19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно-тематичне планування з української мови для 9 класу для загальноосвітніх шкіл (зі змінами)

Про матеріал
Планування складено відповідно до Програми: Українська мова.5 – 9 класи(зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 07.06.2017 №804 ).
Перегляд файлу

Клугино-Башкирівська ЗОШ

Назаренко Дарія Віталіївна

9-й клас

(70 год, 2 год на тиждень)

 

 

За програмою

За  планом

 

І семестр

ІІ семестр

Контрольна робота

2

2

Контрольний диктант

1

1

Розвиток мовлення

10

9  

Контрольний переказ

1

1

Контрольний твір

1

1

Діалог

1

 

Читання вголос

 

1

Усний твір

 

1

Усний переказ

1

 

  • Програма: Українська мова.5 – 9 класи. Програма  для загальноосвіт. навч.закладів з українською мовою навчання.-К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 07.06.2017 №804 ).
  • Підручник:Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів,рекомендовано Міністерством освіти і науки України/  Авраменко О, Борисюк Т, Почтаренко О,-К.:Грамота,-,2016.                                                     

 

№з\п

 

Тема уроку

Дата

Скоригована

 

1

 

Вступ.  Розвиток української мови.

Обговорення дискусійних пов’язаних з розвитком української мови «Чи пов’язані розвиток мови та розвиток суспільства».

 

 

2

 

РМ №1 Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності.  Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в інтернет-просторі, зокрема в соцмережах. Уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам

 

 

3

 

РМ №2 Діалог. Складання та обговорення переліку умов успішного спілкування в сучасному молодіжному середовищі, зокрема з використанням мобільного зв’язку

 

 

 

 

Повторення та узагальнення вивченого в 8-му класі

 

 

4

 

 Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення.

 

 

5

 

РМ №3 Вибірковий усний переказ тексту  художнього стилю.

 

 

6

 

  Розділові знаки у простому ускладненому реченні. Складання висловлення з використанням двоскладних й односкладних речень (орієнтовна тема: «Чому спілкуватися вважають успіху»).

 

 

7

 

 РМ №4  Ділові папери. Резюме.

 

 

 

 

Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата.

 

 

8

 

Пряма і непряма мова як  засоби передачі чужої мови.

 

 

9

 

Пряма і непряма мова. Розділові знаки при прямій мові. (практично).

 

 

10

 

Заміна прямої мови непрямою.

 

 

11

 

РМ № 5.Контрольний усний переказ тексту публіцистичного стилю.   

 

 

12

 

Діалог. Розділові знаки при діалозі.

 

 

13

 

Діалог(практично).Складання й розігрування діалогів –

 з різними співрозмовниками — товаришем

(неформальне спілкування) та вчителем в офіційній ситуації.

 

 

14

 

Цитата як спосіб передачі чужої мови.

 

 

15

 

Інтонація речень з прямою мовою, діалогом.

 

 

16

 

РМ №6  Складання й розігрування діалогу-домовленості з відповідною аргументакцією(контроль).

 

 

17

 

 Контрольна робота №1.

 

 

 

 

              Складне речення. Складносурядне речення

 

 

18

 

Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.

 

 

19

 

Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку.

 

 

20

 

РМ №7 Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.

 

 

 21

 

Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному.

 

 

22

 

Інтонація та розділові знаки між простими реченнями в складносурядному.

 .

 

23

 

РМ №8   Контрольний переказ.

 

 

24

 

Розділові знаки між простими реченнями у складносурядному. Перевірочний диктант.

 

 

25

 

РМ №9   Усний твір  у публіцистичному стилі на морально-етичну тему.

 

 

26

 

Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення й ряду простих речень.

 

 

27

 

 РМ №10   Контрольний твір-есе (орієнтовна тема: «Що робить мене щасливим(ою)»).  

 

 

28

 

Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

Створення исловлення-розповіді елементами опису з використанням складносурядних речень (орієнтовна тема: «Що нині означає красиво”?»)

 

 

29

 

Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки.

 

 

30

 

Контрольний диктант №1.

 

 

31

 

Контрольна робота №2.

РМ №11. Контрольне читання мовчки.

 

 

Складнопідрядне речення

32

 

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова у складнопідрядних реченнях.

 

 

33

 

Складнопідрядне речення з підрядним  означальним

 

 

34

 

Складнопідрядне речення з підрядними з’ясувальним

 

 

35

 

 РМ №12. Ділові папери. Заява.

 

 

36

 

РМ №13.  Коротке повідомлення (на основі кількох джерел) у публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему.

 

 

37

 

Основні типи складнопідрядних речень з підрядними обставинними.

Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу.

 

 

38

 

 Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу.

Добір та обговорення питань, виражених складнопідрядними реченнями проведення в класі анкетування «Як ти ставишся до дистанційної самоосвіти».

 

 

39

 

 РМ №14. Складання твору- роздуму про роль спорту вжитті молоді, основну думку якого виражено епіграфом «Якщо ти хочеш зміцнити дух, підтримуй силу тіла!» звикористанням складнопідрядних речень.(усно.)

 

 

40

 

Складнопідрядні речення з підрядними ступеня і способу дії, порівняльними. Створення для розміщення на блозі тексту звернення-прохання до однолітків про допомогу людям, які стали жертвами стихійного лиха (з уживанням складнопідрядних речень з підрядними

способу дії та ступеня).

 

 

41

 

РМ №15.  Створення висловлення «Як уникнути залежності від

Інтернету» з використанням складнопідрядних речень(письмово).

 

 

42

 

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними мети і причини, умови Складання роздуму про необхідність підтримки

Людей з обмеженими фізичними можливостями та те, як їм можна й потрібно допомагати (з використанням складнопідрядних речень

з підрядними причини та мети).

 

 

43

 

Складнопідрядні речення з підрядними  допустовими, наслідку.

 

 

44

 

Складнопідрядні речення з кількома підрядними.

 

 

45

 

Розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними.

 

 

46

 

Безсполучникове складне речення: смислові відношення між його частинами. Особливості інтонації безсполучникових складних речень.

 

 

47

 

Кома та крапка з комою між частинами безсполучникового складного речення.

Створення проекту статті до Вікіпедії «Безсполучникове складне речення».

 

 

48

 

Тире між частинами безсполучникового складного речення.

 

 

49

 

РМ №16. Контрольний письмовий твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі (орієнтовні теми: «Своє, рідне — своєрідне», «Як відшукати свій шлях у житті», «Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії») з використанням безсполучникових речень.

 

 

50

 

Двокрапка між частинами безсполучникового складного речення.

 

 

51

 

Синоніміка складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень Складання розповіді про людей, які подолали свої недуги, і тих, хто їм у цьому допоміг, з використанням безсполучникових складних речень.

 

 

52

 

Контрольна робота №3

 

 

 

 

Складне речення з різними видами зв’язку.

 

 

53

 

Складне речення з різними видами зв’язку (сполучникового і безсполучникового).

 

 

54

 

Обговорення питання «Чи придатна рок-музика для передавання патріотичних настроїв, думок, закликів?» з ілюструванням виступів прикладами сучасних українських рокових пісень.

 

 

55

 

Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком. Розділові знаки в них.

 

 

56

 

РМ№17. Контрольний письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень з різними видами зв’язку).

 

 

57

 

Складне речення з різними видами зв’язку (сурядного, підрядного і безсполучникового).

 

 

58

 

Складне речення з різними видами зв’язку (сурядного, підрядного і безсполучникового).(практично)

Викладення підсумків обговорення для розміщення на шкільному веб-сайті

у формі роздуму, що містить складні речення з різними видами

  зв’язку.

 

 

 

 

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності.

 

 

59

 

Текст, його основні ознаки.

 

 

60

 

Будова тексту. Мікротема і абзац. 

 

 

61

 

РМ№18.  Конспектування сприйнятого на слух науково-навчального тексту.

 

 

62

 

Види і засоби міжфразового зв’язку в тексті (повторення й узагальнення). Створення  тексту-розповіді спілкування з людиною, яку ви вважаєте взірцем інтелігентності, з поясненням, які чесноти цієї особи є, на вашу думку, найціннішими для суспільства.

 

 

63

 

Ключові слова в тексті й абзаці. Види й засоби міжфразового зв’язку (повторення й узагальнення).

 

 

64

 

Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

 

 

65

 

Диктант №2.

 

 

66

 

Контрольна робота №4.

 

 

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого.

 

 

67

 

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень).

 

 

68

 

РМ №19. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей.

 

 

69

 

Орфографія. Пунктуація.

 

 

70

 

 Підсумковий урок.

 

 

 

Швидкість читання мовчки:140 – 270.

Обсяг диктанту: 140-160 слів.

 Обсяг письмового твору, складеного учнем, орієнтовно: 2,5-3стор.

Обсяг творчого завдання до переказу, виконаного письмово: 0,75-1,0.

Тривалість звучання усного переказу : 3-5 хвилин.

У тому разі, коли матеріал читається безпосередньо перед контрольною роботою, обсяг тексту орієнтовно :300-350 слів.

Обсяг тексту для стислого чи вибіркового переказу має бути у 1,5-2 рази більшим за обсяг тексту для докладного переказу.

Обсяг діалогу: 12-14 реплік.

docx
Додав(-ла)
Nazarenko Darya
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
9 січня
Переглядів
866
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку