Картки-завдання для поточного контролю знань з біології 10 клас

Про матеріал

Картки-завдання для поточного контролю знань з загальної біології призначені для вчителів, які викладають у 9 класі. Матеріал містить готові картки, виконані за варіантами та рівнями складності. Матеріал стане у нагоді, щоб полегшити підготовку вчителя до уроків з теми "Хімічний склад клітини".

Перегляд файлу

Виконав_________________ І варіант

1.До ліпідів належать: а) стероїди, б) сахароза, в) фосфоліпіди, г) хітин

2. Мономерами білків є: а) глюкоза, б) нуклеотид, в) амінокислота, г)нітратна основа.

3. Статеві гормони людини належать до:а) білків, б) ліпідів, в) вуглеводів, г) вітамінів

4.  Який вуглевод належить до складу кутикули членистоногих:1) целюлоза;2) хітин;3) глікоген;4) фруктоза;5) глюкоза.

5. Процес руйнування первинної структури білків називають А) ренатурацією, б) деструкцією, в) необоротною денатурацією, г) оборотною денатурацією

6. Установіть відповідність між назвами структур білків та їхніми структурами(2б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.Первинна              А)амінокислоти утворюють ланцюг

  2.Вторинна               Б) Альфа-спіраль або бета-шар

  3. Третинна               В) Упаковка альфа-спіралі у глобулу

  4. Четвертинна          Г)спосіб відновлення втрачених раніше зв’язків

                                     Д) спільна упаковка глобул

7.Фермент у процесі реакції : а) не змінюється, але  витрачається, б) змінюється і витрачається, в) не змінюється і не  витрачається; г) змінюється, але не витрачається

8. Легкоплавкими є жири: а)рослинного походження, б) тваринного походження.

9.Дайте визначення. Реплікація – це______________________________________________

_____________________________________________________________________________

10. Захисна функція білків полягає …(знайдіть правильне продовження):

1) у захисті внутрішніх органів від механічних пошкоджень;2) в утворенні антитіл під час імунної відповіді;3) у тому, що білкові молекули клітинних мембран зумовлюють

їхню вибіркову проникність;4) у захисті організму від коливань температури;

11. Активність ферментів від температури, тиску, концентрації середовища: а)залежить, б)не залежать

 

Виконав________________ІІ варіант

1.При  повному окисненні 1 г жирів до вуглекислого газу і води  виділяється енергії :а) 38,9 кДж; б) 8,9кДж; в)138,9 кДж, г) енергія не виділяється.

2.До водорозчинних належать вітаміни групи: а) В, б) С, в)А, г) Е.

3.Амінокислотні залишки в молекулі білка з’єднуються між собою: а) водневим зв’язком, б) пептидним зв’язком, в) ковалентним зв’язком.

4.  Амінокислоти які організм не може синтезувати, називаються а) основними, б) незамінними, в) замінними, г) сульфуровмісними

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Установіть відповідність між назвами білків та їх функціями:

 

   1.Пепсин                 АТранспортна

  2.Гемоглобін            Б) Запасаюча

  3. Казеїн                    В) гормональна

  4. Інтерферон           Г)ферментативна

                                    Д) захисна

6. Дайте визначення. Полімери –це_______________________________________________

_____________________________________________________________________________7. До функцій ліпідів належать: а) будівельна, б) захисна, в) метаболічна, г) гормональна, д)сигнальна

8. Як називають стан, коли не вистачає вітамінів унаслідок їх незасвоєння

організмом?1) гіповітамінозом;2) гіпервітамінозом;3) авітамінозом;4) вторинним авітамінозом;5) первинним гіповітамінозом.

9. У яких речовинах розчиняються ліпіди?1) воді;2) фосфоліпідах;3) ефірі;4) хлороформі; 5) ацетоні.

10. Незамінні амінокислоти – це…(знайдіть правильне продовження):

1) двадцять різних амінокислот, які належать до складу природних

білків;2) ті, що не синтезуються в організмі тварин;3) ті, що не синтезуються в організмі рослин;4) ті, що мають лише кислотні властивості;

11.Тільки з амінокислот складаються : а)прості ферменти, б)складні ферменти

 

Перегляд файлу

 Картка до теми « Пластичний обмін. Біосинтез білка» (3б.)

Виконали:_________________________________________________________________________

1.Назвіть основні процеси пластичного обміну:_________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Генетичний код – це________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3.Триплет –це ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4.Які властивості генетичного коду Вам відомі:__________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Характеристика різних типів РНК у клітині

Тип РНК

Характеристика молекули

       Де синтезується

 Які функції виконує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Що таке ген? Яку будову він має?____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Картка до теми « Біосинтез білка, вуглеводів,ліпідів » (3б.)

Виконали:_________________________________________________________________________

1. Як відбувається біосинтез білків?

Етап біосинтезу

 Що відбувається на даному етапі?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Як визначається порядок надходження тРНК до рибосом?_______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Де  в природі можуть синтезуватись вуглеводи?________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Де в природі синтезуються ліпіди?___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Картка до теми « Хемосинтез і фотосинтез » (4б.)

Виконали:_________________________________________________________________________

1.Чим відрізняються хемотрофи від фототрофів?_________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Характеристика хемотрофних організмів:

    Види бактерій

                      Роль у природі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Порівняльна характеристика фаз фотосинтезу:

Особливості перебігу

             Світлова фаза

                  Темнова фаза

Де відбувається

 

 

За яких умов відбувається

 

 

Які процеси відбуваються

 

 

 

 

Кінцевий результат процесів

 

 

Значення

 

 

 

 

 

 

Картка до теми « Хемосинтез і фотосинтез » (4б.)

Виконали:_________________________________________________________________________

1.Чим відрізняються хемотрофи від фототрофів?_________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Характеристика хемотрофних організмів:

    Види бактерій

                      Роль у природі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Порівняльна характеристика фаз фотосинтезу:

Особливості перебігу

             Світлова фаза

                  Темнова фаза

Де відбувається

 

 

За яких умов відбувається

 

 

Які процеси відбуваються

 

 

 

 

Кінцевий результат процесів

 

 

Значення

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

Виконав_________________________І варіант

1.До моносахаридів належать: а) крохмаль, б)глюкоза, в) глікоген, д) дезоксирибоза

2.Вуглеводи виконують такі функції: а) структурну, б) каталітичну, в) енергетичну, г) є джерелами ендогенної води

3. Мікроелементами є : а) кобальт, б) калій, в)хлор, г)бром

4.  Концентрація макроелементів в організмах складає _________%

5. Органогенними елементами є а)натрій, б) калій, б)карбон, г) бром

6. Ендемічні захворювання виникають унаслідок: а) нестачі глікогену в організмі, б) надлишку білків у їжі, в) нестачі або надлишку певного хімічного елемента в середовищі

7. При повному окисненні 1г вуглеводів виділяється енергії: а) 17,6 кДж, б)31,7 кДж, в)1,76 кДж.

 

Виконав_________________________ІІ варіант

1. До дисахаридів належать: а) сахароза, б)мальтоза, в) лактоза, г)целюлоза

2. Вуглеводи , що містять кетонну групу, називаються_____________________

3. Речовини, одна частина молекул яких є розчинною у воді, а друга -ні називаються_____________________________.

4. Встановіть відповідність між елементами та їх біологічним значенням:                                 

1.Fe3+                                                        А.Активізує зсідання крові                        

1

 

2

 

3

 

4

 

2. Mg 2+                                  Б. Підвищує врожайність рослин

 3. Cl -                                                       В. Є компонентом шлункового соку                 

4.Ca2+                                     Г.Входить до складу гемоглобіну

                                               Д.Активізує синтез ДНК, енергетичний обмін

 

Виконав_________________________І варіант

1.До моносахаридів належать: а) крохмаль, б)глюкоза, в) глікоген, д) дезоксирибоза

2.Вуглеводи виконують такі функції: а) структурну, б) каталітичну, в) енергетичну, г) є джерелами ендогенної води

3. Мікроелементами є : а) кобальт, б) калій, в)хлор, г)бром

4.  Концентрація макроелементів в організмах складає _________%

5. Органогенними елементами є а)натрій, б) калій, б)карбон, г) бром

6. Ендемічні захворювання виникають унаслідок: а) нестачі глікогену в організмі, б) надлишку білків у їжі, в) нестачі або надлишку певного хімічного елемента в середовищі

7. При повному окисненні 1г вуглеводів виділяється енергії: а) 17,6 кДж, б)31,7 кДж, в)1,76 кДж.

 

Виконав_________________________ІІ варіант

1. До дисахаридів належать: а) сахароза, б)мальтоза, в) лактоза, г)целюлоза

2. Вуглеводи , що містять кетонну групу, називаються_____________________

3. Речовини, одна частина молекул яких є розчинною у воді, а друга -ні називаються_____________________________.

4. Встановіть відповідність між елементами та їх біологічним значенням:                                 

1.Fe3+                                                        А.Активізує зсідання крові                        

1

 

2

 

3

 

4

 

2. Mg 2+                                  Б. Підвищує врожайність рослин

 3. Cl -                                                       В. Є компонентом шлункового соку                 

4.Ca2+                                     Г.Входить до складу гемоглобіну

                                               Д.Активізує синтез ДНК, енергетичний обмін

 

8.Встановіть відповідність між прізвищем вченого та його внеском у розвиток біологічної науки

1

 

2

 

3

 

4

 

 1.А.Левенгук                          А.Заклав основи анатомії та хірургії

2. М.Пирогов                         Б. Зробив значний внесок у розвиток  

                                                    еволюційного вчення

 3. В.Вернадський                   В. Сконструював мікроскоп                 

4.С.Навашин                          Г.Відкрив подвійне запліднення

                                                Д.Засновник вчення про біосферу

9. Розчини, що мають високу розчинність у воді, називаються_____________________

10. До складу вуглеводів входять : а) Карбон,б)Йод, в) Оксиген, г)Бром, д) Гідроген

11. Вуглеводи –це_____________________________________________________________

 

5.Організми, що здатні жити без кисню називаються: а) аеробними, б)анаеробними

6. Продовжить ланцюг. Рівні організації живої матерії: молекулярний – клітинний – тканинний - _________________  - популяційного-видовий - _____________.

7. Людина на _____% складається із води.

8. Солодкими на смак, легкорозчинними у воді є ) моносахариди, б) полісахариди

9.Првильне твердження: а) молекули води утримуються одна біля одної за рахунок ковалентних зв’язків, б) молекули води утримуються одна біля одної за рахунок водневих зв’язків.

10.Макроелементами є : а) кобальт, б) калій, в) цинк, г) йод

11.До функцій, що виконує вода, належать: а) метаболічна, б) енергетична, в) транспортна, г) терморегуляторна, г) захисна

 

8.Встановіть відповідність між прізвищем вченого та його внеском у розвиток біологічної науки

1

 

2

 

3

 

4

 

 1.А.Левенгук                          А.Заклав основи анатомії та хірургії

2. М.Пирогов                         Б. Зробив значний внесок у розвиток  

                                                    еволюційного вчення

 3. В.Вернадський                   В. Сконструював мікроскоп                 

4.С.Навашин                          Г.Відкрив подвійне запліднення

                                                Д.Засновник вчення про біосферу

9. Розчини, що мають високу розчинність у воді, називаються_____________________

10. До складу вуглеводів входять : а) Карбон,б)Йод, в) Оксиген, г)Бром, д) Гідроген

11. Вуглеводи –це_____________________________________________________________

 

 

5.Організми, що здатні жити без кисню називаються: а) аеробними, б)анаеробними

6. Продовжить ланцюг. Рівні організації живої матерії: молекулярний – клітинний – тканинний - _________________  - популяційного-видовий - _____________.

7. Людина на _____% складається із води.

8. Солодкими на смак, легкорозчинними у воді є ) моносахариди, б) полісахариди

9.Првильне твердження: а) молекули води утримуються одна біля одної за рахунок ковалентних зв’язків, б) молекули води утримуються одна біля одної за рахунок водневих зв’язків.

10.Макроелементами є : а) кобальт, б) калій, в) цинк, г) йод

11.До функцій, що виконує вода, належать: а) метаболічна, б) енергетична, в) транспортна, г) терморегуляторна, г) захисна

 

 

Перегляд файлу

 Картка до теми «Рівні організації життя. Елементарний склад живих організмів»

І варіант. Виконав_____________________________________________

1. Назвіть елементи, що входять до складу органогенних_______________________________(1б.)

2.Яке біологічне значення для організму має Са__________________________________________

________________________________________________________________________________(2б)

3. Дайте визначення.Мікроелементи–це_______________________________________________

________________________________________________________________________________(1б.)

4. Наведіть приклади макроелементів_________________________________________________(1б)

5.Який елемент накопичують в собі морські водорості?_________________________________(1б)

6. Які науки вивчають клітинний рівень організації та що є предметом їх вивчення?__________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(3)

7. Назвіть кількість хім.елементів, що виконують певні біологічні функції__________________(1)

8.Дайте визначення.Ультрамікроелементи–це________________________________________

__________________________________________________________________________________(1)

9.Гідрофобні речовини-це ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________(1)

 

Картка до теми «Рівні організації життя. Елементарний склад живих організмів»

ІІ варіант. Виконав_____________________________________________

1. Дайте визначення Органогенні елементи – це_________________________________________

_________________________________________________________________________________(1б)

2.Яке біологічне значення для організму має Fe__________________________________________

________________________________________________________________________________(2б)

3. Дайте визначення.Макроелементи–це_______________________________________________

________________________________________________________________________________(1б.)

4. Наведіть приклади мікроелементів_________________________________________________(1б)

5.Який елемент накопичують в собі хребетні?_________________________________________(1б)

6. Які науки вивчають тканинний  рівень організації та що є предметом їх вивчення?__________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(3)

7. Назвіть кількість хім.елементів, що входять до складу клітини__________________________(1)

8. Наведіть приклади ультрамікроелементів___________________________________________(1б)

9. За яким критерієм елементи поділяються на три групи?________________________________

_________________________________________________________________________________(1б)

 

 

Картка до теми «Рівні організації життя. Елементарний склад живих організмів»

ІІ варіант. Виконав_____________________________________________

1. Дайте визначення Органогенні елементи – це_________________________________________

_________________________________________________________________________________(1б)

2.Яке біологічне значення для організму має Fe__________________________________________

________________________________________________________________________________(2б)

3. Дайте визначення.Макроелементи–це_______________________________________________

________________________________________________________________________________(1б.)

4. Наведіть приклади мікроелементів_________________________________________________(1б)

5.Який елемент накопичують в собі хребетні?_________________________________________(1б)

6. Які науки вивчають тканинний  рівень організації та що є предметом їх вивчення?__________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(3)

7. Назвіть кількість хім.елементів, що входять до складу клітини__________________________(1)

8. Наведіть приклади ультрамікроелементів___________________________________________(1б)

9. За яким критерієм елементи поділяються на три групи?________________________________

_________________________________________________________________________________(1б)

 

 

Перегляд файлу

Картка до теми «Вода. Неорганічні речовини клітини»  І варіант__________________________

1.Дайте визначення:

Гідрофільні речовини -_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Назвіть фізичні властивості води________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Поясніть функції води:

 Функція

                       Зміст функції

Терморегуляторна

 

 

Механічна

 

 

Метаболічна

 

 

4.Наведіть приклади впливу мінеральних солей на життєдіяльність організму

   Мінеральні солі

                        Значення в організмі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка до теми «Вода. Неорганічні речовини клітини»  ІІ варіант__________________________

1.Дайте визначення:

Амфіфільні речовини -_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Аеробні організми_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2.Чи може кисень бути шкідливим для живого організму? Чому?_____________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

3. Поясніть функції води:

 Функція

                       Зміст функції

Транспортна

 

 

Вода -реагент

 

 

Складник змащувальних рідин

 

 

4.Наведіть приклади впливу залишків кислот  на життєдіяльність організму

   Кислотні залишки

                        Значення в організмі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

 

Картка для визначення рівня знань за темою « Хімічний склад живих організмів» I в.

Виконав_________________________________________________________________________

1. Які хімічні елементи зустрічаються в найбільшій кількості в живих організмах?_______________________________________________________________________

2.Як називають елементи, частка яких становить в організмі  майже 90% __________________

або_______________________, тому що______________________________________________

3. Йод, Кобальт, Манган, Купрум, Цинк належать до___________________________________

4.До ультрамікроелементів належать:_________________________________________________

5.Хімічний склад живих організмів відрізняється від неживої природи тим, що______________

_________________________________________________________________________________

6.Яку роль в живих організмах відіграє фосфор?________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Картка для визначення рівня знань за темою « Хімічний склад живих організмів» II в.

Виконав_________________________________________________________________________

1. Які хімічні елементи зустрічаються в найбільшій кількості в живих організмах?_______________________________________________________________________

2.Як називають елементи, частка яких становить в організмі  майже 90% __________________

або_______________________, тому що______________________________________________

3. Йод, Кобальт, Манган, Купрум, Цинк належать до___________________________________

4.До ультрамікроелементів належать:_________________________________________________

5.Хімічний склад живих організмів відрізняється від неживої природи тим, що______________

_________________________________________________________________________________

6.Яку роль в живих організмах відіграє кальцій?_______________________________________

________________________________________________________________________________

7. Гідрофільні сполуки -це__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

8. Молекули води зєднані _____________________звязком

 

9. Амфіфільні сполуки -це___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

10. Молекула води _____складається з _____________________, які міцним________________

звязком з атомом___________________________

11. Фізичні властивості води – це:____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

12.Вільна  вода –це_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Картка для визначення рівня знань за темою « Хімічний склад живих організмів» I в.

Виконав_________________________________________________________________________

1. Які хімічні елементи зустрічаються в найбільшій кількості в живих організмах?_______________________________________________________________________

2.Як називають елементи, частка яких становить в організмі  майже 90% __________________

або_______________________, тому що______________________________________________

3. Йод, Кобальт, Манган, Купрум, Цинк належать до___________________________________

4.До ультрамікроелементів належать:_________________________________________________

5.Хімічний склад живих організмів відрізняється від неживої природи тим, що______________

_________________________________________________________________________________

6.Яку роль в живих організмах відіграє фосфор?________________________________________

_________________________________________________________________________________

7. Дайте визначення. Гідрофільні сполуки -____________________________________________
_________________________________________________________________________________

8. Гідрофобні сполуки – це __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

9. Механічна функція води полягає у тому, що_________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

 

7. Дайте визначення. Гідрофільні сполуки -____________________________________________
_________________________________________________________________________________

8. Гідрофобні сполуки – це __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

9. Механічна функція води полягає у тому, що_________________________________________

_________________________________________________________________________________

10. Теплоємність води –це__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

11. Теплопровідність - це___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

12.Зв’язана вода –це_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Теплоємність води –це__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

11. Теплопровідність - це___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

12.Зв’язана вода –це_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

« Вуглеводи. Ліпіди» Картка до теми І варіант. Виконав______________________________

1Дайте визначення. Вуглеводи-  _____________________________________________________

________________________________________________________________________________(1б.)

2. До складу молекули ДНК входить____________________________________________________(1б)

3. Назвіть функції вуглеводів, коротко поясніть їх суть___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(4б.)

4. Чи можуть полімери виконувати функцію запасання поживних речовин?_______________________

_____________________________________________________________________________________(2б.)

5. Назвіть фізичні властивості моносахаридів_____________________________________________

_________________________________________________________________________________(2б)

6. Які елементи входять до складу вуглеводів?____________________________________________(1б)

7. Назвіть вуглеводи, що належать до полісахаридів_______________________________________(1б)

« Вуглеводи. Ліпіди» Картка до теми ІІ варіант. Виконав______________________________

1Дайте визначення.  Вуглеводи-  __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________(1б.)

2. У процесі розпаду 1г вуглеводів виділяється_____________________________________________(1б)

3. Назвіть функції вуглеводів, коротко поясніть їх суть__________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(6б)

4. Назвіть фізичні властивості  полісахаридів_____________________________________________

_________________________________________________________________________________(2б)

5. Де у природі зустрічається фруктоза та глюкоза_____________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________(1б)

6. До дисахаридів належать?____________________________________________________________(1б)

 « Вуглеводи. Ліпіди» Картка до теми ІІ варіант. Виконав______________________________

1Дайте визначення.  Вуглеводи-  __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________(1б.)

2. У процесі розпаду 1г вуглеводів виділяється_____________________________________________(1б)

3. Назвіть функції вуглеводів, коротко поясніть їх суть__________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(6б)

4. Назвіть фізичні властивості  полісахаридів_____________________________________________

_________________________________________________________________________________(2б)

5. Де у природі зустрічається фруктоза та глюкоза_____________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________(1б)

6. До дисахаридів належать?____________________________________________________________(1б)

 

 

zip
Додав(-ла)
Пелип Наталя
До підручника
Біологія 9 клас (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
Додано
22 вересня 2018
Переглядів
856
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку