10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

​Категорія “збалансований (сталий) розвиток”, її еволюція.

Про матеріал

Якщо кожна людина перейде до такого способу життя, що не шкодитиме навколишньому середовищу, це дасть великий поштовх для розв'язання екологічних проблем. Сотні тисяч людей у різних країнах уже живуть по-іншому, прагнучи стійкого розвитку людства. Запрошуємо Тебе приєднатися до цього руху. Отримуй задоволення від своїх дій та досягнень!


Зміст слайдів
Номер слайду 1

Категорія “збалансований (сталий) розвиток”, її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування.

Номер слайду 2

Ми одержали в спадок невимовно прекрасний і різноманітний сад, але біда наша в тому, що ми — погані садівники, які не засвоїли найпростіших правил садівництва. Дж.Даррелл

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Якщо кожна людина перейде до такого способу життя, що не шкодитиме навколишньому середовищу, це дасть великий поштовх для розв’язання екологічних проблем. Сотні тисяч людей у різних країнах уже живуть по-іншому, прагнучи стійкого розвитку людства. Запрошуємо Тебе приєднатися до цього руху. Отримуй задоволення від своїх дій та досягнень!

Номер слайду 6

Що таке сталий розвиток?

Номер слайду 7

Що таке сталий розвиток? Поява терміну «сталий розвиток» 1987 рік - прем′єр-міністр Норвегії Гру Харлем Брундланд сформулювала поняття «sustainable development» (сталий розвиток) в звіті «Наше спільне майбутнє». Сталий розвиток у формулюванні ООН – це розвиток суспільства, що дозволяє задовольняти потреби нинішнього покоління, не наносячи при цьому шкоди можливостям майбутніх поколінь для задоволення їхніх власних потреб.

Номер слайду 8

Чому виникла концепція сталого розвитку?

Номер слайду 9

Історія становлення Перша конференція ООН з навколишнього середовища (Стокгольм, 1972) Зазначено зв′язок економічного і соціального розвитку з проблемами навколишнього середовища

Номер слайду 10

Історія становлення Доповідь Брунтланд - доповідь Всесвітньої комісії з питань навколишнього середовища та розвитку "Наше спільне майбутнє", прийнята 42-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН у серпні 1987 pоку

Номер слайду 11

Історія становлення Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 рік) «Декларація Ріо» закріпила 27 найважливіших принципів охорони довкілля у контексті забезпечення сталого розвитку.

Номер слайду 12

Історія становлення Всесвітній саміт тисячоліття (Нью-Йорк, 2000 рік) Визначено Цілі Розвитку Тисячоліття до 2015 року

Номер слайду 13

Глобальні ЦРТ були адаптовані для України, враховуючи особливості нашої країни. До 2015 року: 6 Цілей, 13 завдань, 33 показника

Номер слайду 14

Конференція ООН зі сталого розвитку у Ріо-де-Жанейро, 2012 рік www.uncsd2012.org

Номер слайду 15

Підсумковий документ конференції, що був затверджений 66 Генеральною Асамблеєю ООН МАЙБУТНЕ, ЯКОГО МИ ПРАГНЕМО

Номер слайду 16

Розробка Цілей сталого розвитку, що у 2015 “замінять” ЦРТ Зелена економіка – інструмент досягнення сталого розвитку Розвиток корпоративної звітності з сталого розвитку Розробка нових індикаторів сталого розвитку, що повинні доповнити ВВП Розробка стратегії сталого розвитку фінансового сектору Прийняття базису для сталого споживання та виробництва Покращення гендерної рівноваги

Номер слайду 17

Наявні результати: «Стала енергетика для всіх» ($50 млрд) - до 2030 року Забезпечення загального доступу до сучасних енергоресурсів Зниження світового енергоспоживання на 40% Збільшення частки відновлювальних джерел до 30% Створення нових транспортних систем ($175 млрд) Зменшення викидів парникових газів Зменшення кількості ДТП Покращення умов життя Зобов'язання бізнесу щодо сталого розвитку Створення Всесвітнього Центру зі сталого розвитку

Номер слайду 18

Економічне зростання — формування соціально-орієнтованої ринкової економіки, забезпечення можливостей, мотивів і гарантій праці громадян, якості життя, раціонального споживання матеріальних ресурсів; охорона навколишнього середовища — створення громадянам умов для життя в якісному природному середовищі з чистим повітрям, землею, водою, захист і поновлення біорізноманіття, розвитку виробництва; соціальна справедливість — установлення гарантій рівності громадян перед законом, забезпечення однакових можливостей для досягнення матеріального, екологічного і соціального благополуччя; раціональне використання природних ресурсів — створення системи гарантій раціонального використання природних ресурсів на основі дотримання національних інтересів країни та їх збереження для майбутніх поколінь; Цілями стійкого (збалансованого) розвитку є:

Номер слайду 19

Стабілізація чисельності населення — формування державної політики з метою збільшення тривалості життя і стабілізації чисельності населення, надання всебічної підтримки молодим родинам, охорона материнства і дитинства; освіта — забезпечення гарантій доступності й безкоштовності одержання освіти громадянами, зокрема екологічної, для збереження інтелектуального потенціалу країни; міжнародне співробітництво — активне співробітництво з усіма країнами і міжнародними організаціями з метою раціонального використання екосистем, забезпечення безпечного й сприятливого майбутнього. Цілями стійкого (збалансованого) розвитку є:

Номер слайду 20

Сталий розвиток — це процес гармонізації продуктивних сил, забезпечення задоволення необхідних потреб усіх членів суспільства за умови збереження і поетапного поновлення цілісності природного середовища, створення можливостей для рівноваги між його потенціалом і потребами людей усіх поколінь. Основою сталого розвитку є паритетність відносин у тріаді: людина — держава — природа, що забезпечує перехід до такого способу взаємодії природи і суспільства, який характеризується як епоха ноосфери.

Номер слайду 21

Природокористування — система заходів з освоєння, використання, відновлення, перетворення й охорони природного середовища та природних ресурсів. Розрізняють галузеві види природокористування: землекористування; водокористування; лісокористування; використання мінеральних ресурсів;

Номер слайду 22

Сталий розвиток і майбутнє України В короткостроковій перспективі стратегічною метою сталого розвитку України повинне бути подолання економічної та структурної кризи, що розвинулись в період переходу до ринкової економіки та демократичного громадського суспільства. Для досягнення сталого розвитку є необхідним комплексний підхід: екологічна безпека: стратегічна мета - збереження і відновлення природних екосистем, стабілізація та поліпшення якості навколишнього середовища, зниження викидів шкідливих речовин і т.д. економічна стабільність: метою є створення соціально й екологічно ефективної економіки, що забезпечує гідний рівень життя громадян, конкурентноздатність продукції. Важливою цільовою настановою повинно стати забезпечення економічного розвитку переважно на вже освоєних територіях. соціальне благополуччя: основною метою є збільшення середньої тривалості життя населення, планування родини та раціоналізація особистого споживання, поліпшення середовища існування людини, розвиток його соціальної активності, забезпечення рівних можливостей в одержанні медичної допомоги, соціальний захист уразливих груп населення.

ppt
До підручника
Екологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.)
Додано
27 червня 2018
Переглядів
630
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку