Комбінований урок на тему " Мораль і етикет".

Про матеріал

Розмежування понять "мораль" і "етикет"; формування знання про необхідність дотримування етичних норм; на прикладах із шкільного життя розвинення вміння критичного ставлення до поведінки школярів; удосконалення вміння щодо розв'язання ситуацій; виховання вміння оцінювати себе.

Перегляд файлу

Тема," мораль і етикет

Мета: розмежування понять "мораль" і "етикет"; формування знання про необхідність дотримування етичних норм; на прикладах із шкільного життя розвинення вміння критичного ставлення до поведінки школярів; удосконалення вміння щодо розв'язання ситуацій; виховання вміння оцінювати себе.

Обладнання: плакати "Учися бути красивим", "Чотири основи етикета"; гумористичні малюнки школярів "Очі - дзеркало душі", "Одежа говорить про все", "Мовчанка - золото".

Скринька ключових слів

етикетні правила і норма - норми поведінки людей, які регулюють повсякденну життєдіяльність;

етикет - сукупність правил поведінки, показник зовнішньої культури людини;

спішування - особлива форма людської взаємодії і міжособистих взаємин, комунікативна діяльність;

ввічливість - доброзичливість і приватність у стосунках між людьми;

коректність - вміння тримати себе у межах загальноприйнятих норм порядочності в будь-яких ситуаціях;

тактовність - почуття міри, якої необхідно дотримуватися у розмові; уміння відчути межу, за яку не можна переступити у стосунках з людьми;

делікатність - обережна, не надокучлива увага до людини; уміння ставити себе на місце іншого;

скромність - природність поведінки, що пристосована до оточуючих;

точність і обов'язковість - пунктуальність, необхідність обов'язкового виконання обіцянок, зобов'язань, справи; зовнішній вияв рис особистості: уміння аналізувати обставини, оцінювати свої вчинки, робити висновки, прогнозувати майбутні дії, визначати міру своїх можливостей, не давати зайвих обіцянок, дотримуватися свого слова.

Очікувані результати

Після проведення заняття учні зможуть:

 • визначати змість понять "етикет", "етикетні правила і норми";
 • зіставляти поняття "мораль" і "етикет";
 • визначати порушення етикетних норм;
 • створювати діалогічні єднання.

Хід уроку

Актуалізацію опорних знань можна провести, використавши такі форми роботи:

 • самодиктант: записати слова, зміст яких вивчався на попередніх уроках;
 • повторення змісту термінів "мораль" і "етикет";
 • зв'язна відповідь на запитання: а) яка відмінність у значенні слів "мораль" і "людяність"? б) як ви розумієте слова В. Сухомлинського "Етика в школі - це практична філософія виховання?

Для засвоєння понять "етикет" і "етикетні правила і норми" учитель пропонує п'ятикласникам розв'язати ситуативні завдання.

Завдання 1

Пролунав дзвоник, Петрик запізнився на урок. Яких норм треба дотримуватися, щоб зайти до класу? Як треба звернутися до вчителя?

Завдання 2

Учитель розмовляє з учнем П., у цей час до вчительського столу підходять учениця К. (у неї виникло запитання при виконанні самостійної роботи). Як має діяти учениця К.?

Завдання З

Учень Д. звернувся до учениці М. з проханням пояснити незрозуміле у завданні. Чому дівчина М. не виявила бажання поспілкуватися з учнем Д.?

Далі проводиться гра.

Гра "Наповни кошики"

Учитель роздає дітям по дві картки. На одній картці записані якості моралі, на іншій - якості етикету. Школярам необхідно уважно прочитати записи на картках і на звороті написати цифру 1 або 2 (1 - кошик "Мораль", 2 - кошик "Етикет"). Експертна група - три учні, у яких достатньо високий рівень знань, - переглядають кошики, роблять висновки.

 

Для закріплення вивченого можна використати метод драматизації: зустріч Моралі та Етикету.До драматизації залучаються батьки або школярі старших класів, готуються вони заздалегідь. Було б добре, коли б відповідальні за захід продумали не лише зміст реплік, але й зовнішній вигляд Моралі та Етикету. Від імені автора виступає вчитель.

- Отже, - говорить учитель, - ми разом дійшли думки щодо співвідносності моралі та етикету, виявили, що моральне виховання - один із основних напрямків національного виховання, а етикет - це сукупність правил-поведінки, що виявляють ставлення до людей. У "Словнику з етики" "етикет" тлумачиться як складова частина зовнішньої культури поведінки.

Продовжуючи, учитель говорить, що зовнішня культура поведінки виявляється у спілкуванні, у стосунках між людьми.

Людське життя безпосередньо пов'язане із спілкуванням, у процесі якого висвітлюються вічні й щохвилинні людські проблеми. Оволодіти культурою і мистецтвом спілкування прагнуть, напевне, усі культурні люди.

Хоча б напівсвідомо, кожна людина мріє про те, щоб завжди вільно почуватися як з "ближнім", так і з "стороннім", завжди вільно почуватися як з "ближнім", так і з "стороннім", завжди бути бажаною, справляють приємне враження, приносити радість собі й оточуючим.

Успіх чи неуспіх у стосунках супроводжує вас від народження до самої смерті.

- Як уникнути непотрібних сварок, нарікань, конфліктів?

Безумовно, усього того не було б, якби люди знали й уміли формувати високу культуру стосунків. У наш час формування культури спілкування передбачає перш за все оволодіння знаннями про основні закономірності процесу спілкування, уміння аналізувати хід і результати спілкування з точки зору його моральної наповнюваності й ділової ефективності, розуміння механізмів спілкування між людьми.

Важливим є знання конкретних норм і правил, які регулюють спілкування, в даному випадку - етикету. Практичне оволодіння культурою спілкування передбачає формування певних якостей особистості, зокрема комунікативних здібностей.

Запитання й завдання

 • Чи можуть люди нормально жити, якщо вони не будуть спілкуватися: обмінюватися досвідом, різними навичками?
 •       Людина як особистість може розвиватися без спілкування?
 • Як ви розумієте висловлювання М. Бахтіна: "Тільки у спілкуванні, у взаємодії людини з людиною розкривається людина в людині як для інших, так і самої себе"?
 • Чи впливає спілкування на формування загального інтелекту?
 • Наведіть приклади, коли дитина не розвивається, виховуючись, наприклад, у зграї вовків.

Вислухавши школярів, учитель наголошує, що метою спілкування є планування спільної діяльності людини й того суспільства, в якому вона живе. Можливі цілі спілкування досить широкі: отримати щось, надати матеріальні блага, забезпечити взаємодію, отримати чи передати якусь інформацію, допомогти комусь у скрутні хвилини, виробити власне ставлення до чогось, звернення до власної душі, спогадів, совісті, мрій. Усе це становить зміст спілкування.

Для культурного розвитку людини спілкування стає потребою. Його відсутність сприймається як тяжка, непоправна втрата.

Усе життя ми прищеплюємо собі одні властивості й намагаємося придушити інші, усе життя свідомо чи несвідомо наслідуємо, граємо своїх батьків, друзів, знайомих, героїв кіно, акторів, телеведучих... Навіть якщо ми із себе нікого "не корчимо", вони "творять" нас. "Крізь нашу тілесну оболонку, як постояльці готелю, проходять багато різних "Я", - відзначає В. Леві.

У спілкуванні людина дізнається, хто є та особа, з якою вона спілкується: встановлює стосунки, визначає погляди, почуття, цінності як свої, так і тієї людини, з якою вона веде розмову.

Вислухавши вчителя, школярі у міні-групах готують відповідь на проблемне запитання:

 • Якщо людина бачить вищу цінність лише в собі, якщо не ставить перед собою благородні цілі - таке спілкування моральне чи аморальне?

Надалі вчитель звертає увагу школярів на плакат, на якому записані типи спілкування:

 •       етичне;
 •      товариське;
 •       інтимне;
 •       ділове;
 •       приязне;
 •       спілкування із самим собою.

Разом з учителем учні наповнюють змістом різновиди спілкування, використовуючи матеріали довідки.

Довідка: рольова взаємодія, спілкування студентів, партнерів по роботі; спілкування однокласників; спілкування тих, хто має спільні інтереси, ціннісні орієнтири; спілкування в родині, закоханих; внутрішні діалоги, мрії, способи.

Продовжуючи бесіду, учитель акцентує увагу на тому, що моральна культура спілкування:

 •       є різновидом людської діяльності;
 •       невід'ємною від моральної культури особи;
 • включає культуру моральної свідомості, моральних почуттів і моральної поведінки;
 •       є мірилом спілкування;

- розвиває комунікативні вміння.

Для закріплення інформації учні виконують такі завдання: створюють діалогічні єднання за формулами: повідомлення - повідомлення; повідомлення - заперечення; повідомлення - спонукання; спонукання - відмова; спонукання - повідомлення; спонукання - запитання; спонукання - згода.

Методичні рекомендації

 1. Учні працюють у парах.
 2. Учитель пояснює школярам зміст поняття "діалогічне єднання" (це три репліки, перша з них - ініціативна, друга - ствердна чи заперечна, третя - узагальнююча).
 3. Кожна пара отримує словесну формулу, за якою вона буде створювати діалогічне єднання.
 4. Учитель називає тему діалогічних єднань (наприклад, дружба, стосунки з батьками тощо.).
 5. По черзі школярі знайомлять однокласників з діалогічними єднаннями.
 6.   Учитель підводить підсумки.

Далі йдеться про те, що норми поведінки (етикет), з одного боку, полегшують спілкування і взаєморозуміння між людьми, а з іншого - зберігають гідність кожної особистості, сприяють гуманізації людських стосунків.

Учні розглядають схему і аналізують її.

Е а) дипломатичний;

т б) військовий;

и в) спортивний;

к г) наукових об'єднань;

е д) релігійний;

т е) ритуальний.

Учитель доповнює міркування школярів тим, що етикет сучасного суспільства - це форма стосунків людей у повсякденному житті. Це своєрідний вид угоди між людьми про те, що є прийнятим і що є правильним на даному етапі розвитку людства.

Норми і правила поведінки слід застосовувати в кожній ситуації.

Розв'язання змодельованих ситуацій

- Запросіть до себе на день народження:

а) однокласників;

б) учителя;

в) друзів своїх батьків;

г) бабусю й дідуся.

Надішліть телеграму у зв'язку з Днем Перемоги:

а) дідусеві;

б) ветеранам війни.

Зверніться з просьбою надати допомогу до:

а) друга;

б) товариша;

в) сторонньої людини.

На наступному етапі уроку вчитель запрошує школярів поміркувати над питанням: як вони розуміють висловлювання відомого письменника Сервантеса "Нічого не коштує нам так дешево і не цінується так дорого, як ввічливість"; пропонує їм ознайомитися зі скринькою нових слів, при необхідності відповідає на учнівські запитання.

Для формування комунікативних навичок рекомендується попрацювати з текстом.

Три товариші

Трьох товаришів настигла ніч і вирішили вони завернути до найближчого села.

Постукали в першу хату. Доброзичливо зустрів їх господар і почав запитувати, хто з них старший. Запитав першого:

 • Скажи, будь-ласка, хто ви є і хто серед вас старший?
 • Ці два - осли, - відповів гість, - їм сидіти поряд зі мною не годиться.

Через кілька хвилин хазяїн запитав другого гостя:

 • Скажи на милість, хто з вас старший, щоб я міг достойно обдарувати його?
 • Слід моєї ноги дорожчий за їхні голови, - відповів другий гість. - Вони собаки.

Через якусь мить хазяїн запитав третього гостя:

 • Друже, скажи, хто у вас за старшого, я б хотів з ним поспілкуватися.
 • Вони обидва розумніші від мене. Ти можеш поговорити з кожним із них.

Хазяїну сподобалась така відповідь:

 • Дорогий гостю! Вибач, що я затримав тебе. А тепер прошу до столу.

І звелів хазяїн прислузі:

 • Накрийте три столи. На першій стіл положіть сіно, на другий кістки, а на третій - усе те, чим пригощають дорогого гостя.

Здивувалися гості. А хазяїн говорить:

 • їжте, дорогі гості! Не соромтесь. Як ви відрекомендували себе, так вам і подано...

{Курдська казка) Запитання й завдання

 • Як ви думаєте, хто з трьох супутників може бути справжнім товаришем?
 • Як би ви діяли на місці господаря?
 • Яким, на вашу думку, має бути справжній друг?
 • Які норми етикету порушено і хто їх порушив?
 • Напишіть продовження казки. Чи змінилися після гостювання два старші товариші?
 • Якби ви зустрілися в житті з недоброзичливим ставленням людей одне до одного, що б ви зробили?
 • Чи були у вашому житті подібні епізоди?
 • Що допомагає людям навчитися з повагою ставитися одне до одного?

Запитання й завдання для самостійного обмірковування

 • Як ви вважаєте, чи були б люди щасливими, якби з повагою ставилися одне до одного?
 • Чи всі люди гідні поваги? Чи може людина змінитися під впливом ввічливого ставлення до неї?
 • Чи відчуваєте ви повагу до себе? У чому це виявляється?
 • Чи можна любити людину, не поважаючи її?
 • Намалюйте дерево поваги. У цього дерева має бути стільки гілок, скільки людей у своєму житті ви по- справжньому поважаєте.

Філософи, науковці, письменники про норми і правила етикету

Із Біблії

 • Зважай не на пихатість, а на любов до ближнього.

В. Малсосов

 • Співчуття іншим - це реагувати на ті зміни, що відбуваються у внутрішньому стані близької істоти.

В. Лозовий

 • Моральний зміст етикету - відповідність зовнішніх норм і моральної свідомості.

Прислів'я й приказки про норми етикету

 • Птаха пізнають з польоту, а людину - по роботі.
 • Те, що дістається без труда, не приносить щастя ніколи.
 • Хоробрим щастя допомагає.
 • Кому Бог допоможе, той усе зможе.
 • Не пишайся гордовитістю, а гордись знаннями.

Домашнє завдання:

а) повторіть матеріал;

б) змоделюйте ситуацію: "На роздоріжжі". (Перед хлопцем три дороги: дорога Добра, дорога Зла, дорога Доброчинності. Яку дорогу обере хлопець?)

в) перегляньте матеріали скриньок; якщо в цьому є необхідність, ще раз повторіть зміст ключових слів.

docx
Пов’язані теми
Етика, 5 клас, Розробки уроків
До підручника
Етика 5 клас (Данилевська О.М., Пометун О.І.)
Додано
28 серпня 2018
Переглядів
615
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку