Календарно-тематичне планування з української мови 6 клас І семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (1 семестр). За програмою затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804, згідно методичних рекомендацій від 17.08.2018р

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

Українська мова

6 клас

( І група)

(122 год, 3,5 год на тиждень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Дата

Тема уроку

    Примітки

1

03/09

Вступ.  Краса і багатство української мови.

 

2

05/09

Види мовленнєвої діяльності. Загальне  уявлення про ситуацію спілкування.

 

3

06/09

Складники ситуації спілкування: адресат мовлення, адресант мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування (практично).

 

4

07/09

РМ №1 Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації,пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет.

 

 

 

 

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

 

 

5

10/09

Словосполучення і речення. Головні члени речення.

 

6

12/09

Просте речення. Складання простих речень певної тематики з використанням поданих словосполучень.

 

7

14/09

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні. Поширення простих речень однорідними членами. Складне речення.

 

8

17/09

РМ №2 Складання листа до осені з використанням риторичних  звертань та однорідних членів речення (письмово)

 

9

19/09

Пряма мова. Діалог. Основні орфограми та пунктограми

 

10

20/09

Складання та розігрування діалогу – обміну думками та враженнями з використанням звертань, вставних слів і словосполучень.

 

11

21/09

Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. Читання та обговорення текстів, що належать до різних стилів.

 

12

24/09

Ділові папери. Складання оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті про очікувану подію.

Екскурсія до музею, театру

13

26/09

Контрольна робота № 1 « Вступ. Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого» .

 

14

28/09

Аналіз контрольної роботи. Читання та обговорення текстів, що належать до різних стилів.

 

 

 

 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 

 

15

01/10

Групи слів за походженням: власне українські і запозичені слова. Тлумачний словник української мови.

 

 

16

03/10

Словник іншомовних слів. Лексична помилка та умовне позначення її.

 

17

04/10

Редагування речень і текстів, у яких допущено лексичні помилки.

 

18

05/10

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов: букви и, і; правопис знака м’якшення й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.

 

19

08/10

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми.

 

20

10/10

Групи слів за вживанням: загальновживані та стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова.

 

21

12/10

Пароніми. Тренувальні вправи.

 

22

17/10

РМ № 3 Створення висловлення-роздуму «Професія моїх батьків» з використанням професійних слів , неологізмів.

 

23

18/10

Контрольна робота № 2 « Лексикологія»

 

 

 

 

ФРАЗЕОЛОГІЯ

 

 

24

19/10

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичні значення.

 

25

22/10

Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів.

 

26

24/10

Пояснення значення прислів’їв, приказок , крилатих висловів. Тлумачення зі словником та використання в реченнях багатозначних фразеологізмів.

 

27

26/10

Фразеологізми в ролі членів речення. Ознайомлення з фразеологічним словником

 

28

05/11

Редагування речень і текстів , у яких неправильно вжито фразеологізми.

 

29

07/11

РМ №4 Аудіювання текстів художнього та розмовного стилів, які містять фразеологізми, тлумачення значення стійких словосполучень.

 

30

09/11

Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами.

 

31

12/11

Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлювання. Будова елементарного роздуму.

 

32

14/11

РМ №5 Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

 

33

15/11

Контрольний письмовий твір – роздум про вчинки людей на основі особистих спостережень і вражень у художньому силі з використанням фразеологізмів.

«Який вчинок можна вважати героїчним?», «У чому виявляється людська шляхетність?

34

16/11

Аналіз контрольного письмового твору. Колективне укладання словничка фразеологізмів на позначення певних якостей.

 

 

 

 

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

 

 

35

19/11

Змінювання і творення слів. Твірне слово. Основні способи словотворення.

 

36

21/11

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

 

37

23/11

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин(а) від прикметників на –ський, - цький; буквосполученням –чн- (-шн-).

 

38

26/11

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами –ськ-, -цьк-, -зьк-, та іменників із суфіксами –ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

 

39

28/11

Складні слова. Сполучні о, е  в складних словах.

 

40

29/11

Творення складноскорочених слів.

 

41

30/11

Правопис складних слів разом і через дефіс

 

42

03/12

Написання слів з пів-. Правопис складноскорочених слів.

 

43

05/12

РМ №6 Створення оповідання про віртуальну подорож Україною з використанням іменників, утворених від поданих прикметників.

 

44

07/12

Морфологія. Орфографія . Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах.

 

45

10/12

Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її.

 

46

12/12

РМ № 7 Колективне складання «лінгвістичної» казки

« Чому частини мови посварились і як вони помирилися»

47

13/12

Контрольна робота №3 «Словотвір. Орфографія»

 

48

14/12

Аналіз контрольної роботи. Самостійне складання простого пану власного висловлення

« Що я знаю про частини мови»

 

 

ІМЕННИК

 

 

49

17/12

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки , синтаксична роль.

 

50

19/12

Іменники загальні і власні, конкретні та абстрактні. Велика буква та лапки у власних назвах. Збірні іменники. Будова опису приміщення.

 

51

21/12

РМ № 8 Складання інформаційного допису до шкільної газети про подію з життя класу з використанням іменників – власних назв.

 

52

24/12

Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.

 

53

26/12

Аналіз контрольного письмового переказу. Визначення ролі іменників в описі приміщення.

 

54

27/12

РМ № 9 Складання інструкції « Як опанувати мобільний телефон найновішої моделі» з використанням абстрактних та конкретних іменників

 

55

28/12

Складання та розігрування жартівливого діалогу.

 

 

docx
Додано
10 жовтня 2018
Переглядів
823
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку