КНИГОВИДАННЯ: ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ. ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА

Про матеріал
Матеріали містять схематизовану інформацію, яку можна використовувати як і під час вивчення культури, так і залучати в ході практичного заняття. Присутні уривки з документів, а також біографічні відомості діячів культури разом з фото.
Перегляд файлу

Практичне заняття. КНИГОВИДАННЯ: ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ. ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

 

Позитивні чинники

Негативні чинники

Технічний прогрес, винайдення книгодрукування. Розвиток української мови. Поява українського козацтва. Боротьба українського народу проти національного гноблення. Героїка козацьких походів. Необхідність збереження національної культури в умовах польсько-католицької експансії. Розвиток національної свідомості

Відсутність власної держави. Поділ території України між Річчю Посполитою, Угорщиною і Туреччиною. Відсутність єдиного наукового й політичного центру. Тяжкий національний гніт. Зростаюча загроза ополячення й окатоличення. Складне становище української православної церкви. Спустошливі напади турків та татар

 

Документ 2. Із записок мандрівника Павла Алепського Українці

«...люди вчені, кохаються в науках та законах, ...вони гарні знавці риторики, логіки, всякої філософії. У їх там розглядають всякі поважні питання, що потребують досліду. ...Всі вони, за малим винятком, грамотні, навіть більшість їхніх жінок та дочок уміють читати й знають порядок служб церковних та церковні співи; священики навчають сиріт і не дають їм тинятися неуками по вулицях... А дітей у них більше, ніж трави, і всі діти вміють читати, навіть сироти...»

Завдання

Які висновки про стан освіти в Україні можна зробити на основі даного документа? Свою відповідь обґрунтуйте.

Документ 3. Із записів мовознавця Івана Огієнка

«І ми бачимо, що мова вкраїнська (прим. — проста) зробилася тоді державною мовою. Нею вчили дітей по школах, нею вчили по церквах, нею суд вели і нашою мовою балакали тоді і вища старшина, і в королівському дворці».

Запитання

Які факти свідчать про те, що українська мова перетворювалась на державну мову?

Робота зі схемою

 Урок 8. Тема: Культура України ХVІ ст. Розвиток освіти

Історична довідка

Пересопницьке Євангеліє 1556-1561

Переклад чотирьох Євангелій здійснив архімандрит Пересопницького Пречистенського монастиря ієромонах Григорій. Списав переклад син протопопа з Сянока Михайло. У післямові він повідомив, що Григорій працював над перекладом з великою любов’ю та постійно молився, просячи Бога допомогти йому завершити працю.

Рукопис виготовлено на пергаменті з уживанням чорного чорнила й кіноварі. 482 аркуші рукопису оправлено в дубові дошки, обтягнуті зеленим оксамитом.

 Пересопницьке Євангеліє оздоблено вишуканими малюнками — мініатюрами. Переклад Святого Письма з Пересопниці використовують під час відправ у монастирі.

Робота з таблицею

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ В УКРАЇНІ

• Школи при церквах та монастирях

• протестантські школи

 • єзуїтські школи

• братські школи

• Острозька академія

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Запитання

Острозька академія

Львівська братська школа

 

1

Дата

1576 р.

1439 р. — братство 1586 р. — школа

2

Місто

Острог

Львів

3

Засновник

В-К. Острозький

Львівське братство

4

Видатні викладачі

 

Г. Смотрицький, В. Суразький, Д. Наливайко, І. Княгинецький, Андрій Римша, Кирило Лукаріс

І. Борецький, Ст. Зизаній, К. Ставровецький

 

5

Видатні вихованці

 

М. Смотрицький, З. Копистенський, І. Борецький, П. Сагайдачний

П. Могила

6

Друковані видання

Острозька Біблія

«Апостол», «Буквар», «Граматика Зизанія», «Адельфотес»

7

Особливі ознаки навчального закладу

Перший православний заклад європейського рівня на українських землях

Заснований на засадах демократизму, рівності учнів, високі вимоги до викладачів, науковий рівень

 

У XVI ст. успішно розвивалося книговидання. Значний внесок у його становлення зробив московський першодрукар Іван Федоров (Федорович). Переїхавши до Львова, у 1574 р. він видав на кошти Львівського братства свої перші книги в Україні — «Апостол» і «Буквар». Призначений для навчання церковно-слов’янської грамоти, «Буквар» став першим шкільним підручником на українських землях.

Особливо плідною була діяльність І. Федорова в Острозі, куди його запросив працювати князь В.К. Острозький. У 1581 р. він надрукував Острозьку Біблію – перше повне видання Біблії церковнослов’янською мовою. Окрім Острозької, до великих друкарень належала друкарня Львівського братства, що розпочала свою роботу 1586 р. Її було створено на ос- нові друкарні І. Федорова, викупленої братством після смерті друкаря.

doc
Додано
25 липня
Переглядів
379
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку