Каліграфічні хвилинки на уроках української мови, 1- 4 класи

Про матеріал

КАЛІГРАФІЧНІ ХВИЛИНКИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИРозвиток мовлення та навички каліграфічного письма є «вічними» завданнями, які покликана розв`язувати початкова школа. Це своєрідний принцип навчання рідної мови в початкових класах, що об`єднує всі сторони мовленнєвої діяльності учнів.
Вміле володіння каліграфічним письмом – це виток інтелігентності, вишуканості, краси.
Основними завданнями уроків каліграфії є:
• розвивати усне і писемне мовлення школярів;
• вчити дітей використовувати у своєму мовленні багату, активних, точно вживану лексику, а також вправляти в навичках каліграфічного письма;
• розвивати творчу, активну особистість, здатну любити красу;
• сприяти виробленню постійного бажання вчитися пізнавати світ.
Дані розробки містять не тільки написання букв, а й великий вибір творчих вправ.
Розвиток мовлення та навичок каліграфічного письма спонукає до підвищення культури усного і писемного мовлення, розвиває артикуляцію звуків, активізує словниковий запас.
Письмо-складний психофізіологічний процес не лише для шестирічних учнів, а й загалом для всіх молодших школярів. Ефективність і успішність навчання каліграфічного письма значною мірою залежить від забезпечення учнів початкових класів прописами, робочими зошитами з правильною цифр, букв і з`єднань.
Державний стандарт початкової загальної освіти передбачає формування графічних навичок письма, правильного, чіткого зображення букв та їх поєднань, плавного письма складів слів. Робота над каліграфією, технікою письма не обмежується періодом навчання грамоти, а має продовжуватися у наступних класах. Увага до цього аспекту письма необхідна не тільки під час виконання школярами спеціальних вправ у написанні окремих літер, їх буквосполучень, слів, а й під час виконання всіх інших письмових робіт.
Пропоновані матеріали-це лише зразок для власної інтерпретації уроків каліграфії та розвитку зв`язного мовлення.

Перегляд файлу

КАЛІГРАФІЧНІ ХВИЛИНКИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 


Розвиток мовлення та навички каліграфічного письма є «вічними» завданнями,  які покликана розв`язувати початкова школа. Це своєрідний принцип навчання рідної мови в початкових класах, що об`єднує всі сторони мовленнєвої діяльності учнів.
    Вміле володіння каліграфічним письмом – це виток інтелігентності, вишуканості, краси.
Основними завданнями уроків каліграфії є:
    розвивати усне і писемне мовлення школярів;
    вчити дітей використовувати у своєму мовленні багату, активних, точно       вживану лексику, а також вправляти в навичках каліграфічного письма;
    розвивати творчу, активну особистість, здатну любити красу;
    сприяти виробленню постійного бажання вчитися пізнавати світ.
Дані розробки містять не тільки написання букв, а й великий вибір творчих вправ.
Розвиток мовлення та навичок каліграфічного письма спонукає до підвищення культури усного і писемного мовлення, розвиває артикуляцію звуків, активізує словниковий запас.
Письмо-складний психофізіологічний процес не лише для шестирічних учнів, а й загалом для всіх молодших школярів. Ефективність і успішність навчання каліграфічного письма значною мірою залежить від забезпечення учнів початкових класів прописами, робочими зошитами з правильною цифр, букв і з`єднань.
Державний стандарт початкової загальної освіти передбачає формування графічних навичок письма, правильного, чіткого зображення букв та їх поєднань, плавного письма складів слів. Робота над каліграфією, технікою письма не обмежується періодом навчання грамоти, а має продовжуватися у наступних класах. Увага до цього аспекту письма необхідна не тільки під час виконання школярами спеціальних вправ у написанні окремих літер, їх буквосполучень, слів, а й під час виконання всіх інших письмових робіт.
Пропоновані матеріали-це лише зразок для власної інтерпретації уроків каліграфії та розвитку зв`язного мовлення.

 

 

 

1 КЛАС

1.і//и//ш//і//и//ш//…

 і ім м’ м’я   ім’я

Твоє ім`я буде гарним, якщо ти будеш чемним і вихованим.

ми ка шк  мишка

мишка- 2скл. (миш-ка), 5 б., 5 зв., 2 г., 3 пр..

Мишка- це маленька тваринка сіруватого кольору.

 

2.г/г/г/п/п/п/т/т/т/…

г гр ро он но гроно

г гу ум мк ка  гумка

г гр ри ив вн ня   гривня

Гривня – 2 скл. (грив-ня), 6 б., 6 зв.,2 г., 4 пр..

Грошова одиниця України називається гривня.

 

3. п/п/п/р/р/р/п/п/п/р/р/р/…

п па ар ра ас со ол ль ьк ка  парасолька

п по од др ру уг га  подруга

п по ос се ер ре ед ди ин ні  посередині

п па ап пі ір папір

Папір -2 скл. (па-пір), 5 б., 5 зв., 2 г., 3 пр..

Для малювання та писання використовують папір.

 

4.уу/УУ/уу/УУ/уу/УУ/…

у ук кр ра аї їн нс сь ьк ка українська

Україна – 4 скл. (У- кра-ї-на), 7 б., 8 зв, 4 г., 4 пр..

Моя Батьківщина- самостійна Україна.

 

5.цц у цц у цц у цц у цц у цц у…

ц цу ук ке ер рк ка  цукерка

ц цу ук ко ор  цукор

Цукерка -3 скл. (цу-кер-ка), 7 б.,7 зв., 3 г., 4 пр..

Матуся принесла Лесику смачну цукерку.

 

6.щщ у щщ у щщ у щщ у щщ у…

щ ще ед др рі ів вк ка щедрівка

Українська обрядова пісня називається щедрівкою.

 

7.ь // ь // ь // ь // ь // ь //…

д дж жм мі іл ль  джміль

д дз зи иг га  дзига

д ді ід ду ус сь  дідусь

Дідусь – це батько мами чи татка.

 

8.оо / оо / оо / оо/ оо /…

о ол ле ен нь  олень

о ол лі ів ве ец ць  олівець

Олень п’є воду з джерела.

Сьгодні ми малювали кольоровими олівцями.

 

9.оо аа оо аа оо аа оо аа оо аа…

 а аб бе ет тк ка  абетка

Абетка, алфавіт, азбука.

 

10.юю ф юю ф юю ф юю ф юю ф юю ф…

ф фа ар рт ту ух  фартух

Бабуся подарувала мені гарненький фартушок. 

 

11. дд // дд// дд // дд// дд…

джміль дзиґа дзьоб

Джміль – це комаха яка запилює квіти.

Маленька Оленка любить гратися дзиґою.

 

12.дд зз дд зз дд зз дд зз дд зз….

з за аг га ад дк ка  загадка

з зо оз зу ул ля   зозуля

Зозуля – це перелітній птах, який сам не висиджує пташенят.

 

 13. бб // бб // бб // бб // бб // бб //…

б ба аб бб бу ус ся  бабуся

Моя бабуся любить вищивати рушники.

б бд дж жо ол ла  бджола

На дідусевій пасіці живуть бджоли-трудівниці.

 

14. вв б вв б вв б вв бвв б вв б вв…

в во ор ро от та  ворота

в ви ир ра аз зн но  виразно

в вл лі іт тк ку  влітку

Влітку ми відпочивали у бабусі.

На уроці читання ми виразно розповідали вірші.

 

15.сс С сс С  сс С сс С сс С…

С Су ум ми  Суми

С Ст тр рі іл лк ка  Стрілка

Суми – рідне місто моє.

Через наше місто протікає річка Стрілка.

 

16. с х с х с х с х с х с х….

с св ві іт тл ло оф фо ор  світлофор.

Сві-тлофор, світ-лофор,світло-фор.

Світлофор допомагає переходити вулицю.

  

17.яия яия яия яия яия …

я як кі ір  якір

В порт зайшов красень-корабель і став на якір.

  

18.лЛл  лЛл лЛл лЛл лЛл …

л ле ел  еле ек ка ека лелека

Лелека – 3 скл. (ле-ле-ка), 6 б.,6 зв.,3 г., 3 пр..

У нас на даху  поселились лелеки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 КЛАС

1. а ал ла ала фа афа ав ава і ів іві іт …

віт, ал, фа – алфавіт і алфавіт

Алфавіт – 3 скл (ал- фа-віт), 7 б.,7 зв.,3 г.,4 пр., 2 дзв., 2 глух..

 

2.Б Ба ат ата ть ьк ькі ів іві ищ ищи ин  ини ан ана

Ків, бать, на, щи – Батьківщина.

Батьківщина – це місце де ти народився і живеш.

 

3.в ве еве ед еде дм  дмд ім імі ід іді дь…

Мідь, вед – ведмідь.

Взимку ведмеді люблять поспати.

 

4.ев еве ер ере ес есе ен ене нь…

Сень, ре, ве -вересень.

Першого вересня діти йдуть до школи.

 

5.ву ув уву ул ули иц иця…

Иця, ли, ву – вулиця.

На нашій вулиці ростуть дубки,берізки та каштани.

 

6.г е ге еге ер ере ро оро ой йо…

Герой – 2 скл. (ге- рой), 5 б., 5 зв., 2 г., 3 пр., дзв..

Наша школа носить ім`я Героя України Олександра Аніщенка.

 

7. д ди иди ив иви ва ава ан ана

Ван, ди – диван

Диван – улюблене місце відпочинку нашого дідуся. 

 

8. д и ди иди ит ти ити ин ини на ана

На, ти, ди – дитина

Для своїх батьків я ще маленька дитина.

 

9.д у ду уду дуд ух уху хух хм хмх мхм мя ямя мям ни ини нин ий

 ний, дух, мя –  духмяний

Ду-хмяний, дух – мяний, духмя – ний.

 

10.д я дя ядя дяд ят ятя тят те ете тет ел еле лел

Тел, дя – дятел

Дятел – це тпах який лікує дерева.

 

11.за аза заз ав ава вав да ада дад нн ння

Ня , дан ,зав – завдання

На уроці математики ми виконували цікаві завдання.

 

12. за аза заз ає єц єць

Єць, за, – заєць

Заєць -2 скл. (за -єць),6 б.,5 зв., 2 г.,3 пр.,2 дзв.,1 глух..

Цілісінький день зайцю довелося ховатися від хитрої лиски.

 

13.ка ака как ал ала лал ле еле лел ен ене нен да ада дад ар ара рар

Дар, ка, лен. -календар

На календарі сьогодні осінь.

 

14.к и ки ики кик или лил им ими мим

килим, килимочок, килимочки.

Ки-лим, ки-лимочок, кили-мочок, килимо-чок, ки-лимочки, кили-мочки,

килимо-чки, килимоч-ки.

 

15.ме еме мем ед еде дед да дад ада ал ала лал ль

Даль, ме – медаль.

На літній олімпіаді наші спортсмени отримали срібну медаль.

 

16.ме еме мем ет ете тет тр трт ртр ро оро рор

Тро, ме, -метро

В Києві та Харкові працює метро.

 

17.не ене нен еде дед ді дід іді ілі ліл ля яля лял

Ля, ді, не, -неділя

У неділя тато, мама і я ходили в театр юного глядача.

 

18.но нон оно оуо уоу ут уту тут тб тбт бтб убу буб уку кук

Бук, ут, но, – ноутбук

За допомогою ноутбука я знайшла цікаву інформацію про диких тварин.

 

19.оз озо зоз зн знз нзн на ана нан ак ака как

Ознака – 3 скл. (оз- на – ка), 6 б., 6 зв., 3 г., 3 пр.,2 дзв., 1 глух..

 

20.по опо поп омо мом мим ими или лил лкл клк ака как

Помилка, помилка, але помилки.

При списуванні тексту я не роблю помилок.

 

21.по опо поп оно нон нен ене еде дед дід іді оло лол око кок

Лок, не, ді,по -понеділок.

Перший день тижня називається понеділок.

 

22.пр прп рпр рер ере еде дед дмд мдм еме мем ете тет

предмет, предмети, предметні малюнки.

 

23.п ят ятя тн тнт нтн ни ини нин ця яця цяц

Ця, ни, п`ят, – п’ятниця .

У п`ятницю ми поїдемо в село до бабусі.

 

24.рю юрю рюр юкю кюк за заз  аза ак ака как

Р рю юк кз за ак – рюкзак.

У поході тато допомагав мамі нести рюкзак.

 

 

25.се есе сес ер ере рер ед еде дед да дад ада

Да, ре, се, – середа.

У середу в нашому класі шість уроків.

 

26.сп  спс псп пі іпі піп ів іві вів вч вчв чвч чу чуч учу тт яття  ттятт

Тя, чут,спів,  – співчуття.

Спі – вчуття,спів – чуття, співчу – ття, співчут – тя.

 

27.те тет ете ат ата тат тр трт ртр

Театр, театральна, театральне, театральний, театральні.

Учні нашого класу часто відвідують театр імені Щепкіна.

 

28.че чеч ече ер ере рер рвр врв во вов ово он оно нон ни нин ини ий

Во, ний, во, – червоний

Че-рвона,чер – вона, черво-на, черво-не, чер-воний.,черво-ні.

Іванко пригостив Михася червоним яблучком.

 

29.че чеч ече ер ере рер рг ргр грг го ого гог ов ово вов ви вив иви ий

Ч е че ер  рг го ов ви ий – черговий

Ми з Тетянкою сьогодні чергові.

30.ч е че р ер в рв и ви к ик ки

Ви, че, ки, ре, – черевики

Че – ревики, чере – вики, череви – ки.

 

31.ч е че чеч ече ер ере рер рн рнр нрн не  нен ене нт нтн тнт ка ака

Ка, нет, чер, – чернетка.

Че- рнетка, чер -нетка, черне – тка, чернет – ка.

 

32. б у д ь л а с к а о п ч е н я і ч р я ю

будь ласка, до побачення, на добраніч

Використовуй слова ввічливості : будь ласка, до побачення, на добраніч,дякую.

 

 

 

3- 4 КЛАСИ

 

Аа   ай  аб   ст.  ва    ау
Останні  айстри  горілиць зайшлися болем.(Л.Костенко)
-Як ви   розумієте  зміст  речення?
- Поясніть значення слова “горіниць”,словосполучення «зайшлися болем».
-Назвіть частини мови у реченні.

Бб    ба    бу    об   бі   бе   
Мова  то  багатство  народу.

    Складіть  речення із словом   «Барви».
Визначте  граматичну  основу  речення.

Ввв   ов   ву   ве   вень
Восени  день  блисне, а  три  кисне.
                                                                   
    Знайдіть  слова - родичі. Визначте 
       корінь.
    Назвіть  звуки  у  слові  «день».

Гг  га  Ге  ог  аг
Гайок   гомін  гомонить

Затих  гайок. І верби  кучеряві  кучеряві
Пташиним  співом  вже  не  гомонять.

    Поясни  значення  слова  «гомонять».Добери  синоніми.

Дд  да  до  од  ду   де
природа,одуд, дружба
З природою живи в дружбі,
То й буде тобі в дружбі.
    Як ти розумієш зміст речення?
    Підбери антоніми до слів; дружити, зламати-

е  ел  ее  ще  ес         
Під  неквапний шелест його листя гарно думається про минувшину і майбутність, про високе і священне.(Є.Шморгун)

    Знайдіть слова, вжиті  в переносному значенні.
    До слова неквапний доберіть синонім.
Є каяття,та  нема вороття.
    Назвіть слова-родичі.
Назвіть слова,в яких звуків більше,ніж букв.

Жж  же  жо  жу  жук
Життя прожити – не поле перейти.

    Як ти  це розумієш?
    Зроби звуко-буквений  аналіз  слова  життя.

Зз  за  зр  зв  зу  зе  зл
Зграя  взимку  заметіль
Заметіль  замела  всі  стежки.

    Розберіть речення за частинами мови.
    Встановіть зв,язок слів у реченні.

Ис  жи  ри  ви  ин  би ми
Рослина  жито  сади  життя
Листопад вересню – онук,  а  жовтню      
      – рідний брат.

    Підберіть до слова земля споріднені  слова,визначте корінь.
    Поясніть правопис слова життя..

Іі  ій  із  під  між  ін  різ 
Іній  ірис  індик  ніжно
Сплететься іній з беріз 
В пору ранкову чудову.
Хтось на верхів”я заліз
І ніжну скидає обнову.

    Як ти розумієш слова «скидає обнову»?
    До дієслова «сиплеться» підбери синоніми.

Її  їж  їд  їжак
Їла б кішка рибку ,якби не треба було лапок замочити.

    Про яку людину так говорять?
    Добери антоніми до слова «лінощі».

Йй  йо  ій  ай  ий  йой
Пам”ятай  край
Прикрашай, шануй свій край,
      Дім свій-Батьківщину!

    Які це речення за метою висловлення?
    Перебудуйте речення так, щоб звертання висловлювалося до багатьох людей.

КК  ка  ук ко  кг  ку  рак
Край  каша українці
Землі частіше кланяйся-хліба більше буде.

    Склади словосполучення зі словом «хліб».
    Підбери синонім :черствий хліб-


Лл  ел  ал  лу  ли  ля вл
Літечко  лінія  люди
Ледачий двічі робить, а скупий двічі платить.

    Підбери антонім до сдова «ледачий».
    Перебудуй прислів`я із словом «ледачий».


Мм  ум  ма  му  ам  ми  мир
Мак розправив капелюха
І бджолину пісню   (слуха).

    Підберіть слово до рядків вірша.
    Назви префікс у слові «розправив».

Нн  на  ну  ні  ен  нам
Навшпиньках підійшов вечір.
    Що означає слово «навшпиньки»?
    Визначити граматичну основу.

Оо  ой  йо  ом  ор  ов  он
Осінь  обруч   ось
Два зелені огірочки 
Походжали по садочку.

    Розбери слово «походжали» за будовою.
    Склади речення із словом  «осінь».

Пп  па  пе  опа  піп  пуп
Пісня  перепілка
Посадив дерево, викопав криницю, виростив сина-даром життя не прожив.


    Як ти розумієш прислів`я?
    Склади речення із словом «пісня».

Рр.  ра  ру  ор  ри  яр  ур
Рідний  криниця
Праця годує, а лінь марнує.

    Назви антоніми в цьому прислів`ї
    .Які ще прислів`япро працю ти знаєш?
 
Сс  ес  ст.  си  ус  сум
Сонце  сніп  синок
Сонях сонечко зустрів,
Сонях сонечком розцвів!
    Назвіть дієслова.
    Визначте в них префікс.

Тт.  ти  та  ту ат  ті  ять
Свято  травиця  терен
Скільки в ступі воду не товчи-вода й буде.
    Поясни правопис «не» з дієсловом.
    Склади речення зі словом «травиця».

Уу  ау  ум  му  уф  ду  ну
Умів  грудень  будить
В  росі  осінній  зародився  вітер.
Сердито  воду  з  вуха  вилива.

    Знайдіть у цих рядках споріднені слова.
    Перебудуй останнє речення так,щоб воно стало спонукальним.
Фф  фа  фло  фу  фе
Фіалка  фіалково
По діброві ходить осінь-
Олівці у торбі носить.
І фарбує в жовтий колір
Клени липи і тополі.

    Які слова вжиті в переносному значенні?
1.    Доберіть синонім до слова «діброва».

Хх  ха  хо  ох  їх  хл
Хліб  хвилина
Вийшов травень з гаю,
Нивам усміхнувся,
Потім на стежині, 
Як хлопчак, роззувся.

               Які  слова вжиті в переносному значенні?
    Визначте граматичну основу речення.
     Поділіть слово «вийшов» для переносу із рядка в рядок.

Цц  ця це цв оц
Цвіт оцет
Цвіту не вирви задаром,
   Гілки не втни для забави.

    До чого закли кає автор вірша?
    Склади окличне речення із словом «цвіт».
      Чч  оч  чн  че  чв 
      Чапля  черевики
       Чули дзвін та не знали, де він.

    Поясни ,як ти розумієш прислів`я.
    Склади речення із словом «чапля».

        Шш  ша шо  шп  шу  
       Шпак  шпаківня
      Плаче шпак уранці після зливи,
     Де шумлять на греблі явори,
       Що шпаківню вітер чорнобривий
        Перекинув денцем догори.

    Випишіть словосполучення, вжиті в переносному значенні.
    Випишіть однокореневі слова, визначте їхній корінь.
             
      Щщ  ще  щі  ощ
      Щавель  щастя
      Що посієш, те й пожнеш.

    Склади речення із словом «щавель»
    Як ти розумієш це прислів`я?
        
    ьь   льо  нь  ють  ось  ть
  тьохкає  льон
   Що трапилось тут у вас?
  Чому веселий настрій згас?

    Які ці речення за метою висловлення?
    Склади речення зі словом «тьохкає».


       Юю  юр  ою  ють  тю
      Як смачно пахне хліб
     і сонцем, що всміхається весною.
    Перебудуйте перше речення на питальне.
    Доберіть антоніми до слів; радість, тепло, працьовитий.
      

       Яя  ля  ям  ять  ся  тя
       Ясніє  явори  лялька
        Якщо на своєму язиці не втримаєш, то на чужий не сподівайся.

    Як ви розумієте цей вислів?
    Як пишеться не з дієсловами?
     Підберіть антоніми до слів: ясний, хворий, веселий, сухий.


              УКРАЇНСЬКІ  ПРИСЛІВ`Я   ТА  ПРИКАЗКИ

1 Не  ол  ом ор шом  вап ач
Природа   мати  мачуха
Не кожному природа мати, іншому й мачуха.


2 ор  го  ап  он  ла  ою  ся  неп

Природа  служба  дружба
З природою живи в дружбі, то й тобі буде вона в службі.

3 Ти  па мс  ся  вл  ць  ов
Добро  мати  людина  батько
Де природа-мати, а людина-батько, там добра багацько.


4 Во  со  ва  рл  ем  ця   ля
Восени  дощ   слякоть
Восени день блисне, а три кисне.

5 Ам  ом  му  ось  см  де
Листопад  онук  жовтень

Листопад вересню-онук, жовтню-син, землі-рідний брат.

6 Ос  мс  лр бз  дз  їм  йо
Рослина  земля  дощ
Немає  ліпшої  краси, ніж  гаї  та  ліси.


7 Ура  до  жд  ім.  ся  ля  ву  зр
Весна  тепло  жито
Будь здорова-як риба,  гожа-як рожа, весела-як весна, робоча-як бджола, а багата-як земля.


8 Ен  ле  ре  пе  че бе  ем  ми
Паска  щастя  весна
До  землі з ласкою-будеш з паскою.


9 бр  вп  шо  дж  дз  км  кл  
Водиця  криниця
Не брудни криниці, бо схочеш водиці.

10 ад  ло  ем  ву  ця  що  ть же
Дерево  сад  рід
Посадив  дерево, викопав криницю, виростив сина-даром життя не прожив.

11 ит  им  ир  ми  би  ив
Хліб  вода  батько
Хліб-батько, земля-мати

12  іб  ать  ам  лов у
Син  життя криниця
Посадив  дерево - себе прославив, посадив сад-рід прославив.

13 ем  ес  ер  еш  ве  зе
Земля  хліб
Землі  частіше  кланяйся-хліба  більше  буде.


14    ав  са  оє  ер пе у
         рід  честь  вода
Зіпсував воду-не буде честі твоєму народу.


15    ра  ро  ру  уд лу  ть ум
родина  гніздо  дім
      Зруйнував  гніздо пташине-не буде в тебе ні дітей, ні родини,   
 

16    ість  мир  пр  єм  ву ер
          дерево  старість  життя
     Сади  деревину з молоду-на старість як знахідка. 


17    уд  до  им  ба  че  ик
           січень  зима  холод
     Грудень рік кінчає, зиму починає.


18    ід  ис  го  ше  ща  ятя яс
          листопад  зима  ворота
       Листопад зимі ворота відкриває.

19    зу  ез  па  жо  ща  чі
             зима  хліб  сніг
        Зима без снігу-літо без хліба.

20    аг  го  ат  ях  юм
           сніг  поле  засік
        Багато снігу на полях-багато хліба в засіках.21    ні  ро  сі  іт  рі  ять
літо коріння  насіння                      
               Літо дає коріння, а зима –насіння.

      
      22       аю  ля  оп  ходж   не  ня
                   Літо  зима  шкода
               Що  літом родить, то зимою не шкодить.


   23          же  жа  ат  оз  зи  ню
сніг  сніжинка
               Скільки сніг не лежатиме,
                     а розтавати буде.


        24           зо  оз  см   ре  зр  зі
                      Сніг  очі  ночі
                 Зо світу до ночі сон
              не  стуляє очі.


25    ві  іт  па  юм  ло  що
вітер  погода
             Вітер віє, хоч не знає, що погоду він міняє.


26    гл  ні  гр  го  ур  см
сніг  грудень  урожай
                Сніг у груді глибокий-урожай високий.
        
27    св  ень  уд  ум  ять
свято  грудень  будень
                  Сумний грудень у свято і в будень.


28    ом  ок  ри  ва  ях  же  ша
                 поля  хліб  сніг
            На полях хліб хвилястий-будуть хліба рясні.

29    ер  ег  іг  іль іт
                сніг волога літо
      Перший  сніг щільний і мокрий –на вологе літо, сухий і легкий-на        сухе.

30    іт ти  ме  яж  ал
грудень  жито  серпень
              Як у грудні сніг заляже, то у серпні жито виляже.

31    ел  ін  ий  ай  ій
іній  хліб  врожай
               До Миколи тай ніколи,
              Як впаде великий іній-на
                гарний врожай  хліба
                
 

 

 

 

 

ХВИЛИНКИ КАЛІГРАФІЇ  З  ЕЛЕМЕНТАМИ 
 РОЗВИВАЛЬНОГО   НАВЧАННЯ      


А А А ааа ай  за  рам а   ан
 А тут раптом дощ припустив.
    Як ви розумієте зміст речення?
    Підберіть синоніми до слова «припустив».
    Зробіть звуко - буквений аналіз слова «дощ»


Б б Бб Бр бе бі ба об
   Біля будинку берізки стояли,
   Вранці ясне сонечко зустрічали.
   Ви ростіть, берізки, виростайте, рідну земля нашу прикрашайте!
    Знайдіть слово, вжите в переносному значенні.
    Знайдіть речення із звертанням.
    Поясніть розділові знаки.

   В В Вв вт ва  ов в сув ев
    Ведмідь прокинувсь волохатий
    І все старому невтямки:
     Чому, неначе пташенята,
    Розкрили дзьобики бруньки?
    Поясніть значення слова «невтямки».
    Доберіть до нього синоніми.
    Чи є слова, вжиті в переносному значенні?
    Поясніть правопис слова «розкрили».
    Назвіть звуки у слові «дзьобики».

Г Г Гг г го га Ге гл гайок
  Гайок затих і верби кучеряві
  Пташиним співом вже не гомонять.
    Відшукайте  у реченні синоніми.
    Доберіть синоніми до слова «гайок».
    Визначте граматичну основу речення.
    Дайте характеристику реченню.


Д дд Дд до ду др. Уд  ді
  Дуб до дуба дріботів:
Дай ,дідусю ,жолудів.
    Доберіть синоніми до слова «дріботів»
    Знайдіть звертання, поясніть розділові знаки
    .Перебудуйте речення, уникнувши звертання.

ЕЕ ее Ее  Ек ре ес ще  не
Хай на землі буде мир!
    Яке це речення за метою висловлення?
    Побудуйте схему речення.
 

ЄЄ Єє є є єв є дає єн
  Єднає нас, браття,
   Козацьке завзяття,
   Любов`ю окрилює груди.
    Як ви розумієте вислів «козацьке завзяття»?
    Назвіть слова, в яких звуків більше, ніж букв. Чому ?
    Що таке звертання? Поясніть розділові знаки при звертанні.

  
ЖЖ  Жж жо жу ож же
    На крилах бабиного літа летять у вирій журавлі.
    Про яку пору року кажуть»бабине літо»?
    Доберіть синоніми до слова «журавлі».
    Поясніть правопис слів «на крилах», «у вирій»,»летять».
    За допомогою інтонації перетворіть речення на питальне, спонукальне.


        ЗЗ Зз Зз за зу зграя
     Зграя  жовтогрудих снігурів сіла на горобину.
    Підкресліть основу  речення.
    Доберіть синоніми до слова «жовтогруді».
  

          ии ии  и мир ит из жи
        Листя  на проталинах-як мідяки.
        Сонце кублиться у хмарах.  
    Поясніть значення виразу: «Листя на проталинах, як мідяки».
    Розберіть за будовою слово «проталинах»
    Назвіть слова вжиті в переносному значенні.

          Іі Іі мі ні ім. із іж іх
           Хмарка сонечко закрила,
            Слізки срібнії зронила.
    Підкресліть основу речення.
    Побудуйте схему речення.


       Її Її  Їж їй їжак їм  їд
       Сю ніч зорі чомусь колючі, як налякані їжачки.
    Знайдіть слово ,в якому звуків більше, ніж букв.
    Розберіть його за будовою.


     ЙЙ Йй ай ой ій май  йй
         Пам`ятай, не забувай
         Батьківську  стежину.
         Прикрашай, шануй свій край, дім свій-Батьківщину.
    Назвіть споріднені слова.
    Пригадайте, якими бувають речення за метою висловлювання.
    Дайте повну характеристику поданих речень.
    Знайдіть слово, в якому букв менше, ніж звуків.

        
   КК  КК КК ккк  кр ка ко ук
       Кружляють падають сніжинки,
          Вдягають все у білі шати,
           Летять легенькі, мов пір`їнки,
           Вкривають поле, ліс і хати.
    Які образні вирази та слова ви зустріли у вірші?
    Якою частиною мови починається кожна строфа?
    Поясніть розділові знаки у вірші.

      ЛЛ  лл ЛЛ ле ел ло ла лу
          Літо осені у вічі 
            Синім вересом глядить,
            В сад рожеву айстру кличе
            І метеликом летить.
    Відшукайте слова, вжиті в переносному значенні.
    Визначте граматичну основу речення.
    Доберіть синонім до слова «глядить»

          ММ м   ММ мм му мо ам ом
         Вже тиха осінь  ходить берегами,
             На вербах трусить листячко руде!
              А Гриць бадилля тягне за ногами,
              Іде ,маленький, дибає, іде…
    Про яку пору року йдеться у вірші?
    Знайдіть у вірші синоніми. поясніть значення слова «бадилля».
    Визначте граматичну основу першого речення. Поясніть
розділові знаки у ньому


           НН  Нн Нн не нон ну ун ен
          Навшпиньках підійшов вечір,
               Засвітив зорі,
                Послав на травах тумани
               І, на вуста поклавши палець, ліг.
    Що означає слово «навшпиньках»?Підібрати синоніми.
    Визначити граматичну основу.
    Поясніть розділові знаки при однорідних членах речення.

          ОО оо лор о ол оа ом
            Самі на себе дивляться ліси,
                Розгублені від власної краси.
                Немов прийшов незримий  Левітан,
          То там торкнув їх пензликом, то там.
    Хто такий Левітан? Які картини цього художника ви знаєте?
    Які слова вжиті в переносному значенні?
    Знайдіть слова з префіксами. Поясніть їх правопис.
    Пригадайте правила переносу слів.
ПП Пп П па пропо пе Пе                   
           Щоб задобрити Перуна, слов`яни поклонялися його дереву -
            дубові, приносили жертви у священних дубових гаях.    
    Визначте граматичну основу речення, дайте йому характеристику.
    Поясніть правопис іменників «Перун», «слов`яни»
    Назвіть звуки у слові «священних»
.

                  РР   РР   ррр. Рр рр. ро ру
              В росі осінній заросився вітер,
                     сердито воду з вуха вилива.
    Знайдіть споріднені слова . Як ви їх визначили?
    Визначте корінь в цих словах. Пригадайте, що називається коренем слова.
    Визначте граматичну основу речення. Усно встановіть зв`язок слів у реченні.


          СС Сс со су ск сум ес
        Сорока скроїла на свято
        Сорочки сороченятам.
    Виділіть корені в словах «сорочки», «сороченята».
    Чи можна назвати їх спільнокореневими? Чому?
    Поясніть правопис слів «скроїла», «сороченята».


          Тт. ТТ Тт тт ти ту тут
      Вчора тридцять три сороки
        Знов не вивчили уроки.
    Назвіть всі частини мови у вірші.
    Поясніть правопис числівника «тридцять три» та дієслова «не вивчили».
    Визначте відмінок іменника «уроки».
.
  
        УУ Уу Ууу  ру  ум у рву
        У труді ми всі примножим наших предків славу.
                 Розбудуємо дбайливо ми  свою державу.  
    Як ви розумієте зміст речення ?
    Пригадайте, яка частина мови називається займенником?
    Назвіть займенники, визначте особу і число.
    Визначте граматичну основу у другому реченні. Встановіть зв`язок слів у ньому.
    Доберіть синонім до слова «дбайливо».

         ФФ ФФ фіф фа фі фарба
        По діброві ходить осінь -
        Олівці у торбі носить.
         І фарбує в жовтий колір
         Клени, липи і тополі.
    Які слова вжиті в переносному значенні?
    Доберіть синоніми до слова «діброва».
    Поясніть розділові знаки у реченні, пригадайте правило про правопис розділових знаків при однорідних членах речення.
    Визначте відмінок іменників.


            ХХ  ХХ хох хе ху хох і
            Хай буде мир на всій землі
            Хай дім новий будується,
             Хай  сад новий росте в селі
            Нова зростає вулиця.
    Назвіть іменники у вірші.
    Визначте їх відмінок.
    Розберіть забудовою слово «будується».

      ЦЦ ЦЦ ццц ця ці це цвіт
          Пішла киця по водицю
          Та й упала у криницю.
          Біжить котик волохатий 
          Свою кицю рятувати.
    Назвіть всі частини мови у вірші.
    Доберіть синоніми до слова «волохатий»

        ЧЧ ЧЧ ч. чу ч очок листочок
      Чи ,може, це спинається грибочок?
         Чи ,може, це скрадається хижак?
          То пролетить березовий листочок,
          То пробіжить невидимий їжак.
    Прочитайте перші два речення. Які вони за метою висловлювання?
    Проаналізуйте орфограми, поясніть правопис.
    Пригадайте, що таке суфікс. Знайдіть слова із суфіксами.
    Назвіть дієслова. Визначте їх час та дієвідміну.

   ШШ Шш шшш ше шу ош
     Ішли бійці за кроком крок
      Шляхами слави й перемог…
     Щоб народи для дружби і згоди
     На оновлених землях жили.
    Як ви розумієте зміст вірша?
    Підберіть синоніми до слова «оновлених»
    Випишіть дієслова, визначте час.

     ЩЩ Щщ щщ  що щу ще щука
    Щедрівочка ходить коло хати,
     Як завжди з карими очима.
      Якщо забув ти рідну матір -
      Нема у тебе Батьківщини.
    Знайдіть слова, вжиті в переносному значенні.
    Доберіть споріднені слова(різні частини мови)до слова «щедрівка».
    Назвіть займенники, визначте  їх відмінок.

     
        ьь ьь  ль льо ньо  нь ль
   Летять листки, замовкли птахів хори, 
    А сонце все біжить кудись, біжить.
    Ах літечко! Вернись до дітвори
    Хоч на якусь годину, хоч на мить.
    Як ви розумієте зміст вірша?
    Спробуйте визначити граматичну основу першого речення. Поясніть розділові знаки в реченні.
    Доберіть антоніми до дієслів «замовкли», «біжить».
    Розберіть за будовою слова «літечко», «замовкли».

ЮЮ Юю юю тю лю юс
   Як тепло пахне хліб!
     Любов`ю трударів, радістю земною,
      І сонцем, що всміхалося весною. 
    Пригадайте, якими бувають речення за метою висловлювання. 
    Охарактеризуйте перше речення . Перебудуйте речення у питальне.
    Випишіть іменники, визначте їх рід і відмінок.

Яя ЯЯ яя яє ся ля тя
    Як засяє ясне сонце,
    Ясно стане у віконці.
     Як прокинуся я рано,
     То й мені світленько стане.
    Назвіть займенники Визначте особу і число.
    Заменіть займенники  І особи однини на займенники І особи множини.
    Назвіть слова, у  яких звуків більше, ніж букв.
    До слова «засяє» доберіть синоніми.


      Каліграфічні хвилинки з використанням
     творів  Т. Г. Шевченка

ш Ш шш ше еч ен ев
Тарас  Григорович Шевченко - великий український поет, художник, пісняр.

Цц Цц ці ця уц ец
Цілий світ задивлений на Канів.
Дивне місто-що не говори.
Скільки видно піків та вулканів
З висоти Чернечої гори.(І. Гнатюк)

ЧЧ  Ч. чо чу еч уч
Чисту матір і дитину
Він прославив серцем чистим,
Всю осяяв Україну
Поглядом він променистим.(М. Рильський)

Щщ  Ще щу ще ащ 
Ще треті півні не співали,
Ніхто ніде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались,
Та ясен раз у раз скрипів.

Іі вм и им си іі
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті,
І вам, лицарі великі,                                     
Богом не забуті.
Борітеся - поборете…


ГГ гг го го гл ого еге
Грає кобзар, виспівує,
Вимовля словами,
Як москалі, орда, ляхи
Бились з козаками.

ПП пе пре пп Уп сп
Перебендя старий, сліпий,-
Хто його не знає?
Він усюди вештається
Та на кобзі грає.

Уу У УУ уу ум му ау
У нашім краї на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим.

РР Рр рр  ра ор рі ри
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилі підійма.

ЛЛ л ллю лу сл лі зл
Люблю я так її,
Мою Україну убогу
Що проклену святого Бога,
За неї душу погублю.

ММ мм му ом ме ми мм
Між горами старий  Дніпро,
Неначе в молоці дитина,
Красується. Любується
На всю Україну.

АА аа ам са па ар аа
А ти, моя Україно,
Безталанна вдово,
Я до тебе літатиму
З хмари на розмову.

ЯЯ ся яя ям ля ня яя
Тече вода з-під явора
Яром на долину,
Пишається над водою
 Червона  калина.

СС сс ся ос ср  су сс
…Дивлюся, аж світає,
Край неба палає.
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.

ОО оо ом ос то ло ов
О, думи мої!
О, славо злая! 
За тебе марно я в чужому краї
Караюсь, мучуся…але не каюсь!

ЗЗ зз зе зо уз зв зл
Зоре моя вечірняя,
Зійди над горою,
Поговоримо тихесенько
В неволі з тобою.

НН нн не ні ну на ни
Наша думка, наша пісня
Не вмре, не загине…

ББ бб би бо уб бі бл
Бандуристе, орле сизий!
Добре тобі брате:
Маєш крила, маєш силу,
Є коли літати.

ВВ вв ва во ив ув св 
Встане правда! Встане воля!
І тобі одному
Помоляться всі язики
Вовіки і віки…

дД Дд ду до од дв для           
Думи мої, думи мої,
Квіти мої, діти!
Виростав вас, доглядав вас,-
Де ж мені вас діти?

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Буданова Олена
  Дякую за чудовий матеріал!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
14 червня 2018
Переглядів
21548
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку