25 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити вивчення математики цікавим і веселим

Календарно-тематичне планування з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 8 класі на 2019-2020 н.р.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з української мови складено за навчальною програмою: Українська мова. 5 –9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)
Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА  МОВА

8 КЛАС

(Відповідно до  навчальної  програми:  Українська  мова.  5-9 класи.  

Програма  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з  українською 

мовою  навчання.   К.:  Видавничий  дім  «Освіта»,  2013  

(зі  змінами, затвердженими наказом МОН  України  від 07.06.2017 №804)

 

3 год на тиждень (105 годин на рік)

 

 

Форми контролю

 

І семестр 

 

ІІ семестр

Перевірка мовної теми 

         

2

2

Письмо:

 переказ

 

1

 

1

 твір

1 

 

1

Правопис:

диктант

1

1

І семестр

ІІ семестр

діалог – 1

читання вголос – 1

усний переказ – 1

усний твір – 1

                             

 

№ п/п

 

 

Тема уроку

 

Примітка

Вступ

1

 

Вступ. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

 

2

 

Урок мовленнєвого розвитку  №1. Повторення відомостей про мовлення

 

3

 

Засоби міжфразового зв’язку в тексті

 

4

 

Стилі, типи  й жанри мовлення

 

Повторення та узагальнення вивченого 

5

 

Лексикологія

 

6

 

Фразеологія

 

7

 

Морфологія

 

8

 

Орфографія

 

9

 

Основні правила правопису

 

10

 

Основні правила правопису

 

 

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення й речення

11

 

Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова

 

12

 

Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова

 

13

 

Урок мовленнєвого розвитку  №2. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки

 

14

 

Урок мовленнєвого розвитку  №3. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне.

 

15

 

Особливості будови опису пам’ятки історії й культури

 

16

 

Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні

 

17

 

Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні

 

18

 

Урок мовленнєвого розвитку  №4. Вибірковий усний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в художньому стилі

 

19

 

Урок мовленнєвого розвитку  №5. Складання й розігрування діалогу – обміну думками та враженнями від телепередач (матеріалів  відеохостинга YouTube), присвячених вивченню та збереженню пам’яток історії та культури

 

20

 

Граматична помилка та її  умовне позначення

 

21

 

Граматична помилка та її  умовне позначення

 

22

 

Контрольна робота №1. Вступ. Повторення та узагальнення вивченого. Синтаксис. Пунктуація

КР №1

Просте речення. Двоскладне речення

23

 

Просте речення

 

24

 

Двоскладне речення

 

25

 

Головні й другорядні члени речення

 

26

 

Підмет і присудок. Способи вираження підмета

 

27

 

Тире між підметом і присудком

 

28

 

Урок мовленнєвого розвитку  №6. Ділові папери. План роботи. Складання плану роботи над проектом. Оформлення рубрик, стислих описів етапів роботи, аналіз результатів діяльності

 

29

 

Способи вираження присудка. Простий і складений присудки

 

30

 

Способи вираження присудка. Простий і складений присудки

 

31

 

Урок мовленнєвого розвитку  №7. Контрольний письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень або за картиною в художньому стилі (за складним планом)

Контр. твір

32

 

Узгодження головних членів речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

 

33

 

Узгодження головних членів речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

 

34

 

Урок мовленнєвого розвитку  №8. Повідомлення на тему про мову (наприклад: дієслівний та іменний складений присудки), що вимагає зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі

 

35

 

Означення, додаток й обставина як другорядні члени речення 

 

36

 

Означення, додаток й обставина як другорядні члени речення 

 

37

 

Прикладка як різновид означення

 

38

 

Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки

 

39

 

Урок мовленнєвого розвитку  №9. Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі (за простим або складним планом) з використанням прикладок

Контр. переказ

 

40

 

Види обставин (за значенням), способи вираження їх

 

41

 

Види обставин (за значенням), способи вираження їх

 

42

 

Контрольний текстовий  диктант

Диктант

43

 

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами

 

44

 

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами

 

45

 

Урок мовленнєвого розвитку  №10. Усний твір-опис пам’ятки історії й культури за картиною в публіцистичному стилі (за простим або складним планом) з використанням порівняльних зворотів

 

46

 

Контрольна робота №2. Синтаксис. Пунктуація

КР №2

 

Односкладне речення

 

47

 

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення

 

48

 

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка.  Означено-особові речення

 

49

 

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Неозначено-особові речення

 

50

 

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Неозначено-особові речення

 

51

 

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Узагальнено-особові речення

 

52

 

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Узагальнено-особові речення

 

53

 

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Безособові речення

 

54

 

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Безособові речення

 

55

 

Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета. Називні речення

 

56

 

Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета. Називні речення

 

57

 

Урок мовленнєвого розвитку  №11. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (за складним планом) з використанням називних речень для позначення місця

Усний переказ

Діалог

58

 

Односкладні речення як частини складного речення

 

59

 

Односкладні речення як частини складного речення

 

60

 

Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях

 

61

 

Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях

 

62

 

Урок мовленнєвого розвитку  №12. Складання та розігрування діалогу-розпитування або домовляння (телефонної розмови) з використанням неповних речень та односкладних речень

 

63

 

Контрольна робота №3. Синтаксис. Пунктуація

КР №3

Просте ускладнене речення.

Речення з однорідними членами

64

 

Однорідні члени речення зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком.

 

65

 

 Кома між однорідними членами речення

 

66

 

Поширені й непоширені однорідні члени речення.

 

67

 

Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові)

 

68

 

Урок мовленнєвого розвитку  № 13. Контрольний письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень або за картиною в художньому стилі (за складним планом) з використанням речень, ускладнених однорідними  членами речення             

Контр. твір

69

 

Речення з кількома рядами однорідних членів

 

70

 

Однорідні й неоднорідні означення

 

71

 

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами.

 

72

 

 Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

 

Речення зі звертаннями, вставними словами

(словосполученнями, реченнями)

73

 

Звертання поширені й непоширені.

 

74

 

Розділові знаки при звертаннях.

 

75

 

Риторичні звертання

 

76

 

Урок мовленнєвого розвитку  № 14. Інтерв’ю в публіцистичному стилі

 

77

 

Вставні слова, словосполучення, речення.

 

78

 

 Розділові знаки при вставних словах

 

79

 

Урок мовленнєвого розвитку  №15. Контрольний стислий письмовий  переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (за складним планом)

Контр. переказ

80

 

Групи вставних слів і словосполучень за  значенням

 

81

 

Групи вставних слів і словосполучень за  значенням

 

82

 

Контрольна робота №4. Синтаксис. Пунктуація

КР №4

Речення з відокремленими членами

83

 

Поняття про відокремлення.

 

84

 

Відокремлені другорядні члени речення

 

85

 

Відокремлені означення

 

86

 

Розділові знаки при відокремлених означеннях

 

87

 

Контрольний текстовий  диктант

 

Диктант

88

 

Відокремлені прикладки

 

89

 

Розділові знаки при відокремлених прикладках

 

90

 

Відокремлені обставини

 

91

 

Розділові знаки при відокремлених обставинах

 

92

 

Розділові знаки при відокремлених обставинах

 

93

 

Урок мовленнєвого розвитку  № 16. Письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (з використанням відокремлених означень та обставин)

 

94

 

Відокремлені додатки

 

95

 

Розділові знаки при відокремлених додатках

 

96

 

Розділові знаки при відокремлених додатках

 

97

 

Уточнювальні члени речення

 

98

 

Уточнювальні члени речення

 

99

 

Контрольна робота №5. Синтаксис. Пунктуація

КР №5

Повторення в кінці року

100

 

Словосполучення

 

101

 

Просте речення

Чит.вгол.

102

 

 Двоскладне й односкладне речення.

 

103

 

 Просте ускладнене речення

Усний твір

104

 

Просте ускладнене речення

 

105

 

Підсумковий урок

 

 

docx
Додано
9 лютого
Переглядів
729
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку