Календарно-тематичний план . Українська література 10 клас (стандарт)

Про матеріал
Календарно-тематичний план . Українська література 10 клас (стандарт) Теми уроків, домашні завдання, наскрізні лінії.
Перегляд файлу

Українська література

10 клас

( 70 год, 2 год на тиждень)

 

1 семестр

2 семестр

примітки

Л-ра рідного краю

1

1

 

Позакласне читання

1

1

 

Розвиток мовлення

2( усно+письмово)

2( усно+письмово)

 

Виразне читання

1

3

 

Контроль знань:

 

 

 

Твори

1

1

 

тести

1

1

 

Відповіді на питання

1

1

 

 

Зміст роботи

Дата провед

К-ть го-дин

д/з

При-мітки

10

 

Вступ. РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

 

 

 

 

1

Українська література другої половини ХІХ ст. у контексті розвитку тодішнього суспільства, культури, мистецтва. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність «громад». Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. Тодішні поезія, драматургія. Особливості реалістичної прози

 

1

С.7-12

 

2-3

Іван Нечуй-Левицький Життя і творчість письменника як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І.Франко)). «Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Т.л. реалізм

 

2

С.13-26

НЛ-2,3

 

4

РЗМ№1 ( письмово) Колоритні людські характери в повісті.(створення письмових характеристик)

 

1

 

 

5

Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Ствердження цінностей національної етики засобами комічного.

 

1

 

 

6

Панас Мирний (П. Рудченко) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (1, 4 частини) Основне про життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості. Перший український соціально-психологічний роман, свідчення його можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І.Біликом.

 

1

С.27-31

НЛ-2,3

 

7

Перший український соціально-психологічний роман, свідчення його можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І.Біликом.

 

1

С.32-33

 

8

Широта представлення народного життя у романі.

 

1

С.34-37

 

9

Шлях Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва.

 

 

 

 

10

Жіночі образи, ствердження народних поглядів на духовне здоров’я людини.

 

1

 

 

11

Контрольна робота № 1 ( твір)

 

1

 

 

12

«ТЕАТР КОРИФЕЇВ» Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М.Старицького, М.Кропивницького, Панаса Мирного та ін. Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І.Франко). Перші театральні трупи М.Кропивницького та М.Старицького. Родина Тобілевичів та український театр. Популярність «театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька.

 

1

С.38-41

НЛ-2

 

13

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич) Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника.

 

1

«Сто тисяч» у постановці Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка (Київ).

НЛ-2,4

 

14

Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя.

 

1

С.42-49

 

15

Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю.

 

 

 

 

16

Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі. Значення творчості І. Карпенка-Карого.

 

1

 

 

17

ПЧ№1 Іван Карпенко-Карий « Хазяїн»

 

1

порівняльний  аналіз  творів української та зарубіжної літератур («Міщанин-шляхтич» Ж.-Б. Мольєра. Фільм-вистава «Мартин Боруля» (1953; реж. Г.Юра).

 

18

Контрольна робота № 2 ( тести)

 

1

 

 

19

Іван Франко Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Франко-перекладач, публіцист. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І. Франка в музиці.

 

1

С.50-55

НЛ-1,2,4

 

20

Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію збірки. Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі («Сікстинська мадонна»). Франкова концепція поступу людства, вираження незламного оптимізму («Гімн» («Замість пролога»)). Т.л. гімн, сонет

 

1

С.56-60

НЛ-1,2

 

21

Поетична збірка «Зів’яле листя», загальне уявлення про її композицію. Місце любовної теми у творчості І.Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність).

 

1

Напам

С. 61-64

НЛ-1,2

 

22

Виразне читання творів напам'ять. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені...» Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості почуттів, ідеалу кохання.

 

1

 

 

23

Філософська поезія. Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя» з поезією збірки «Зів’яле листя». Драматизм людських стосунків, роздуми про взаємність кохання. Т.л. філософська поезія

 

1

С.64-65

 

24-25

Поема *«Мойсей» – один із вершинних творів І.Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті. Пролог до поеми – заповіт українському народові.

 

2

С.66-70

.НЛ-1,2

26

РЗ№2 (усно) Есе «Немає дороги, що веде до щастя, тому що щастя — це і є дорога.»

 

 

 

 

27

Проза І. Франка (ідеї, проблеми). Художні шукання прозаїка. Франко й український модернізм. Новела «Сойчине крило» – жіноча доля в новітній інтерпретації. Образ героя-адресата – уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели.

 

1

С.70-76

 

28

Роль І.Франка в розвитку драматургії й театру («Украдене щастя»). Значення творчості І.Франка, її актуальність. ТЛ: поняття про модернізм.

 

1

С.77-80

 

29

Контрольна робота № 3 ( тести+ розгорнуті відповіді на питання)

 

1

 

 

30

ЛРК№1 В. Сіренко Поезія.

 

1

 

 

 

МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

 

 

 

 

31

Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського прозового модернізму (О.Кобилянська, М.Коцюбинський, В.Стефаник, В.Винниченко). «Нова школа» у прозі.

 

1

С.81-84

 

32

Михайло Коцюбинський Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури. Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа.

 

1

С.85-91

НЛ-1, 2, 3

 

33-34

Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму. ТЛ: психологічна новела, «поезія в прозі», імпресіонізм.

 

2

С.91-94

 

35

Повість «Тіні забутих предків». Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю.

 

1

С.94-100

 

36

Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи й символи повісті.

 

1

 

 

37

Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.

 

1

Есе «Хто зруйнував сім»ю: Палагна чи Іван?»

 

38

Ольга Кобилянська Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза – зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї. Краса вільної душі, аристократизм духу як провідні мотиви новел «Іmpromtu phantasie», «Valse melancolique».

 

1

С.101-107

НЛ - 2, 3, 4

 

39

Автобіографізм «Іmpromtu phantasie» («Фантазія-експромт»). Становлення особистості, цілеспрямованої  й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму.

 

1

С.107-110

 

40

Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у «Valse melancolique» («Меланхолійний вальс»

 

1

С.110-113

 

41

Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство О. Кобилянської.

 

1

 

 

42

РЗМ№3 (усно)  Дискусія «Рівність жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя як необхідна умова розв’язання актуальних політичних, соціально-культурних та психологічних проблем.»

 

1

 

 

43

Контрольна робота № 4 ( тести+ розгорнуті відповіді на питання)

 

1

 

 

44-45

Василь Стефаник. Життя і творчість. Новаторство письменника. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія – композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. Т.л. експресіонізм

 

2

С.114-120

НЛ-2,3,4

 

46

Багатозначність символічних образів. Камінний хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом із села як символ трагізму прощання з рідним краєм. ТЛ: експресіонізм.

 

1

С.121-125

 

47

РЗМ № 4 ( письмово)  Есе « Забудеш рідний край — твоє всохне коріння.»П. Тичина

 

1

 

 

 

ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

 

 

 

 

48

Альманах «З-над хмар і з долин», угруповання «Молода муза» – зв’язок

 

 

С.140-144

 

49

Леся Українка (Лариса Косач) Життєвий і творчий шлях. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Збірка поезій «На крилах пісень», її висока оцінка І.Франком. Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки.

 

1

С.145-150

НЛ-1,2,3,4

 

50

«Contra spem spero як світоглядна декларація сильної, вольової особистості.

 

 

Напам «Contra spem spero

с.151

 

51

Виразне читання поезії напам. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту. Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви («Слово, чому ти не твердая криця…»).

 

1

С.152-153

 

52

Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети («Мріє, не зрадь»). Зображення повені людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну…»

 

 

С.153-154

 

53

Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа.

 

 

С.154-162

 

54

Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси. Природа і людина у творі.

 

 

 

 

55

Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша.

 

 

 

 

56

 Неоромантичне ствердження духовної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії.ТЛ: неоромантизм, драма-феєрія.

 

1

ПЧ №2  Л. Українка «Бояриня».

 

57

Микола Вороний «Блакитна Панна», «Інфанта» Коротко про життя і творчість, багатогранну діяльність митця .М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму. Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії («Блакитна Панна»).

 

1

Напам

С.163-170

НЛ-1,2

 

58

Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності людини.Виразне читання поезії напам Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»).ТЛ: символізм.

 

1

С. 171-172

 

60

Контрольна робота № 5 ( тести)

 

 

 

 

61

Володимир Винниченко Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Винни-ченко-художник.Прозові й драматичні твори. Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина», його популярність у 1920-ті роки. Успіх п’єс В.Винниченка на світовій сцені.

 

1

С.126-132

 

62

Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності тощо). Образ панни (Мусі) – утілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели. Значення літературно-художньої спадщини В.Винниченка.

 

1

С.133-139

 

63

Олександр Олесь (О. Кандиба) Коротко про життя і творчість, світоглядні переконання митця. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась...»). «Чари ночі» – перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси кохання й молодості, філософські роздуми про гармонію людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою, емоцій. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»).

 

1

Напам « Чари ночі»

С. 173-183

НЛ-1,2,4

 

64

Виразне читання поезії напам Драматичний етюд *«По дорозі в казку». Дорога в казку – символ духовних поривань до кращого життя.

 

1

С.183-185

 

66

Маса, гурт людей і їх провідник. Лідер – сильна особистість. Трагічна суперечність між мрією, духовністю й жорстокістю.ТЛ: *драматичний етюд.

 

1

 

 

65

Контрольна робота № 6 ( тести)

 

1

 

 

67

ЛРК№2 Дев’ятко Н. «Злато Сонця, синь Води».

 

1

 

 

68

Узагальнення та систематизація вивченого. Бесіда про вивчені твори української літератури.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
15 липня
Переглядів
259
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку