Календарно-тематичне планування з української мови (навчання грамоти) І семестр 1 клас (245 годин на рік, 7 годин на тиждень) Підручник: Н.М. Кравцова, О.Д. Придаток «Українська

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з української мови (навчання грамоти) І семестр 1 клас (245 годин на рік, 7 годин на тиждень) Підручник: Н.М. Кравцова, О.Д. Придаток «Українська мова Буквар»: підруч. для 1 кл. ЗЗСО
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з української мови (навчання грамоти) І семестр

 1 клас (245 годин на рік, 7 годин  на тиждень)

Підручник: Н.М. Кравцова, О.Д. Придаток «Українська мова Буквар»: підруч. для 1 кл. ЗЗСО

Тема уроку

Дата

Прим.

Добуквений період

1. 

Знайомство зі школою, класом, однокласниками. Вітання і знайомство з однолітками та дорослими, звертання до однокласників.  Сюжетно-рольові ігри.

 

 

2. 

Письмове приладдя. Правила користування письмовим приладдям. Постава під час письма. Орієнтування на сторінці зошита (вгорі, посередині, внизу).

 

 

3. 

Назви істот і неістот. Слова, що відповідають на питання хто? що? Практичне розрізнення назв істот і неживих предметів. Розподіл слів на групи за питаннями хто? що?

 

 

4. 

Орієнтування на сторінці зошита (праворуч, ліворуч). Положення олівця в руці під час письма. Обведення контурних малюнків та їх розфарбування.

 

 

5. 

Розвиток умінь ставити питання хто? що? До назв істот та неістот. Слухання казки «Колосок». Інсценування уривків казки з опорою на ілюстрації.

 

 

6. 

Розташування зошита на парті під час письма. Основний рядок сітки зошита (верхня і нижня рядкові лінії). Проведення прямих горизонтальних ліній.

 

 

7. 

Ознаки предметів. Слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які? порівняння предметів за вказаною ознакою.

 

 

8. 

Рядок. Середина рядка. Поле на сторінці зошита. Виконання графічних вправ.

 

 

9. 

Дії предметів. Слова, які відповідають на питання що робить? Практичне вживання дієслів з назвами істот і неістот.

 

 

10. 

Виконання практичних вправ у рядку. Обведення по контуру.

 

 

11. 

Речення . Практичне ознайомлення з реченням. Виокремлення речень з мовного потоку, аналіз їх за кількістю слів. Складання речень за малюнками.

 

 

12. 

Міжрядкові (допоміжні), лінії сітки зошита(надрядкова, підрядкова). Пряма вертикальна лінія(коротка і довга).

 

 

13. 

Поділ слів на склади. Схематичне зображення складової будови слова. Робота з дитячою книжкою.______________________________________

 

 

14. 

Проведення хвилястих ліній. Пряма вертикальна лінія із заокругленням внизу. Розвиток зв’язного мовлення. _____________________________

 

 

15. 

Наголос у словах. Наголошений склад. Спостереження за зміною значення слова залежно від наголосу.

 

 

16. 

Робочий рядок і його складові частини. Письмо коротких та довгих похилих ліній.

 

 

17. 

Мовні й немовні звуки. Спостереження за мовними і немовними звуками. Поділ слів на склади. 

 

 

18. 

Виконання завдань у робочому рядку. Довга похила лінія із заокругленням унизу.

 

 

19. 

Голосні та приголосні звуки. Позначення їх умовними знаками. Спостереження за вимовою голосних та приголосних звуків, розрізнення їх на слух.

 

 

20. 

Коротка похила лінія із заокругленням унизу і вгорі. Підготовчі вправи до написання букв.

 

 

21. 

Тверді та м’які приголосні звуки. Позначення їх умовними  знаками. Спостереження за вимовою твердих і м’яких приголосних звуків.

 

 

22. 

Письмо малих і великих півовалів. Підготовчі вправи до написання букв.

 

 

23. 

Дзвінкі та глухі приголосні звуки. Звуковий аналіз простих за будовою слів, умовне позначення їх на письмі.

 

 

24. 

Письмо великих і малих овалів. Підготовчі вправи до написання букв.

 

 

25. 

Побудова звукової схеми слова. Складання продовження казки.

 

 

26. 

Письмо петлеподібних елементів. Удосконалення вміння писати вивчені елементи букв.

 

 

Буквений період

27. 

Звук [а], позначення його буквою «а». Виділення звука [а] в словах. Встановлення відповідності між малюнками та звуковими схемами слів. Службове слово «а».

 

 

28. 

Письмо малої букви а. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучення аа. Звуковий аналіз слів.

 

 

29. 

Звук [у], позначення його буквою «у». Виділення звука [у] в словах. Звуковий аналіз слів.

 

 

30. 

Письмо великої букви А. Безвідривне з’єднання букв. Написання буквосполучення Аа.

 

 

31. 

Звук [о], позначення його буквою «о». Звуковий аналіз слів. Складання діалогу. Інсценування уривків казки «Колобок».

 

 

32. 

Письмо малої букви у. Написання буквосполучень. Виділення вивчених букв у словах.

 

 

33. 

Звук [и], позначення його буквою «и». Звуковий аналіз слів. Продовження казки лисичка і журавель.

 

 

34. 

Написання великої букви У, її поєднання з вивченими буквами. Підготовчі графічні вправи.

 

 

35. 

Звуки [м], [м’],  позначення їх буквою «ем». Читання складів з вивченими літерами. Велика літера на початку речення.

 

 

36. 

Письмо малої букви о, та великої букви О. Поєднання їх із вивченими буквами. Виділення вивчених букв у словах.

 

 

37. 

Звук [і], позначення його буквою «і».  Читання складів з вивченими літерами. Буква «і» в ролі окремого слова.

 

 

38. 

Письмо малої букви и, та великої букви И. Безвідривне з’єднання букв. Поєднання їх із вивченими буквами. Написання буквосполучення Ии. Звуковий аналіз слів.

 

 

39. 

Звуки [н], [н’],  позначення їх буквою «ен». Звуковий аналіз слів. Читання складів і слів. Утворення словосполучень із прийменником на.

 

 

40. 

Письмо малої букви м, буквосполучень. Написання прямих і обернених складів із буквою м, слів.

 

 

41. 

Звуки [л], [л’],  позначення їх буквою «ел». Звуковий аналіз слів із твердими і м’якими приголосними. Мовні дослідження. Робота з дитячою книжкою. ____________________________________________

 

 

42. 

Письмо великої букви М. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів і речень із вивченими буквами. Розвиток зв’язного мовлення. ____________________________________________________

 

 

43. 

Звук [в], позначення його буквою «ве». Читання складів, слів і речень. Мовно-логічні вправи.

 

 

44. 

Письмо малої букви і, та великої букви І. Написання буквосполучень, складів. Закріплення вміння писати вивчені букви.

 

 

45. 

Закріплення звукового значення букви «ве». Читання слів, речень, текстів. Особові займенники, їх вживання в реченнях.

 

 

46. 

Письмо малої букви н, буквосполучень, складів, слів із нею. Списування буквосполучень, поданих друкованим шрифтом.

 

 

47. 

Звуки [с], [с’],  позначення їх буквою «ес». Дослідження мовних явищ: слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різні значення.

 

 

48. 

Письмо великої букви Н. Написання складів, слів і речень. Письмо під диктування складів.

 

 

49. 

Закріплення звукових значень букви «ес». Читання діалогу в особах.  Мовно-логічні вправи.

 

 

50. 

Письмо малої букви л. Написання складів, слів з буквою л.

 

 

51. 

Закріплення звукових значень букви «ес». Інтонаційне читання речень. Скоромовка.

 

 

52. 

Письмо великої букви Л. Написання складів, слів з буквою Л. Списування речень, поданих друкованих шрифтом.

 

 

53. 

Звуки [к], [к’],  позначення їх буквою «ка». Читання складів, слів, тексту. Мовно-логічні вправи.

 

 

54. 

Письмо малої букви в. Написання буквосполучень, складів, слів. Звуковий аналіз слів.

 

 

55. 

Закріплення звукового значення букви «ка». Читання речення, поданого рукописним шрифтом. Роль наголосу в словах. Робота з дитячою книжкою. ___________________________________________________

 

 

56. 

Письмо великої букви В. Написання складів, слів і речень з вивченими буквами. Розвиток зв’язного мовлення._________________________

 

 

57. 

Звук [е], позначення його буквою «е». Мовно-логічні вправи. Опрацювання тексту.

 

 

58. 

Письмо малої букви с та великої букви С. Написання складів та слів. Списування слів, поданих друкованих шрифтом.

 

 

59. 

Закріплення звукового значення букви «е». Опрацювання тексту. Читання речень з інтонацією протиставлення. Мовно-логічні вправи.

 

 

60. 

Закріплення вмінь писати вивчені букви. Робота з деформованими реченнями.

 

 

61. 

Звуки [р], [р’],  позначення їх буквою «ер». Читання складів, слів. Мовно-логічні вправи. Скоромовка.

 

 

62. 

Письмо малої букви к. Написання буквосполучень, складів і слів з буквою к.

 

 

63. 

Закріплення звукових значень букви «ер». Читання слів, тексту. Мовно-логічні вправи. Роль наголосу в словах.

 

 

64. 

Письмо великої букви К. Написання складів, буквосполучень. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

 

 

65. 

Закріплення звукових значень вивчених букв. Читання тексту. 

 

 

66. 

Письмо малої букви е. Написання складів, слів. Складання і записування слів із вивчених букв.

 

 

67. 

Звуки [п], [п’],  позначення їх буквою «пе». Робота над правильними вимовлянням глухого  [п]. Звуковий аналіз слів. Мовно-логічні вправи.

 

 

68. 

Письмо великої букви Е. Написання складів, слів, речень.

 

 

69. 

Закріплення звукового значення букви «пе». Мовно-логічні вправи. Опрацювання уривка казки «Ріпка» (читання, переказування, інсценування). Робота з дитячою книжкою. _____________________

 

 

70. 

Письмо малої букви р. Написання складів і слів із буквою р. Розвиток зв’язного мовлення.___________________________________________

 

 

71. 

Звуки [т], [т’],  позначення їх буквою «те». Читання складів, слів, речень. Мовно-логічні вправи.

 

 

72. 

Письмо великої букви Р. Написання складів, слів, речень із вивченими буквами.

 

 

73. 

Закріплення звукового значення букви «те». Творча робота за змістом тексту.

 

 

74. 

Письмо малої букви п. Підготовчі графічні вправи. Написання складів. Складання і  записування слів із вивчених букв.

 

 

75. 

Закріплення звукового значення букви «те». Робота над казкою «Комарик і павук».

 

 

76. 

Письмо великої букви П. Написання буквосполучень, слів, речень.

 

 

77. 

Звуки [д], [д’],  позначення їх буквою «де». Практичне засвоєння дзвінкої вимови звуків у кінці складів і слів. Зіставлення звуків [т]- [д], [т’] - [д’].  Мовно-логічні вправи.

 

 

78. 

Письмо малої букви т. Підготовчі графічні вправи. Письмо складів та слів із буквою т. 

 

 

79. 

Закріплення звукового значення букви «де». Опрацювання тексту. Читання речень, поданих рукописним шрифтом.

 

 

80. 

Письмо великої букви Т. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів, речень. Звуковий аналіз слів.

 

 

81. 

Звуки [з], [з’],  позначення їх буквою «зе». Зіставлення  звуків [з]- [с], [з’] - [с’].  Мовно-логічні вправи. Дзвінке вимовляння цих звуків у кінці слів і складів.

 

 

82. 

Письмо малої букви д. Написання букви у словах і складах. Навчальний диктант слів.

 

 

83. 

Закріплення звукових значень букви «зе». Опрацювання тексту «Друзі». Робота з дитячою книжкою. ____________________________________

 

 

84. 

Письмо великої букви Д, складів та слів з нею. Списування слів і речень, поданих друкованим шрифтом. Розвиток зв’язного мовлення.________

 

 

85. 

Закріплення звукових значень букви «зе». Робота над уривком української народної казки «Коза-дереза».

 

 

86. 

Письмо малої букви з. Написання складів, слів з буквою з.

 

 

87. 

Звуки [б], [б’],  позначення їх буквою «бе». Зіставлення  звуків [б]- [п], [б’] - [п’].  Мовно-логічні вправи. Опрацювання тексту «Навесні».

 

 

88. 

Письмо великої букви З,  складів, слів і речень із вивченими буквами.

 

 

89. 

Закріплення звукового значення букви «бе». Читання слів. Опрацювання тексту.

 

 

90. 

Письмо малої букви б. Письмо складів, слів і речень із вивченими буквами. Списування речення, поданого друкованим шрифтом.

 

 

91. 

Закріплення звукового значення вивчених букв. Слухання казки «Солом’яний бичок», інсценування уривків.

 

 

92. 

Письмо великої букви Б, складів, слів і речень із вивченими буквами. Списування речення, поданого друкованим шрифтом.

 

 

93. 

Буква «знак м’якшення» ь, позначення нею на письмі м’якості попереднього приголосного. Читання складів, слів. Дослідження ролі ь.

 

 

94. 

Письмо букви ь окремо та у поєднанні з іншими літерами.  Написання буквосполучень, слів.

 

 

95. 

Закріплення букви «знак м’якшення». Звуковий аналіз слів. Буквосполучення ьо. Мовно-логічні вправи.

 

 

96. 

Закріплення уміння писати вивчені букви, слова, речення з ними. Складання і записування слів.

 

 

97. 

Звук [й], позначення його буквою «ій» («йот»). Читання слів. Читання діалогу. Робота з дитячою книжкою. _____________________

 

 

98. 

Письмо малої букви й та великої букви Й. Написання складів, слів із вивченими буквами.  Розвиток зв’язного мовлення._________________

 

 

99. 

Закріплення звукового значення букви «йот». Буквосполучення йо. Читання тексту в особах.  Мовно-логічні вправи.

 

 

100.

Закріплення уміння писати вивчені літери в поєднанні, слів і словосполучень із вивченими буквами.

 

 

101.

Буква «я», позначення нею сполучення звуків [йа].  Мовно-логічні вправи. Складання діалогу.

 

 

102.

Письмо малої букви я та великої букви Я. Написання буквосполучень, слів. Списування речень, поданих друкованих шрифтом.

 

 

103.

Позначення буквою я звука [а] та м’якості попереднього приголосного. Дослідження складів, у яких буква «я» стоїть після приголосного. Мовно-логічні вправи.

 

 

104.

Письмо складів, слів і речень із вивченими буквами. Списування друкованих речень. 

 

 

105.

Закріплення звукового значення вивчених букв. Вправи на розвиток навичок читання.

 

 

106.

Закріплення вмінь писати вивчені букви в поєднанні. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

 

 

107.

Закріплення звукового значення вивчених букв. Вправи на розвиток навичок читання.

 

 

108.

Закріплення вмінь писати вивчені букви в поєднанні. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

 

 

109.

Закріплення звукового значення вивчених букв. Вправи на розвиток навичок читання.

 

 

110.

Закріплення вмінь писати вивчені букви в поєднанні. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

 

 

111.

 Закріплення звукового значення вивчених букв. Вправи на розвиток навичок читання. Робота з дитячою книжкою. ___________________

 

 

112.

Закріплення вмінь писати вивчені букви в поєднанні. Списування речень, поданих рукописним шрифтом. Розвиток зв’язного мовлення.

 

 

 

docx
Додано
5 червня 2020
Переглядів
2329
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку