Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Кольорові диктанти з геометрії для 7 класу

Про матеріал
Набір карток і завдань за готовими малюнками для проведення математичних диктантів з геометрії у 7 класі
Перегляд файлу

Чернелівська ЗОШ І – ІІІ ступенів ім. О. Й. Михайлюка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набір карток та завдань

за готовими малюнками

для математичних диктантів з геометрії

для 7 класу

D:\мама\картинки на шкільну тематику1files\images_057.jpg

Роботу підготувала

вчитель математики

Ястремська Т. А.

 

 

 

2018

Передмова

Як відомо, контроль знань та вмінь учнів – одна з невід’ємних складових навчального процесу. Контрольні та самостійні роботи переважно перевіряють рівень умінь та навичок учнів застосовувати здобуті знання. Та буває, що учень засвоює алгоритм розв’язання, не усвідомлюючи, який теоретичний матеріал він застосовує на практиці. Вважаю, що перевірка теоретичних знань теж повинна мати місце на контрольному етапі. З цією метою часто проводжу тестування, «німі» диктанти  та «кольорові» диктанти. Такого виду диктанти урізноманітнюють навчальну діяльність учнів, пожвавлюють інтерес, пришвидшують роботу, розвивають швидкість реакції.

Запропоновані «кольорові» диктанти з геометрії для 7 класу проводжу наприкінці вивчення тем на початку уроку узагальнення та систематизації знань, попередивши учнів про необхідність повторити вивчений матеріал заздалегідь. Оцінюю по 0,5 бала за кожне завдання. Таким чином,  учень може одержати максимум 6 балів за диктант. Доповнюю оцінку до максимальної 12 невеличкою самостійною роботою в кінці уроку.

Диктант №1. Точка, пряма, відрізок

А 

           m        C                             D  

P 

 

 F  О             Y            V   T

 N

 L     5см

 X O     Е 

 

     18см

     W

 P

  S 

 

Завдання до диктанту №1

 1. Запишіть назву та позначення жовтої фігури.
 2. Запишіть назву та позначення синьої фігури.
 3. Запишіть назву та позначення фіолетової фігури.
 4. Запишіть назву та позначення зеленої фігури.
 5. Опишіть взаємне розміщення червоної та синьої фігур.
 6. Опишіть взаємне розміщення чорної та зеленої фігур.
 7. Опишіть взаємне розміщення двох рожевих та чорної фігур.
 8. Чи має довжину світло-зелена фігура?
 9. Обчисліть і запишіть довжину коричневої фігури.
 10.          Чи належить оранжева фігура світло-зеленій?
 11.          Чи перетинаються голуба та коричнева фігури?
 12.          Чи перетинаються коричнева та світло-зелена фігури?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диктант №2.

Промінь, кут, бісектриса кута

  K

P

         D  S

  R

 

 C A

M Т

 

 50ᵒ

           Y       J  G

        B N

                18ᵒ   18ᵒ 20ᵒ

T     L                  S  W

Завдання до диктанту №2

 1. Запишіть назву та позначення червоної фігури.
 2. Запишіть назву та позначення оранжевої фігури.
 3. Запишіть назву  початку фіолетової фігури.
 4. Запишіть назву та позначення голубої фігури.
 5. Запишіть вид та назву рожевої фігури.
 6. Чи перетинаються червона та зелена фігури?
 7. Чи проходить фіолетова фігура через оранжеву?
 8. Чи перетинаються червона та фіолетова фігури?
 9. Визначте міру жовто-голубої фігури .
 10.          Запишіть назву світло-зеленої фігури.
 11.          Обчисліть міру голубої фігури.
 12.          Обчисліть міру коричнево-зеленої фігури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диктант №3.

Суміжні та вертикальні кути

 

                    W        T

 C F

 

A             O     52ᵒ B                  P

 G

                          K                          D              Y

    F        V                             

 M   J   L

 К

 

                             134     57

                                             Т

Завдання до диктанту №3

 1. Фігури якого кольору утворюють пари суміжних кутів?
 2. Запишіть позначення тупого кута із жовтої пари суміжних кутів.
 3. Обчисліть і запишіть градусну міру кута, про який ішла мова у завданні 2.
 4. Запишіть позначення спільної сторони в парі жовтих кутів.
 5. Чому кути коричневого кольору не є суміжними?
 6. Фігури якого кольору утворюють пари вертикальних кутів?
 7. Скільки пар вертикальних кутів в червоній фігурі?
 8. Один із кутів червоної фігури дорівнює 80ᵒ. Обчисліть і запишіть градусні міри решти кутів цієї фігури.
 9. Чому зелені кути не є  вертикальними?

10. Запишіть назву променя, доповняльного до променя VG червоної фігури.

11. Чи правильно виміряно кути голубої фігури?

12. Чи можна повернути промінь ТК голубої фігури так, щоб обидва кути були тупими? Чому?

 

 

 

 

 

 

 

Диктант №4.

Паралельні та перпендикулярні прямі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      F                                        P

 

  K                                                D

 

Завдання до диктанту №4

 1. Яким кольором зображено пару паралельних прямих?
 2. Яким кольором (кольорами) зображено перпендикулярні прямі?
 3. Чи є паралельними пара червоних прямих? Чому?
 4. Чи впевнені ви, що пара оранжевих прямих є перпендикулярними? Чому?
 5. Чи впевнені ви, що пара синіх прямих є перпендикулярними? Чому?
 6. Чи є перпендикулярними пара чорних фігур?
 7. Чи є перпендикулярними чорний і зелений відрізки?
 8. Чи паралельні голубі промені?
 9. Чи є паралельними зелений відрізок і голубі промені?

10. Скільки пар паралельних прямих у коричневій фігурі?

11. Скільки пар перпендикулярних прямих у коричневій фігурі?

12. Запишіть за допомогою математичних позначень пару паралельних прямих в рожевій фігурі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диктант №5.

Властивості та ознаки паралельних прямих

  1        t

                                           m           2

мал.1

                                                       s                4    1

 1                                        3 2              h

                         2

                    a

                          2

           1                                       1              2

                                                    n

           b m

               1                                 e

 d     3                     2         r   f 2                   1

Завдання до диктанту №5

 1. Якого кольору пряма на мал. 1 є січною?
 2. Якого кольору кути 1 і 2 є відповідними?
 3. Якого кольору кути 1 і 2 є внутрішніми односторонніми?
 4. Якого кольору кути 1 і 2 є внутрішніми різносторонніми?
 5. На світло-зеленому малюнку ˂1=162ᵒ, ˂2=161ᵒ. Чи паралельні прямі a  і  b?
 6. На оливковому малюнку ˂1=138ᵒ, ˂2=42ᵒ. Чи паралельні прямі m і n?
 7. Відомо, що на сірому малюнку прямі d та  r – паралельні. ˂1=165ᵒ. Чому дорівнює градусна міра кута 2?
 8. Відомо, що на чорному малюнку прямі f  та e – паралельні,  ˂2=168ᵒ. Чому дорівнює градусна міра ˂ 1?
 9. Знайдіть градусну міру ˂3 на синьому малюнку, якщо ˂2=55ᵒ.

10. Яким має бути кут 4 на синьому малюнку, щоб прямі s та h були паралельними?

11. Якщо на сірому малюнку  прямі d і r - паралельні, то котрий з кутів 2 і 3 більший?

12. На голубому малюнку ˂2=75ᵒ. Яку міру повинен мати ˂1, щоб прямі t і m були паралельними?

 

 

 

 

 

 

Диктант №6.

Трикутник та його елементи.

Види трикутників

                               T                                S                                    

                                                        K

F                                                                   B P   

         M                                                                                      

 

6см 7см

 

J                          R

 

                                                          X

                                                                                      U 

  Р

 

     A

Завдання до диктанту №6

 1. Запишіть назви вершин зеленого трикутника.
 2. Запишіть назви найдовшої та найкоротшої сторін голубого трикутника.
 3. Якого виду голубий трикутник?
 4. Яким кольором зображено рівнобедрений трикутник?
 5. Якого виду червоний трикутник?
 6. Якого виду синій трикутник?
 7. Яка довжина сторони MR?
 8. Обчисліть периметр синього трикутника.

9. Яким кольором у рожевому трикутнику зображено його висоту?

10. Яким кольором у рожевому трикутнику зображено його медіану?

11. Як називається у рожевому трикутнику відрізок, зображений фіолетовим кольором?

12. У сірому трикутнику відрізок ХР – медіана. Довжина відрізка PU=12,7см. Яка довжина відрізка AU?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диктант №7.

Ознаки рівності трикутників.

Рівнобедрений трикутник

                    К                                S

23см           28см

 

H                       M      O                         Q

           Y         K           L             F                        L

                                            22ᵒ

 

    X           Z            M    S  N               N  J  Y                T

       A                                C

     38

            20                                        20

                 K           22         H             L             F

                    R   P

    D          T           E І  J

Завдання до диктанту №7

 1. Якої умови не вистачає у червоних трикутниках, щоб вони були рівні за першою ознакою?
 2. Якої умови не вистачає у зелених трикутниках, щоб вони були рівні за другою ознакою?
 3. Яка рівність має виконуватись, щоб світло-коричневі трикутники були рівні за третьою ознакою?
 4. Якщо червоні трикутники рівні, то яка довжина сторони SO?
 5. Якщо зелені трикутники рівні, то яка градусна міра кута L?
 6. Якщо світло-коричневі трикутники рівні і периметр трикутника XYZ дорівнює 42дм, то чому дорівнює периметр трикутника KLM?
 7. Відомо, що голубі трикутники рівні. Знайдіть довжини невідомих сторін.
 8. Відомо, що червоні трикутники рівні. Периметр трикутника HKM дорівнює 76см. Знайдіть довжину сторони OQ.
 9. У жовтому трикутнику DR=RT. Встановіть вид даного трикутника. Як називаються сторони DR та RT? Яка назва сторони DT?

10. У синьому трикутнику ˂Е=40ᵒ. Яка градусна міра

кута J?

11. Червоний відрізок синього трикутника є його бісектрисою. Знайдіть довжину відрізка AJ.

12. Чи можна за даними на малюнках стверджувати, що зелені трикутники є рівнобедреними?

 

Диктант №8.

Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника. Властивості прямокутних трикутників

 85 

                                                          

       9см                                     7см                       45ᵒ 65ᵒ

                        21см

 G B

 70         12cм                20см

                                                80

   S Z             A         18см          C

                               R

                          75ᵒ         H           120ᵒ

 

                                                60ᵒ

F  K      P T

   W                                              N                          R

 

 

    S Q         U                                        L

Завдання до диктанту №8

 1. Чому фіолетова фігура не склалася у трикутник?
 2. Чи правильно виміряно кути у зеленому трикутнику?
 3. Знайдіть градусну міру невідомого кута коричневого трикутника.
 4. Який кут червоного трикутника найбільший? Чому?
 5. Яка сторона коричневого трикутника найменша? Чому?
 6. Запишіть назву зовнішнього кута при вершині К у синьому трикутнику.
 7. Знайдіть міру зовнішнього кута при вершині Н синього трикутника.
 8. Знайдіть міру зовнішнього кута при вершині F синього трикутника.
 9. Знайдіть суму кутів P і T оливкового трикутника.

10. Якого виду жовтий трикутник?

11. Запишіть назву гіпотенузи жовтого трикутника.

12. Запишіть назву більшого катета рожевого трикутника.

       Порівняйте відрізки UR і UL.

 

 

 

 

 

 

Диктант №9. Коло і круг

 

                                                                      Т

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        H

 

 M    D

 

                 Y

                      X      X          J

 

Завдання до диктанту №9

 1. Яку назву мають зелена та фіолетова фігури?
 2. Як називається червоний елемент у зеленій фігурі?
 3. Яку назву має червоний відрізок у фіолетовому колі?
 4. Чи належить зеленому колу точка Р?
 5. Чи належить фіолетовому колу точка Т?
 6. Яким кольором зображено радіус червоного кола?
 7. Як називається жовтий відрізок в червоному колі?
 8. Як називається синій відрізок в червоному колі?
 9. Яку назву має зелена пряма біля синього кола?
 10.                  Яку градусну міру має кут OHD?
 11.                  Яку назву має затонована рожевим кольором фігура? Чи належить цій фігурі червона точка?
 12.                  Знайдіть довжину відрізка XY,  якщо довжина відрізка ОМ дорівнює 13,7см.

 

docx
Додано
27 січня 2019
Переглядів
942
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку