Контрольна робота №1: «Географічна карта і робота з нею», «Географічний простір України», «Природні умови і ресурси України»

Про матеріал
Робота дасть можливість вчителю здійснити контроль знань із запропонованих тем
Перегляд файлу

Урок №

Дата:

Контрольна робота.

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів за вивченими темами; вдосконалити навички та вміння працювати з картами атласу, виконувати тестові завдання різних типів; визначити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу; розвивати вміння самостійно контролювати свій час, самостійно оцінювати правильність виконання завдань, вносити корективи за необхідності; виховувати самостійність, відповідальність за прийняття рішень.

Обладнання: атласи, дидактичні картки з варіантами завдань.

Тип уроку: оцінювання навчальних досягнень учнів (письмова контрольна робота).

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Прийом «Бліцопитування»

Під час вивчення розділу ви опрацювали такі теми: «Географічна карта і робота з нею», «Географічний простір України», «Природні умови і ресурси України».

Пригадайте, що ви дізналися та чого навчилися з кожної теми.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(НАЛАШТУВАННЯ НА УСПІХ)

Ви добре попрацювали під час вивчення теми, багато чого нового дізналися та навчилися. Настав час повторити, систематизувати та перевірити ваші знання, вдосконалити уміння працювати з тестовими завданнями.

Прочитайте завдання та поставте уточнювальні запитання.

Учитель проводить інструктаж з виконання завдань.

IV. ЕТАП ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (35 ХВ)

Завдання І та ІІ варіантів у додатку до уроку.

V. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Прийом «Мікрофон»

Оцініть результати власної роботи: виконав добре; виконав лише окремі завдання, тому що...

Які завдання контрольної роботи були складними?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити параграфи 1-22 підручника.

 

 

 

 

 

 

 

 

І варіант

1.На якій тектонічній структурі в Україні поширені докембрійські граніти, гнейси, лабрадорити?

A. Український щит.

Б. Донецько-Дніпровська западина.

B. Донецька складчаста область.

Г. Кримська складчаста область.

2. Яка причина наростання континентальності клімату України з північного заходу на південний схід? 

A. Розподіл сонячної радіації.

Б. Вісь О.Воєйкова та ступінь віддаленості від Океану. 

B. Зменшення впливу арктичних повітряних мас.

Г. Рівнинний характер поверхні.

3. Яка з зазначених пар показує правильну відповідність тектонічної структури формі рельєфу?

A. Воронезький кристалічний масив — Придніпровська низовина.

Б. Скіфська платформа — Північнокримська рівнина.

B. Волино-Подільська плита - Придніпровська височина.

Г. Передкарпатський прогин — Закарпатська низовина. 

4. Визначте правильний варіант ланцюга «форма рельєфу — генетичний тип рельєфу — геологічний процес».

A. Зсув — карстовий — робота підземний вод.

Б. Кар'єр — техногенний робота льодовика.

B. Лійки — денудаційний — робота вітру.

Г.  Яр — водно-еоозійний — робота тимчасових вопотоків.

5. Виберіть групу мінеральних ресурсів, які належать до нерудної хімічної сировини.

A. Кухонна сіль, калійна сіль, самородна сірка.

Б. Нафта, торф, буре вугілля.

B. Марганцеві, ртутні, титанові руди.

Г. Графіт, граніт, вапняк-черепашник.

6. Який постійний вітер впливає на формування клімату України?

А. Бриз.

Б. Пасат.

В. Західне перенесення.

Г. Мусон.

7. Визначте, з якою із перелічених держав Україна має не тільки сухопутний, а й морський кордон.

А Польща  Б Румунія  В Словаччина  Г Білорусь

8. Який вплив мало давнє зледеніння на геологічну будову та рельєф України?

1.Утворення лесів та лесоподібних суглинків.
2. Підвищення сейсмічності території.

3. Формування дюн на узбережжях річок та морів.

4. Утворення поліських зандрових рівнин.

5. Нагромадження моренних горбів.

6. Формування рудних мінеральних ресурсів.

7. Утворення карстових форм рельєфу.

9. Виберіть повітряні маси, що впливають на формування клімату України

1. Тропічні континентальні.

2. Помірні морські.

3. Екваторіальні.

4. Субтропічні.

5. Арктичні. 

6. Тропічні морські.

7. Помірні континектйльні.

1, 5, 7.

10. Які несприятливі метеорологічні явища притаманні південним та східним частинам України, але рідко трапляються на півночі та заході нашої держави?

1. Снігові лавини.

2. Ожеледиця.

3. Суховій.

4. Пилові бурі.

5. Заморозки.

6. Засуха.

7. Град.

2, 3, 5, 7.

11. Установіть послідовність геологічних ер.

3. A. Палеозойська.

4. Б. Протерозойська.

1. B. Кайнозойська.

2. Г. Мезозойська.

12. Установіть відповідність між формами рельєфу та їх найвищими

1. Українська Карпати.     A. Гора Берда.

2. Кримські гори.     Б. Гора Камула

3. Хотинська височина.     В. Гора Говерла.

4. Подільська височина.    Г. Гора Роман-Кош.

18. Установіть відповідність між типами повітряних иіе^що впливають на формування клімату України, та притаманними їм ознаками.

1. Помірні морські.   А. Викликають суху погоду з сильними морозами взимку та значною спекою влітку.

2. Помірні континентальні.  Б. В будь-яку пору року приносять стрімке похолодання й суху погоду.

3. Тропічні континентальні.   В. Зумовлюють зимові відлиги з мокрим снігом, влітку — прохолодну й вологу погоду.

4. Арктичні.    Г. Надходять в Україну влітку, викликають стрімке підвищення температури та тривалу посуху.

19. Форма правління, за якої формальна або фактична верховна влада в державі передається у спадок, — це ____ .

20. Визначте місцевий час: б) у Сіднеї, якщо на нульовому меридіані місцевий час становить 13 год.

 Розв'язання:

 б) 1) Сідней-151° сх. д.;

 2) 151°сх.д.-0°д. = 151°;

 3) 151°х 4хв = 604хв= 10 год 04 хв;

 4) 13 год + 10 год 04 хв = 23 год 04 хв.

 Відповідь: якщо на нульовому меридіані 13 год, то місцевий час у Сіднеї - 23 год 04 хв;

21. Опишіть за наведеною кліматодіаграмою клімат міста Харкова. Визначте тип клімату.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ варіант

1. На якій географічній карті показують різні за віком, характером будови й силою рухів ділянки земної кори?

A. Тектонічній.

Б. Геологічній.

B. Фізичній.

Г. Геоморфологічній.

2. Як називається межа між повітряними масами з різними властивостями?

A. Сонячна радіація.

Б. Атмосферний фронт.

B. Атмосферна циркуляція.

Г. Альбедо.

3. На якій тектонічній структурі в Україні найбільш поширені відклади кам'яновугільного періоду палеозойської ери?

A. Український щит.
Б. Донецько-Дніпровська западина.

B. Донецька складчаста область.

Г. Кримська складчаста область.

4. Яка з зазначених пар показує правильну відповідність тектонічної структури формі рельєфу?

A. Український щит — Придніпровська низовина.

Б. Волино-Подільська ЛЛита — Поліська низовина.

B. Альпійський складчастий пояс — Кримські гори.

Г. Донецька складчаста область — Приазовська височина.

5. Які чинники впливають на кількість сумарної сонячної радіації, що одержує земна поверхня?

1. Кут падіння променів сонця на земну поверхню.

2. Пануючі вітри.

3. Тривалість світлового дня.

4. Атмосферний тиск.

5. Пануючі повітряні маси.

6. Хмарність.

7. Абсолютна висота місцевості.

1, 3, 7.

6. Визначте правильний варіант ланцюга «форма рельєфу — генетичний тип рельєфу — геологічний процес».

A. Дюни — еоловий — робота моря.

Б. Терикон — техногенний — давній вулканізм.

B. Степові блюдця — денудаційний — робота підземних вод.

Г. Ози (моренні пасма) — льодовиковий — робота давнього льодовика.

Визначте, з якою із перелічених держав Україна має не тільки ухопутний, а й морський кордон.

А Білорусь  Б Угорщина  В Молдова  Г Росія

7. Виберіть групу мінеральних ресурсів, які належать до паливної сировини.

A. Природний газ, кам’яне вугілля, горючі сланці.

Б. Залізні, нікелеві руди, золото.
B. Пісок, глина, каолін.

Г. Кухонна сіль, мінеральні води, крейда.

8. Виберіть правильне твердження про клімат України.

A. Морські помірні повітряні масиви надходять в Україну з вітрами східного напрямку.
Б. Найнижчі зимові температури повітря були зафіксовані на півночі України.

B. Найвологіші місця в Україні зафіксовані в Українських Карпатах.

Г. Третина території України розташована у помірному кліматичному поясі.

9. Які з зазначених форм рельєфу України є низовинами?

1. Причорноморська.

2. Середньоруська.

3. Поліська.

4. Закарпатська.

5. Передкарпатська.

6. Донецька.

7. Волинська.

1, 3, 4.

10. Виберіть кліматотвірні чинники.

1. Тектонічні структури.

2. Атмосферна циркуляція.

3. Сонячна радіація.

4. Склад гірських порід.

5. Характер підстилаючої поверхні.

6. Вивітрювання.
7. Коефіцієнт зволоження.

2, 3, 7.

11. Які ознаки погоди взимку Викликає надходження антициклону?

1. Сильні морози.

2. Відлига.

3. Хуртовини.

4. Пилові бурі.

5. Посилення вітру. 

6. Відсутність опадів.

7. Відсутність сильного вітру.

1, 6, 7.

12. Установіть послідовність епох горотворення в геологічній історії Землі. 

1. А. Байкальська.

2. Б. Герцинська.

4. В. Альпійська.

3. Г. Мезозойська.

13. Установіть послідовність форм рельєфу України в порядку збільшення їх абсолютної висоти.

2. A. Придніпровська височина.

3. Б. Подільська височина.

4. B. Хотинська височина.

1. Г. Причорноморська низовина.

14. Установіть відповідність між типами клімату та притаманними ї ознаками?

1. Помірний гірський.

2. Помірний континентальний.

3. Помірний атлантико-континентальний.

4. Субтропічний середземноморський.

A. — 2°...—8° в січні, +20°... + 24° в липні, 300-450 мм опадів на рік, розподіляються рівномірно.

Б. — 1°...— 4° в січні, + 16°..+22° в липні, 900-1100 мм опадів на рік, літній максимум опадів;,

B. — 1е...+4° в січні, +23°...+24° в липні, 300-500 мм опадів на рік, зимовий максимум опадів.

Г.  4°..-7° в січні, + 17е...+20° в липні, 500-900 мм опадів на рік, розподіляються рівномірно.

Д.  6°..-12° в січні, +7°..-1З° в липні, 800-2000 мм опадів на рік, розподіляються рівномірно.

1. - Д.

2. - Г.

3. - Б.

4. - В.

15. На які групи поділяються карти за охопленням території?

A.Дрібномасштабні, середньомасштабні та великомасштабні.

Б.Загалькогеографічні, тематичні, комплексні.

B.Світові та регіональні.

Г. Туристичні, навчальні, військові.

16. Виберіть області України, які мають вихід до державного кордону України.

1. Харківська.  

2. Черкаська.  

3. Київська.  

4. Полтавська.

5. Тернопільська.

6. Запорізька.  

7. Чернівецька.

1, 3, 7.

17. Виберіть рівнину, яка в рельєфі відповідає Дніпровсько-Донецькій западині.

А Придніпровська височина  Б Середньоруська височина  В Донецька складчаста область  Г Придніпровська низовина

18. Виберіть три найважливіші корисні копалини, які залягають у надрах Передкарпатського прогину.

1 калійна сіль       2 кам’яне вугілля       3 марганцева руда       4 самородна сірка      5 природний газ       6 графіт       7 нікелеві руди

19. Форма правління, за якої глава держави обирається на певний термін і не передає свою владу у спадок, — це ________________________________________________

20. Визначте місцевий час: в) у Ріо-де-Жанейро, якщо на нульовому меридіані місцевий час становить 13 год.

 Розв'язання:

 в) 1) Ріо-де-Жанейро - 43° зх. д.;  2) 43° зх. д. - 0° д. = 43°;  3) 43°х 4 хв = 172 хв = 2 год 52 хв;  4) 13 год - 2 год 52 хв = 10 год 08 хв.

 Відповідь: якщо на нульовому меридіані 13 год, то місцевий час у Ріо-де-Жанейро - 10 год 08 хв.

21. Опишіть за наведеною кліматодіаграмою клімат міста Одеси. Визначте тип клімату.

 

 

docx
Додано
19 листопада 2019
Переглядів
3383
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку