Календарно-тематичне планування з української мови 7 клас

Про матеріал
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ з української мови для 7 класу на 2023 /2024 н. р. Відповідає Модельній навчальній програмі «Українська мова. 7 – 9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Заболотний О. В., Заболотний В. В., Лавринчук В. П., Плівачук К. В., Попова Т. Д.), яку рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 24.07.2023 № 883). Розроблено з урахуванням Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898, та Типової освітньої програми для 5 – 9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235. 140 годин, 4 години на тиждень До посібника «Українська мова. 7 клас» авторів Заболотного О. В., Заболотного В. В. (видавництво «Генеза»)
Перегляд файлу

 

До посібника «Українська мова. 7 клас»

авторів Заболотного О. В., Заболотного В. В.

(видавництво «Генеза»)

 

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з української мови для 7 класу

на 2023 /2024 н. р.

 

 

Відповідає Модельній навчальній програмі «Українська мова. 7  9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Заболотний О. В., Заболотний В. В., Лавринчук В. П., Плівачук К. В., Попова Т. Д.), яку рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 24.07.2023 № 883).

Розроблено з урахуванням Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898, та Типової освітньої програми для 5  9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235.

 

140 годин, 4 години на тиждень

 

уроку

Зміст програмового матеріалу

Дата

І семестр

ВСТУП

Українська мова єднає нас

1

Мова – нетлінний скарб кожного народу.

 

2

Українська мова як засіб єднання , згуртування українського народу

 

3

РМ*. Мовленнєвий етикет. Стійкі вислови в системі мовленнєвого етикету українців

 

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

4

Словотвір. Похідні й непохідні слова.

 

5

Основні способи словотворення

 

6

Лексикологія. Групи слів за значенням, походженням, уживанням. Фразеологія

 

7

Правильне вживання слів і фразеологізмів

 

8

Правильне вживання слів і фразеологізмів

 

9

РМ. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль

 

10

Морфологія. Рід та число іменників, відмінювання іменників

 

11

Групи прикметників за значенням , ступені порівняння прикметників

 

12

Морфологія. Відмінювання числівників, поєднання числівників з іменниками, уживання числівників на позначення час

 

13

Розряди займенників

 

14

РМ. Засоби масової інформації (медіа). Джерело інформації. Надійність джерел інформації. Неправдива (фейкова) інформація

 

15

РМ. Поняття про медіатекст. Новини як оперативні повідомлення, які містять суспільно важливу та актуальну інформацію (загальне ознайомлення)

 

16

РМ. Усний переказ новинного повідомлення українських ЗМІ

 

Орфографічний практикум

17

Букви е, и на позначення ненаголошених голосних у корені слова. Букви и, і  в словах іншомовного походження.

 

18

Правопис префіксів

 

19

Велика буква та лапки у власних назвах

 

20

РМ. Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за колективно складеним складним планом)

 

21

РМ. Аналіз письмового переказу

 

22

Правопис складних слів разом і з дефісом.

 

23

Зміни приголосних під час творення слів за допомогою суфіксів –ськ-,-ств-

 

24

Подвоєні букви

 

25

Апостроф. М’який знак

 

26

Навчальний диктант

 

27

Нетрадиційний урок (вікторина, КВК, лепбук, аукціон знань, рольова гра, конференція, екскурсія, телерепортаж тощо)

 

28

Діагностична (контрольна робота) з розділу «Повторення та узагальнення вивченого» (тестування, завдання відкритої форми)

 

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Дієслово

29

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

30

Форми дієслова

 

31

Неозначена форма дієслова (інфінітив) 

 

32

Особові форми дієслова

 

33

Безособові дієслова

 

34

Вид дієслова (доконаний, недоконаний)

 

35

РМ. Діагностична (контрольна) робота. Письмове есе в публіцистичному стилі з використанням дієслів у неозначеній формі

 

36

РМ. Аналіз письмового есе

 

37

Теперішній час дієслів (змінювання за особами та числами). Правопис і вимова -ться, -шся в дієсловах (повторення)

 

38

Минулий час дієслів (змінювання за родами та числами)

 

39

Майбутній час дієслів (форми майбутнього часу; змінювання за особами та числами)

 

40

Тренувальні вправи.

Особливості відмінювання дієслів дати, їсти, бути та дієслів з основою на -вісти (відповісти)

 

41

РМ. Стислий усний переказ розповідного тексту художнього стилю про виконання певних дій

 

42

Дієслова І та ІІ дієвідмін

 

43

Букви е , и   в особових закінченнях дієслів

 

44

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного й наказового способів

 

45

Тренувальні вправи

 

46

РМ. Письмове висловлення, у якому описано алгоритм дій у певних ситуаціях (наприклад, під час сигналу «Повітряна тривога», пожежі, грози тощо)

 

47

Не з дієсловами

 

48

Діагностична (контрольна) робота. Диктант

 

49

Культура мовлення. Наголошування окремих дієслів, уживання дієслів відповідно до їхнього лексичного значення 

 

50

Узагальнення вивченого з теми «Дієслово»

 

51

Діагностична (контрольна) робота з теми «Дієслово» (тестування, завдання відкритої форми)

 

52

РМ. Бар’єри спілкування Правила гарного слухача. Використання інформації в різних ситуаціях спілкування

 

53

РМ. Усне висловлення за визначеними характеристиками на основі певної графічної інформації (діаграми, графіка, схеми тощо)

 

54

Підсумковий урок

 

ІІ семестр

Дієприкметник. Дієслівні форми на -но, -то

55

Дієприкметник як форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

56

Активні й пасивні дієприкметники. Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи заміни їх

 

57

Творення та відмінювання активних дієприкметників

 

58

Творення та відмінювання пасивних дієприкметників

 

59

РМ. Опис зовнішності людини. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за простим планом)

 

60

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях із дієприкметниковими зворотами

 

61

Тренувальні вправи

 

62

РМ. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів (за колективно складеним складним планом)

 

63

Буква н у дієприкметниках та букви нн у прикметниках дієприкметникового походження

 

64

Написання не з дієприкметниками

 

65

Тренувальні вправи

 

66

Дієслівні форми на -но, -то

 

67

Речення з дієслівними формами на  -но, -то

 

Дієприслівник

68

Дієприслівник як форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

69

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з одиничними дієприслівниками та дієприслівниковими зворотами

 

70

Тренувальні вправи

 

71

РМ. Усний твір розповідного характеру про виконання певних дій на основі власних спостережень із використанням дієприслівникових зворотів (за планом)

 

72

Дієприслівники недоконаного й доконаного виду

 

73

Час дієприслівників

 

74

РМ. Письмове есе в художньому стилі про виконання улюбленої справи з використанням дієприслівникових зворотів (за планом)

 

75

РМ. Аналіз письмового есе

 

76

Написання не з дієприслівниками

 

77

Тренувальні вправи

 

78

Урок культури мовлення (граматичні помилки, пов’язані з творенням і вживанням дієприкметників і дієприслівників; уживання слів у властивому їм значенні; росіянізми; наголошування слів)

 

79

Узагальнення вивченого з тем «Дієприкметник» та «Дієприслівник»

 

80

Діагностична (контрольна) робота з тем «Дієприкметник» та «Дієприслівник» (тестування, завдання відкритої форми)

 

Прислівник

81

Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

82

Розряди прислівників за значенням

 

83

Творення прислівників

 

84

Розрізнення прислівників й омонімічних слів інших частин мови

 

85

РМ. Діагностична (контрольна) робота. Сприймання письмового тексту (читання мовчки тексту, аналіз прочитаного та виконання завдань за змістом, у т. ч. завдання на перетворення інформації з однієї форми в іншу  – схема, таблиця, графік)

 

86

Ступені порівняння прислівників

 

87

Букви н та нн у прислівниках

 

88

Букви и та і в кінці прислівників

 

89

Тренувальні вправи

 

90

РМ. Письмове повідомлення в соціальній мережі: 1) в офіційно-діловому стилі для вчительки / вчителя; 2) у розмовному стилі для мами / тата чи друга / подруги

 

91

Написання  прислівників разом та окремо

 

92

Написання прислівників через дефіс

 

93

Тренувальні вправи

 

94

РМ. Портретний нарис у  публіцистичному стилі (письмово)

 

95

Написання не та ні з  прислівниками

 

96

РМ. Письмовий твір-розповідь чи твір-опис фантастичного змісту або казка для братика / сестрички (з використанням прислівників)

 

97

Узагальнення вивченого з теми «Прислівник»

 

98

Діагностична (контрольна) робота з теми «Прислівник» (тестування, завдання відкритої форми)

 

Службові частини мови

99

Службові частини мови. Прийменник як службова частина мови

 

101

Види прийменників за будовою

 

102

 Написання прийменників разом, окремо та з дефісом

 

103

Тренувальні вправи

 

104

Урок культури мовлення (особливості вживання окремих прийменників, синонімічні  прийменники) 

 

105

Сполучник як службова частина мови.

 

106

 Види сполучників за будовою.

 

107

Сполучники одиничні , повторювальні , парні

 

108

Сполучники сурядності та підрядності

 

109

Тренувальні вправи

 

110

Урок культури мовлення (особливості вживання сполучників, синонімічні сполучники)

 

111

Написання сполучників разом та окремо

 

112

РМ. Діагностична (контрольна) робота. Письмовий твір-роздум у публіцистичному стилі з використанням сполучників підрядності (за самостійно складеним складним планом)

 

113

Частка як службова частина мови

 

114

Частки формотворчі та словотворчі.

 

115

 Частки, що надають слову або реченню  додаткових відтінків (практично)

 

116

Написання часток

 

117

РМ. Створення та розігрування діалогів (з використанням часток, що надають додаткових відтінків)

 

118

Написання не з різними частинами мови (узагальнення)

 

119

Тренувальні вправи

 

120

Вигук як особлива частина мови.

 

121

 Групи вигуків за значенням.

 

122

Дефіс у вигуках.

 

123

Кома та знак оклику в реченнях із вигуках

 

124

Тренувальні вправи

 

125

Узагальнення вивченого з теми «Службові частини мови. Вигук»

 

   126

Діагностична (контрольна) робота з теми «Службові частини мови. Вигук» (тестування, завдання відкритої форми)

 

   127

РМ. Написання адреси (для поштового відправлення, заповнення бланка документа тощо)

 

128

Діагностична (контрольна) робота. Диктант

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

129

Самостійні та службові частини мови

 

130

Самостійні та службові частини мови, вигук; роль їх у мовленні; основні морфологічні ознаки; синтаксична роль.

 

131

Форми дієслова

 

132

Розряди прислівників за значенням

 

133

Особливості вживання окремих граматичних форм.

 

134

Основні орфограми в словах різних частин мови

 

135

Орфографічний практикум

 

136

Нетрадиційний урок (вікторина, КВК, аукціон знань, рольова гра, конференція, екскурсія, телерепортаж тощо)

 

137

РМ. Усне есе на теми, пов’язані із завершенням навчального року та планами на канікули

 

138

Узагальнення та систематизація вивченого за семестр

 

139

Узагальнення та систематизація вивченого за рік

 

   140

Підсумковий урок

 

 

____________

*РМ – розвиток мовлення

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Медведська Ганна Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Сафонова Оксана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
25 серпня 2023
Переглядів
20665
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку