Кислоти, їх склад, назви. Класифікація кислот.

Про матеріал
Кислоти, їх склад, назви. Класифікація кислот. Нашу увагу сьогодні завоюють речовини небезпечні, якщо не знати правил поводження з ними, це - кислоти. Хочу звернути вашу увагу на ці речовини, продемонструвавши дію кислот на папір, тканини, морські ракушки.
Перегляд файлу

 

Хімія

Клас  8

Дата проведення уроку

 

УРОК № 2

Тема: Кислоти, їх склад, назви. Класифікація кислот.

Мета уроку:

навчальна: сформувати поняття про кислоти, їх склад, назви.

розвиваюча: вміння порівнювати та систематизувати;

виховна: формувати уявлення про негативний вплив деяких речовин на довкілля

Обладнання і матеріали: підручник Хімія 8 кл. (Буринська Н.М.), робочий зошит 8 кл. (Савчин М.М.), Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця назв кислот за українською сучасною номенклатурою, слайди презентації

Базові поняття і терміни уроку: кислоти, кислотний залишок; оксигеновмісні та безоксигеновмісні кислоти; одно-, дво-, триосновні кислоти.

Тип уроку: поглиблення знань, вивчення нового матеріалу.

СХЕМА УРОКУ

Етап уроку

Методи навчання

Форми

Конкретні прийоми

І. Організаційний етап

 

Активні методи

Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності:

- Віршик

- Девіз слайд №1

Активізація уваги

Спостереження

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 

Інформаційно-рецептивний:

Репродуктивний

 

Словесні, наочні методи

 

Контроль, самоконтроль

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

Інформаційно-рецептивний:

- словесний

- дослідницький

Слайд №2

Повідомлення учнів, бесіда

Самостійна дослідницька робота учнів

 

Виклад інформації, зачитування віршика

Спостереження за об’єктом

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

 

Інформаційно-рецептивний:

- наочний

 

 

Слайди №3-5

 

 

Спостереження, запис у зошит теми уроку

V. Вивчення нового матеріалу

 

1. Інформаційно-рецептивний:

- практичний

 

 

- наочний

 

 

 

 

2. Активні і інтерактивні методи

3. Дослідницький

 

4. Активні і інтерактивні методи

 

 

Демонстраційний дослід №2

 

Слайд №6, №7,

 

 

 

 

Кооперативне навчання

Самостійна робота учнів

 Кооперативне навчання

 

 

 

Розпізнавання й визначення об’єктів, спостереження

- відібрати матеріал за ознакою;

- виділити головне і другорядне;

- порівняти;

- записати головне у зошит;

Робота в парах

Формулювання висновків, пізнавання закономірностей

Робота в динамічних групах

Слайд№8      Фізкультхвилинка

VІ. Узагальнення і систематизація знань, умінь, навичок учнів

 

1. Інформаційно-рецептивний:

- практичний

 

 

 

Робота з картками

 

 

Фронтальна письмова перевірка

VІІ. Домашнє завдання

 

Інформаційно-рецептивний:
- словесний

 

 

 

Бесіда

Слайд №9

 

Логічне структурування

VІІІ. Підсумок уроку, оцінювання учнів

Інформаційно-рецептивний:
- словесний

 

- наочний

 

Бесіда

 

Слайд №10

 

Фронтальне опитування «Мікрофон»

Спостереження

 

ХІД УРОКУ

  1. Організаційний етап

Вчитель: Доброго дня! Мовлю за звичаєм.

                  Доброго дня! Кожному зичу я.

                  Тож усміхніться, любі діти,

                  Я вашим успіхам буду радіти.

Щоб урок ми провели цікаво, щоб закріпили раніше здобуті знання, прошу зібрати всю свою енергію, думки, вміння і навички та бути активними на уроці.

Сьогодні ми з вами працюватимемо під девізом:

Слайд №1

 

 

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Учні пишуть на дошці формули вищих оксидів елементів III періоду, дають назви та вказують клас оксиду.

— Як у періоді зі збільшенням порядкового номера хімічних елементів змінюється клас оксидів, які вони утворюють? (Основні амфотерні кислотні)

 

 

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Слайд №2

Випереджальне завдання: виступ до 5 хв.

Повідомлення учнів «Поширення кислот у природі. Застосування кислот».

Ситуація успіху: оплески виступаючим

Вчитель: нашу увагу сьогодні завоюють речовини небезпечні, якщо не знати правил поводження з ними, це - кислоти. Хочу звернути вашу увагу на ці речовини, продемонструвавши дію кислот на папір, тканини, морські ракушки.

 

 Демонстрація «Дія кислот на папір, тканини, морські ракушки»

 

Кислоти

Нам відомо з давніх пір,

Роз’їдять усе до дір,

Як візьмуться до роботи

Речовини ці – кислоти.

Знаємо ми всі і так,

Що вони кислі на смак.

В яблучнім, лимоннім соці,

Спричинять біль у оці,

Коли в нього потрапляють.

Різні частки їх складають,

Та найперше – Гідроген (Н).

Знати, друзі, ми будем,

Є в них залишок кислотний (К/З)

Тож берімось до роботи.

Вивчимо кислот ми склад,

Назв і формул їхній ряд.

 

 

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Вчитель: 

Слайд №3

Слайд №4

Слайд №5

V. Вивчення нового матеріалу

Вчитель: Кожному кислотному оксиду відповідає кислота.

— Який клас неорганічних речовин називаються кислотами?

 

Демонстраційний дослід 2. Зразки кислот

Вчитель: Розглядаємо зразки кислот у пробірках з етикетками з формулами й назвами. 

Слайд №6

 

Познайомимося з назвами кислот за сучасною українською номенклатурою. (Розглядаємо таблицю з назвами кислот.)

У деяких кислот є історично сформовані назви, що використовуються поряд з номенклатурними дотепер.

Слайд № 7

 

HCl — хлоридна (соляна) кислота — кислота, що входить до складу шлункового соку.

H2SO4 — сульфатна (сірчана)

HNO3 — нітратна (азотна)

HF — флуоридна (плавикова) кислота, що розчиняє скло.

Назви кислотних залишків відповідають назвам кислот. (Розглядаємо відповідний стовпчик у таблиці.)

Валентність кислотного залишку дорівнює числу атомів Гідрогену в молекулі кислоти. Чому? (Тому що валентність Гідрогену завжди дорівнює I)

 

Робота з робочим зошитом

Робота в парах

Вчитель: виконайте, будь ласка, письмово завдання 1 с.27.

Час на виконання завдання 2-3 хв.

Робота біля дошки

Вчитель: до дошки виходять 4 учні і виконують завдання 2 с.28, всі інші письмово, самостійно в зошиті.

Після завершення завдання перевіряєтья правильність виконання, усуваються  помилки.

Час на виконання завдання 2-3 хв.

 

Робота з робочим зошитом

Вчитель: виконайте, будь ласка, письмово завдання 3 с.28.

Після завершення завдання перевіряєтья правильність виконання, усуваються  помилки.

Час на виконання завдання 2-3 хв.

 

 

 

 

Робота біля дошки

Клас поділяється на 2 варіанти.

2 учні виходять до дошки і виконують завдання свого варіанта. Всі інші виконують завдання самостійно. Після завершення завдання перевіряєтья правильність виконання, усуваються  помилки.

Час на виконання завдання до 5 хв.

Вчитель: розв’яжіть задачу 4 с.28  робочого зошита

 

Слайд №8

 

 

 

VІ. Узагальнення і систематизація знань, умінь, навичок учнів

Письмова перевірка

Клас поділяється на 2 варіанти.

Учні отримують картки «Назви кислот», «Класифікація кислот» і виконують письмово в зошиті. Після завершення часу виконання відбувається взаємоперевірка за рахунок обміну завдань.

Час виконання завдання – 10 хв.

Картка 1  «Кислоти, їх склад, назви»

Варіант І

1. Вкажіть правильне твердження: «Кислоти — це складні речови­ни,

що містять атоми ...»:

А двох елементів, один з яких Оксиген;

В Гідрогену, Оксигену та інших неметалічних елементів;

В Гідрогену, здатні заміщуватися на метал, та кислотний залишок;

Г металу, здатні заміщуватися на Гідроген, та кислотний залишок.

 

2. Вкажіть формулу кислоти:

А РН3,

В NaCl;

В НС1; 

Г КНS04.

 

3. Вкажіть назву кислоти, яке не розчиняється у воді:

А карбоната; 

Б  нітратна;

В силікатна; 

Г сульфатна.

 

4. Вкажіть спільну фізичну властивість усіх кислот:

А густина більша за одиницю;

Б тверді речовини;

В мають різкий запах;

Г леткі.

 

  1.         Вкажіть формулу хлоридної кислоти:

А НСlO4; 

Б НСlO3;

В НСlO;

Г НСl.

 

6. Вкажіть назву кислоти Н,Р04:

А метефосфатна;

Б ортофосфатна;

В пірофосфатна;

Г флуоридна.

 

7. Вкажіть кислотний залишок силікатної кислоти:

А SiO3; 

Б SiO2;

В SO2;

Г SO3.

 

8. Вкажіть групу речовин яка містить лише кислоти:

А NaHCO3, KHSO4, Ca(HSO3)2;

Б H2S, HCl, HI;

В H2SO4, H2SO3, NH3 ; 

Г NH3, CH4, HF.

 

9. Закінчіть речення: «Під  час роботи з кислотами не можна

А лити воду в кислоту;

Б лити кислоту у воду;

В додавати до кислот інші реактиви;

Г нагрівати речовини у пробірках.

 

10.  Вкажіть валентність кислотного залишку карбонатної кислоти:

А  І;

Б Ш;

В II; 

Г IV.

 

11. Вкажіть молярну мес у сульфатної кислоти:

А 34 г/моль; 

Б 78 г/моль; 

В  82 г/моль;

Г  98 г/моль.

 

Картка 2  «Класифікація кислот»

Варіант ІІ

1. Вкажіть групу речовин, які містить лише безоксигенові кислоти:

А НNО3, НСlO2, НВО2;

Б H2S, Н2СО3, H2CrO4;

В Н2S04, Н34, НNО3; 

Г НС1, НCl,  Н2S .

 

2. Вкажіть групу речовин, які містить лише безоксигенові кислоти:

А HF, HCN, H2S; 

Б HNO3, НNО2, НРО3;

В HF, НС1, НClO4; 

Г НВr, НІ, HNO2.

 

3. Вкажіть назву органічної кислоти:

А карбонатна: 

Б лимонна;

В силікатна; 

Г сульфатна.

 

Вкажіть назву двохосновної безоксигенової кислоти:

А силікатна: 

Б сульфатна;

В сульфідна; 

Г сульфітна.

 

Вкажіть характеристику силікатної кислоти:

А безоксигевова двохосновна:

Б оксигеновмісна одноосновна;

В безоксигенова одноосновна;.

Г оксигеновмісна двохосновна.

 

Вкажіть формулу оксигеновмісної двохосновної кислоти, відносна молекулярна маса якої дорівнює 62:

А  H2SiO3 ;

Б  H2SO3;

В  H2CO3;

Г  H2SO4.

 

7. Вкажіть групу речовин, яка містить лише одноосновні кислоти:

А HCN, HNO3, HBO2; 

Б  HCl, H2S, H3PO4;

В  H2SO4, H2CrO4, H2Cr3O7;

Г HMnO4, HPO3, H3BO3.

 

8. Вкажіть групу речовин, яка містить лише трьохосновні кисло­ти:

А  HPO3, H3BO3, HNO3; 

В  H2SO3, H2CO3, H2SiO3;

В  H3PO4, H3AsO4,  H3BO3; 

Г  H3BO3, HBO2, H2SiO3.

Вкажіть назву оксигеновмісної одноосновної кислоти:

А метафосфатна;

Б сульфатна; 

В ортофосфатна; 

Г хдоридна.

 

Вкажіть формулу одноосиовної оксигеновмісяої кислоти, відносна молекулярна маса якої дорівнює 63:

А НСlO3; 

Б НNO3;

В НPO3; 

Г НNО3.

 

11. Вкажіть характеристику хлорядної кислоти:

А одноосновна оксигеновмісна;

Б  двохосновна безоксигенова;

В  одноосновна безоксигенова;

Г  двохосновна оксигеновмісна.

 

 

VІІ.  Домашнє завдання

Слайд №9

VІІІ. Підсумок уроку

Вчитель: Чи виконали ми завдання уроку?

«Мікрофон»

Учні дають відповідді на питання

 Слайд №10

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, Розробки уроків
Додано
27 березня
Переглядів
95
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку