15 квітня о 15:00Вебінар: Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами

Календарно-тематичний клан з біології 9 клас

Про матеріал
Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина. Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана Цитоплазма та основні клітинні органели Ядро, його структурна організація та функції Лабораторна робота №1. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин Контрольна робота №1 з теми: «Структура клітини»
Перегляд файлу

БІОЛОГІЯ

9 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 2 години – резервних)

І семестр – Вівторок, четвер

уроку

Дата

Зміст навчального матеріалу

Приміт-ки

Домашнє

завдання

Вступ (2 год)

 1.  

 

Біологія як наука. Предмет біології.

 

 

Опр. §1

 1.  

 

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

 

Опр. §2

 

Тема 1. Хімічний склад клітини (8 год)

 1.  

 

Неорганічні сполуки

 

 

Опр. §3

 1.  

 

Вода та її основні фізико-хімічні властивості.

 

 

Опр. §4

 1.  

 

Органічні молекули. Поняття про біологічні макромолекули – біополімери

 

Опр. §5

 1.  

 

Вуглеводи та ліпіди

 

 

Опр. §6

 1.  

 

Білки, їхня структурна організація та основні функції.

 

 

Опр. §7

 1.  

 

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.

 

Опр. §8

 1.  

 

Практична робота № 1. Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот

П.р.№1

Опр. §9

 1.             

 

АТФ. Ферменти, їхня роль у клітині

Т/о №1

Опр. §10

 

Тема 2. Структура клітини (6 год)

 1.             

 

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

 

Опр. §11,16

 1.             

 

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана

 

 

Опр. §12,13

 1.             

 

Цитоплазма та основні клітинні органели

 

 

Опр. §14

 1.             

 

Ядро, його структурна організація та функції

 

 

Опр. §15

 1.             

 

Лабораторна робота №1. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин

Л.р.№1

Повторити §11-16

 1.             

 

Контрольна робота №1 з теми: «Структура клітини»

К.р.№1

Повторити терміни

 

Тема 3. Принципи функціонування клітини (6 год)

 1.             

 

Обмін речовин та енергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах

 

 

Опр. §17, 18

 1.             

 

Клітинне дихання

 

 

Опр. §19

 1.             

 

Фотосинтез: світлова та темнова фаза

 

 

Опр. §20

 1.             

 

Хемосинтез

 

 

Опр. §21

 1.             

 

Порівняння процесів дихання, фотосинтезу та хемосинтезу

за

25.12

Т/о №2

Повтор. §19-21

 

 1.             

Узагальнення знань

Повторити терміни

 

 

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації (11 год)

 1.             

 

Гени та геноми.

 

 

Опр. §22

 1.             

 

Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів

 

Опр. §23

 1.             

 

Хромосоми, їхні функції та будова. Транскрипція. Основні типи РНК.

 

 

Опр. §24, 25

 1.             

 

Генетичний код. Біосинтез білка. Подвоєння ДНК. Репарація пошкоджень ДНК.

 

 

Опр. §26, 27

 1.             

 

Розв’язування задач на генетичний код

 

 

Завд. у зошиті

 1.             

 

Практична робота №2. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

П.р.№2

 

 1.             

 

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз

 

 

Опр. §28

 1.             

 

Лабораторні дослідження: фаз мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі).

 

 

 1.             

 

Мейоз. Рекомбінація ДНК

 

 

Опр. §29

 1.             

 

Статеві клітини та запліднення

 

 

Опр. §30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІОЛОГІЯ

9 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 2 години – резервних)

 

ІІ семестр – Вівторок, четвер

 1.             

 

Етапи індивідуального розвитку.

Т/о №3

Опр. §31,32

 

Тема 5. Закономірності успадкування ознак (10 год)+1

 1.             

 

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі

 

Опр. §33

 1.             

 

Закони Менделя.

 

 

Опр. §34,35

 1.             

 

Розв’язування задач з генетики

 

Завдання у зошиті

 1.             

 

Практична робота №3. Складання схем схрещування

П.р.№3

 

 

 1.             

 

Ознака як результат взаємодії генів. Поняття про зчеплення генів і кросинговер.

 

Опр. §36,37

 1.             

 

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

 

 

Опр. §38

 1.             

 

Форми мінливості. Лабораторні дослідження

мінливості в рослин і тварин

 

 

Опр. §39,40

 1.             

 

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій

 

 

Опр. §41

 1.             

 

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

Сучасні методи молекулярної генетики

09.05

*

Опр. §42

 1.             

Проект (за вибором учня)

 1. Складання власного родоводу
 2. Родовід родини видатних людей

 

 1.             

 

Контрольна робота №2 «Закономірності успадкування ознак»

К.р.№2

 

 

Тема 6. Еволюція органічного світу (7 год)

 1.             

 

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

 

 

Опр. §43,44

 1.             

 

Еволюційні фактори

 

 

Опр. §45

 1.             

 

Популяції живих організмів та їх основні характеристики. Механізми видоутворення.

 

Опр. §46

 1.             

 

Макроеволюція

 

 

Опр. §47

 1.             

 

Еволюція людини. Етапи еволюції людини

 

 

Опр. §48

 1.             

 

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

 

 

Опр. §49

 1.             

 

Узагальнення знань

Т/о №4

 

 

 

Тема 7. Біорізноманіття (4 год)

 1.             

 

Основи еволюційної філогенії та систематики

 

 

Опр. §50

 1.             

 

Неклітинні форми життя: віруси.

 

 

Опр. §51

 1.             

 

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.

 

 

Опр. §52

 1.             

 

Огляд основних еукаріотичних таксонів

 

Опр. §53

 

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи (7 год)

 1.             

 

Екосистема. Різноманітність екосистем. Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах

 

Опр. §54,55

 1.             

 

Розв’язування екологічних задач

 

 

 

 1.             

 

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори. Середовище існування

 

Опр. §56, 57

 

 1.             

 

Стабільність екосистем та причини її порушення.

 

*

 

Опр. §58

 

 1.             

Біосфера як цілісна система

Опр. §59

 

 1.             

 

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища

 

Опр. §60

 1.             

 

Проект (дослідницький)

Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості

 

 

 

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини (6 год)+1

 1.             

 

Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин.

 

 

Опр. §61

 1.             

 

Методи селекції рослин. Одомашнення тварин. Методи селекції тварин

 

Опр. §62

 1.             

 

Огляд традиційних біотехнологій.

 

 

Опр. §63

 1.             

 

Основи генетичної та клітинної інженерії. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

 

 

Опр. §64

 1.             

 

Генетично модифіковані організми

 

*

 

Опр. §65

 

 1.             

Клітинна інженерія

Опр. §66

 

 1.             

 

Узагальнення знань

 

 

 

 

Узагальнення

 1.             

 

Основні загальні властивості живих систем

Т/о №5

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 9 клас, Планування
Додано
14 серпня 2019
Переглядів
530
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку