18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно-тематичне планувння уроків української літератури для 5 класу на 2020-2021 н.р.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків української літератури складене на основі діючої програми МОН на методичних рекомендацій (Лист МОН від 11 серпня 2020 р. № 1/9-430.).
Перегляд файлу

 

 «Затверджую»
Директор школи____________
«___» вересня 2020р.

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

5 КЛАС

 

Програма: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Авторський колектив: Р. В. Мовчан, К.В. Таранік-Ткачук,  М. П. Бондар, О.М. Івасюк, С. А. Кочерга, Л. І. Кавун, О. І. Неживий, Н. В. Михайлова. Робоча група (…) здійснила розвантаження програми відповідно до наказу № 100 Міністерства освіти і науки України від 6.02.2015 р. та відповідно до наказу № 617 Міністерства освіти і науки України від 3.06.2016 р.

Робоча група (…) здійснила оновлення програми відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13.01.2017 р та №201 від10.02.2017 р.

Посилання на сайт МОНУ: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/na-sajt-ukrayinska-literatura-5-9-z-chervonimdoc-2.pdf

 

Усього – 70 год. На тиждень – 2 год. Текстуальне вивчення творів – 52 год. Повторення та узагальнення – 2 год. Література рідного краю – 4 год. Позакласне читання – 4 год. Розвиток мовлення – 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення). Виразне читання – 2 год. Резервний час – 6 год.

 

І семестр

Дата

Тема уроку

 

 

Вступ

 Слово в житті людини. Образне слово - першоелемент літератури. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

 

 

СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ

 

 

Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Міфи і легенди давніх українців. Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. Легенда «Про зоряний Віз».

 

 

Легенди «Берегиня», «Чому пес живе коло людини?» (за С. Плачиндою)

 

 

«Дажбог», «Неопалима купина» (за Є. Шморгуном), «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі»

 

 

Народні перекази. «Прийом у запорожців». Звичаї та традиції запорозьких козаків.

 

 

Народні казки. «Яйце-райце». Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв’язок із міфами.

 

 

Казка «Мудра дівчина» . Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, побутові, чарівні (героїко-фантастичні).

 

 

Казка «Летючий корабель». Народне уявлення про добро і зло в казці.

 

 

Побудова казки, її яскравий національний колорит.  Фантастичне і реальне, смішне і страшне, красиве і потворне в казках.

 

 

ПЧ

 

 

РМ Складання власної казки (письмово)

 

 

Контрольна робота

 

 

Літературні казки

Іван ФРАНКО. Дитинство письменника. І. Франко – казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»). Зміст казки «Фарбований Лис».

 

 

Іван ФРАНКО. «Фарбований Лис». Головні і другорядні персонажі. Образ Лиса, риси його характеру.

 

 

Іван ФРАНКО. «Фарбований Лис». Особливості літературної казки, її відмінність від народної.

 

 

Василь КОРОЛІВ-СТАРИЙ. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору («Хуха-Моховинка».).

 

 

Василь КОРОЛІВ-СТАРИЙ. «Хуха-Моховинка». Добро і зло в казці.

Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета)

казкових істот. Наскрізний гуманізм казки.

 

 

Василь СИМОНЕНКО. Цікаві сторінки з дитинства митця. «Цар Плаксій та Лоскотон»

 

 

Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична й оптимістична).

 

 

Казкова історія і сучасне життя.

 

 

Контрольна робота

 

 

Галина МАЛИК. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Повість-казка сучасної дитячої письменниці.

 

 

Галина МАЛИК. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Повість-казка сучасної дитячої письменниці.

 

 

ЗМ. Морально-етичні проблеми у творі: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети (усно)

 

 

Елементи незвичайного в повісті-казці. Символіка країни Недоладії та її мешканців.

 

 

Література рідного краю

 

 

Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослини, тварин).

 

 

Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та оцінка його в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.

 

 

Леонід ГЛІБОВ. Відомий український поет і байкар. «Химерний,

маленький…», «Що за птиця?»,

 

 

Леонід ГЛІБОВ. «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?» Фольклорна основа його віршованих загадок.

 

 

Контрольна робота

 

 

ПЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

5 КЛАС

 

Програма: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Авторський колектив: Р. В. Мовчан, К.В. Таранік-Ткачук,  М. П. Бондар, О.М. Івасюк, С. А. Кочерга, Л. І. Кавун, О. І. Неживий, Н. В. Михайлова. Робоча група (…) здійснила розвантаження програми відповідно до наказу № 100 Міністерства освіти і науки України від 6.02.2015 р. та відповідно до наказу № 617 Міністерства освіти і науки України від 3.06.2016 р.

Робоча група (…) здійснила оновлення програми відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13.01.2017 р та №201 від10.02.2017 р.

Посилання на сайт МОНУ: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/na-sajt-ukrayinska-literatura-5-9-z-chervonimdoc-2.pdf

 

Усього – 70 год. На тиждень – 2 год. Текстуальне вивчення творів – 52 год. Повторення та узагальнення – 2 год. Література рідного краю – 4 год. Позакласне читання – 4 год. Розвиток мовлення – 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення). Виразне читання – 2 год. Резервний час – 6 год.

 

ІІ семестр

Дата

Примітка

Тема уроку

 

 

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО

НАРОДУ

 

 

Літописні оповіді «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь»

 

 

«Святослав укладає мир з греками…»

 

 

«Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам».

 

 

Олександр ОЛЕСЬ. Поезії з книги «Княжа Україна», їх

зв’язок із літописами.

 

 

Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Русі-України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до

рідної землі. «Заспів», «Ярослав Мудрий».

 

 

Драматичний твір на тему народної казки. «Микита Кожум’яка»

 

 

Драматичний твір на тему народної казки. «Микита Кожум’яка»

 

 

Зірка МЕНЗАТЮК. «Таємниця козацької шаблі». Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України.

 

 

Фантастичне і реальне в ній. Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини.

 

 

Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі.

 

 

Екзотика старовинних українських замків.

 

 

Контрольна робота

 

 

РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

 

 

 

Степан ВАСИЛЬЧЕНКО. «В бур’янах».

 

 

Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство. «В бур’янах».

 

 

Картини довколишнього світу, природи в поезіях Тараса Шевченка – художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. «За сонцем хмаронька пливе…».                                                                Напам ять

 

 

Т.Г Шевченко. «Садок вишневий коло хати…»               

                                                                                  Напам ять

 

 

Павло ТИЧИНА. Коротко про поета і край, де він народився. «Не бував ти у наших краях!».

 

 

Майстерне відтворення краси природи, яка надихає ліричного героя й зміцнює його патріотичні почуття.  Мелодійність віршів П. Тичини. «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…».

Напам’ять: 1 вірш (на вибір).

 

 

Євген ГУЦАЛО. Основні відомості про письменника.

Вічне протистояння добра і зла – наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось». Співчуття, милосердя – шлях до перемоги добра.

 

 

Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

 

 

РМ

 

 

Контрольна робота

 

 

Максим РИЛЬСЬКИЙ.  Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення її поетом засобами поетичної мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»),

 

 

Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям. «Осінь-маляр із палітрою пишною…»

                                                       Напам’ять: 1 вірш (на вибір)

 

 

Григір ТЮТЮННИК. «Дивак». Коротко про письменника. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів – природи й людини, зображених в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи.

 

 

Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

 

 

Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ. «Сіроманець». Захоплива й драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи.

 

 

Захоплива й драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи.

 

 

Гуманізм повісті.

 

 

Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.

 

 

РМ

 

 

Контрольна робота

 

 

Позакласне читання

 

 

Позакласне читання

 

 

УРОК-ПІДСУМОК

Бесіда про твори, що вивчались упродовж року й викликали

найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.

 

 

УРОК-ПІДСУМОК

Бесіда про твори, що вивчались упродовж року й викликали

найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Гарна Лілія
Додано
19 січня
Переглядів
1389
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку