі         дідусь

кораблики

віконця

трави

місяці

 

 

 

Згрупуйте спільнокореневі слова й випишіть їх в окремі колонки.

 

Світ, мурашка, м'якоть, нафта, світати, м і куш, нафтовий, мурашник, м'яко, світанок, світанок,   мурашиний, м'якість, світило.

 

 

 

Прочитайте. Випишіть слова, утворені за допомогою здрібніло-пестливих суфіксів. Розбери їх за будовою.

 

В гарненької горлички

Туркотливе горлечко.

Горличка туркоче,

Горличка воркоче:

Туркотлива горличка

Прочищає горлечко!

(Скоромовка)


Прочитайте. Випишіть споріднені слова. Розберіть їх за будовою.

 

Малі бурундучата

Із борів несуть до тата

І грибочки, і горіхи...

А стара бурундучиха

Ці грибочки цілі дні

На широкім сушить пні.

Не убогу й не багату

Бурундук поставив хату,

Засадив навкруг садочок,

А тепер синів і дочок

В теплій хаті — не в норі —

Посадив за букварі.

Вчаться діти — аж до зірки,

Вчаться тільки на п'ятірки!

М. Стельмах

 

Випишіть слова, які складаються з кореня й закінчення. Закінчення підкресліть.

 

Мати   голівонька, хата, дідусь, ма­туся, жаба, лящик, голова, машиніст,
хатина, машина, дід, жабеня, лящ, сло­во, гриб, грибівник, пух, пуховик.

Утворіть від поданих слів 2—3 споріднених слова за допомогою суфіксів -к-, -ок-, -очок-, -ечк-, -иця-, -еньк-, -оньк-, -инк-. Напишіть. Позначте суфікси.

 

Трава травичка, травиця, травонька;

ялина

книга

дуб

ніч

сад

вікно

синиця

хата

капуста

пісня

 

 

 

Розберіть подані слова за будовою.

 

Кораблик, дощик, піднести, безплатний, прилетіли, дзвіночок, привокзальний, щастя, легкий, широкий, ґрунт, шлях.

 

 

 


Прочитайте. Спишіть. Позначте у словах префікси.

 

Був у мене коник з сиру,

Та хіба його присилиш?

Тільки сонце припече —

На заранок утече.

Попросив тоді я татка:

Подаруй мені лошатко,

І вуздечку, і сідло —

Щоб справжнісіньке було!

Н. Стефурак

 

 

 

Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою префіксів.

 

Глянути, пустити, тягнути, сидіти, їхати, дрімати, кінчити, Ярувати, сипати, гріти, платний, совісний, пізнати, нести, сміятись, рвати.

 

 


До поданих слів доберіть спільнокореневі з суфіксами.

 

Голуб, вітер, береза, дуб, груша, мороз.

 

За допомогою префіксів під-, від-, ви-, на- утворіть нові слова.

 

Ніс — підніс, відніс, виніс, наніс.

писав

читав

їхав

казати

 

Біг

малював

лив

дати

 

 

Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою префіксів і суфіксів.

 

Спів співати — заспів підспівувати заспівати.

Ліс, ракета, гарний, стіл, свято, грати, гріти.

 


Випишіть слова з двома суфіксами. Суфікси підкресліть.

 

Співачка, пастух, медалістка, школярка, співак, медаліст, учителька, чабаниха, баяністка, актор, школяр, учитель, пастушка, льотчиця, піаніст, піаністка, чабан, баяніст, акторка, льотчик.

 

 

 

Позначте будову поданих слів.

 

 1.     Виноградник, казковий, крейда, українець, птахи, березовий, розписати, доброта, зірвати, бережок.
 2.     Влетіти, шерстяний, викупити, дзвіночки, ялинка, каштани, хмарний, коні, подорожник, грамотний, пташечка.


Доберіть до поданих слів однокореневі, у яких чергуються приголосні.

 

Місяць — місячний, вік, рушниця, подяка, торік.

Молоко молочний; сонце, рука, серце, вранці, рушник, теперішній, мірошник, нинішній, сердешний.

 

 

З поданих слів складіть речення і напишіть твір на вказану тему.

 

У теплі краї

Ранній. життя, осінній, спросоння, туманний, пробудження, узлісся, галуззя, проміння, каміння, миттю, подорожжю.

 

 


До поданих слів допишіть слова, від яких вони утворилися. Приголосні, що чергуються, підкресліть.

 

Донеччина Донецьк.

Полтавщина, Одещина, Харківщина, Вінниччина, Хмельниччина.             

 

 

Запишіть слова парами і поясніть чергування голосних та приголосних звуків.

 

Дорога — доріженька — на дорозі, щока — щічка, гість — гостя, Одарка — Одарчин, муха — мушин, щука — щуці, вухо — вушко, око — оченята.


До поданих слів допишіть слова, від яких вони утворилися. Приголосні, що чергуються, підкресліть.

 

Чеський — Чехія.

Французький, ладозький, поліський, чуваський, запорізький, поволзький, ризький, дрогобицький, товариський.

 

 

У наведених словах виділіть корені і поясніть чергування голосних і приголосних звуків.

 

Сідати — садити, носити — ноша, мастити — мащу, рука — ручка, віл — вола, день — дня, грім — грому, дух — дихати, нога — ніжка.


Запишіть слова парами і поясніть чергування го­лосних та приголосних звуків.

 

Ольга - Ольжин, грюкіт - грюкоту, виріб - виробу, говір - говору, водопій - водопою, голова - голівка, вибір - вибору, витвір - витвору, тайга - тайзі, дзюркіт - дзюркоту.

 

 

 

 

Переставте речення так, щоб утворився вірш.

 

Гай розвеселяла білою красою.

В білій одежині цілий рік ходила.

Кучері вмивала чистою росою,

Навесні зелений волос розпустила.


Випишіть слова з префіксами . За допомо­гою цих префіксів утворіть самостійно нові слова.

 

Прилинув Березень о тій порі.

Озвалися журавлики вгорі,

Найперші проліски у гаї розцвіли, Розкрили вранці сині оченята

Для наших мам - на Березневе свято.

М. Познанська

 

Випишіть в один рядок слова з префіксами з-, с- а в другий - з буквами з, с, що почина­ють корінь.

 

Зв'язаний, звіринець, снігур, спису­вати, скуштувати, згоріти, зграя, скла­сти, зжарити, здружитися, збігати, сталь, ставок, змія, значок, сміливий.


Запишіть слова, поділяючи їх рисками для переносу

 

Збити, безхмарний, списати, розпитати, скупатися, зсохнутися, спускати, розминутися, розкроїти, зважити, розщебетався, безнадійний, безкозирка.

 

 

 

Доберіть до кожного із словосполучень відповідне антонімічне словосполучення і запишіть. Виділіть префікс без-.

 

Сніжна зима безсніжна зима.

Змістовна стаття, людна вулиця, хмарний день, помилкова відповідь, зоряне небо, діяльна людина, славний кінець, сильна рука.

 


Спишіть, вставляючи пропущені букви. По ясніть написання префіксів. Розберіть виділене слово за будовою.

 

1. У ро..крите вікно сад вечірній шумить, ..ходить місяць. 2. Улянка добре ..копала гряд­ку. 3. Теплий вітерець гонить хвилі на бе..країх ланах. 4. Розливається пісня луною.    5. За шко­лою ро..кинувся великий сад. 6. Сонце ..коти­лось на захід.

 

 

 

Спишіть. Самостійно утворіть нові слова  за допомогою префіксів роз-, без-.

 

Фарбувати, показати, писати, змалювати, фотографувати, пекти, виліпити, розбудити, перепитати, винести, малювати, добувати, пливти, вилетіти, перекласти, їха­ти, заховати, стукати, безрадісний, виїхати, йти, підійти, лікувати.


Доберіть до кожного із словосполучень відпо­відне антонімічне словосполучення і запишіть. Виділіть префікс роз-.

 

Навантажити машину — розвантажити машину.

Заплющити очі, запакувати посилку, одягати дитину, зачинити вікна, відчини­ти двері, згорнути парус, заплутати спра­ву, згрібати пісок, заморозити м'ясо.

 

 

 

Подані слова запишіть через риску по складах, виділіть відкриті і закриті склади.

 

Розбити, змити, безхмарний, зберегти, роззброїти, сказав, розцвітає, злетіти, роз­вантажити, схопити, згоріти, безголосий, беззоряний, спитав, розплющити.


Спишіть. Підкресліть орфограми. Виконайте фонетичний розбір 2—3 слів.

 

1. Ми під'їхали до гаю. 2. Маши­на з гуркотом з'їжджала з шосе на узбіччя. 3. На подвір'ї з'явився Юрій.
4. Поїзд під'їхав до станції Мар'їнка.    5. На подвір'я в'їхала машина.

 

 

 

 

Перепишіть речення, підкресліть орфограму.

 

1. Як поїдеш в об'їзд, то будеш і на обід, а як навпростець, то ввечері. 2. Готовеньке і кішка з'їсть. 3. Воду з вогнем не з'єднати.


Перепишіть речення, підкресліть орфограму.

 

1. Роздобрився, як вовк над поросям: від'їв ніжки та й плаче.           2. Поки зайця вб'ють, то вола з'їдять.    3. Щастя з нещастям на одних санях

роз'їжджають.

 

 

 

 

Запишіть слова, поділяючи їх рисками для переносу.

 

З'їзд, з'їздити, під'їзд, роз'єднати, об'єднати, роз'яснення, об'ява, з'юрмитись, роз'їзд, з'їсти, в'їзд, роз'ївся, з'явитися, без'язикий, під'їсти.


Випишіть слова з апострофом після префіксів.

 

Кав'ярня, з'ясувати, хом'як, без'язикий, п'ють, з'їхати, п'явка, об'їхати, роз'ятрити, солов'ї, роз'яснити, під'їзд, в'ється, з'єднува­ти, з'єднаний, зв'ялити, роз'їзний.

 

 

 

Переставте речення так, щоб утворилося оповідання. Доберіть до нього назву.

 

Там жив старий дідусь, що доглядав ліс. Блакитна хатка стояла на краю лісу. От і зараз сидів він на призьбі і розмов­ляв з бджолами по-бджолиному, з му­рашками — по-мурашиному. Він добре знав усіх у лісі.

За О. Іваненко.


Перепишіть, вставляючи прийменники.

 

... трясогузки довгий хвіст,

Наче ... річку міст.

Йде весна ... мостику,

 ... пташинім хвостику.

Дивна птаха ... мостом

Розбиває лід хвостом.

І біжать весняні води ...

глибини і... броди.

Заливаються луги

І знайомі береги.

М. Сингаївський

 

Запишіть речення. Підкресліть прийменники однією лінією, а префікси виділіть умовним знаком.

 

Книга вчить, як (на) світі жить. (Без) діла слабіє сила. Літо (з) бирає, а зима (з) їдає. Ниточка (до) веде до клубочка. Слово до слова — (з) ложиться мова. Весна багата (на) квітки, а осінь (на) сніпки.

(Народна творчість)


Поясніть за зразком правопис слів з ненаголошеними голосними і запишіть, ставлячи перевірне слово на перше місце.

Землі — земля.

Пл..че, в..чори, з..рно, кр..ло, п..ро,   р..бро,  ст..бло,   в..сло, в..сна, с.стра, м..жа, кн..жки, с.рпи.

 

 

 

Запишіть споріднені слова у такому порядку: з наголосом на голосному ко­реня, суфікса, закінчення.

 

Сніг, сніжок, сніги, сніжище.

Верба, вербичка, вербою, вербовий.

Рука, ручка, рукою, ручний.    

Весла, весловий, веслувати, весляр.       Зелень, зелений, зеленіти, зеленуватий. Дим, димок, димовий, диміти.


Запишіть споріднені слова у рядок парами. Поставте наголос у кожному слові. Підкресліть спільну частину у цих парах слів.

 

Зимонька — зима.

Зима, письмо, зимонька, дишуть, черга, черговий.

Темнота, гребти, темно, гребля, гречка, гречаний.

Лисиця, летіти, лис, лет, широко, широкий.

 

 

 

Поясніть за зразком правопис слів з ненаголошеними голосними і запишіть ставлячи первинне слово на перше місце.

 

1.   Шепчеш – шепчу; т..рплю, в..рну

2. Зарити - заривати; зал..вати, споч..вати, ож..вати, спи.лати.

 1.    Жити - живе; пл..ве, зл..ває

4.  Теше - тесати; ч..сав, ст..лив.

 


Змініть подані слова так, щоб вони означали назву багатьох предметів. У перевірних словах  виділіть корінь та закінчення.

 

Ніж — ножі; голос, дуб, зуб, лід, просьба, ніготь, кіготь, поїзд, стовп, хліб, ріг, голуб.

 

 

 

Замініть слова так, щоб ненаголошені голосні е, и стали наголошеними. Запишіть змінені слова парами.

 

Весна - весно.

 Весна, весело, зерно, стебло, верба. 

Гриби, степи, клени, перо, сичі.

Земля, село, кити, клини.

Лини, сичі, листи, крило, сини.

 


Знайдіть споріднені слова і запишіть їх парами. Поставте наголоси в усіх словах.

 

Береза — березовий.

Клен, селянський, кленовий, гречка, село, веслувати, степовий, гриб, весла, листочок, береза, гречаний, клин, березовий, верба, клиночки, вер­бовий, зелень, грибочки, лист, степ, зеленіти.

 

 

 

Випишіть слова з ненаголошеними голосними у коренях слів. Підкресліть букви, що їх познача­ють. Поставте наголоси.

 

 1. Дерево міцне корінням, а людина — друзями.
 2. Материн гнів, як весняний сніг: рясно випаде,
  та скоро розтане.
 3. Утікав від вовка, а потрапив на ведмедя.
 4. Ти б, метелику, не дуже пишався, сам учора

гусінню був!

 1.   У нього не розживешся і серед зими льодом.
 2.   Язик до Києва доведе.

(Прислів'я та приказки)

Поясніть за зразком правопис слів з ненаголошеними голосними. Запишіть, ставлячи перевірне слово на перше місце.

 

Березня — березень; велет..нь, віт.-р, верес..нь, груд..нь, жовт..нь, лип..нь, майст..р, пал..ць, січ..нь, трав..нь,

167

уч..нь, хлоп..ць, чов..н.

 

 

 

Прочитайте виразно слова, а потім запишіть двома групами:

І) з буквосполученням –еле-; 

 2) з буквосполученням –ере-. Поставте знак наголосу і підкресліть указані буквосполучення.

 

Лелека, черепаха, ожеледь, очерет, берег, береза, велетень, шелест, веретено, дерево, дерев'яний, черешня, джерело, зелений, смерека, стерегти, черевики, шелестіти.


Поясніть за зразком правопис слів з ненаголошеними голосними і запишіть, ставлячи перевірне слово на перше місце.

 

Вечір — вечірній; в..шневий, кл..новий, м..довий, скр..пливий, великий, ст..повий.

Весело — веселий; в..сокий, глибокий кр..вий, л.-гкий, ш..рокий.

Скрип скрипіти; д..витися, зуп..нитися, кл..котіти, р..віти, блискотіти, хв..люватися, ш..лестіти, щ..бетати.

 

Зі слів кожного рядка складіть речення. Напишіть їх.

 

Скоро, їжак, на, довгу, у, свою, сховаєть­ся, нору, зиму;

сніговий, вкриє, його, глибокий, замет;

пухнастою, тепло, під, товстою, їжакові, ковдрою;

його, ніхто, не, лігва, знайде;

до, зиму, сонечка, всю, проспить, весня­ного, їжак;

снитимуться, їжачі, йому, сни, лісові;

За І. Соколовим-Микитовим.

 

 

Поясніть за зразком правопис слів із сумнівними приголосними і запишіть, ставлячи на перше місце перевірне слово.

 

Боротись — боротьба

Бігти, молотьба, просьба, ходьба, кігті, нігті, легкий.

 

 

 

Прочитайте. Спишіть. Випишіть слова, у яких правопис дзвінких і глухих приголосних треба перевіряти. Доберіть до них перевірні.

 

Зиму мороз дуже любив,

Зимі мороз кожух пошив. —

Носи, зимо, оцей кожух

Із сивих хмар, із білих мух...

В. Підпалий


Випишіть слова, в яких правопис дзвінких і глухих приголосних треба перевіряти.

 

1. Матері кожної дитини жаль, бо котрого пальця не вріж, то все болить. 2. Твоє не мелеть­ся, то й мішка не підставляй. 3. Коли дитини не навчиш у пелюшках, то не навчиш у подушках. 4. Менше вкусиш, швидше ковтнеш. 5. Кожна жаб­ка своє болото хвалить. 6. Як мед, то ще й лож­кою. 7. Калина хвалилась, що з медом солодка.

(Прислів'я та приказки)

 

 

 

Виберіть і запишіть слова, у яких сумнівний приголосний перевіряється. Спосіб перевірки по­кажіть за зразком.

 

Просьба — просити.

Вокзал, вокзальний, привокзальний, екзамен, екзаменатор, кігті, ходьба, легкий, молотьба, бігти, футбол, футболіст, футбольний.

 

 

Виберіть і запишіть словосполучення, в складі яких є слова з перевірними сумнівними приголос­ними. Вставте пропущені букви.

 

Е.замен з математики, ле.ка дорога, ле.ко йти, година хо..ьби, гострі кі.. ті, грати в фу.. бол, довгі ні..ті, во.кий ґрунт, во..кість повітря.

 

 

 

Спишіть. Підкресліть перевірний приголосний.

 


Холод, холодище;

берег, береговий;

пов'язка, пов'язати;

стежка, стежинка;

сніг, сніговий;

 

 

 

 

мороз, морозець;

стовп, стовпа;

лід, льодок;

ведмідь, ведмеді;

дуб, дубови.


Холод, холодище; берег, береговий; пов'язка, пов'язати; стежка, стежинка; сніг, сніговий;

Холод, холодище; берег, береговий; пов'язка, пов'язати; стежка, стежинка; сніг, сніговий;

 

Доберіть до поданих слів перевірні. Залишіть їх парами.

 

З – С?  Просьба, косьба, мороз, призьба, різьба;

Г – К? Легкий, нігті, мигтіти, кігті, вогкий, двигтіти, дігтяр, вокзал, екзамен, сніг, друг;

Д – Т? Сад, боротьба, молотьба, грядка, со­лодкий, ходьба, загадка, зарядка;

Ж – Ш? Стежка, ліжко, книжка, смужка, стружка, дужка, кружка, багаж, сторож; криш­ка, іграшка, пиріжки;

Б – П? Бабка, шибка, рибка, коробка, клуб, герб;

В - Ф? Підготовка, рівчак, правка, поливка, колектив.

 

 

Випишіть іменники. На які питання вони відповідають?

 

Сплять журавки у лузі,

Сплять синиці в гаю.

Квітка квітку колише

В нашім ріднім краю.

М. Сингаївський

 

Спишіть слова. Виділіть закінчення.

 

 

Ж.р.

Ч.р.

С.р.

вівця

баран

ягня

зайчиха

заєць

зайченя

ведмедиця

ведмідь

ведмежа

ялина

ліс

озеро

земля

гай

море

шафа

стіл

дерево

зоря

місяць

небо

Люда

чорногуз

метро

 

 

Випишіть в одну колонку іменники чоловічого роду, а в другу — жіночого.

 

Ліс, пісок, стілець, подорож, зо­шит, ніч, гордість, вітерець, сіль, сміх, чай, радість, совість, хлопець, школяр, біль, піч, голуб, бандероль.

 

 

 

 

Випишіть іменники жіночого роду у два стовпчики: із закінченням -а, -у і з нульовим закінченням.

 

Іграшка            ніч_

Сіть, пісня, кузня, мазь, стіна, мідь, піч сосна, дача, кров, вода, рись, нога, муха міць, міль, Марія, сутінь, хоробрість, буря мужність, мережа, мрія.

 

 

 

Переставте речення так, щоб утворилося оповідання. Підберіть до нього назву.

 

Поласувала сухим насіннячком і почала хутро своє чистити.

Вилізла вона на пеньок.

 1. Проснулась миша.

Треба піти й погуляти.

Очі сліпить білий сніжок.

Вилізла з нори і озирнулася навкруги.

Дивиться — сухе насіннячко сюди вітер приніс.

За О. Копиленком.

 

Спишіть, вставляючи пропущені букви. Визначте рід іменників.

 

 

З..мля

кам..няр

м..жа

с.. ло

вікно

дуб

ур..жай

знаряддя

соловей

м..режа

дорожнеча

школяр

в..рбичка

тесля

д..мок

в..дмідь

т..л..фон

ч..р..вики

т..л..грама

кор..дор

в..лос..пед

 

 

 

Напишіть словосполучення в однині.

 

Дрібні краплинки, льодові кристалики, літні дні, веселі діти, молоді дуби, вечірні прогулянки, чарівні казки, теплі промені, ви­сокі кущі, короткі ночі, сині олівці, великі озера, зелені верби, спортивні майданчики.

 

 

 

 


Випишіть іменники у три колонки, розподіливши їх за родами.

 

Київ, школа, теля, груша, мишеня, Дніпр, дружба, лоша, земля, зайча, тесля, скирта, Володя, дорога, площа, курча, Галя, воєвода, ягня, сестра.

 

 

Спишіть. Визначте відмінок іменників.

 

Жив на груші горобець,

Горобець був добрий швець.

Цвірінчав щодня: жив-жир,

Мені чоботи пошив.

Я взуваю чобітки,—

Наче дзвони, каблуки.

І шевця свого хвалю,

Бо я чоботи люблю.

М. Сингаївський

 


До кожного слова доберіть однокореневий іменник?

 

1. Чудеснийчудо; широкий, осінній, золотий, кам'яний, високий, квітчастий, зелений, хвилястий, футбольний, молоч­ний, одягнений, сонячний.

2. Кричати крик; працювати, плака­ти, сміятись, радіти, взуватися, одягати­ся, сяяти, дружити, шуміти, гратися, ма­лювати, жити, співати, клеїти.

 

 

До поданих іменників доберіть слова, утворені за допомогою здрібніло-пестливих суфіксів.

 

Лисиця, вовк, заєць, сонце, дім, пісня мама, квітка, дерево, вікно, рука, книга, стіл, дорога, хата, зима, село, сніг, черевики, вода, ріка, їжак, дівчина, дуб, лев, ліс.

 

 

 

 

 

 

До поданих слів доберіть однокореневі іменни­ки, що називають людей за професією.

 

Журнал, учити, бібліотека, писати, телефон, море, пошта, телеграф, будувати, машина, комбайн, кран, двір, лікувати.

 

 

Знайдіть та випишіть ряди синонімів.

 

Ой, яка чудова українська мова!

Де береться все це, звідкіля і як?

Є в ній ліс, лісок, лісочок, пуща, гай, діброва,

Бір, перелісок, чорноліс. Є іще й байрак.

І така ж розкішна і гнучка, як мрія.

Можна "звідкіля" і "звідки",

Можна і "звідкіль".

Є в ній хурделиця, віхола, завія,

Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль...

О. Підсуха

 


Визначте різницю в значенні слів-синонімів. Декілька з них уведіть до складених речень.

 

Шторм — буря, урок — година, експедиція — подорож, чабан — пастух, хата — халупа, тичка — жердина — віха, держак — топорище — древко, віник — мітла.

 

 

 

Спишіть, вставляючи пропущені букви. Визначте відмінок іменників.

 

1. На тр..янді розквітли чудові квіти. 2. В..ло дя випустив пташку з клітки. 3. Найбільше я люб лю квітки тр..янди. 4. Учні посадили в са..ку гру шу та яблуню.

 

 


Спишіть словосполучення. Визначте відмінок іменників. Підкресліть закінчення.

 

У голубому мареві, вогка від дощу, схилились до води, в променях сонця, на високій ліщині, падають з дуба, заглянуло у вікно, пішов до школи, доріжка в саду, готувався до польоту, хата при дорозі, борщ з кашею, явір над водою.

 

 

 

Спишіть, вставляючи пропущені букви. Визначте відмінок іменників.

 

1. Туристи зібралися у д..рогу. 2. На яблуні р..сли ч..рвоні яблука. 3. С.ніли на межі про­щально волошки. 4. На річці пливло багато ч..внів під вітрилами.

 

 


Спишіть іменники. Визначте їх рід.

 

 1.    Супутник, літр, скрипка, нога, корабель, трамвай, муха, дорога, озеро, поле, скло, зо­лото, перемога, стріха, надвечір'я, інститут.
 2.    Вітер, ситець, буря, зоря, настрій, ка­шель, іній, плече, життя, вишня, доля, зілля, мрія, сім'я, дача, дитятко, ягнятко.

 

Запишіть речення, змінивши відмінки іменників, що в дужках.

 

1. Біля нашого (село) протікає річка Донець. . Біля (річка) росли високі дерева. 3. Найвищим 'дерево) була стара верба. 4. На (верба) були ташині гнізда.

1. Ми спинилися переночувати у (хата) при (дорога). 2. У Миколи на (рука) сидів поштовий голуб. 3. (Вітя)ітш) купив лижі та ковзани. 4. Со­нечко дарує (земля) останні теплі промені.

 

 


Випишіть в одну колонку іменники у множині, а в другу — в однині. Поставте у словах наголоси.

 

Бібліотекарі, учителі, продавці, столяри, поштарі, тесляр, секретар, лікарі, інженери, бондар, вівчар, муляр, робітники, друкар, гус­ляр, пекар.

 

 

До кожного іменника доберіть прикметник.

 

... небо, ... сніг, ... луки, ... кава,    ... смужка, ... пташка, ... художник,   ... вітрець, ... пальма, ... ранок,            ... містечко, ... пролісок, ... струмок,  ... край, ... вулиця, ... земля.

 

 

 


До поданих іменників доберіть одно­кореневі прикметники.

 

Весна весняний.

 1.    Степ, ялина, озеро, море, дитя, друзі, трава, серце, граніт, життя, лінія, скрипка, зоря.
 2.    Сосна, дорога, вода, яблуня, земля, груша, дівчина, риба, вишня, пісня, сад, комиш, дощ, парк, журавлі.

 

 

 

Випишіть в одну колонку словосполучення, в яких прикметники мають пряме значення, а в другу — переносне.

 

М'який хліб — м'який характер; золоте серце — золота обручка;

кам'яне обличчя -   кам'яний будинок;

залізна витримка — залізний дах; сонячна посмішка —сонячний день.

 

 

 

 

 

До кожного прикметника доберіть іменник.

 

Золоте ..., лагідний ..., короткі .. тваринний..., вишневий ..., ніжний .. Чорне ..., сонячне ..., київські... .

 

 

Поставте прикметники, що в дужках, у тому ж числі та роді, що й іменники, з якими вони пов'я­зані. Речення запишіть.

 

Ліс особливо красивий в (сонячний морозяний) дні. (Сріблястий) сніг переливається під променями сонця.

Над (лісовий) стежками (мереживний білий) арками зігнулися під вагою інею стовбури (молодий) дерев.

Ялинки одягли (ошатний білий) шапки.

 

 


Замініть прикметники протилежними за значенням і напишіть словосполучення.

 

Широка річка вузька річка.

Теплий вітер, висока скеля, затишна вулиця, незнайомий район, пряма стежка, молода верба, чистий посуд, гарячий чай, здорова людина

 

 

Спишіть словосполучення. Визначте рід прикметників.

 

Далекий звук, високе дерево, кущува­та озимина, тонкий слух, тепле море, осінній дощ, темний загар, низьке небо, скошена трава, золоте жито, березовий гай, сусідній двір, тиха ріка, глибокий сніг.

 

 


Спишіть словосполучення. Поруч напишіть їх у множині.

 

Сірий жайворонок сірі жайворонки;

широкий шлях — стара береза —

рідне село — прозора річка — київська вулиця — тепле море —

          прибережний пісок -                            а         гарбузове листя —

           грізний шум —          р         дрібний дощ —              в         весняний вечір —

           скошена трава —


 

 

Спишіть текст, додаючи пропущені закінчення.


 

Наближається золот.. осінь. Біл.. хмари поволі пливуть по голуб., небу. З ними в далек.. невідом.. краї відпливає тепл.. літо. Раптом із-за висок., осокорів гордовито ви­пливла така чудернацьк.. хмара. Освітлений сонцем бік хмари був біліший за сніг.

За А. Михайленком.

 


Переставте речення так, щоб утворилося опо­відання. Доберіть до нього назву.

 

Пролунав розпачливий писк і розлютований клекіт. Хижачка злетіла в небо. Ми підбігли ближче й побачи­ли зайця та сову. Ми закричали на сову, замахали рука­ми. Заєць відбивався лапами від напасниці.

За Г. Майстренком

 

 

Переставте речення так, щоб утворився вірш.

 

Гірське село, в садах морель

на каруселі білі коні

і місяць, мов тюльпан, червоний.

Весна — неначе карусель,

Б. Антонич

 

 

 


Утворіть однокореневі слова з протилежним значенням за допомогою префіксів за-, ви-, під- (піді-), від- (віді-). Запишіть їх парами.

 

Пішов зайшов, вийшов, підійшов, відійшов.

Біг, ніс, віз.

 

 

Доберіть до поданих дієслів однокореневі з різними префіксами.

 

Ходити заходити, переходити, сходити;

стрибати, писати, везти, диви­тись, готувати, читати, нести, ма­лювати, будувати, фарбувати, году­вати, працювати, бігти, летіти.

 

 


З кожної групи однокореневих слів випишіть тільки дієслова.

 

Гомін, гомінливий, гомоніти.

Дар, дарунок, дарувати, обдарований.

Праця, працьовитий, працювати.

Біг, бігти, бігун, бігова.

Обід, обідній, обідати.

Загустіти, густий, густота.

 

 

 

Доберіть до поданих слів однокореневі дієслова.

 

Біг бігти.

 1.     Вірш, мороз, спів, малюнок, сад, молодь, мрія, любов, лов, грім, корм, життя.
 2.   Праця, рахунок, знання,  вміння, ліки, зима, коса, світ, весло, взуття, віз, робота.

 


Подані дієслова напишіть в однині. Підкресліть голосний звук у закінченнях.

 

Сіють, їдуть, співають, бачать, доять, году­ють, пливуть, стелять, дивляться, в'яжуть, вчаться, ллють, сміються, одягаються, дер­жаться, будують, малюють, тримаються, купаються.

 

 

 

Прочитайте. Спишіть. Підкресліть підмет і присудок. Яки­ми частинами мови вони є?

 

 

Темная діброва

Стихла і мовчить.

Листя пожовтіле

З дерева летить.

Я. Щоголів

 


Прочитайте, а потім запишіть, ставлячи дієслова, що в дужках, у формі минулого часу.

 

На стареньких санях вже (лежа­ти) ялинка. Василько (почати) лагодитись у дорогу. Він (запряг­ти) коней, (одягти) кожушину і (виїхати) у дорогу. Твердий синя­вий сніг (грати) на сонці само­цвітами. Вітер (дужчати).

За М. Коцюбинським.

 

Прочитайте. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Підкресліть головні члени речення. Якою части­ною мови є присудок?

 

Випав сніг. Височіють гл..бокі замети. Важкі білі шапки надів ліс і притих. Мальованим лан цюжком в'ється узлі..ям слід старого лиса. Край поля пройшли вовки. А через ш..року дорогу пе­рейшли лосі. Багато в.ликих і малих звірів, птахів ж..ве у з..мовому лісі.

За І. Соколовим-Микитовим.

Від поданих слів за допомогою префіксів утворіть однокореневі дієслова. Запишіть їх у два стовпчики.

 

Що робити?

в 'язати

                    що зробити?

                         з в 'язати

 

Танцювати, співати, їсти, дивитися, кри­чати, плакати, поспішати, летіти, чіпати, прибути, протікати, згадувати, нести, пита­ти, кипіти, сохнути, пливти, пекти, брати, слухати, лізти, сіяти.

 

 

Спишіть дієслова. Позначте префікси.

 

    1. Поблискувати, погойдатися, подумати, подивитися, погнати, побігти, поїсти, полетіти, позбирати.

2. Підписати, підказати, підіграти, підвести, піднести, підпливти, підскочити, підповзти, підслухати.

     3. Розшукати, розігнати, розігріти, розтулити, розголосити, розговорити, розмалювати, розламати, відкусити, відбити, відрізати.

    4. Об'їсти, обскакати, обвести, оббігти, обрізати, обробити, обмазати:, обтрусити, обмалювати, обсудити.

5. Відписати, відказати, відповісти, відскочи­ти, відійти, відгадати, відмити.


Переставте речення так, щоб утворилося опо­відання. Доберіть до нього назву.

 

Але це була зовсім не купка торішнього листя, а маленьке оленятко.

Сонячний промінь упав на листя ліщини.

Шкіра в нього була вкрита золотавими плямками.

Він лишив золоті зайчики на землі, на траві, на купці торішнього листя.

За В. Іваненком.

 

Доберіть до поданих дієслів синоніми.

 

Вставати, вибиратися, розносити, отримати, говорити, бігти, дзеленькати, гудіти.

 

Доберіть до поданих дієслів антоніми.

 

Сміятися, входити, зустрі­чати, ловити, розкидати, темніти, лежати, розквітати, підбігти, давати, спускатись.

 


Випишіть речення зі словами, вжитими в пере­носному значенні. Поясніть, як ви їх розумієте.

 1.    На порозі стоїть золота осінь.
 2.    Наливаються соком яблука й груші в садках.
 3.    Діти готуються до школи.
 4.    Птахи збираються у зграї.
 5.    Незабаром почнуть відлітати у теплі краї.
 6.    Осінь уже починає прикрашати жовтим листом дерева.
 7.    Сумують квіти за теплим літечком.
 8.    Сонечко дарує землі останні теплі промені.

 

Випишіть дієслова минулого часу й визначте їх рід.

Два приятелі йшли одного разу з села до міста. До­рога пролягала через густий ліс. Невдовзі дісталися при­ятелі лісу й пішли попід високими деревами. Аж рап­том звідкись узявся ведмідь. Один з приятелів кинувся до високого дерева і вмить видерся під самісінький вер­шечок. Другий ішов трохи поза­ду й озирався по боках. А коли помітив звіра, було вже пізно. І чоловік упав додолу та й прики­нувся неживим. Ведмідь пі­дійшов і тихенько нахилився над головою. Чоловік затамував подих. Обнюхав його ведмідь і подався своєю дорогою.

Езоп


Прочитайте. Спишіть. У дужках перед дієсловами напишіть питання.

 

В бору зелені сутінки.

Стрибають білки з віт,

Кульбаби-парашутики —

Де був недавно цвіт.

Грибки зійшлися зграйками,

Під соснами мовчать.

За сонячними зайками

Сіренькі зайки мчать.

А. М'ястківський

 

 

Випишіть дієслова теперішнього часу разом з іменниками, пов'язаними з ними . На які питання відповідають дієслова?

 

Заходить сонечко. Річечка тече між зеле­ними берегами. Кучеряві верби купають у воді віти. Цвітуть маки городні, і високоверхі ко­ноплі зеленіють. Коло білої хатки червоніє рясний кущ калини. А хатка у розквітлому го­роді, як у віночку, ховається.

Марко Вовчок

Випишіть дієслова у три стовп­чики: у перший — дієслова минулого часу, в другий — теперішнього, у третій — майбутнього часу.

 

Перед нами ліс у своїй мовчазній дрімоті. Тихо шумлять Верховіття дерев. Ледве вору­шиться листя. Грає цвітом зе­лень, пахучою травою вкрила­ся земля.. Вікові дуби розкинули гілля і стережуть свої зелені во­лодіння. 1 все схиляється перед їхньою могутністю. Ступить у ліс людина, і порушиться мов­чання природи. Зашарудить ли­сток, трісне суха гілка під но­гами,    і    цей   звук   відразу розбудить усе. Почується з трави голос коника. Задум­ливим голосом прокує зозуля. І дятел вистукує по стов­буру. Подивіться, що робиться навколо вас. І перед вами відкриється стежечка в природу, до таємниць лісу.

 

Спишіть спонукальні речення.

1. Весна ледачого не любить. 2. Чужому лихові не смійся. 3. Бачить чуже під лісом, а своє не бачить під носом. 4. Не родись красивий, а ро­дись щасливий. 5. Не діли шкуру невбитого вед­медя. 6. Не кажи гоп, доки не перескочиш. 7. У сіні вогню не сховаєш. 8. Не бери, де не поклав. 9. Не шукай в інших правди, як у тебе її немає. 10.Сьогоднішньої роботи на завтра не відкла­дай. 11. Розум за гроші не купиш. 12. Не кажи — не вмію, а кажи — навчусь.

Прочитайте. Спишіть. Назвіть питальні речення. Підкресліть питальні слова.

Про що зітха вітер? Що чують тумани, Коли гай зелений цілують-милують? Хотів би я знати, про що той струмочок У мріях своїх гомонить між травою? Що листячко шепче, мов дише, в садочку? Про що очерет пісню сумную дзвонить? Хотів би я знати,— та хто теє скаже!

П. Тичина

Випишіть речення із звертаннями. Поясніть вживання розділових знаків у цих реченнях.

 

 • Ясна весно, серце юне, що даруєш нам, красуне?
 • Зелень сходів і траву, ще й троянду вогневу.
 • Літо, літечко гаряче, нам яку несеш віддачу?
 • І пшеницю, і ячмінь, кіс турботну передзвінь.
 • А ти, осінь-плодоносінь, що даси нам, як по­просим?
 • Гори персиків, айви, все, чого надбали ви.

 Зимо, зимо-морозихо, що ти з торби сиплеш тихо?

 Срібний пух на доріжки, на пороги і стежки!

А. Хнкоян, вірменський поет.

Перебудуйте речення так, щоб підмети стали звертаннями. Поставте потрібні розділові знаки.

 

1. Люди зберегли любов до свого краю. 2. Вітерець дужчав. 3. Пухнастий сніжок щедро вкриває землю. 4. Сонце виходить із-за хмари. 5. Йде дощ на спраглу землю. 6. Я завжди пам’ятаю материну лагідну посмішку. 7. Сніг напуває землю водою.

 

 

Запишіть питальні речення такими групами: 1) звер­тання на початку речення; 2) в середині речення; 3) в кінці речення. Поставте потрібні розділові знаки.

 

1. Чого ви тату зажурилися ... 2. Я приїхав діду знову до тебе. 3. Ярославе я вірш приніс. 4. Куди ти дядьку йдеш ... 5. Що ти від мене хочеш су­сідо ... 6. Куди ти хлопче подорожуєш ... 7. Що ти нам весно принесла ... 8. А що ти чоловіче ро­биш ... 9. Бабусю чого ви плачете ... 10. Чому ти сопілко так тужно співаєш ...


Спишіть. Підкресліть підмет і присудок.

 

Із-за обрію тихо з'явився ріжечок ледве помітної синьої хмари. Степ одразу принишк А ріжечок поступово перетворився на хмару Хмара незабаром закрила собою небо. По­темнілими степами помчали табуни вихрів. Заметушилися птахи в повітрі.

 

Спишіть, дописуючи необхідні за змістом підмет і присудок. Підкресліть головні члени речення.

 

Скільки я пам'ятаю, в Заозерному водилися _____. Одразу за селом _____ безіменна річка, а по обидва боки від неї — болото і вільхові ча­гарники. От там і бобри. У них було своє поселення: гребля на річці, хатки... Все вони _____ з дерева, яке любісінько _____              зубами.

За Є. Гуцалом


Спишіть, розкриваючи дужки. Підкресліть го­ловні члени речення та означення.

 

(На) л.. сових г. .рбах пахло стиглою полуницею. В.. трець здував (із) козельців шовковий пух. /раптом загули в..сокі в..рховини грабів і кленів.  Чорна хмара опов..ла небо. По­чувся далекий шум. Перші краплини застукали (по) листю.

 

 

Спишіть. Підкресліть обставини та визначте слова, від яких вони залежать.

 

Прийшла з..ма. Прокинувся (в) глибоко­му яру х..лодний Вітрюган. Встав, вийшов (з) лісу. Йде (по) з..млі х..лодний Вітрю­ган, зам..рзають річки, гуде хуртовина. Та ось піднялося сонечко вище (над) з..млею. Поплентав Вітрюган (у) темний ліс, заліз (у) глибокий яр.

За В. Сухомлинським.

doc
Додано
25 серпня 2018
Переглядів
2598
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку