Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 7 класі (за підручником Оксани Карп’юк) 2017-2018 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 7 класі за підручником ENGLISH 7" автора О. Карп'юк (3 год. на тиждень) 2017-2018н.р...........................................................................................................................................................

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 7 класі

за підручником ENGLISH 7” автора О. Карп’юк  (3 год. на тиждень) 2017-2018н.р.

п/п

Дата

Тема уроку

Очікуваний результат. На кінець уроку учні вмітимуть:

Комунікативна компетентність

Мовний інвентар

Інтегровані змістові лінії

Домашнє     завдання

Окремі нотатки

 

Сприйняття на слух/ зорове сприйняття

Усна/писемна взаємодія/ продукування

Лексика

Граматика

Тема 1 : У школі

Тематика ситуативного спілкування: Шкільне життя.

Ключові компетентності : сміливість у спілкуванні іноземною мовою; подолання власних мовних бар’єрів; ініціювати усну, писемну, зокрема он-лайн взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми; описувати, розповідати, характеризувати, запитуватита надавати інформацію, розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації, пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію; висловлювати свої враження, почуття та емоції; аргументувати свій вибір, точку зору; просити про допомогу; надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям; оцінювати стан речей, події, факти; обмінюватись думкамивикористовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

 1.                 

 

Знову до школи

Пригадають вивчену лексику классного вжитку.

 

Ex.1,2,4,5 - pp.4-6

Ex.3-p.5

Поворення лексики класного вжитку

 

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівнює сімейні традиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ілюструє необхідність здорового способу життя на прикладі своєї родини

Ex. 4, p. 6

 

 1.                 

 

У школі

Ознайомляться з новими ЛО

Ex. 3, p. 9

School life

Ex. 2, p. 9

Completing the sentences

A canteen,

a headmaster, a gym, a library, a locker, a science lab, stuff

Prepositions of рlace

Ex. 4, p. 9

 

 1.                 

 

Сучасна школа.

Діти зможуть висловлюватись про свою школу заняття в школі, уроки.

Ex.4-p.12

GB ex.1,2,3,

4a –

pp.3-5

Ex.2-p.11

Ex.1,3-p.10

WB ex.2,3-p.6

A сourt, pitch, an activity, an aid, a facility, Biology, Chemistry, a choir, Physics,

an orchestra, Technology

There is / There are

Ex. 3, p. 11

Англ.мова

7кл. Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit2Ex.4, p.17

 1.                 

 

Особливості навчання в сучасній школі.

Діти зможуть висловлюватись про свою школу заняття в школі, уроки.

Ex.1,2,3,

5a-pp.13-15

Ex.5b-p.15

WB ex.5-p.8

GB ex.5-p.7

Boarding school, fair, shabby, spacious, to mean, be close to, to show around

There is / There are

Ex.4-p.14

 

 

 1.                 

 

Правила поведінки та обовязки учнів

Діти зможуть висловлюватись про свою школу заняття в школі, уроки.

Ex.1,2,4-pp.16-17

Ex.3-p.17

GB ex.6-p.7

 

Modal Verbs:

have to, must, mustn’t, need, needn’t

Написати 7 основних правил у твоїй школі

 

 1.                 

 

Шкільні правила. Лексико-граматичний тест

Учні розповідатимуть про шкільні предмети; висловлюватимуть свої думки про школу.

 

GB ex.7,8,10-pp.8-11

GB ex.9,11-pp.9-12

 

Modal Verbs:

have to, must, mustn’t, need, needn’t

Ex. 4, p. 20

Exercises from«Грама

тика англійської мови»

Верба

 1.                 

 

Опиши свій улюблений кабінет у школі.

Засвоять правила вживання модальних дієслів;

Ex.1-pp.18-19

Ex.2-p.19

Ex.3,4b,5-pp.19-20

Ex.4a-p.20

 

 

Опиши свій улюблений кабінет у школі.

 

 1.                 

 

Британські школи

Використовуватимуть модальні дієслова у мовленні.

Ex.5p.20

WB ex.9b,c-p.13

Ex.2p.21

Повторення і систематизація

 

GB ex.12-pp.12-13

 

 1.                 

 

У школі.

Повідомлятимуть про правила поведінки в школі

 

Ex.1-p.21

Повторення і систематизація

 

WBex.8,9a-pp.11-12

 

Тема 2 : Після  школи

Тематика ситуативного спілкування: Шкільне життя.

Ключові компетентності : сміливість у спілкуванні іноземною мовою; подолання власних мовних бар’єрів; ініціювати усну, писемну, зокрема он-лайн взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми; описувати, розповідати, характеризувати, запитуватита надавати інформацію, розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації, пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію; висловлювати свої враження, почуття та емоції; аргументувати свій вибір, точку зору; просити про допомогу; надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям; оцінювати стан речей, події, факти; обмінюватись думкамивикористовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

 1.             

 

Що ти робиш після школи?

 

 

Опрацюють нові ЛО, використовуватимуть їх у різних видах мовленнєвої діяльності

Ex.1-p.22

WB ex.2p.15

Ex.2,3-p.23

WB ex.1p.14

take part in, go for, practice, surf the net

 

Свідчить на користь необхідності толерантного ставлення до людей з особливими навчальними потребами

Ex. 3, p.23

 

 1.             

 

Позакласна діяльність учнів.

Опрацюють нові ЛО, використовуватимуть їх у різних видах мовленнєвої діяльності

Ex.4-p.24

Ex.5,6-p.25

WB ex.4-p.17

An event, a member, to dream, to practice, to try out, handy, to be keen on, to get together, to hang around, to join

too / enough

 

 

 

 

 

 

Ex. 6, p.25

Англ.мова

7 кл.Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit2  Ex.1, p.24-25

 1.             

 

Позакласна діяльність учнів.

Отримають інформаціюпро заняття своїх однокласників після школи; розкажуть про свої позашкільні заняття

Ex.6-p.25

 

 

 

WB ex.13-p.23

 

 1.             

 

До зустрічі он-лайн. Диктант

 

Розширять свої знання лексики , яка використовується для спілкування у соціальній мережі.

 

Ex.1,2,5-pp.26-28

 

Ex.3,4-p.27

Information, net-working, safety, to download,

to join, to post, online, dangerous, safe

too / enough

 

 

 

 

 

 

Ex. 5, p.28

 

 1.             

 

Соціальні мережі

Засвоять нові ЛО; практикуватимуть вживання ЛО у мовленні.

Ex.2,3-pp.29-30

 

Ex.1-p.29

GB ex.13,14-pp.13-15

, social, get upset, keep repeating

 

Ex. 5, p.30

 

 1.             

 

Шкільні гуртки та клуби.

Засвоять нові ЛО; практикуватимуть вживання ЛО у мовленні.

GB ex.20-p.19

Ex.4,5-p.30 GB ex.18-p.18

School subjects. Numerals

Числівник

Ex. 3, p.33

 

 1.             

 

Шкільні заходи.

Пригадають матеріал з попередніх уроків

Ex.2-p.32

Ex.1-p.31

Ex.3-p.33

WB ex.6-p.18

dull, tiring, awful, boring, brilliant, fantastic

 

Ex. 5, p.34

Exercises from«Грама

тика англійської мови»

Верба

 1.             

 

Заняття після школи

Засвоять нові ЛО; практикуватимуть вживання ЛО у мовленні.

WB ex.9-p.20

Ex.4,5-pp.33-34

WB ex.10-p.21

WB ex.8-p.19

announcement, assembly hall, performance,

 

Ex. 4, p.36

 

 1.             

 

Загальна характеристика і правила в школі.

Дізнаються більше про доцільне користування комп’ютером.

Ex.1,2,3,5-pp.35-38

Ex.1,2-p.34

tournament,

to announce,

to attend,

 

Розповідь про школу.

 

 1.             

 

Проведення часу в школі. Фестивалі.

Пригадають вивчений матеріал та застосують його у тестах. Перевірять свої знання

Ex.6b,7-pp.38-39

Ex.6a,8-pp.38-39

Ex.4-p.36

exciting, to perform

 

Ex. 8, p.39

 

 1.             

 

Мої обовязки в школі. Самостійна робота

Розширять знання про правильнийрозподіл часу після уроків

Ex.1,2-pp.42-43

Ex.3,4-p.43

Ex.1,2-p.34

Повторення і систематизація

 

Ex.10-p.41

 

 1.             

 

Нові технології та сучасна школа

 

Зрозуміють текст і виконають завдання до нього

Ex.1,2-pp.42-43

Ex.3, p.43

Ex.1,2-p.34

 

 

Ex.4, p.43

Англ.мова

7 кл.Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit2Ex.1, p.23

 1.             

 

Шкільне життя

Опрацюють нові ЛО, використовуватимуть їх у різних видах мовленнєвої діяльності

 

 

Повторення і систематизація

 

Ex.1, p.45

 

Тема 3 : Вдома

Тематика ситуативного спілкування: Я, моя родина, мої друзі

Ключові компетентності : сміливість у спілкуванні іноземною мовою; подолання власних мовних бар’єрів; ініціювати усну, писемну, зокрема он-лайн взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми; описувати, розповідати, характеризувати, запитуватита надавати інформацію, розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації, пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію; висловлювати свої враження, почуття та емоції; аргументувати свій вибір, точку зору; просити про допомогу; надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям; оцінювати стан речей, події, факти; обмінюватись думкамивикористовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

 1.             

 

Щоденні справи.

 

Ознайомляться з новими ЛО.

 

Ex.1-p.48

Ex.3,4-p.49

Ex.2-p.49

A mess, to pick up, to tidy up, cozy, to get upset, a broom, a mop, share

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропонує варіанти участі школи/класу в житті громади

Ex.4, p.49

 

 1.             

 

Робота по дому.

Розширять свої знання про виконання своїх домашніх обов’язків.

Ex.5,8-pp.50-51

WB ex.1-p.25

Ex.6-p.50

WB ex.3-p.26

To boil, to cut,

to dry, to fry,

to pour, to prefer, to serve

Неозначені займенники

Ex.8, p.51

 

 1.             

 

Мої обовязки.

 

Засвоять ЛО домашнього вжитку, використовуватимуть у мовленні

Ex.1,2-pp.52-54

WB ex.7-p.29

Ex.6-p.56

Ex.4-p.55

Ex.3-pp.54-55

А pan, do chores, do house-holding, frying pan, kettle, teapot, tablecloth, dishwasher

Заперечні займенники

Ex.5-p.55

 

Англ.мова

7 кл.Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit7  Ex.3, p.123

 1.             

 

Всі, хтось та ніхто. Диктант

Учні зможуть розповісти про свої домашні обовязки,

GB ex.1,2-pp.23-24; ex.5-pp.26-27

GB ex.3,4-pp.24-26

 

Some /any; much / many

Повторити вивчений матеріал

Ex. 6, p.56

 

 

 1.             

 

Домашні обов’язки

Діти зможуть написати та зробити короткі повідомлення про свою допомогу вдома.

 

Ex.1,2,3,4-pp.57-58

GB ex.9,10,11-pp.31-34

 

anybody, somebody, everybody, nobody etc.

Ex. 4, p.58

 

Exercises from«Грама

тика англійської мови»

Верба

 1.             

 

Щоденна рутина.

 

Ознайомляться з новими ЛО.

 

WB ex.8,9-pp.30-31

Ex.1,2,3,4-pp.59-60

WB ex.10,11-pp.31-32

 

 

Ex. 1, p.59

 

 

 1.             

 

Щоденна рутина.

 

Розширять свої знання про виконання своїх домашніх обов’язків

WB ex.8,9-pp.30-31

Ex.1,2,3,4-pp.59-60

WB ex.10,11-pp.31-32

 

 

Ex. 5, p.61

 

 1.             

 

Хто, що робить у твоїй сім’ї? Індивідуальна робота

 

Засвоять ЛО домашнього вжитку, використовуватимуть у мовленні

Ex.6-p.62

WB ex.15-p.34

Ex.5,7,8-pp.61-63

WB ex.14,16-pp.33-35

washing machine, vacuum cleaner, hairdryer, micro-wave oven, electric saw, toaster, to switch on/ off, turn on / off

 

Ex. 8, p.63

Англ.мова

7 кл.Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit7   Ex.3b, p.120

 1.             

 

Використання сучасних технологій в побуті.

Учні зможуть розповісти про свої домашні обовязки,

 

Ex.1-p.63

Повторення і систематизація

 

Ex. 2, p.63

 

Тема 4 : Їжа

Тематика ситуативного спілкування: Харчування,  приготування їжі, сервірування столу, кухонні прилади, посуд, способи обробки продуктів харчування

Ключові компетентності : сміливість у спілкуванні іноземною мовою; подолання власних мовних бар’єрів; ініціювати усну, писемну, зокрема он-лайн взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми; описувати, розповідати, характеризувати, запитувати та надавати інформацію, розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації, пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію; висловлювати свої враження, почуття та емоції; аргументувати свій вибір, точку зору; просити про допомогу; надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям; оцінювати стан речей, події, факти; обмінюватись думкамивикористовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

 1.             

 

Все про їжу.

 

 

Засвоять нові ЛО; практикуватимуть вживання ЛО у мовленні.

Ex.1b,3-pp.64-66

Ex.1a,2-pp.64-65

WB ex.1,2,3-pp.36-37

Acid, to repair, to smell, to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорює різні способи приготування їжі для збереження здоров’я та дотримання безпеки

Ex. 3, p.65

Англ.мова

7 кл.Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit3    Ex.6, p.34

 1.             

 

Продукти для здорового харчування.

 

Орієнтуватимуться в тексті, знаходячи необхідну інформацію

Ex.4,5,6-pp.67-68

WB ex.5,8-pp.39-40

WB ex.7-p.40

increase, carbohydrate, immunity, zinc,  organic, protein, successful, as much as possible

 

Ex. 6, p.68

 

 1.             

 

Ти те, що ти їж.

Розширять знання про корисну та шкідливу їжу

Ex.1,2,3-pp.69-70

Ex.4,5-pp.70-71

WB ex.9-p.40

peel, slice, mash, mix, boil, chop, pepper, vinegar, napkin, bowl, fork, knife, spoon

Злічувані та незлічувані іменники

Ex. 5, p.71

 

 1.             

 

Сервірування столу.

Лексико-граматичний тест

Дізнаються корисну інформацію про правила сервірування столу

 

WB ex.12-p.42

Ex.2-p.72

Ex.1,3,4-pp.71-73

dish, method, set, to spread, festive, lay the table

 

Ex. 4, p.73

Exercises from«Грама

тика англійської мови»

Верба

 1.             

 

Багато чи мало?

Отримають вказівки щодо сервірування святкового столу

Ex.2,4-pp.74-75

Ex.1,3-pp.74-75.

 

a lot of / lots of, a little, a few

Ex. 4, p.75

 

 1.             

 

Приготування їжі.

 

 

Засвоять нові ЛО; практикуватимуть вживання ЛО у мовленні.

 

GB ex.14,15-pp.36-38; ex.18-p.40

GB ex.13-pp.35-36;ex.16,17, 19-pp.38-41

experience, arrange, follow, recipe, dish

Revision of tenses

Ex. 6, p.79

Англ.мова

7 кл.Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit3    Ex.3, p.35

 1.             

 

Українська національна кухня

Зрозуміють текст і виконають завдання до нього

 

Ex.4-p.78

WB ex.14

Ex.5,6-pp.78-79

 

Past perfct tense

Ex. 6, p.82

Англ.мова

7 кл.Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit3    Ex.3, p.43

 1.             

 

Національна кухня Великої Британії

Напишуть рецепт улюбленої страви

 

Ex.2-p.79

 

Both, both…and, either…or, neither…nor

Ex. 10, p.84

Англ.мова

7 кл.Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit3    Ex.3, p.53

 

 1.             

 

На кухні. Самостійна робота

Орієнтуватимуться в тексті, знаходячи необхідну інформацію

 

Ex.3-p.81

Ex.1,2-p.80

Ex.4,5,6-pp.81-82

experience, arrange, follow, recipe, dish

 

Ex. 4, p.87

Англ.мова

7 кл.Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit3    Ex.4, p.37

 1.             

 

Рецепти для готування їжі.

Розширять знання про корисну та шкідливу їжу

 

Ex.7b p.83

Ex.8-p.84

Повторення і систематизація

 

Написати рецепт

 

 1.             

 

Сімейні традиції приготування страв

 

Дізнаються корисну інформацію про правила сервірування столу

Ex.9 p.8 84

Ex.10-p.84

Повторення і систематизація

 

Розповісти, які традиції приготування страв існують у вашій родині

 

 1.             

 

Готуємо разом

Пригадають вивчений матеріал та застосують його у тестах. Перевірять свої знання

Ex.1-pp.85-86

Ex.2,3,4,5-p.87

Повторення і систематизація

 

Підготуватись до контролю письма

 

 

 1.             

 

Контроль письма

Використають отримані знання з вивчених тем у різних видах мовленнєвої діяльності

 

Тест

Повторення і систематизація

 

 

Підготуватись до контролю говоріння

 

 1.             

 

Контроль говоріння

Використають отримані знання з вивчених тем у різних видах мовленнєвої діяльності

 

Тест

 

Повторення і систематизація

 

Підготуватись до контролю читання

 

 1.             

 

Контроль читання

Використають отримані знання з вивчених тем у різних видах мовленнєвої діяльності

 

 

Тест

Повторення і систематизація

 

Підготуватись до контролю аудіювання

 

 1.             

 

Контроль аудіювання

Використають отримані знання з вивчених тем у різних видах мовленнєвої діяльності

 

Тест

 

Повторення і систематизація

 

Вивчити привітання та колядки

“Guess the music” Challenges 2 Pearson Longman

 1.             

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови в 7 класі

за підручником ENGLISH 7” автора О. Карп’юк  (3 год. на тиждень) 2017-2018н.р.

 

п/п

Дата

Тема уроку

Очікуваний результат. На кінець уроку учні вмітимуть:

Комунікативна компетентність

Мовний інвентар

Інтегровані змістові лінії

Домашнє     завдання

Окремі нотатки

 

Сприйняття на слух/ зорове сприйняття

Усна/писемна взаємодія/ продукування

Лексика

Граматика

Тема 5 :Спорт

Тематика ситуативного спілкування: види спорту, спортивні змагання, відомі спортсмени, клуби, секції

Ключові компетентності : сміливість у спілкуванні іноземною мовою; подолання власних мовних бар’єрів; ініціювати усну, писемну, зокрема он-лайн взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми; описувати, розповідати, характеризувати, запитувати та надавати інформацію, розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації, пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію; висловлювати свої враження, почуття та емоції; аргументувати свій вибір, точку зору; просити про допомогу; надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям; оцінювати стан речей, події, факти; обмінюватись думками використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

 1.             

 

Види спорту

 

в. 1-2, с. 96

в. 2, с. 96

в. 1, с. 96

 

в. 3, с. 97

с. 97

в. 3, с. 97

 

 

в. 3, с . 93

Exercises

from«Граматика англійської мови» Верба

 1.             

 

Історія Олімпій-

ських ігор

 

в. 6-7, с. 98

в. 6, с. 98

в. 5, с . 97

 

 

 

 

в. 3, с. 95

 

 1.             

 

Олімпійські ігри

 

в. 4, с. 99

в. 6,8, с. 100

в. 5, с. 100

 

в. 1-3, с. 99

 

 

в. 1-2, с. 96

Наводить приклади впливу відомих спортсменів на популяризацію фізичної культури і спорту

в. 4, с. 97

Англ.мова

7кл. Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit5 Ex3, p.79

 1.             

 

Спортивні змагання

 

в. 1-5, с. 101-103

 

в. 1, с. 101

 

 

в. 6-7, с. 98

 

в. 5, с. 97

 

 1.             

 

Cпорт.

Спортивні споруди

 

в. 1-2, с. 104-105

 

в. 4-6, с. 106

в. 1, с. 104

в. 3,с. 105

в. 6, с. 106

с. 105

в. 4, с. 99

в. 6,8, с. 100

 

в. 6, с. 97

Exercises

from«Граматика англійської мови» Верба

 1.             

 

Спортивні змагання

 

в. 1-2, с. 107

в. 1, с. 107

в. 2-3, с. 107-108

в. 5, с. 107

с. 108

в. 1-5, с. 101-103

Дає поради щодо техніки безпеки під час спортивних занять і змагань.

Розповісти про улюблений вид спорту

 

 1.             

 

Спортивні секції та клуби

 

в. 1-2, с. 109-110

в. 1, с. 109

в. 1,с. 109

в. 3,с. 111

в.4,с. 111

с. 111

в. 1-2, с. 104-105

 

 

в. 2, с. 99

 

 1.             

 

Спортивні змагання

 

в. 1-4, с. 112-113

 

в. 3, с. 113

 

 

в. 1-2, с. 107

Висловлює повагу до спортсменів з обмеженими можливостями

в. 5, с. 100

Англ.мова

7кл. Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit5 Ex4, p.82

 1.             

 

Відомі спортсмени

 

в. 6, с. 113

 

 

 

 

 

 

в. 4, с. 102

 

 1.             

 

Спорт та спортивні змагання. Тренінг з письма

 

 

в.8, с. 114

 

в.8, с. 114

Test

 

Обговорює вплив на здоров’я аматорського і професійного спорту

в. 7, с. 104

 

 1.             

 

Спорт

Урок домашн. читання

 

в. 1-2, с. 115

 

 

 

 

 

 

в. 3, с. 106

Exercises

from«Граматика англійської мови» Верба

 1.             

 

Cпорт.

Спортивні споруди

 

В.3,с.116

В.4,с.117

в. 1, с. 116

В.2,с.116

 

 

 

в. 2, с. 107

 

Тема 6 : У лікаря

Тематика ситуативного спілкування: відвідування лікаря, назви медичних закладів, захворювань та їх симптомів, лікарських засобів

Ключові компетентності : сміливість у спілкуванні іноземною мовою; подолання власних мовних бар’єрів; ініціювати усну, писемну, зокрема он-лайн взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми; описувати, розповідати, характеризувати, запитувати та надавати інформацію, розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації, пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію; висловлювати свої враження, почуття та емоції; аргументувати свій вибір, точку зору; просити про допомогу; надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям; оцінювати стан речей, події, факти; обмінюватись думками використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

 1.             

 

Піклуємось про здоров'я

 

в. 1-3, 5, с. 118-119

в. 1, с. 118

 

 

с. 119

с. 119

Дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини

 

 

 

 

 

Дає поради щодо правил поведінки під час епідемії

 

 

 

 

 

 

 

Обговорює шляхи профілактики захворювань.

в. 6, с. 110

 

 1.             

 

У лікаря

 

в. 3-4, с. 120-121

 

в. 1, с 120

в. 2, с. 120

в. 5, с. 121

 

с. 120

в. 3, с. 113

 

Англ.мова

7кл. Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit4 Ex4, p.58

 1.             

 

Охорона здоров'я

 

 

 

в. 1-3, с. 123-124

в. 5, с. 123

с. 123

 

в. 8, с. 115

Exercises

from«Граматика англійської мови» Верба

 1.             

 

Візит до лікаря

 

в. 1-5, с. 124-125

 

в. 1, с. 124

в. 4, с. 125

 

с. 125

 

в. 3, с. 117

 

 1.             

 

Піклуємось про здоров'я

 

в. 1-2, с. 126

в. 5-6, с. 127

в. 1, с. 126

в. 3-5, с. 126-127

в. 9, с. 128

 

 

в. 7, с. 119

 

 1.             

 

У лікарні

 

в. 3, 6, с. 130

в. 1, с. 129

в. 1, с. 129

в. 4, с. 130

в. 2, с. 130

с. 130

 

в. 5, с. 120

Exercises

from«Граматика англійської мови» Верба

 1.             

 

Візит до лікаря

 

в. 1-4, с. 131-132

 

в. 3, с. 131

в. 2, с. 131

 

 

в. 8, с. 123

 

 1.             

 

Візит до лікаря Лексико-граматичний тест

 

в. 6, с. 133

 

в. 8, с. 134

в. 6, с. 133

в. 7, с. 133

 

 

в. 2, с. 124

 

 1.             

 

Здоровий спосіб життя

 

в. 1-2, с. 135

 

в. 1, с. 135

 

 

 

в. 8, с. 128

Англ.мова

7кл. Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit4 Ex5, p.63

 1.             

 

Піклуємось про здоров'я

 

в. 1, с. 136

 

в. 1, с. 136

в. 2, с. 136

 

 

в. 4, с. 133

Exercises

from«Граматика англійської мови» Верба

 1.             

 

Охорона здоров'я

 

 

в. 4, с. 137

 

в. 4, с. 137

 

 

в. 1, с. 135

 

Тема 8 : Час відпочинку 

Тематика ситуативного спілкування: відвідування театру, кінотеатру, жанри, елементи інтер’єру театру

Ключові компетентності : сміливість у спілкуванні іноземною мовою; подолання власних мовних бар’єрів; ініціювати усну, писемну, зокрема он-лайн взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми; описувати, розповідати, характеризувати, запитувати та надавати інформацію, розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації, пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію; висловлювати свої враження, почуття та емоції; аргументувати свій вибір, точку зору; просити про допомогу; надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям; оцінювати стан речей, події, факти; обмінюватись думками використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

 1.             

 

Жанри фільмів

 

в. 1, с. 138

в. 4-5, с. 139

в. 1, с. 138

в. 3, с. 139

 

с. 139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорює можливості замовлення квитків онлайн

в. 6, с. 139

Англ.мова

7кл. Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit6  Ex2, p.100

 1.             

 

Світ кіно

 

в. 3, с. 141

 

в. 1, с. 140

в. 4, с. 141

в. 2, с. 140

в. 4, с. 141

 

 

в. 2, с. 140

 

 1.             

 

Похід до кіно -

театру

 

в. 1-2, с. 142

в. 4-6, с. 143-144

 

в. 1, 3, с. 142

 

с. 144

 

в. 3, с. 144

Exercises

from«Граматика англійської мови» Верба

 1.             

 

Популярні фільми

 

в. 1-2, с. 145

в. 4-5, с. 146

 

в. 1-2, с. 145

в. 4, с. 146

в. 3, с. 146

с. 145

с. 146

в. 7, с. 142

 

 1.             

 

Вільний час

 

в. 1, 3-4, с. 147

в. 2, с. 147

в. 5, с. 148

 

с. 147

 

в. 3, с. 144

Exercises

from«Граматика англійської мови» Верба

 1.             

 

Похід до театру

 

в. 5-6, с. 151

в. 2, с. 149

в. 1-3, с. 149-150

в. 6, с. 151

в. 1,с. 149

 

 

в. 4, с. 145

 

 1.             

 

Кіно чи театр? Лексико-граматичний тест

 

в. 3-5, с. 152

 

в. 6-7, с. 153

в. 3, с. 152

в. 1, с. 152

в. 8, с. 153

 

 

в. 1, с. 146

 

 1.             

 

Все про фільми

 

в. 1-2, с. 154

 

в. 1, с. 154

 

 

 

в. 3, с. 147

Exercises

from«Граматика англійської мови» Верба

 1.             

 

Улюблені фільми

 

 

в. 1, с. 155

 

 

в. 1, с. 155

 

в. 2, с. 155

 

 

 

в. 3, с. 149

 

 1.             

 

Улюблені кіноактори

 

 

в. 1, с. 155

 

в. 2, с. 155

 

 

 

в. 3, с. 156

в. 7, с. 151

 

 1.             

 

Сучасний кінематограф

 

 

в. 4, с. 156

в. 4, с. 156

 

 

 

 

в. 1, с. 152

Англ.мова

7кл. Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit6  Ex1, p.107

Тема9 : Тема 8 : Час відпочинку 

Тематика ситуативного спілкування: основні пам'ятки історії та культури Києва, основні пам'ятки історії та культури Англії

Ключові компетентності : сміливість у спілкуванні іноземною мовою; подолання власних мовних бар’єрів; ініціювати усну, писемну, зокрема он-лайн взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми; описувати, розповідати, характеризувати, запитувати та надавати інформацію, розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації, пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію; висловлювати свої враження, почуття та емоції; аргументувати свій вибір, точку зору; просити про допомогу; надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям; оцінювати стан речей, події, факти; обмінюватись думками використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності .

 1.             

 

Подорожуй із задоволенням

 

в. 1, 3, с. 158

в. 5, с. 159

в. 1, с. 158

в. 2, с. 158

 

с. 159

с. 159

 

Робить повідомлення про основні пам’ятки історії та культури Києва.

 

 

 

Обговорює  питання, пов’язані із збереженням навколишнього середовища у своєму регіоні та державі

 

 

 

Розпитує про правила поведінки в європейських столицях

 

 

 

Запитує про/пояснює правила безпеки пересування по Києву

в. 4, с. 154

Exercises

from«Граматика англійської мови» Верба

 1.             

 

Лондон - столиця Британії

 

в. 3-4, с. 161

 

 

в. 1-2, с. 160

в. 5, с. 161

 

с. 160

в. 3, с. 158

 

 1.             

 

Київ — столиця України

 

в. 1, с. 162

в. 3, с. 163

в. 5-6, с. 164

 

в. 1, с. 162

в. 5, с. 164

в. 2, с. 163

с. 163

 

в. 6, с. 161

Англ.мова

7кл. Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit 8  Ex2, p.144

 1.             

 

Визначні місця Лондона

 

в. 1-2, с. 165

в. 4-5, с. 166

 

в. 1, с. 165

в. 3, с. 165

с. 165

 

в. 4, с. 164

 

 1.             

 

Визначні місця Києва

 

в. 3, с. 168

в. 5, с. 169

в. 2, с. 168

в. 1, с. 167

в. 4, с. 168

 

в. 1, с. 167

с. 167, 169

в. 4, с. 166

Exercises

from«Граматика англійської мови» Верба

 1.             

 

Столиці світу

 

в. 3, с. 173

в. 1, с. 171

в. 1-2, с. 171-172

в. 4, с. 173

 

 

в. 3, с. 167

 

 1.             

 

Столиці світу

 

в. 2-5, с. 174-175

 

в. 1, с. 174

 

 

 

в. 8, с. 171

 

 1.             

 

Визначні місця Великої Британії

Диктант

 

в. 7-8, с. 176

 

в. 8-9, с. 176-177

 

 

 

в. 2, с. 171

 

Англ.мова

7кл. Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit 8  Ex2, p.140 - 141

 1.             

 

Лондон туристичний

 

в. 10, с. 177

 

роздатковий матеріал

в. 11, с. 178

 

 

в. 7, с. 175

Exercises

from«Граматика англійської мови» Верба

 1.             

 

Мости світу

 

в. 1-2, с. 179

роздатковий матеріал

в. 1, с. 179

 

с. 159

с. 159

в. 12, с. 178

 

 1.             

 

Визначні місця України

 

роздатковий матеріал

с. 180-181

 

 

 

с. 160

в. 6, с. 182

Exercises

from«Граматика англійської мови» Верба

 1.             

 

Моя Україна

Лексико-граматичний тест

 

в. 4, с. 180

в. 1, с. 180

 

 

в. 3, с. 180

с. 163

 

в. 1, с. 183

 

 1.             

 

Все про Лондон

 

 

роздатковий матеріал

 

 

с. 165

 

в. 1, с. 184

Англ.мова

7кл. Київ–Освіта 2007 Л.Биркун Unit 8  Ex3, p.150

 1.             

 

Плануємо подорож Україною.Захист творчих робіт

 

роздатковий матеріал

 

 

 

в. 1, с. 167

с. 167, 169

повторити вивчений матеріал

 

 

 1.             

 

Контроль навичок письма

 

 

 

 

 

 

 

 

повторити вивчений м

 

 1.             

 

Контроль навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

Повторити слова і правила

 

 1.             

 

Контроль навичок  читання

 

 

 

 

 

 

Підготувати теми для розпов

 

 1.        

 

Контроль навичок говоріння

 

 

 

 

 

 

повторити вивчений м

 

 1.        

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
9 січня 2018
Переглядів
1999
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку