19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарно-тематичний план. Українська література 11 клас(стандарт)

Про матеріал
Календарно-тематичний план. Українська література 11 клас(стандарт). Теми уроків, д/з, підготовка до ЗНО, наскрізні лінії
Перегляд файлу

Українська література

11 клас

( 70 год, 2 год на тиждень)

 

1 семестр

2 семестр

примітки

 

 

 

 

Позакласне читання / Л-ра рідного краю

2

2

 

Розвиток мовлення

2( усно+письмово)

2( усно+письмово)

 

Виразне читання

1

3

 

Контроль знань:

 

 

 

Твори

1

1

 

тести

2

2

 

Відповіді на питання

1

1

 

 

Зміст роботи

Дата провед

К-ть го-дин

д/з

При-мітки

11

 

повтор

 

ВСТУП «РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ»

 

 

 

 

 

1

Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Суспільно-історичні умови розвитку, основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки. ТЛ: «розстріляне відродження».

 

1

документальний фільм «Червоний ренесанс» (2005; реж. В.Шкурін, О.Фролов).

 

НЛ-2

 

 

ЛІТЕРАТУРНИЙ АВАНГАРД

 

 

 

 

 

2

Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. Поет-футурист М.Семенко – сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, ламання класичної форми («Бажання», «Місто», «Запрошення»). ТЛ: авангард, футуризм, урбанізм. ПОЕТИЧНЕ САМОВИРАЖЕННЯ Провідна роль поезії у 1920-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.

 

1

 

 

НЛ-2

 

3

Павло Тичина  Основне з життя і творчості поета. Трагізм його творчої долі. Найбільший модерніст 1920-х років. Звернення до «вічних» тем, мотивів, особливості віршування; потужне ліричне «Я» як символ нової людини; поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму.    «Арфами, арфами...», «О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить...» Феномен «кларнетизму». Вітаїстичність як наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. «Соняшні кларнети).  

 

1

напам

 

 

4

Виразне читання поезій. Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну («Пам’яті тридцяти», «Одчиняйте двері…»).

 

1

 

 

НЛ-2,3

5

Євген Плужник «Вчись у природи творчого спокою...», «Ніч... а човен – як срібний птах!..» Один із провідних поетів «розстріляного відродження». Його творча біографія, трагічна доля. Сповідальність, ліричність, філософічність лірики.

 

1

напам

 

НЛ-2,3

6

Виразне читання поезій. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні. ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.

 

1

 

 

 

7

«КИЇВСЬКІ НЕОКЛАСИКИ». Група «київських неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Різногранний творчий шлях М.Рильського, рання творчість. Філософічність, афористичність його лірики. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність, життєлюбство. Захоплення красою й величчю світу (*«Солодкий світ!..»).

 

1

Напам

документальний фільм «Як на духу. Невідомий Максим Рильський» (2008; реж. Л.Харшан);

 

НЛ-1,2

 

8

Виразне читання поезій. Сонет «У теплі дні збирання винограду» – вишуканий зразок неокласичної інтимної лірики. Краса природи, краса людини та її почуттів. Звернення до античних образів. ТЛ: філософічність, сонет.

 

1

 

 

 

9

Контрольна робота №1 ( тести)

 

1

 

 

 

 

ПРОЗОВЕ РОЗМАЇТТЯ

 

 

 

 

 

10

Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністські пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією. Микола Хвильовий (М.Фітільов) Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературно-мистецькому житті 1920-х років. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у дискусії 1925-1928 рр. «Я (Романтика)» – новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і фанатичною відданістю революції, між загальнолюдськими, вічними цінностями й політичною кон’юнктурою.

 

1

 

 

НЛ-2,3

11

Реальне та уявне у творі. Образ ліричного «Я». Роль присвяти. Образ матері, його символічність.

 

1

 

 

 

12

Юрій Яновський Творча біографія письменника, загальна характеристика творчості. Ю.Яновський і кіно. Романтичність світовідчуття. Романтизована стихія національно-визвольного руху (роман «Чотири шаблі»). Роман у новелах «Вершники» – зразок соцреалізму. Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору. Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів.

 

1

 

 

 

13

Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи, модерністські образи Міста, Моря. Морально-етичні колізії твору. Національне крізь призму загальнолюдського. ТЛ: художній час і простір, умовність зображення.

 

1

 

 

НЛ–2,4

14

РЗМ№1 ( письмово) Контрольна робота №2 ( твір)

 

1

 

 

 

15

Валер’ян Підмогильний «Місто» Життєвий шлях, трагічна загибель. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світові мотиви підкорення людиною міста, її самоствердження в ньому, інтерпретовані на національному матеріалі. Зображення «цілісної» людини: в єдності біологічного, духовного, соціального.

 

1

 

 

НЛ-2,4

 

16

Образ українського інтелігента Степана Радченка, вихідця із селян, еволюція його характеру, проблеми ствердження в міському середовищі. Морально-етичні колізії твору. Жіночі образи в ньому. ТЛ: урбаністичний роман.

 

1

 

 

 

17

Остап Вишня (Павло Губенко) «Моя автобіографія», «Письменники»,

Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. Відбиток у них тодішнього суспільства, літературно-мистецького середовища. Письменник і його час.

 

1

 

 

НЛ-1,2,4

18

«Сом» Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риса індивідуального почерку Остапа Вишні. Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос, народні прикмети, прислів’я та приказки в усмішках. ТЛ: усмішка.

 

1

 

 

 

 

19

Контрольна робота №3 ( тести +відповіді на питання)

 

1

 

 

 

 

МОДЕРНА ДРАМАТУРГІЯ

 

 

 

 

 

21

Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка), драматургії 1920−1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії. Микола Куліш «Мина Мазайло» Основне про життєвий і творчий шлях митця. Зв’язок із театром Л.Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах.

 

1

 

 

. НЛ-2,3,4

 

22

Сатирична комедія «Мина Мазайло». Проблема готовності українського суспільства бути українським (на прикладі позиції, поведінки дійових осіб). Специфіка комедійного жанру: про серйозне легко, грайливо.

 

1

 

 

 

23

РЗМ№2 ( усно) Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.  Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси для нашого часу. ТЛ: сатирична комедія.

 

1

 

 

 

 

ПЕРЛИНИ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

 

 

 

 

24

Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, розвиток української літератури в Західній Україні до 1939 р. Богдан-Ігор Антонич «Зелена євангелія», «Різдво», *«Коляда» Коротко про митця. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій; екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. «Зелена євангелія» – нерозривна єдність природи і людини, ідея життєствердження.

 

1

напам

 

НЛ-1,2

 

25

Виразне читання поезій Поєднання язичницьких мотивів із християнськими («Різдво», *«Коляда»). Роздуми над поезією Б.-І.Антонича. ТЛ: міфологізм, асоціативність.

 

1

 

 

 

26

Осип Турянський «Поза межами болю» Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення й філософського осмислення. Поема в прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором).

 

1

 

 

НЛ-2,3,4

 

27

Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя: ідея перемоги духу над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми в прозі, його вселюдська значимість і всеохопність. ТЛ: поема в прозі.

 

 

1

 

 

 

28

Література письменників-емігрантів. «Празька школа» української поезії та її представники.  Євген Маланюк «Уривок з поеми», «Напис на книзі віршів...» Коротко про митця. Художнє осмислення героїчної і трагічної історії України, оптимістичний висновок про її майбутнє в поезії «Уривок з поеми». Її актуальність, символічність назви. «Напис на книзі віршів…» – ліричний роздум про призначення поезії, важливості місії поета закарбовувати свій час для нащадків.

 

1

 

 

НЛ-1,2,4

 

29

Контрольна робота №4 ( тести)

 

1

 

 

 

30-31

ПЧ№1-2 І. Франко « Захар Беркут»

 

2

 

 

 

32

Іван Багряний( І.Лозов’ягін)  Основні віхи життя й творчості митця, його громадянська позиція. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення. Жанрові особливості (динаміка сюжету, неоромантичність та ін.).

 

1

 

Усна народна творчість

НЛ-1,2,3,4

33

Вольовий характер Григорія Многогрішного. Родина Сірків, майор Медвин. Символіка роману, ідея перемоги добра над злом. Популярність твору в повоєнній Європі. Актуальність для нашого часу. ТЛ: пригодницький роман.

 

1

 

Давня укр. л-ра

«Слово…»

 

 

ВОЄННЕ ЛИХОЛІТТЯ

 

 

 

 

 

34

Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. Олександр Довженко» Трагічна творча біографія митця. Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Довженко-художник. Довженко-прозаїк (оповідання часів війни, кіноповість «Україна в огні»).

 

1

 

Г. Сково-рода

Л-1,2,3,4

 

35

Джерело вивчення історії його життя і трагічної доби – «Щоденник». Правда про український народ, його історію крізь призму авторського бачення й оцінки. Національні та загальнолюдські проблеми, поєднання особистісного, виражального начала з публіцистикою.

 

1

 

І.Котляревський

 

36

«Зачарованої Десни» (1942-1956), автобіографічна основа, сповідальність. Ця кіноповість – у часи воєнного лихоліття як душевна розрада, сповідь, моральна опора для митця. Поєднання минулого і сучасного.

 

1

 

Т.Шевченко

 

37

38

РЗМ№3(усно) Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина, митець. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті. ТЛ: кіноповість, публіцистичність.

Олесь Гончар «Модри Камень» Коротко про письменника. Загальна характеристика доробку О.Гончара. Творчий злет у 1960-ті роки. Його громадянська й життєва позиції, роль у духовному відродженні нації. Рання новелістика (1940-ві роки), її неоромантизм. Мрія і дійсність у новелі «Модри Камень». Романтична ідея кохання, що перемагає смерть.

 

1

1

 

П.Куліш

 

39

Образи українського бійця і юної словачки Терези. Особливість оповіді, роль кольорової гами в новелі. ТЛ: новела (поглиблено).

 

1

 

І.Нечуй-Левицький

 

40

РЗМ№4 ( письмово) Контрольна робота №5 ( твір)

 

1

 

П.Мирний

 

 

ЛІТЕРАТУРНЕ «ШІСТДЕСЯТНИЦТВО»

 

 

 

 

 

41

Нова хвиля відродження української літератури на початку 1960-х років. «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна творчості «шістдесятників».

 

1

 

Карпенко-Карий

 

42

Василь Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…» Коротко про митця («витязь молодої української поезії»). Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета («Задивляюсь у твої зіниці…»). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я...»). Інтимна лірика В. Симоненка («Ну, скажи, хіба не фантастично…», «Ікс плюс ігрек»). Роздуми над поезією митця та її мотивами. ТЛ: віршові розміри (повторення).

 

1

 

І.Франко

НЛ-2

 

43

Дмитро Павличко Основні відомості про поета, перекладача. Основні мотиви його творів. Пісенна лірика, її популярність. Вірш «Два кольори», який став народною піснею. Національний колорит поетичних образів, роль антитези. Збірка любовної лірики «Таємниця твого обличчя». Використання фольклорних, персоніфікованих образів для передачі глибокого почуття кохання (*«Я стужився, мила, за тобою…»).

 

1

 

М.Коцюбинський

НЛ ‒ 2

 

44

Іван Драч Невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образів соняшника, сонця. ТЛ: балада (повторення).

 

1

 

В.Стефаник

НЛ-1,2

 

45

Микола Вінграновський «У синьому небі я висіяв ліс» Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Учень О.Довженка. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь його поезії. Інтимна лірика зб. «Цю жінку я люблю». Поезія про «вічну», одну-єдину любов, яка перемагає труднощі, долає час і простір. Глибокі любовні переживання ліричного героя, передані образною символікою, символічною кольористикою (синім кольором). Думки й відчуття, навіяні цим віршем.

 

 

1

 

О.Кобилянська

НЛ-1,2

 

46

Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном» Коротко про письменника і його творчіст ь.  «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації.

 

1

 

Л.Українка

НЛ ‒ 2, 4

47

Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Зміщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї. ТЛ: художня деталь (поглиблено).

 

1

 

М.Вороний

 

48

Контрольна робота №6 ( тести)

 

1

 

О.Олесь

 

 

МИТЕЦЬ І СУСПІЛЬСТВО

 

 

 

 

 

49

Ліна Костенко Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність). «Страшні слова, коли вони мовчать», «Хай буде легко. Дотиком пера…» – ліричні роздуми про значення слова в житті людини, суть мистецтва, його роль у суспільстві.

 

1

напам

 

М.Рильський

П.Тичина

НЛ-1,2,3,4

 

50

Виразне читання поезій «Недумано, негадано…» – інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. «По сей день Посейдон посідає свій трон…»: мотив єднання людини зі світом рукотворної краси (мистецтво) і природою. Потреба наповнювати життя прекрасним. Зв’язок із античною міфологією. Пошуки справжнього (не оманливого) щастя. Здатність людини протистояти дрібному й бачити величне.  

 

1

 

М.Хвильовий

 

51

Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай».

 

1

 

Б-І Антонич

 

52

Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання.

 

1

 

В.Сосюра

 

53

Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини. ТЛ: роман у віршах

 

1

 

В.Підмогильний

 

54

Контрольна робота №7 ( тести +відповіді на питання)

 

1

 

Ю.Яновський

 

 

СТОЇЧНА УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ

 

 

 

 

 

55

Василь Стус «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву пречистого…»

Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд його життя й творчості (відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності й активної дії, формування себе; атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи). Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі.

 

1

напам

 

О.Вишня

НЛ-2,3,4

56

Виразне читання («Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву пречистого…»). Стан активної позиції ліричного героя. Екзистенційна (буттєва) проблема вибору, віра в себе, надія на здолання всіх перешкод. Упевненість у власному виборі. Приклад великої мужності й сили духу. ТЛ: екзистенційні ідеї в художньому творі.

 

1

 

М.Куліш

 

 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

57-58

Історико-культурна ситуація наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). З’ява нового літературного покоління. Найвагоміші здобутки сучасної літератури. Стильове розмаїття, експериментаторство, пошуки нових форм і тем. Література елітарна, вишукана, високохудожня. Література масова, популярна (її інтенсивний розвиток). Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років, його риси. Поезія: І.Римарук («Обнови»), Ю.Андрухович («Астролог», «Пісня мандрівного спудея»), О.Забужко («Рядок з автобіографії», «Читаючи історію»), О.Ірванець («До французького шансоньє»), С.Жадан («Музика, очерет…», «Смерть моряка»).

 

2

 

О.Довженко

 

59-60

Проза, есеїстика: Г.Пагутяк («Потрапити в сад», «Косар»), Ю.АндруховичShevchenkoisOK»), В.Діброва («Андріївський узвіз»), Я.Мельник («Далекий простір»). ТЛ: постмодернізм; література елітарна, масова.

 

2

 

А.Малишко

В.Симоненко

 

61

ЛРК№1 Ознайомлення із життям і творчістю письменників-земляків.

 

1

 

В.Голобородько

 

62

Контрольна робота №8 ( тести)

 

1

 

О.Гончар

 

63

ПЧ№3-4 

 

1

 

Г.Тютюнник

 

64

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО Бесіда про твори, вивчені впродовж навчального року. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу).

 

1

 

В.Стус

 

65

Повторення

 

1

 

Л.Костенко

 

66

Повторення

 

1

 

І.Драч

 

67

Повторення

 

1

 

І.Багряний Маланюк

 

68

Підсумковий урок

 

1

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
15 липня 2019
Переглядів
1849
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку