Календарно-тематичне планування " Зарубіжна література 9 клас" (І та ІІ семестри)

Про матеріал

Пропоноване келендарно-тематичне планування навчального матеріалу із зарубіжної літератури в 9 кл. проведено за програмою під ред. О.Ніколенко з урахуванням ключових змін в оновлених навчальних програмах 5-9 кл. з предмету (2017 р.).

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування на 2018-2019 н.р.

Зарубіжна література 9 клас

 

Дата

Зміст програмного матеріалу

Примітки

1.

2.

 

Вступ. Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі.

 

 

3.

 

Просвітництво. Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

Джонатан Свіфт (16671745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія написання твору. Просвітницькі ідеї у творі.

Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини.

Жанрова своєрідність роману (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики). Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

Йоганн Вольфганг Ґете (17491832). Поезії «Вільшаний король», «Травнева пісня», «Прометей». Роль Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Нове розуміння природи у ліриці Й. В. Ґете. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король». Ідея кохання й щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору.

Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометеї». Образ Прометея.

 

9.

 

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (17591805). «До радості». Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера. Пафос твору, який став гімном Євросоюзу.

 

Напам'ять

10.

 

 Позакласне читання. Ф. Шіллер. «Івікові журавлі».

 

11.

 

Повторення. Контрольна робота: тести (п.).

 

12.

 

Романтизм. РЗМ (п.). Складання тез статті підручника « Романтизм як художній напрям» (історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму; основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві; романтизм у різних країнах).

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

Генріх Гейне (17971856). «Книга пісень» («На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…»). Специфіка німецького романтизму і творчість Г. Гейне.

«Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів.

 

Напам’ять

« Не знаю…»

15.

16.

 

 

 

 

17.

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

Джордж Ноел Гордон Байрон (17881824). «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона.

Відображення духовного життя особистості та суспільства, історії та культури Європи в поемі «Паломництво Чайльд Гарольда». Герой і автор: схожість і відмінність. Особливості віршової організації поеми (спенсерова строфа).

 

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). Лірика («До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»). Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури.

Провідні мотиви його лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напам’ять

вірш за вибором

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

«Євгеній Онєгін». Взаємодія романтизму і реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін – Тетяна, Ленський – Ольга).

Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни – відповідь Онєгіна – дуель – лист Онєгіна – відповідь Тетяни).

Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо). Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до зображення дійсності). Образ автора.

 

 

24.

 

РЗМ (у.) Диспут за романом.

 

 

25.

 

Повторення. Контрольна робота: твір за романом  (п.).

 

26.

 

Позакласне читання. О.Пушкін .« Маленькі трагедії» (за вибором).

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайло Юрійович Лермонтов (18141841). Лірика («Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»). Мотиви світової скорботи у ліриці М. Ю. Лермонтова.

Зв’язок творчості митця із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.).

 

 

Напам’ять

« На дорогу йду я…»

 

29.

 

 

 

30.

31.

 

«Герой нашого часу» (огляд, 3-4 уривки за вибором учителя). Особливості розвитку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби.

Складність образу Печоріна, його духовна трагедія. Новаторство М. Ю. Лермонтова в жанрі роману.

 

 

 

32.

 

Повторення. Контрольна робота: тести (п., дир.).

 

 

33.

 

Підсумки роботи в І семестрі.

 

 

34.

 

Реалізм. Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв'язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину,  критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм  та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).

 

 

35.

 

Оноре де Бальзак (1799-1850). Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника.

 

36.

 

 «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи.

 

37.

 

«Гобсек».  Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»).

 

38.

39.

40.

 

Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя )

 

41.

 

Підсумковий урок за повістю. Підготовка до к. твору.

 

42.

 

Контрольна  робота: твір за повістю «Гобсек» (п.).

 

43.

 

Микола Васильович Гоголь (18091852). Петербурзький етап життя і творчості письменника.

 

 

44.

 

«Ревізор». Творча історія п’єси. Образи чиновників.

 

45.

 

Образ Хлєстакова та його динаміка.

 

46.

 

Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту й жанру п’єси.

 

47.

 

Позакласне читання. Гоголь М. В. «Ніс», «Портрет» (1 за вибором).

 

48.

 

Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст.  «Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст.

 

49.

 

Генрік Ібсен (1828–1906). «Ляльковий дім». Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство.

 

50.

 

«Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма.

 

51.

 

Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси.

 

52.

 

 

Образна система.

 

53.

 

Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу. Підсумковий урок. Підготовка до контрольної роботи.

 

54.

 

Контрольна робота: відповідь на проблемне питання (п.)

 

55.

56.

 

Бернард Шоу (1856-1950). «Пігмаліон». Особливості світогляду Б. Шоу. Специфіка втілення античного міфу у п’єсі «Пігмаліон». Динаміка образу Елізи Дулітл. Ідеї  «одухотворення» людини і життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.

 

 

57.

 

РЗМ (усно). Підготовка до створення презентації або повідомлення за вибраною темою.

 

58.

59.

60.

 

Література XX–XXI ст. Життя, історія, культура. Шолом-Алейхем (1859–1916). «Тев’є-молочар». Тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі XIX–XX ст. Образна система твору. Філософські проблеми. Народний гумор. Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та інших видах мистецтва.

 

61.

62.

 

Ерік Вольф Сігел (1937–2010). «Історія одного кохання». Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта.

 

63.

64.

 

Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі.

 

65.

 

РЗМ (п.) Створення рецензії на прочитаний твір.

 

66.

 

Позакласне читання. Сучасна зарубіжна поезія.

 

67.

 

Підсумкове узагальнення вивченого матеріалу. Підготовка до контрольної роботи.

 

68.

 

Контрольна робота: тести (п., дир.)

 

69.

 

Аналіз к.р. Повторення.

 

70.

 

Підсумки  роботи.

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. пахомова ирина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Зарубіжна література 9 клас (Волощук Є.В., Звиняцьковський В.Я., Філенко О.М.)
Додано
29 серпня 2018
Переглядів
1219
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку