15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Презентація "Світоглядні та наукові погляди на походження життя"

Про матеріал

Презентація на тему:" Світоглядні та наукові погляди на походження життя" ( 9 клас) стане в нагоді учням, які не можуть відвідувати навчальний заклад.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Світоглядні та наукові погляди на походження життя. Розглянемо такі питання: Біологія9 клас123 Як виникло життя на Землі?Різні погляди на виникнення життя на Землі (креаціонізм, спонтаннне зародження, панспермія, біохімічна еволюція). Сучасна гіпотеза РНК -світу

Номер слайду 2

1.1 ПРИГАДАЄМО!Що таке життя?Які ознаки живого вам відомі?!* Життя - відкриті системи, побудовані з білків і нуклеїнових кислот, які здатні самовідтворюватися, саморозвиватися й підтримувати своє існування в результаті обміну речовин та енергії з навколишнім середовищем.

Номер слайду 3

1.2 Життя - одне з найскладніших явищ природи. За відповідь на питання про його виникнення завжди йшла гостра боротьба між матеріалістами та ідеалістами. Ідеалісти вважають життя духовним, що виникло в результаті божественного творіння. Матеріалісти ж, навпаки, вважають, що життя на Землі виникло з неживої матерії шляхом самозародження (абіогенезу) або було занесене з інших світів, тобто є породженням інших живих організмів (біогенез). За сучасними науковими уявленнями, життя - це процес існування складних систем, що складаються з великих органічних молекул і неорганічних речовин і здатних самовідтворюватися, саморозвиватися і підтримувати своє існування в результаті обміну енергією і речовиною з навколишнім середовищем. Таким чином, біологічна наука стоїть на матеріалістичних позиціях. Проте питання про походження життя ще остаточно не вирішене.

Номер слайду 4

1.3??? Як виникло життя на планеті Земля????Чи цікавило вас це питання? Якими знаннями щодо походження життя на планеті ви володієте? Існує кілька гіпотез виникнення життя. З розвитком науки деякі з них доповнюються фактами, інші поступово спростовуються. Релігійні та наукові погляди на виникнення життя на землі не мать предмету суперечок, тому що релігійні грунтуються на вірі, а наукові на фактах і доведеннях.

Номер слайду 5

2.1 Цієї гіпотези дотримуються послідовникимайже всіх найпоширеніших релігійних вірувань. Її основне положення: усе існуюче у Всесвіті, у тому числі життя, було створене в минулому єдиною Силою – Творцем. Організми, що населяють сьогодні Землю, не мають родинних зв’язків і походять від створених окремо основних груп живих істот. Створені живі істоти були досконалими і, за деякими віруваннями, можуть змінюватися в певних межах. Креаціоністська гіпотеза

Номер слайду 6

2.2 Відповідно до цієї гіпотези Земля ніколи не виникала, а існувала вічно. Життя на планеті було завжди, види при цьому змінювалися не суттєво. Таке уявлення характерне для східних релігій, таких як індуїзм і буддизм, погляду на планету як на вічний нестворений Всесвіт. Гіпотеза стаціонарного стану

Номер слайду 7

2.3 Гіпотеза самозародження. Протягом тисячоліть люди вірили в самозародження життя, уважаючи його звичайним способом появи живих істот з неживої природи Гіпотеза була поширена в Стародавньому Китаї, Вавилоні та Стародавньому Єгипті, її висловлювали філософи Стародавньої Греції, тобто таке сприйняття світу було одним із найдавніших. Протягом такої тривалої історії ця гіпотеза видозмінювалася, але як і раніше залишалася помилковою. Арістотель, якого часто проголошують засновником біології, писав, що жаби і комахи заводяться в сирому ґрунті. У Середні століття багатьом «вдавалося» спостерігати зародження різноманітних живих істот, таких як комахи, черв'яки, вугри, миші, в залишках організмів, які розкладалися або гнили.

Номер слайду 8

2.4 Гіпотеза самозародження. Перші дослідження, що похитнули думку про самозародження життя, провели італійські природодослідники – лікар Франческо Реді (1626–1697) і вчений Ладзаро Спаланцані (1729–1799). Реді виконав наступний дослід. Він помістив мертвих змій у різні посудини, причому одні посудини накрив, а інші залишив відкритими. Мухи відклали яйця на мертвих зміях у відкритих посудинах; незабаром з яєць вивелися личинки. У накритих посудинах личинок не виявилося. Таким чином Реді довів, що білі черви, які з'являються в м'ясі змій, личинки флорентійської мухи і що якщо м'ясо закрити і запобігти доступу мух, то воно не «наробить» черв'яків. Спростувавши концепцію самозародження, Реді висловив думку про те, що життя може виникнути тільки з попереднього життя (концепція біогенезу).

Номер слайду 9

2.5 Гіпотеза самозародження Нищівний удар по цій гіпотезі було завдано в XIX ст. французьким мікробіологом Луї Пастером (1822-1895) і англійським біологом Джоном Тиндалем (1820-1893). Вони показали, що бактерії поширюються по повітрю і що якщо в повітрі, що попадає в колби з простерилізованим бульйоном, їх немає, то і в самому бульйоні вони не виникнуть. Пастер користувався для цього колбамиіз зігнутим S-подібним горлом, яке служило для бактерій пасткою, тоді як повітря вільно проникало в колбу і виходило з неї. Тиндаль стерилізував повітря, що поступає вколби, пропускаючи його крізь полум'я або через вату. До кінця 70-х рр.. XIX ст. практично всі вчені визнали, що живі організми зароджуються тільки від інших живих організмів??? Поясніть результати досліду Л. Пастера???

Номер слайду 10

2.6 Гіпотеза панспермії Гіпотеза походження життя на Землі в результаті перенесення з інших планет якихось зародків життя отримала назву панспермії. Ця гіпотеза примикає до гіпотези стаціонарного стану. Її прихильники підтримують думку про вічне існування життя і висувають ідею про неземне її походження. Одним з перших ідею про космічне (неземне) походження життя висловив німецький учений Г. Ріхтер в 1865 р. Згідно з Ріхтером життя на Землі не виникло з неорганічних речовин, а було занесене з інших планет. ??? На яке запитання, на вашу думку, не дає відповіді гіпотеза панспермії ???

Номер слайду 11

2.7 Гіпотеза абіогенного синтезу (біохімічна гіпотеза) Першу наукову теорію походження життя на Землі створив радянський біохімік А.І. Опарін (1894-1980). Відповідно до цієї теорії, життя виникло в специфічних умовах стародавньої Землі і розглядається Опаріним як закономірний результат хімічної еволюції сполук вуглецю у Всесвіті. За Опаріним, процес, який призвів до виникнення життя на Землі, може бути розділений на три етапи: Виникнення органічних речовин. Утворення з найпростіших органічних речовин біополімерів (білків, нуклеїнових кислот, полісахаридів, ліпідів та ін.). Виникнення примітивних організмів, здатних до самовідтворювання.

Номер слайду 12

2.8 Гіпотеза абіогенного синтезу (біохімічна гіпотеза) Передбачувані етапи гіпотези абіогенного синтезу, або біохімічної еволюціїФормування Землі Біохімічна еволюція Біологічна еволюція. Метан. Водень. Амоніак. Вода. Вуглекислий газ. Вуглеводно-ліпідні системи. Білковополінуклеотиднісистеми. Білковоподібніполімери. Тварини. Рослини. Гриби. Прокаріоти

Номер слайду 13

3 Тривалий час серед прибічників теорій абіогенезу тривала суперечка відносно того, що з’явилося раніше — ДНК чи білок. ДНК зберігає спадкову інформацію, а білки є каталізаторами, без яких обмін речовин неможливий. Лише після відкриття рибозимів (молекул РНК, що працюють як каталізатори реакцій) була сформована теорія РНК-світу. Згідно з цією теорією, спочатку сформувалася система самовідтворення молекул РНК, які могли бути й носіями спадкової інформації і каталізаторами. А вже потім ця система утворила симбіоз із біохімічними циклами синтезу білкових молекул, які виникли незалежно і в інших умовах. Це відбулося тому, що білки є кращими каталізаторами, а нуклеїнові кислоти краще зберігають спадкову інформацію. А вже потім до цієї системи долучилася ДНК, яка зберігає спадкову інформацію більш надійно, ніж РНК. Структура рибозиму

Номер слайду 14

4.1 Повтори та перевір себе!І. РІВЕНЬ. Знайдіть одну правильну відповідь (0,5б) 1. Гіпотеза, прихильники якої вважають, що життя було занесене на Землю з космосу:а) креаціонізму в) абіогенезу б) панспермії г) стаціонарного стану2. Гіпотеза, прихильники якої вважають, що організми, які населяють сьогодні Землю, не мають родинних зв’язків і походять від створених окремо основних груп живих істот.а) креаціонізму в) абіогенезу б) панспермії г) стаціонарного стану3. Гіпотеза, прихильники якої вважають, що життя на планеті було завжди, види при цьому змінювалися не суттєво: а) креаціонізму в) абіогенезу б) панспермії г) стаціонарного стану 4. Гіпотеза, що була поширена в Стародавньому Китаї, Вавилоні та Стародавньому Єгипті, її висловлювали філософи Стародавньої Греції:а) креаціонізму в) абіогенезу б) панспермії г) стаціонарного стану

Номер слайду 15

4.2 5. Гіпотеза походження життя на Землі в результаті перенесення живих істот з інших планет а) креаціонізму б) гіпотеза РНК-світу в) стаціонарного стану6. За цією гіпотезою, процес, унаслідок якого виникло життя на Землі, можна поділити на три етапи: виникнення органічних речовин; утворення з найпростіших органічних речовин біополімерів;виникнення організмів, здатних до самовідтворення. а) абіогенного синтезу б) гіпотеза РНК-світу в) стаціонарного стануІІ. РІВЕНЬ. Продовжи речення (1б)6. Життя – це…7. Основними ознаками живого є…8. Згідно з теорією РНК –світу, спочатку сформувалася…Повтори та перевір себе!

Номер слайду 16

4.3 ІІІ. РІВЕНЬ (2б)Дай коротку відповідь9. Яке значення досліджень Л. Пастера для спростування гіпотези самозародження життя? 10. Які функції в обміні речовин сучасних організмів виконують рибозими?IV. РІВЕНЬ (2б)Дізнайся самостійно та розкажи іншим11. Гіпотеза панспермії є альтернативною версією виникнення життя на Землі. Які аргументи цієї гіпотези та чого вона не може пояснити? Чи можна вважати її науковою?Повтори та перевір себе!

Номер слайду 17

4.4 Використана література. Біологія: підруч.для 9 кл.загальноосвіт.навч.закладів/ Р. В. Шаламов, Г. А. Носов,О. А. Литовченко, М. С. Каліберда. – Харків: Соняшник, 2017.-352с.:іл. Біологія: підруч.для 9 кл.загальноосвіт.навч.закладів/ О. А. Андерсон, М. А. Вихренко, А. О. Чернінський . – К.: Школяр,2017._ 256с.:іл. Біологія 9. Робочий зошит/ Князева О. В. – Київ: ФОП Князева О. В., 2017 -112с

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Григор'єва Юлія Павлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Savchenok Elena
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Можега Валентина Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Ольшицька Юлія Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Лукъяненко Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
pptx
Додано
25 вересня 2018
Переглядів
9896
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку