КЛІМАТИЧНА КАРТА. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ КЛІМАТУ. КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА №5. ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ ЗА ЗАДАНИМИ ПОКАЗНИКАМИ.

Про матеріал
Дана розробка дасть можливість детальніше ознайомитися та в майбутньому закріпити знання з курсу Україна
Перегляд файлу

ДАТА

УРОК 26

ТЕМА. Кліматична карта. Регіональні відмінності клімату. Кліматичні ресурси. Практична робота №5. Визначення вологості повітря за заданими показниками..

Мета уроку: авчальна: актуалізувати знання учнів про основні кліматотвірні чинники та їх прояв на території України; формувати знання про особливості розподілу основних кліматичних показників на території України; формувати вміння виявляти розподіл кліматичних показників за кліматичною картою; розвивальна: розвивати логічне мислення, просторове уявлення, увагу, пам’ять;   виховна: виховувати уважність, працелюбність, інтерес до вивчення теми.

Обладнання: підручник, фізична карта України, кліматична карта України, атлас.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: називати основні кліматичні показники, визначати за кліматичною картою особливості розподілу температури повітря та опадів.

Хід уроку

 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бліцопитування

1. Як і чому змінюється показник сумарної сонячної радіації на території України?

2. Які повітряні маси формуються або поширюються на території України? Чим вони відрізняються?

3. Що таке атмосферний фронт? Як він утворюється?

4. Чим відрізняються циклон та антициклон?

5. Який тип клімату сформувався на території України?

 

  Конкурс “Вірю – не вірю ” ( пояснити чому?)

1.Основна частина України  розташована в тропічному поясі.

2.Східні і північні вітри приносять опади на територію України.

3.Найбільша кількість опадів випадає на узбережжі Чорного моря.

4.На Південному березі Криму панують помірні повітряні маси.

5.Найвища сонячна радіація в Поліссі.

6.Наприкінці весни або на початку літа на території України можуть спостерігатися заморозки.

7.Клімат не впливає на здоров’я.  

 

Запитання

1. Які кліматичні показники ви знаєте?

2. Що таке ізотерми?

3. Як обчислюються середня температура, річна амплітуда температур, види атмосферних опадів?

 

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Вступне слово вчителя

Як вам відомо, взаємодія кліматотвірних чинників обумовлює кліматичні особливості певної території. Як охарактеризувати ці особливості або порівняти їх із кліматичними умовами інших територій? (Учні висловлюють припущення.)

Дійсно, для цього й існують кліматичні показники. Сьогодні ви дослідите основні кліматичні показники, що характеризують клімат України. Це допоможе вам скласти уявлення про загальні риси клімату нашої держави.

 

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Температура повітря

У теплий період температури повітря над територією України обумовлені в основному радіаційним чинником, тобто змінюються в широтному напрямку. Додатковий вплив циркуляційних про­цесів й особливостей підстилаючої поверхні обумовлює зростання

липневих ізотерм з півночі — північного заходу на південь — південний схід (тут зафіксований і температурний максимум).

У холодний період більший вплив мають циркуляційні процеси тому температури вище на південному заході — заході, які зазнають більше впливу теплих повітряних мас з Атлантики й Середземного моря. Менші температури на північному сході — сході (зафіксова­ний і температурний мінімум), що обумовлено зменшенням впливу Атлантики, збільшенням — Азіатського максимуму.

Середньорічні амплітуди температур зростають із заходу на схід (збільшення континентальності клімату).

2. Розподіл атмосферних опадів

Робота з картаю

Переважають фронтальні опади, в горах — орографічні. Більша кількість опадів випадає в літній період, на півдні — майже рівно­мірно протягом року, на ПБ Криму — взимку. Кількість опадів змен­шується з північного заходу — півночі (600 — 650 мм) на південь — південний схід (400 — 300 мм). Максимум опадів у Карпатах (до 2000 мм) і Кримських горах (до 1100 мм).

. Ступінь зволоження території

Відображає коефіцієнт зволоження (К)

    кількість опадів 

К—___________________

випаровуваність

Випаровуваність — це максимально можлива кількість води (не обмежена запасами вологи), що може випаруватись з поверхні за певної температури. Якщо К > 1 — зволоженість надлишкова, К = 1 — норма, К < 1 — недостатня.

3. Вітровий режим

Робота з підручником

- Які вітри панують на території України

4. Кліматичні ресурси — невичерпні природні ресурси.

   Енергетичні:

сонячна радіація — відзначається високою екологічною чис­тотою, може використовуватися для перетворення на тепло­ву, електричну (за допомогою фотоелементів) енергію, для створення освітлення біологічних систем з рослин (водорос­тей), які накопичують органічну масу для подальшої пере­робки її на метан; в Україні існують умови для використання енергії Сонця на півдні та в Криму переважно в теплий період (квітень—жовтень);

вітрова енергія — ефективність установок найвища взимку і в перехідні періоди, коли зростає циклонічна діяльність і швидкість вітру; умовою роботи вітроустановок є швидкість вітру понад 3 м/с, тому можливості для їх будівництва є у степовій зоні, гірських районах та на берегах великих водойм; І

 • сільськогосподарські (агрокліматичні) — температурний режим повітря і ґрунту із запасами вологи; характеризуються пересічними місячними сумами температури повітря та атмосфері них опадів за вегетаційний період та сумами цих показників протягом дня і ночі; на рівнинній частині України сума температур змінюється з 2400° (на півночі) до 3600° (на півдні);
 • рекреаційні — це комплекс показників, які відображують вплив погодних умов (чисте повітря, з підвищеними швидкостями вітру і значеннями вологості, своєрідний режим температури та співвідношення з температурою води та ґрунту) на самопочуття людини, тобто ступінь сприятливості для проведення відпочинку й лікування; в Україні найсприятливіші для рекреації береги морів, річок, водосховищ, озер, Карпати та Кримські гори, лісові масиви тощо.

Робота з ППЗ Кліматичні карти

Клімат певної території характеризують за відповідними показниками: температурою повітря, кількістю опадів, переважаючими напрямами вітрів та зволоженням території. Усі ці складові відображені на кліматичних картах.

Ізотермами синього кольору на кліматичній карті відображають значення середньої температури січня, а ізотермами червоного кольору середню температуру липня. Значення максимальних і мінімальних температур повітря позначено цифрами відповідного кольору біля назви населеного пункту.

Способом кольорового фону на карті зображають розподіл кількості опадів на території. Переважаючий напрям вітру передають за допомогою стрілочок.

На кліматичній карті зазвичай присутні кліматичні діаграми, що характеризують кліматичні особливості різних частин території України.

Завдання.

Розгляньте кліматичну карту України (в атласах) та визначте температурний режим клімату за таким планом:

 1.      найхолодніший та найтепліший місяці (-2...-7,5 °С; +17,5... +22 °С);
 2.      безморозний період (коливається у межах від 170 днів (північний і схід України) до 260—270 днів (Південний берег Криму));
 3.      абсолютний максимум температур (+36...+42 °С), абсолютний  мінімум (на півдні -30 °С, на сході -40 °С).

Робота з ППЗ Температура повітря

Температура повітря є однією з важливих характеристик клімату. Протягом року в Україні вона змінюється паралельно до змін сонячної радіації, відстаючи на один місяць. Середня багаторічна температура в Україні перебуває в межах від +6...+7 °С на півночі і до +12...+13 °С на півдні.

Середня тривалість безморозного періоду в південній частині України складає від (двохсот шістдесяти до двохсот сімдесяти) 260-270 днів. На північному сході країни та у Криму до (ста сімдесяти) 170 днів.

Температурний режим влітку і взимку, а також у весняний та осінній періоди істотно змінюється територіально. Періоди, коли середньодобова температура повітря перевищує 20 °С, на півдні тривають до 3 місяців, на заході і півночі – лічені дні. Періоди морозів з середньою температурою повітря нижче 0 °С здебільшого тривають близько 2 місяців на півдні і близько 5 місяців на північному сході.

Розподіл температур повітря на території України можна простежити за ізотермами –лініями, що з'єднують місця з однаковою температурою повітря.

Режим опадів

На кліматичний режим України значною мірою впливає кількість опадів, їх розподіл за регіонами, місяцями і порами року.

Найбільше опадів на рік буває в Українських Карпатах: сімсот-вісімсот мм в передгір'ях, до двох тисяч мм на найвищих хребтах. Середня кількість опадів у Кримських горах складає 600 мм. На вершинах Кримських гір вона може сягнути тисячі ста мм. На решті території цей показник коливається від семисот-семисот п’ятдесяти мм на заході до трьохсот-трьохсот п’ятдесяти мм на південному сході. Такий розподіл опадів є наслідком панування у південно-східних районах антициклонів, що приходять зі сходу, а в північно-західних – циклонів атлантичного походження.

У посушливі роки кількість опадів значно знижується: у прибережних районах Азовського й Чорного морів кількість опадів сягає до 100 мм.

Завдання       

За кліматичними картами та підручником  с.108

1- а група   -    Простежити, як змінюється річна кількість опадів на території України вздовж 48 паралелі. Чому? (Річна кількість опадів зменшується. Такий розподіл опадів є наслідком панування в західних районах – циклонів атлантичного походження, а  у східних – антициклонів)

2- а група     -  Простежить, як і чому змінюється кількість опадів на території України вздовж  33° сх.д.?  (Річна кількість опадів зменшується. Такий розподіл опадів є наслідком панування в північних районах  циклонів атлантичного походження, а у південних– антициклонів, що приходять зі сходу.)

Робота з ППЗ  Сніговий покрив

Основна частина опадів в Україні припадає на теплий період з квітня по жовтень. У холодний період (листопад-березень) їх випадає значно менше.

Важливим показником є також сніговий покрив: його тривалість, висота, час появи і танення. Він є важливим джерелом поповнення ґрунтів вологою та засобом захисту рослини від вимерзання.

Висота снігового покриву в Україні найбільша в гірських районах, особливо в Карпатах. У горах максимальна товщина снігового покриву зафіксована на значних висотах. Наприклад, у високогірних районах Івано-Франківської і Закарпатської областей середня товщина снігового покриву часто перевищує 30-40 см.

Зволоження території

Ступінь зволоження території залежить від співвідношення між кількістю опадів та їх випаровуванням, тобто надходженням в атмосферу водяної пари з поверхні ґрунту, води, рослин. Випаровування виражається товщиною шару води у мм.

Кількість вологи, яка може випаровуватись за певної температури, називають випаровуваністю. Чим вища температура місцевості, тим більший показник випаровуваності. На території України у теплий період року він становить 850 мм на північному заході та 1100 мм – на півдні.

Зволоження території характеризують коефіцієнтом зволоження – відношенням річної кількості опадів до випаровуваності за той самий період. Якщо річна кількість опадів дорівнює випаровуваності, то коефіцієнт становить одиницю. Тобто зволоження є достатнім. Коли ж показник зволоження менший за одиницю, то зволоження недостатнє.

На території України коефіцієнт зволоження становить від 0,8-1,0 у лісовій зоні і до 0,4-0,6 – у степовій. 

Кзв = О:В, де О — об'єм опадів; В — випаровування.

Якщо Кзв = 1, це N — норма, зволоженість достатня (Лісостеп).
Якщо Кзв > 1, зволоженість надмірна (Полісся).
Якщо Кзв < 1, зволоженість недостатня (Степ)

Завдання

1- а група  -  Обчисліть коефіцієнт зволоження для населеного пункту, де за рік випадає близько 625 мм опадів, а випаровуваність за рік становить близько 590 мм. Спробуйте з'ясувати, де може розташовуватися цей населений пункт на території України.             

(Коефіцієнт зволоження це відно­шення кількості опадів до величини випаровування. Визначаємо його: 625 мм : 590 мм ~ 1,06. Зволоження трохи надмірне. Таке зволоження ха­рактерне для території Поліської ни­зовини.)

2- а група     -  Обчисліть коефіцієнт зволоження для населеного пункту, де за рік випадає близько 425 мм опадів, а випаровуваність за рік становить близько 700 мм. Спробуйте з'ясувати, де може розташовуватися цей населений пункт на території України.

(Коефіцієнт зволоження це відно­шення кількості опадів до величини випаровування. Визначаємо його: 425 мм : 700 м ~ 0,61. Зволоження не­достатнє. Такі умови характерні для півдня України.)

Робота з ППЗ Загальні особливості клімату

Найбільш загальними територіальними особливостями клімату України є зростання температури повітря з півночі на південь, крім того збільшення температури спостерігають улітку із заходу на схід. Також є закономірним збільшення відносної вологості повітря зі сходу на захід і з півдня на північ.

Кліматичні ресурси

Україна належить до територій. з кліматичним комфортом. Помірний клімат із достатньою кількістю опадів на більшій частині території є сприятливими для життя, господарської діяльності та відпочинку населення. Проте, вплив циркуляційних процесів зумовлює часту повторюваність несприятливих явищ погоди у різні роки.

 

 

Сезонні особливості клімату України

Зима

Весна

Літо

Осінь

Температура повітря нижча 0 °С;

тривалість —  75 - 130 днів;

помірно м'яка на заході, прохолодна на південному сході и сході

Температура повітря від 0 °С до +15 °С;

тривалість —   50 - 100 днів;

погода нестійка

Температура повітря перевищує +15 °С;

тривалість — 100 - 165 днів;

тепле, максимум опадів

Температура повітря від +15 °С до 0 °С;

тривалість 65—100 днів;

нестійка погода, зростання циклічної діяльності

 

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Практична робота №5

1. За температури –20 °С абсолютна вологість повітря (АВФ) дорівнює 0,55 г/м3.

Обчисліть відносну вологість повітря (ВВ). Вологість насиченого повітря (АВН) за цієї температури складає 1 г/м3.

Розв’язання

ВВ = АВФ /АВН . 100 % = 0,55/1 . 100 % = 55 %.

Відповідь: відносна вологість повітря становить 55 %.

2. Відомо, що за температури +10 °С відносна вологість складає 90 %. Визначте абсолютну вологість. Вологість насиченого повітря за цієї температури складає 9 г/м3.

Розв’язання

ВВ = АВФ /АВН . 100 %, звідси АВФ = ВВ . АВН : 100 % = 90 . 9: 100 = 8,1 г/м3.

Запитання

1. В якому напрямку зростає континентальність клімату України? | Назвіть райони України, де спостерігаються:

а) найбільші показники сумарної сонячної радіації;

б) найнижчі та найвищі середньомісячні температури;

в) найбільша й найменша кількість опадів;

г) показники коефіцієнта зволоження 0,8—1,0;

д) найменші показники коефіцієнта зволоження.

2. Території з якими кліматичними особливостями розділяє «вісь Воєйкова»?

3. Яку інформацію ви отримали з кліматичної карти?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 21 підручника.

2. Розпочніть роботу над дослідженням «Прогнозування погоди за народними

прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах, ЗМІ».

1

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Борова Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
19 листопада 2019
Переглядів
1123
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку