28 травня о 15:00Вебінар: StartUp в освіті – шлях до мрії

Календарно тематичне плануваня з "Української мови та літературного читаня"

Про матеріал
ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ: Українська мова і література (245 годин) реалізовується галузь через окремі предмети:  Українська мова  Читання 7 годин на тиждень*: 3,5 год - українська мова 3,5 год - читання *впродовж тижня проводитиметься:  три уроки української мови  три уроки читання. Сьомий урок на одному тижні присвячується розвитку зв’язного мовлення, а на іншому – роботі з дитячою книжкою. За підручником «Українська мова та читання», підруч. для 2 класу (у 2-х частинах) автори: М. ВашуленкоС. Дубовик
Перегляд файлу

 

014 

 

ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ:

Українська мова і література

(245 годин)

 

реалізовується галузь через окремі предмети:

 

 • Українська мова
 • Читання

 

7 годин на тиждень*:

3,5 год - українська мова

3,5 год - читання

 

*впродовж тижня проводитиметься:

 • три уроки української мови
 • три уроки читання.

 

Сьомий урок на одному тижні присвячується

розвитку зв’язного мовлення,

а на іншому –

роботі з дитячою книжкою.

 

 

За підручником «Українська мова та читання», підруч. для 2 класу

(у 2-х частинах)

автори: М. ВашуленкоС. Дубовик


Планування уроків української мови

(3,5 год)

 

уроку

Дата прове- дення

Вправи підручника

сторінки підруч-ника

 

РОЗДІЛ              ПАРАГРАФ ПІДРУЧНИКА

                    Зміст                  Тема уроку

І семестр

 1.               

1 т.

Вправи

1-4

С.

4-5

ЗВУКИ І БУКВИ

§ 1. ЗВУКО-БУКВЕНИЙ СКЛАД СЛОВА Поняття про звук як елемент людської мови. Аналізую звуковий склад слова.

 1.               

 

Вправи

5-6

С.

6-7

Поняття про букву як писемний знак, що позначає звук. Звуко-буквений аналіз слів.

Аналізую звуко-буквений склад слова.

 1.               

 

Вправи

7-11

С.

8-9

Спостереження за смислорозрізнювальною рол- лю звуків у словах. Експериментую зі словами.

 1.               

 

Зошит с. 3

 

 1. Урок розвитку мовлення.

Користуюся словами ввічливості

 1.               

2 т.

Вправи

1-4

С.

10-11

§ 2. ДЗВІНКІ ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ В КІНЦІ СЛОВА І СКЛАДУ

Літературна вимова і написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухим.

Правильно вимовляю і пишу слова із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу.

 1.               

 

Вправи

1-5

С.

12-13

§ 3. АПОСТРОФ

Вимова і написання слів із апострофом. Спо- стереження за твердою вимовою приголосних звуків, позначених буквами б, п, в, м, ф та р, перед апострофом.

Навчаюся вимовляти і писати слова з апо- строфом.

 1.               

 

Вправи

1-5

С.

14-15

§ 4. НАГОЛОС

Наголос. Уявлення про наголос як сильніше вимовляння складу в слові. Навчаюся пра- вильно наголошувати слова.

 1.               

3 т.

Вправи

6-11

С.

16-17

Спостереження за смислорозрізнювальною роллю наголосу в словах. Тренувальні вправи на визначення наголосу в словах.

Експериментую з наголосом у словах.

 1.               

 

Вправи

1-6

С.

18-19

§ 5. ПОДІЛ СЛІВ НА СКЛАДИ

Склад слова. Уявлення про складоутворюваль- ну роль голосних звуків.

Навчаюся ділити слова на склади.


 1.          

 

Вправи

1-3

С.

20-21

§ 6. ПЕРЕНОС СЛІВ ІЗ РЯДКА В РЯДОК

Перенос частин слів із рядка в рядок по скла- дах. Правило переносу слів зі складами, позна- ченими однією буквою.

Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків.

Навчаюся переносити слова.

 1.         11

 

Зошит с.7

 

 1. Урок розвитку мовлення.

Спостерігаю за роллю наголосу

 1.         12

4 т.

Вправи

4-6

С.

22-23

Правила переносу частин слів із буквами

 й та ь

у середині слів.

Правила переносу слів із буквосполученнями

ьо, йо.

Навчаюся переносити слова.

 1.         13

 

Вправи

7-10

С.

24-25

Правила переносу слів із буквосполученнями

дж, дз.

Правило переносу слів із апострофом.

Навчаюся переносити слова.

 1.         14

 

Вправи

1-5

С.

26-27

§  7.      АЛФАВІТ

Українська абетка. Поняття про абетку (алфавіт) як сукупність букв, що прийнята у писемності певної мови. Вправляння у розташуванні слів за абеткою з орієнтацією на першу букву слова.

Навчаюся розташовувати слова за алфавітом.

 1.         16

5 т.

Вправи

6-11

С.

28-30

Користування алфавітом у роботі з навчальни- ми словниками.

Навчаюсь користуватися алфавітом.

 1.         17

 

 

 

Узагальнення знань

із розділу «Звуки і букви».

 1.         18

 

 

 

Урок контролю навчальних досягнень учнів.

 1.          

 

Зошит

с. 10

 

 1. Урок розвитку мовлення.

Користуюся орфографічним словником

 1.         19

6 т.

Вправи

1-5

С.

32-33

СЛОВО

ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

§ 8. БЛИЗЬКІ ЗА ЗНАЧЕННЯМ СЛОВА

Розпізнаю близькі за значенням слова.

 1.         20

 

Вправи

1-5

С.

34-35

§ 9. ПРОТИЛЕЖНІ ЗА ЗНАЧЕННЯМ СЛОВА

Розпізнаю протилежні за значенням слова.

 1.         21

 

Вправи

6-8

С.

36-27

Розподіляю слова на групи.

 1.         22

7 т.

Вправи

1-3

С.

38-39

§ 10. СЛОВА З ПРЯМИМ І ПЕРЕНОСНИМ ЗНАЧЕННЯМ

Розрізняю пряме і переносне  значення слова.

 1.         23

 

Вправи

1-3

С.

40-41

§ 11. БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА Лексичні значення багатозначних слів. Пояснюю значення багатозначних слів.

 1.         25

 

Вправи

4-8

С.

42-44

Доречне вживання слів різних лексичних груп у власному мовленні.

Навчаюся доречно вживати слова в мовленні.

 1.          

 

Зошит

с. 12

 

 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся розповідати казки

 1.          

8 т.

 

 

Узагальнення знань із розділу «Слово. Значення слова».

 1.          

 

 

 

Урок контролю навчальних досягнень.

 1.          

 

Вправи

1-3

С.

46-47

Слова - назви (предметів, ознак, дій, чисел)

§ 12. СЛОВА - НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ (ІМЕННИКИ)

Поняття про слова назви предметів (іменники). Навчаюся визначати слова - назви предметів.

 1.          

9 т.

Вправи

4-7

С.

48-49

Вправляння у доборі слів, які відповідають на питання хто? що?

Навчаюся добирати іменники

 1.          

 

Вправи

8-11

С.

50-51

Іменники — назви істот і неістот Розпізнавання слів  назв предметів,              які відповідають на питання хто? або що?

Розрізняю слова, що відповідають на питан- ня хто? що?

 1.          

 

Вправи

12-14

С.

52-53

Іменники — власні і загальні назви Розрізняю слова, які є загальними і власни- ми назвами.

 1.          

 

Зошит

с. 14

 

 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся будувати діалог

 1.          

10 т.

Вправи

15-19

С.

 54-55

Розрізняю слова, що є загальними і власними назвами.

 1.          

 

Вправи

20-22

С.

56-57

Велика буква у власних назвах Правило вживання великої букви  в  іменах,  по батькові та прізвищах людей.

Навчаюся писати імена, 

по батькові, прізвища.

 1.          

 

Вправи

23-27

С.

58-59

Написання з великої букви кличок тварин.

Навчаюся писати клички тварин.

 1.          

11 т.

Вправи

28-31

С.

60-61

Правило вживання великої букви в назвах країн, міст, сіл, річок, гір та ін..

Навчаюся писати назви країн, міст, сіл, річок, гір.

 1.          

 

Вправи

32-35

С.

62-63

Число іменників

Змінювання іменників за числами (один — багато).

Навчаюся змінювати слова — назви предметів.

 1.          

 

Вправи

36-39

С.

64-65

Навчаюся змінювати слова         — назви предметів.

 1.          

 

Зошит

с. 16

 

 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся писати запрошення на День народження

 1.          

12 т.

Вправи

40-43

С.

66-67

Вправляння у доречному вживанні слів — назв предметів у мовленні.

Навчаюся вживати іменники у мовленні

 1.          

 

Впр. 44-48

С.

68-69

Уживання в мовленні слів — назв предметів.

Навчаюся вживати слова — назви предметів у мовленні

 1.          

 

 

 

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних зі словами — назвами предметів.

 1.          

13 т.

 

 

Урок контролю навчальних досягнень учнів.

 1.          

 

Вправи 1-3

C.

70-71

§ 12. СЛОВА - НАЗВИ ОЗНАК ПРЕДМЕТІВ (ПРИКМЕТНИКИ)

Поняття про слова — назви ознак предметів

(прикметники).

Навчаюся визначати слова –– назви ознак предметів.

 1.          

 

Впр.

4-7

С.

72-73

Вправляння у доборі слів, які відповідають на питання який? яка? яке? які?

Навчаюся добирати прикметники

 1.          

 

Зошит

с. 18

 

 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся складати розповідь

 1.          

14 т.

Вправи 8-12

С.

74-75

Зв’язок прикметників з іменниками. Утворення словосполучень іменників із прикметниками.

Навчаюся утворювати сполучення слів із прикметниками

 1.          

 

Вправи 13-16

С.

76-77

Вправляння у доречному вживанні слів — назв ознак предметів у мовленні.

Навчаюся вживати прикметники в мовленні

 1.          

 

 

 

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних зі словами — назвами ознак предметів.

 1.          

15 т.

 

 

Урок контролю навчальних досягнень учнів.

 1.          

 

Впр.

1-4

С.

78-79

§14. СЛОВА - НАЗВИ ДІЙ ПРЕДМЕТІВ (ДІЄСЛОВА)

Поняття про слова — назви дій предметів

(дієслова).

Навчаюся визначати слова –– назви дій предметів.

 1.          

 

Впр.

5-8

С.

80-81

Вправляння у доборі слів, які відповідають на питання що робить? що роблять?

Навчаюсь складати речення з дієсловами

 1.          

 

Зошит

с. 20

 

 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся зв'язно висловлювати думки

 1.          

16 т.

Впр.

9-12

С.

82-83

Вправляння у доречному вживанні слів –– назв дій предметів у мовленні.

Навчаюсь вживати дієслова в мовленні

 1.          

 

Впр. 13-16

С. 84-

85

Навчаюсь вживати слова — назви дій предметів у власних висловлюваннях.

 1.          

 

 

 

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних зі словами — назвами дій предметів. Контроль навчальних досягнень учнів.

ІІ семестр

 1.          

1 т.

Впр.

1-4

С.

86-87

§15. СЛОВА - НАЗВИ ЧИСЕЛ (ЧИСЛІВНИКИ)

Навчаюсь визначати слова, які називають числа

 1.          

 

Впр.

5-8

С.

88-89

Навчаюсь добирати числівники

 1.          

 

Впр.

9-14

С.

90-91

Навчаюсь утворювати сполучення слів з числівниками

 1.          

 

Зошит

с. 22

 

 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся писати записку

 1.          

2 т.

Впр. 15-19

С.

92-93

Навчаюсь вживати числівники в мовленні

 1.          

 

 

 

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних зі словами — назвами чисел.

 1.          

 

 

 

Урок контролю навчальних досягнень учнів.

 1.          

3 т.

Впр. 20-24

С.

94-95

Навчаюся вживати іменники, прикметники, дієслова і числівники в мовленні

 1.          

 

Впр. 25-29

С.

96-97

Навчаюся розрізняти слова за значенням та питанням

 1.          

 

 

 

Закріплення знань учнів про іменники, прикметники, дієслова та числівники.

 1.          

 

Зошит

с. 24

 

 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся складати розповідь за малюнком

 1.          

4 т.

Впр.

1-4

С.

98-99

§16. СЛУЖБОВІ СЛОВА

Навчаюся визначати в реченні службові слова і писати їх окремо від інших слів

 1.          

 

Впр.

5-7

С.

100

Навчаюся вживати службові слова в мовленні

 1.          

 

Впр.

8-9

С.

101

Навчаюся вживати іменники, прикметники, дієслова, числівники і службові слова в мовленні

 1.          

5 т.

Впр.

10-11

С.

101-102

Навчаюся вживати іменники, прикметники, дієслова, числівники і службові слова в мовленні

 1.          

 

 

 

Закріплення знань учнів про іменники, прик- метники, дієслова, числівники і службові слова

 1.          

 

 

 

Урок контролю навчальних досягнень учнів.

 1.          

 

Зошит

с. 28

 

 1. Урок розвитку мовлення.

Використовую службові слова

 1.          

6 т.

Впр.

1-4

С.

104-105

РЕЧЕННЯ

§17. РЕЧЕННЯ

Навчаюся розпізнавати речення за його основними ознаками

 1.          

 

Впр.

1-5

С.

106-107

§18. ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Навчаюся правильно відтворювати інтонацію розповідних речень

 1.          

 

Впр.

6-8

С.

108-109

Навчаюся правильно відтворювати інтонацію питальних речень

 1.          

7 т.

Впр.

9-12

С.

110-111

Навчаюся правильно відтворювати інтонацію спонукальних речень

 1.          

 

Впр. 13-16

С.

112-113

Навчаюся складати розповідні, питальні і спонукальні речення

 1.          

 

Впр. 17-21

С.

114-115

Навчаюся правильно відтворювати інтонацію речень

 1.          

 

Зошит

с. 30

 

 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся складати розповідь на основі спостережень

 1.          

8 т.

Впр.

22-24

С.

116

Навчаюся складати різні за інтонацією речення

 1.          

 

Впр. 25-26

С. 117

Навчаюся поширювати речення словами за поданими питаннями

 1.          

 

Впр. 27-29

С.

118-119

Навчаюся складати речення за малюнком

 1.          

9 т.

Впр. 30-33

С.

119-120

Навчаюся складати речення за малюнком

 1.          

 

 

 

Закріплення знань учнів про іменники, прикметники, дієслова, числівники і службові слова

 1.          

 

 

 

Урок контролю навчальних досягнень учнів.

 1.          

 

Зошит

с. 32

 

 1. Урок розвитку мовлення.

Відвідаємо театр

 1.          

10 т.

Впр.

1-4

С.

122-123

ТЕКСТ

§19. ТЕКСТ

Навчаюся розпізнавати текст за його основними ознаками

 1.          

 

Впр.

1-3

С.

124-125

§20. БУДОВА ТЕКСТУ

Навчаюся визначати частини тексту

 1.          

 

Впр.

4-5

С.

126

Навчаюся знаходити в текстах виражальні засоби мови, відновлювати деформований текст

 1.          

11 т.

Впр.

6-7

С.

127

Навчаюся знаходити в текстах виражальні засоби мови, відновлювати деформований текст

 1.          

 

 

 

Закріплення знань учнів основні ознаки  та будову тексту

 1.          

 

 

 

Урок контролю навчальних досягнень учнів.

 1.          

 

Зошит

с. 36

 

 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся складати розповідь на основі власного досвіду

 1.          

12 т.

Впр.

1-4

С.

128-129

§21. ТИПИ ТЕКСТІВ

Навчаюся розрізняти текст-розповідь

 1.          

 

 

 

Вчуся складати текст-розповідь

 1.          

 

Впр.

5-8

С.

130-131

Навчаюся розрізняти текст-опис

 1.          

13 т.

 

 

Вчуся складати текст-опис

 1.    

 

Впр.

9-10

С. 132

Навчаюся складати текст за ілюстрацією

 1.    

 

 

 

Навчаюся складати текст за фотоілюстрацією

 1.    

 

Зошит

с. 38

 

 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся складати розповідь за поданим початком

 1.    

14 т.

Впр. 11-13

С.

133-134

Навчаюся складати текст за серією малюнків

 1.    

 

Впр. 14-16

С.

134-135

Навчаюся складати текст за серією малюнків

 1.    

 

Впр. 17-18

С. 136

Навчаюся складати текст про події із власного життя

 1.    

15 т.

Впр. 19-20

С. 137

Навчаюся складати текст про події із власного життя

 1.    

 

 

 

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими типами текстів.

 1.    

 

 

 

Урок контролю навчальних досягнень учнів.

 1.    

 

Зошит

с. 40

 

 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся складати загадки

 1.    

16 т.

Впр. 21-22

С. 138

Навчаюся створювати висловлювання на відому тему (Я - чемна людина, тому, що...)

 1.    

 

Впр. 23-24

С. 139

Навчаюся створювати висловлювання на відому тему (Хочеш мати друга - будь ним сам)

 1.    

 

Впр. 25-26

С.

140

Навчаюся перевіряти і вдосконалювати тексти

 1.    

17 т.

Впр. 27-28

С.

141

Навчаюся редагувати тексти

 1.    

 

 

 

Списування рукописного тексту

 1.    

 

 

 

Списування друкованого тексту

 1.    

 

Зошит

с. 42

 

 1. Урок розвитку мовлення.

Що я знаю про комп'ютер?

 1.    

18 т.

 

 

Навчальний диктант

 1.    

 

 

 

Складаємо діалог

 1.    

 

 

 

Закріплення вивчених знань та вмінь

 1.    

19 т.

Впр.

1-2

С. 142

§21. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

 1.    

 

 

 

Тестування знань та вмінь з вивчених розділів

 1.    

 

 

 

Урок-вікторина "Що цінного я навчися з української мови в 2 класі?"

 1.    

 

 

 

Підсумковий урок за рік.


Планування уроків читання

(3,5 год)

уроку

Дата прове- дення

Розво- роти

 

Тема уроку

І семестр

(16 тижнів х 3,5 години на тиждень = 56 годин)

Розділ 1. Дзвіночок кличе у Країну Знань

 1.               

1 т.

 

Здрастуй, школо!

Знайомство з новим підручником: обкладинка, форзац, звернення до читачів, умовні позначення

 1.               

 

С.

3

Дзвіночок кличе у Країну Знань.

Любов Шостак «Шкільний дзвінок».

 1.               

 

С.

4-5

Головна професія – школяр.

Анатолій   Костецький   «Головна   професія», відео про школи з усього світу.

 1.               

2 т.

С.

6-8

Що я очікую від шкільного життя?

Маргарита Сурженко «Їжачок Буль – школяр».

 1.               

 

С.

8-10

Я до школи поспішаю.

Маргарита Сурженко «Їжачок Буль – школяр»

(продовження).

 1.               

 

С.

11

Хто сьогодні зірка в класі?

Олена Полянська «Є у кожного талант».

 1.               

 

с. 13

(Л.Ч.)

 1. Робота з дитячою книжкою.

Скринька загадок

 1.               

3 т.

С.

12

Мудрим ніхто не вродився, а навчився.

Йосип Шелепець «Зажурився кіт».

 1.               

 

С.

13-14

Якщо вчитися важко

Дженніфер   Мур-Маллінос   «Якщо   вчитися важко».


 1.          

 

 

Узагальнення за розділом 1 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

________________________________________________

________________________________________________

 

Розділ 2. Книжка - ключ до знань

 1.         11

4 т.

С.

15-16

Ми маленькі читачі.

Лідія Повх «Ми маленькі читачі».

 1.         12

 

С.

17-18

Книжка – ключ до знань.

Василь Сухомлинський «Усі книжки гарні».

 1.         13

 

С.

19

Тато, мама, я – читаюча сім’я.

Наталка Поклад «Книжковечір».

 1.         14

 

с. 43

(Л.Ч.)

 1. Робота з дитячою книжкою.

Скринька казок народів світу. Як дівчина короля перехитрила" (Угорська казка)

 1.         16

5 т.

С.

20

Дружба з книжкою – це свято!

Нузет Умеров «Про книжку».

 1.         17

 

 

Узагальнення за розділом 2 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

________________________________________________

________________________________________________

 

 Розділ 3. Осінні барви, осінній настрій

 1.         18

 

С.

21-22

Осінь – золотокоса красуня.

Катерина  Перелісна  «Золота  осінь»,  картина

Ольги Кваші «Золота осінь».

 1.          

6 т.

С.

22-23

Картини пізньої осені.

Катерина Перелісна «Недалеко до зими».

 1.         19

 

С.

23-24

Щедра осінь завітала в гості.

Марійка Підгірянка «Прийшла осінь».

 1.         20

 

С.

25-26

Вітерець-пустунець між дерев танцює.

Тамара Коломієць «Вітрисько», картини Ірини Ломанової «Осінній вітер» та Олексія Чернігіна «Солоний вітер».

 1.         21

 

с. 17-19

(Л.Ч.)

 1. Робота з дитячою книжкою.

Скринька скоромовок та лічилок

 1.         22

7 т.

С.

27-28

У лісі ми гриби збирали.

Тамара Коломієць «На галяві».

 1.         23

 

С.

28-29

Завтра   у   вирій   далекий   будуть  летіти лелеки.

Аркадій  Музичук  «Горобці»,  відео  про  відліт птахів у вирій.

 1.         25

 

С.

29-31

Прийшла до лісу осінь.

Наталя Остапенко «Господиня осінь».

 1.          

8 т.

С.

31-32

Зажурила осінь золоту діброву.

Оксана Кротюк «Ведмежа колискова».

 1.          

 

С.

32-33

Де ти, білочко, живеш?

Ліна Костенко «Білочка восени».

 1.          

 

С.

34-35

Звуки осені.

Оксана  Чорновіл  «Осінній  концерт»,  Галина Маніва «Каштанопад», аудіозапис звуків осені.

 1.          

 

с.

116-118

(Л.Ч.)

 1. Робота з дитячою книжкою.

Скринька цікавих і повчальних історій. Василь Сухомлинський "Які вони бідні", "Верба - мов дівчина"

 1.          

9 т.

С.

36

Осінні настрої. Осінь весела!

Наталя Забіла «Осіннє листя». Вадим Скомаровський «Лісова колиска».

 1.          

 

С.

37-38

Осінні  настрої  (продовження  теми).  Осінь сумна. Осінь мрійлива.

Олена Пчілка «Садок марніє потихеньку…»,

 1.          

 

С.

38-39

Осінні  настрої  (продовження  теми).  Осінь тривожна,  таємнича  і  задумлива.  Осінь грайлива.

Ліна  Костенко  «Березовий  листочок»,  Петро Сорока «Гра», Віктор Терен «Осінь».

 1.          

10 т.

 

Узагальнення за розділом 3 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

________________________________________________

________________________________________________

 

Розділ 3. Народні перлини для кожної дитини

 1.          

 

С.

40

Українські народні колискові пісні.

Аудіозапис  української  народної  колискової пісні  у  виконанні  Ніни  Матвієнко  «Гойда, гойда-гой, ніченька іде…», українська народна колискова пісня «Ой люлі, ой люлі…».

 1.          

 

С.

41

Українські народні дитячі пісеньки.

Мультфільм  «Грицю,  Грицю,  до  роботи!», українська народна пісня «Зайчику,зайчику».

 1.          

 

с. 15

(Л.Ч.)

 1. Робота з дитячою книжкою.

Скринька прислів'їв і приказок

 1.          

11 т.

С.

42

Дитячі заклички.

Закличка «Іди, іди, дощику».

 1.          

 

С.

42-44

Лічилки, мирилки.

Лічилки «Котилася торба..», «Тікав заєць через міст», мирилки «Дві подружечки зажурилися», «Подивися просто в очі…».

 1.          

 

С.

44-46

Скоромовки, загадки, прислів’я.

 1.          

12 т.

С.

47-49

Дивовижний світ українських народних казок про тварин.

Українська народна казка «Зайчикова хатинка».

 1.          

 

С.

49-50

Де дружніші, там і сильніші.

Українська народна казка «Ведмідь і бджоли», відео до казки.

 1.          

 

С.

51-53

Яке частування, таке й дякування.

Українська народна казка «Лисиця і Журавель», аудіо запис казки та пісні, написаної за мотивом української    народної    казки    «Лисичка    і Журавель».

 1.          

 

с. 38

(Л.Ч.)

 1. Робота з дитячою книжкою.

Скринька українських народних казок. Українська народна казка "Лисичка-сестричка" (уривок)

 1.          

13 т.

С.

53-55

Хочеш собі добра – не роби нікому зла.

Українська народна казка «Ведмідь і павучок».

 1.          

 

C.

56-58

Дивовижний  світ  народних  казок  Європи.

Хочеш їсти калачі – не лежи на печі. Угорська  народна  казка  «Курочка,  мишка  та півник».

 1.          

 

С.

58-59

Казка    вигадка,  та  в  ній  щось  повчальне розумій.

Шотландська народна казка «Лисиця і яструб».

 1.          

14 т.

 

Узагальнення за розділом 4 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

________________________________________________

________________________________________________

 

Розділ 5. Кришталева зимонька у срібнім кожушку

 

 1.          

 

С.

60-61

Здрастуй, зимонько-зима!

Віра Паронова «Йде зима».

 

 1.          

 

С.

61-62

Поетичний образ зими.

Микола Сингаївський «Білі черевички у зими».

 1.          

 

с. 82-84

(Л.Ч.)

 1. Робота з дитячою книжкою.

Поетична збірка Ліни Костенко "Баба Віхола", "Пряля", "Соловейко застудився"

 1.          

15 т.

С.

62-63

Подбайте, діти, про пташок узимку.

Загадки  Лесі  Вознюк,  Лідія  Дяченко  «Чого сполошились синички?».

 1.          

 

С.

63-65

Дідусю Миколай, нашу хату не минай.

Ніна Даценко «Зниклий мішок».

 1.          

 

С.

65-66

Уже  Різдво  прийшло  до  хати,  всім  пора колядувати.

Українські  народні  пісні  «Колядин,  колядин», «Щедрий вечір, добрий вечір», картина Олени Ревуцької "Різдвяна пісня", малюнок Олександра Перехреста «Різдвяні колядники».

 1.          

16 т.

С.

67

Уже  Різдво  прийшло  до  хати,  всім  пора колядувати (продовження теми)

Українська народна пісня «Сію, вію, посіваю».

 

 1.          

 

С.

68-69

Рік Новий – чудове свято!

Зірка Мензатюк «Новий рік».

 1.          

 

 

Узагальнення вивченого за І семестр.

 1.          

 

с. 95-99

(Хресто-матія)

 1. Робота з дитячою книжкою

 

Іван Малкович "Золотий павучок" (різдвяна історія)

 

ІІ семестр

(19 тижнів х 3,5 години на тиждень = 66,5 годин)

 1.          

1 т.

С.

70

Веселий таночок танцює снігопад.

Анна Рибалка «Дивовижний снігопад».

 1.          

 

С.

71-72

Веселий таночок танцює снігопад (продовження теми).

Анна Рибалка «Дивовижний снігопад»

 1.          

 

С.

72-73

Ходить Мороз надворі у чоботах пухових.

Леся Вознюк «Йшов мороз».

 1.          

2 т.

С.

73-74

Зима-чаклунка.

Анатолій Качан «Зустріч».

 1.          

 

С.

74-76

Хто уміє зберігати – уміє й господарювати.

Марія Чумарна «Як зайчики зимували».

 1.          

 

С.

76

Ой зима, зима, зима. Веселіш пори нема

(Зимові розваги. Безпека взимку.)

Платон Воронько «Гра у сніжки».

 1.          

 

с. 68-70

(Л.Ч.)

 1. Робота з дитячою книжкою.

Поетична збірка Микола Вороний "Сніжинки", Любов Забашта "Біле свято зими"

 

 1.          

3 т.

 

Узагальнення за розділом 5 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

________________________________________________

________________________________________________

 

Розділ 6. Моя роди́на - це наша славна Україна!

 1.          

 

С.

77

Я – синочок. Я – донечка.

Сашко Дерманський «Віршик для мами».

 1.          

 

С.

78

Я – синочок. Я – донечка  (продовження теми).

Олег Попов «Хто це?», аудіозапис  пісні В. І.

Кукоби «Мама і тато», музичний кліп до пісні.

 

 1.          

4 т.

С.

79

Я – братик. Я – сестричка.

Гриць Гайовий «Будильник».

 1.          

 

С.

80-81

Я – онучок. Я – онучка.

Катерина  Перелісна  «Мами  й  доні»,  Аркадій Музичук «Дідусів маршрут», аудіо запис пісні Наталії  Май  «Бабуся»,  мультфільм  до  пісні підібраний благодійним фондом Magneticone.org для  проекту «Освіта дитини ХХІ століття».

 1.          

 

С.

81-82

Україна – це ти!

Наталя   Рибальська   «Добрий   день,   матусю Україно!», аудіо запис пісні та відео сюжет.

 1.          

 

с. 8-9

(Хресто-матія)

 1. Робота з дитячою книжкою.

Тіна Кароль. Україна - це ти (пісенний текст)

 1.          

5 т.

С.

82-83

Державні символи України.

Наталка Поклад «Прапор».

 1.          

 

С.

83-85

Без верби і калини нема України.

Народна легенда «Як Оксана вербою стала».

 1.          

 

С.

85-87

Ми – українці!

Анатолій Григорук «Дивовижні імена».

 1.          

6 т.

С.

87-88

У родині всі ми любим українську мову!

Володимир Верховень «Українська мова».

 

 1.          

 

С.

88-90

Перш   ніж   щось   сказати,   треба   добре подумати

За Анатолієм Григоруком «Мудра мова».

 1.          

 

С.

90-92

По-своєму кожна пташина співає, по-своєму кожен народ розмовляє.

Всеволод Нестайко «Тьохіванко, Тьохандрійко і Цвірінько».

 1.          

 

с. 68-71

(Хресто-матія)

 1. Робота з дитячою книжкою.

Наталка Мелетич "Парасолька"

 1.          

7 т.

С.

92

Моя маленька Батьківщина.

Лідія Повх «Україна».

 1.          

 

 

Узагальнення за розділом 6 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

________________________________________________

________________________________________________

 

Розділ 7. Зустрічаймо весноньку!

 1.          

 

С.

93-94

Зустрічаймо весноньку!

Алевтина  Волкова  «Весна  світла»,  відео  про розквіт  природи  навесні,  аудіо  запис  дитячих закличок до пташок.

 1.          

8 т.

С.

94-95

Нумо співати – весну закликати!

Леся Вознюк «Весняний струмок».

 1.          

 

С.

95-96

Вчимося читати вірші-діалоги.

Катерина Перелісна «Весна».

 1.          

 

С.

96-98

Вчимося читати вірші-діалоги (продовження теми).

Варвара Гринько «Струмок», Андрій Мʼястківський «Пролісок».

 1.          

 

с. 55-57

(Л.Ч.)

 1. Робота з дитячою книжкою.

Поетична збірка Тараса Шевченка "Зоре моя вечірняя", Сонце заходить, гори чорніють...", "Тихесенько вітер віє"

 1.          

9 т.

С.

98-99

Леся Українка – поетична квітка України.

Леся Українка «Пісенька весняної води».

 1.          

 

С.

99-101

Котики вербові – весняне диво природи.

Надія Кирʼян «Котики».

 1.          

 

С.

102

Тарас Григорович Шевченко – народний поет і художник.

Тарас Шевченко «Встала весна…».

 1.          

10 т.

С.

103

Свято Пасхи недалечко.

Ніна Куфко «Свято Пасхи недалечко», картина Юрія Мацика «Світле свято», аудіозапис казки Андрія Мʼястківського «Казочка про писанку».

 1.          

 

 

Узагальнення за розділом 7 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

________________________________________________

________________________________________________

 

Розділ 8. Мого дитинства сонячна країна

 1.          

 

С.

104-105

Добре тому жити, хто вміє дружити

Євген Гуцало «Під веселкою».

 1.          

 

с.

143-145

(Л.Ч.)

 1.                  Робота з дитячою книжкою.

Скринька казок зарубіжних письменників. Василь Чухліб "Заячий холодок"

 1.          

11 т.

С.

106-104

Найдорожче – чесність.

Аліна Туз «Про Михася та Люка Скайуокера».

 1.          

 

С.

108-109

Добре ім’я краще багатства.

Зірка Мензатюк «Золоте серце».

 1.          

 

С.

110-111

Цікаві історії, пригоди

Катерина Василенко «НЛО».

 1.          

12 т.

С.

111-112

Коли буває соромно?

Леонід  Нечаєв  «Про  жовті  грушки  і  червоні вушка».

 1.          

 

С.

113-114

Наполеглива праця – запорука успіху.

Оксана Кротюк «Пластиліновий песик».

 1.          

 

С.

115-117

Маленькими кроками до великих перемог.

За Дженніфер Мур-Маллінос «Я все зможу!».

 1.          

 

 

 1.                   Робота з дитячою книжкою.

Скринька казок українських письменників

Ганс Крістіан Андерсен

"Принцеса на горошині"

 1.          

13 т.

С.

117-119

Чи варто ризикувати?

За Оксаною Радушинською «День народження!».

 1.    

 

С.

119-120

Чи варто ризикувати? (продовження теми)

За Оксаною Радушинською «День народження!» (продовження)

 1.    

 

форзац

Пізнаю себе

За Дженніфер Мур-Маллінос «Безліч емоцій».

 1.    

14 т.

форзац

Пізнаю себе

За Дженніфер Мур-Маллінос «Безліч емоцій».

 1.    

 

 

Узагальнення за розділом 8 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

________________________________________________

________________________________________________

 

Розділ 9. Кожна пригода - до мудрості дорога

 1.    

 

С.

121-123

Як досягнути успіху?

Оксана Павлова «Якби я мав такі кросівки…».

 1.    

 

с. 114-119

(Хресто-матія)

 1. Робота з дитячою книжкою.

Марина Павленко "Півтора бажанння"

 1.    

15 т.

С.

123-124

Чи добре бути нахабним?

Василь Чухліб «Заячий холодок», аудіо запис казки

 1.    

 

С.

125-126

Вчимося аналізувати інформацію.

Всеволод Нестайко «Кревет Вася».

 1.    

 

С.

127-128

Вчимося аналізувати інформацію (продовження теми)

Всеволод Нестайко «Кревет Вася» (продовження)

 1.    

16 т.

 

Узагальнення за розділом 9 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

________________________________________________

________________________________________________

 

Розділ 10. Довкола стільки є краси!

 1.    

 

С.

129

Довкола стільки є краси!

Лідія Компанієць «У лісочку».

 1.    

 

С.

130-131

Я не ображу рідної землі!

Ніна Вернигора «Диво у долоньках».

 1.    

 

с. 148-153

(Хресто-матія)

 1. Робота з дитячою книжкою.

Катерина Міхаліцина "Хто росте у парку" (скорочено)

 1.    

17 т.

С.

131-133

Здібності і таємниці братів наших менших.

Валентина Бондаренко «Розумаха».

 1.    

 

С.

133

Краса природи є у всьому, лиш придивитися зумій.

Ліна Біленька «Казка неба».

 1.    

 

С.

134-135

Казка – вигадка, та в ній – справжні факти розумій.

Микола Возіянов «Сонечко».

 1.    

18 т.

С.

135-137

Казка – вигадка, та в ній – справжні факти розумій (продовження теми).

Анна Рибалка «Вовчик і сонечка».

 1.    

 

С.

137-139

Що? Де? Коли? Як? Чому?

Микола Леденцов «Голка-риба».

 1.    

 

С.

139-140

Що? Де? Коли? Як? Чому? (продовження теми)

Микола Леденцов «Морський коник».

 1.    

 

с. 109-113

(Хресто-матія)

 1. Робота з дитячою книжкою.

Григорій Фалькович "Колоскова колискова", "Корова спекла коровай", "Все, що звечора наснилось"

 1.    

19 т.

С.

140

Щоб завжди був світ прекрасним.

Олена   Полянська   «Щоб   завжди   був   світ прекрасним».

 1.    

 

 

Узагальнення за розділом 10 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

________________________________________________

________________________________________________

 

 1.    

 

 

Підсумковий урок за рік.

 

doc
До підручника
Літературне читання 2 клас (М. Зоряна)
Додано
11 вересня 2019
Переглядів
1401
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку