17 квітня о 18:00Вебінар: Викладання інформатики під час дистанційного навчання

Календарно-тематичне планування з української мови для 9-их класів

Про матеріал

Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми «Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804»

Перегляд файлу

 

 

 

Календарно-тематичне  планування

з української мови  для  9-их  класів

 

Календарно-тематичне планування  складено  відповідно  до  програми  «Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804»

 

Підручник: Глазова О.П. Українська мова: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів/О.П. Глазова. – Харків: Вид-во «Ранок», 2017. – 240 с.: іл.

 

105 годин, 3  години  на  тиждень

 

 

І семестр

ІІ семестр

к-сть

 

к-сть

 

Перевірка  мовної  теми▫

(тестові  завдання)

2

2

Письмо:

 

Переказ

1

1

Твір  

1

1

Правопис:

 

Диктант

1

1

Усний переказ

1

-

Діалог

1

-

Усний твір

-

1

Читання вголос

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

Дата

Зміст 

 

К-сть год.

Вступ

1

 

Вступ. Розвиток  української  мови

1

2

 

РМ. Повторення відомостей про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне аудіювання. Навчальне читання мовчки

1

 Повторення  вивченого  у 8 класі

3

 

Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення

1

4

 

 

Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними та відокремленими членами речення

1

5

 

Розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами

1

6

 

Основні правила правопису. Навчальний диктант

1

7

 

РМ. Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю

Усний переказ

1

8

 

РМ. Контрольний письмовий вибірковий переказ тексту художнього стилю (на основі кількох джерел)

1

Пряма,  непряма  мова. Діалог. Цитата

9

10

 

Аналіз контрольного переказу. Пряма  і  непряма мова  як  засоби  передачі  чужої мови (повторення, поглиблення). Розділові  знаки  при  прямій  мові

2

11

 

Речення з непрямою мовою. Заміна прямої мови непрямою

1

12

 

Цитата як  засіб  передачі  чужої мови 

1

13

 

Діалог. Розділові  знаки  при  діалозі

1

14

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми

1

15

 

Тематична контрольна  робота №1

1

Тематична оцінка

Складне речення, його ознаки. Складносурядні  речення 

16

 

Складне  речення  і  його  ознаки  

1

17

 

Складні речення сполучникові та безсполучникові

1

18

 

Складні речення із сурядним і підрядним зв'язком

1

19

 

ССР,  його  будова  і  засоби  зв’язку  в  ньому. Смислові зв’язки між частинами ССР

1

20

21

 

Розділові знаки між частинами ССР

2

22

 

РМ. Створення власних висловлювань. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації, обговорення самостійно обраної теми, розігрування діалогу                                                                                                                   Діалог

1

23

 

Синоніміка ССР з різними сполучниками, а також ССР і простих речень

1

24

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми

1

25

 

Тематична контрольна  робота №2

1

Тематична  оцінка

Складнопідрядне   речення

26

 

СПР,  його  будова  і  засоби  зв’язку  в  ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в СПР 

1

27

 

Основні види  СПР: означальні,  з’ясувальні,  обставинні  

1

28

 

Розділові знаки в СПР

1

29

 

РМ.  Контрольний  твір у публіцистичному  стилі  на  суспільну  тему

1

30

 

СПР  з  підрядними  означальними

1

31

 

СПР  з  підрядними  з’ясувальними 

1

32

 

СПР  з  підрядними  обставинними. Підрядні місця, часу

1

33

 

СПР  з  підрядними умови

1

34

 

СПР з підрядними допустовими

1

35

 

СПР  з  підрядними  способу дії і ступеня

1

36

 

СПР  з  підрядними   порівняльними

1

37

 

СПР  з  підрядними  причини і мети

1

38

 

СПР з підрядними наслідковими

1

39

40

 

СПР  з кількома підрядними частинами. Розділові знаки

2

41

 

Навчальний диктант

1

42

 

Контрольна  робота (диктант) 

1

43

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми

1

44

 

Тематична контрольна  робота № 3 

1

45

 

РМ. Аналіз контрольної роботи. Написання твору-есе

1

46

 

 Узагальнення  вивченого  у  І  семестрі

1

Тематична  оцінка

 ІІ семестр

Безсполучникове  складне  речення

47

48

 

БСР. Змістові відношення між частинами БСР

2

49

 

Кома  та  крапка  з комою  у  БСР   

1

50

51

 

Двокрапка  і  тире  у БСР

2

52

 

Розділові знаки в БСР (тренувальні вправи)

1

53

 

РМ. Усний  твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі

 Усний твір

1

54

 

 

РМ. Контрольний письмовий твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі (орієнтовні теми: «Своє, рідне — своєрідне», «Як відшукати свій шлях у житті», «Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії») з використанням безсполучникових речень

1

55

 

Аналіз  контрольної  роботи. БСР і синонімічні конструкції

1

56

 

Навчальний диктант

1

57

 

Узагальнення  й  систематизація  вивченого  про БСР

1

58

 

Тематична  контрольна  робота №4

1

Тематична  оцінка

Складні  речення  з  різними  видами  сполучникового  і  безсполучникового  зв’язку

59

60

 

Аналіз  контрольної  роботи. Складні  речення  з  різними  видами  сполучникового  і  безсполучникового  зв’язку

2

61

62

 

Розділові  знаки  між  простими  реченнями  в  складному  з  різними  видами  зв’язку 

2

63

64

 

РМ. Контрольний письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень з різними видами зв’язку)

2

65

 

Аналіз  контрольного  переказу. Використання  складних  речень  з  різними  видами  зв’язку  в  текстах  різних  стилів

1

66

67

 

РМ. Письмовий  твір-роздум  у форматі ЗНО (структура, формат)

2

68

 

Синонімія  сполучникових  і  безсполучникових  складних  речень

1

69

 

РМ. Ділові  папери. Заява. Автобіографія  

1

70

 

Навчальний диктант

1

71

 

Узагальнення  й систематизація  вивченого  про  складне  речення  з  різними  видами  зв’язку 

1

72

 

Тематична  контрольна  робота  № 5 

1

Тематична  оцінка

Текст  як одиниця мовлення та продукт мовленнєвої діяльності

73

 

Аналіз  контрольної  роботи. Текст і його основні ознаки 

1

74

 

Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці

1

75

 

Коротке повідомлення (на основі кількох джерел) у публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему

1

76

 

РМ. Есе (орієнтовна тема: «Що робить мене щасливим(ою)») з використанням складних  речень  з  різними  видами  зв’язку 

1

77

 

РМ.  Аудіювання тексту публіцистичного стилю

1

78

 

Види й засоби міжфразного зв'язку

1

79

 

Актуальне  членування  речень  у  висловлюванні: дане (відоме)  і  нове

1

80

 

РМ. Читання вголос текстів різних стилів, жанрів мовлення

                                                                                                             Читання вголос

1

81

 

Лінгвістичний  аналіз  тексту. Тренувальні  вправи

1

82

 

РМ. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей. Конспектування як різновид стислого переказу почутого

1

83

 

РМ. Конспектування як різновид стислого переказу почутого

1

84

 

РМ. Ділові  папери. Резюме  

1

85

 

Узагальнення  й систематизація  вивченого  з  теми  про  лінгвістику  тексту  та  складне  синтаксичне  ціле

1

86

 

Тематична контрольна  робота №6 (диктант)

1

Повторення. Систематизація  вивченого    

87

88

 

Аналіз  контрольної  роботи. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)

2

89

90

 

Повторення основних орфограм

2

91

 

Основні пунктограми в простому реченні

1

92

93

 

Основні пунктограми в складному реченні

2

94

 

РМ. Ділові  папери. Резюме  

1

95

96

 

Синтаксичний практикум

2

97

 

Підсумковий  урок

1

Тематична  оцінка

 

docx
Додано
11 серпня 2018
Переглядів
1671
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку