10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

"Комп`ютерні презентації повторення і систематизація навчального матеріалу.«Гоголь- це безодня,а в безодню завжди зазирнути хочеться.210 років від дня народження"

Про матеріал
: уміння планувати представлення презентації; поєднувати виступ перед аудиторією із демонстрацією презентації; узагальнити теретичні та практичні знання учнів з теми комп’ютерні презентації.
Перегляд файлу

ОЛЕКСІЇВСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ  СТУПЕНІВ – ЛІЦЕЙ»

 

 

Інтегрований урок з інформатики та зарубіжної літератури.

Тема:

Комп`ютерні   презентації повторення і систематизація навчального матеріалу.

«Гоголь це безодня, а в безодню завжди зазирнути хочеться.

 210 років від дня народження

М.В. Гоголя».

 

 

                                                                           вчитель інформатики

                                                                            Іванютенко Т.М.

                                                  вчитель

  зарубіжної літератури

                                                          Журенко І.Ю.

2019 рік.

Мета уроку:

Формувати  предметні   компетентності: уміння планувати представлення презентації;  поєднувати  виступ  перед  аудиторією  із  демонстрацією  презентації; налаштовувати різні   режими показу  презентації;   узагальнити знання учнів з теми комп’ютерні презентації.

Розвивати ключові компетентності:

- математична  компетентність( уміння розраховувати послідовність та часові параметри показу слайдів презентації);

- інформаційно – комунікаційна компетентність (уміння поєднувати різні методи та способи демонстрації презентації);

- навчатися вподовж життя ( уміння визначити  взаємозв`язок між доповіддю і презентацією з метою ефективного донесення інформації до аудиторії).

Очікуванні результати: учні повинні вміти налаштовувати показ презентації у різних режимах, створювати гіперпосилання до текстів, графічних об`єктів та кнопок, додавати нотатки до слайдів, створювати й налаштовувати довільний показ.

Основні поняття: показ презентації, режим доповідача, рядок стану, нотатки, кнопка дії, гіперпосилання, довільний показ.

Обладнання: підручник, комп`ютер, роздатковий матеріал, карточки, редактор PowerPoint, мережа Інтернет.

Тип уроку: інтегрований урок з інформатики та зарубіжної літератури.

Хід  уроку:

I. Організаційний  етап.

II. Мотивація. Інструктаж з техніки безпеки.

III. Актуалізація   опорних   знань.

IV. Організація  класу   до показу презентації .

V. Захист   проектів.

VI. Гімнастика    для   очей.

VII. Оцінювання. Аналіз   проектів.

VIII.   Рефлексія.

IX.     Підсумок уроку.

Х.     Домашнє    завдання.

 

ВЧИТЕЛЬ   ІНФОРМАТИКИ

1.Організаційний момент.

Вітання. (Діти стоять у колі, кожен з учнів називає своє ім’я так, як йому подобається, щоб його називали; говорить слова-вітання, „ввічливі слова”.)

"Психологічна     настанова":

Давайте привітаємось,

Давайте посміхнемося,

Давайте в очі глянемо,

І нам тепліше стане.

Раз рука,

два рука,

Раз плече, два плече .

Голова вліво, вправо подивилась,

Посміхнулась, привіталась.

“Доброго   дня! Сьогодні   гарна  погода,  і  настрій  у  вас, бачу,  теж гарний”. “Рада вас бачити. Сідайте будь ласка.

Перевірте готовність робочих місць. Налаштуйтеся на серйозну роботу.

А девізом  нашого уроку будуть такі слова:

Я бажаю вам

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати.

Бажаю всім успіху!

2.Мотивація.Інструктаж з техніки безпеки.

Діти  під   час роботи  в  комп`ютерному  класі ми всі з вами дотримуємося певних   правила техніки безпеки, яких ви маєте обов'язково знати і виконувати.  (учні  по черзі називають правила)

 • Робота учнів у комп'ютерному класі дозволяється тільки у присутності вчителя.
 • У комп'ютерному класі учні мають зберігати тишу і порядок, виконувати всі вимоги вчителя.
 • Входячи до комп'ютерного класу, обов'язково скинь верхній одяг.
 • Не можна приєднувати або від'єднувати кабелі, зачіпати рознімні з'єднання, дроти та розетки.
 • Не можна пересувати комп'ютери, відкривати системний блок.
 • Не можна намагатися самостійно усунути несправності роботи апаратури. Якщо виникли несправності, негайно звертайтесь до викладача.
 • Не можна під час роботи стукати по клавіатурі та без потреби натискати клавіші.

Молодці!

Сьогодні у нас з вами незвичний урок - підсумок по темі «Комп’ютерні  презентації», де ми систематизуємо  теоретичні  знання по темі; закріпимо  навики  роботи з програмою  Power Point  і головне, побачимо результат вашої  роботи в редакторі презентацій.

Протягом  декількох  тижнів ми з вами вивчали  багато нового і цікавого  навчилися   застосовувати  ці знання  при  роботі над проектами. Запам’ятали  нові терміни з теми  «Комп`ютерні презентації».

3.Актуалізація    опорних   знань.

Якщо людина не повторює те, що знає, то рівень її розвитку прямує до нуля.

Оцінювать   ваші досягнення будуть веселі  смайлики. (додаток1)

ЗУПИНКА «АНАГРАМНА» (розшифрувати слово)

Енпязтцеіра ПРЕЗЕНТАЦІЯ (додаток 2)

ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ З ІНФОРМАТИКИ.

Комп`ютерні презентації. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Гоголь – це безодня, а в безодню завжди зазирнути хочеться. 210 років від дня народження М.В.Гоголя.

ЗУПИНКА «АСОЦІАТИВНИЙ КУЩ» (на столах у вас слова, вибрати ті, які пов’язані з темою презентація) (додаток 3)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

 • Редактор презентацій
 • Програма Microsoft Office Power Point
 • Слайд
 • Макет
 • Об`єкти (звукові, графічні, мультимедійні, текстові)
 • Порядковий номер
 • Колір тла
 • Фонове зображення
 • Етапи створення
 • Структура
 • Визначення мети
 • Анімація
 • Ефекти анімації( вхід, виокремлення, вихід, шляхи переміщення)
 • Параметри ефектів
 • Хронометраж
 • Гіперпосилання
 • Кнопки дій
 • Вставлення
 • Переходи
 • F5
 • Esc
 • Створити слайд

ЗУПИНКА «ІНФОРМАТИВНА» ( дати відповіді на запитання) (додаток 4)

 1. Що таке комп`ютерна презентація – це набір слайдів, підготовлених з використанням інформаційних технологій і призначених для демонстрації текстових, відео -, звукових даних з певної теми, найчастіше під час усного виступу.
 2. Що є основним об`єктом комп`ютерної презентації?(слайд)
 3. Які властивості мають слайди?(порядковий номер,колір тла(фону),фонове зображення, макет)
 4. Які об`єкти можуть містити слайди комп`ютерної презентації?(текстові, графічні, мультимедійні)
 5. Що таке макет слайда?(схема розміщення текстових,графічних та інших об’єктів на слайді)
 6. Які етапи створення комп`ютерної презентації?(визначення мети,пошук і відбір матеріалів,визначення структури презентації, створення презентації в редакторі презентацій)
 7. Які операції можна виконувати над об`єктами слайда?(копіювання,видалити,виділити,вирізати,вставити,перетяг пере)
 8. З якою метою додаються анімаційні ефекти до об`єктів на слайдах презентації?(забезпечує наочність, динамічність ефективність показу)
 9. Редактор презентацій це програма…?(призначена для створення комп’ютерних презентацій, їх форматування і редагування, збереження, перегляду)
 10. Яка програма працює над створенням  комп`ютерних презентацій ?(Microsoft  Office  Power Point) 
 11. Для чого створюють гіперпосилання у комп`ютерних презентаціях?(гіперпосиланням  називають  частину тексту або  зображення,  яка має  особливі   властивості:  з її допомогою  можна  перейти до потрібного  місця  в документі або   виконати  певну  дію – наприклад,   запустити программу).
 12. Які існують групи ефектів анімації для об`єктів?(вхід,виокремлення, вихід, шляхи переміщення)
 13. Як називається перший слайд , які властивості?(титульний, заголовок,  підзаголовок.)

 

ЗУПИНКА «АЛГОРИТМІЧНА» (роздати матеріал, ваша задача скласти алгоритм) (додаток 5)

( Складіть алгоритм додавання ефектів анімації до об`єктів слайда)

Для додавання ефектів анімації до текстових і графічних  об`єктів слайда використовуються елементи керування вкладки АНІМАЦІЯ.

Для додавання анімаційного ефекту до об`єкта слід.

 1. Вибрати об`єкт на слайді.
 2. Відкрити вкладку АНІМАЦІЯ.
 3. Відкрити список ефектів вибором кнопки ДОДАТКОВО в групі АНІМАЦІЯ.
 4. Вибрати у списку потрібний ефект АНІМАЦІЇ.

 

( Складіть алгоритм додавання гіперпосилань до об`єктів слайдів)

Для того щоб створити  гіперпосилання,пов`язане з фрагментом тексту, потрібно:

 1. Виділити фрагмент тексту, з яким буде пов`язано гіперпосилання.
 2. Виконати  ВСТАВЛЕННЯ ПОСИЛАННЯ ГІПЕРПОСИЛАННЯ.
 3. Вибрати у вікні ДОДАВАННЯ   ГІПЕРПОСИЛАННЯ  в області ЗВЯЗАТИ  з  кнопку  МІСЦЕМ У ДОКУМЕНТІ .
 4. Вибрати заголовок слайда, на який потрібно перейти, у списку ВИБЕРІТЬ МІСЦЕ В ДОКУМЕНТІ.
 5. Вибрати кнопку ОК.

 

(Складіть алгоритм додавання  до слайда кнопок дій).

Часто  гіперпосилання  пов`язують з кнопками дій, які можуть бути вставлені на слайд як графічні примітиви.

 

Для додавання  до слайда кнопки, наприклад призначеної для повернення на домашній слайд з меню потрібно:

 

1.Виконати  ВСТАВЛЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ ФІГУРИ.

2.Вибрати в розділі  КНОПКИ  дій  КНОПКУ  Кнопка  дій: додому  .

3. Виділити на слайді область для розміщення кнопки.

4. Відкрити  список ПЕРЕЙТИ ЗА ГІПЕРПОСИЛАННЯМ у  вікні НАСТРОЮВАННЯ ДІЇ, що відкрилося.

5.Вибрати команду СЛАЙД.

6. Вибрати заголовок слайда, на який передбачається перехід.

7. Вибрати кнопку ОК. 

Добре. Молодці. Гарно справилися із завданням.

ВЧИТЕЛЬ  ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТРАТУРИ

Чи знаєте ви українську ніч? О, ви не знаєте української ночі. Вдивіться у неї: з середини неба дивиться місяць. Безмежний небесний намет напнувся, розгорнувся ще неосяжніше. Горить і дихає він. Земля вся в срібному сяйві; і чудове повітря, прохолодно-задушливе, і повне

ласкавості, і рухає океан пахощів. Божественна ніч! Чарівна ніч

-  Загадковий, містичний, чарівний Гоголь . Хто краще міг сказати про Україну і українців. Навіть, творячи свої шедеври на російській мові , але по суті, залишаючись українцем. Він завжди себе визначав , як українця. Любив українську культуру, традиції ,фольклор, а без української пісні не міг жити.

   -Сьогодні ми згадаємо з вами великого українця. Його життя,           творчість і твір , який вивчали.

1.Народився М .В .Гоголь  у селі  Великі Сорочинці? 20 березня 1809 року в сім` ї (Так. 20 березня 1809 року в сім` ї небагатих поміщиків)

2.Хлопчика назвали Миколою на честь царя Миколи ІІ ?( Ні .На честь Святого Миколая ,бо у матері Гоголя  померло двоє дітей, і вона дала обітницю)

3.Гоголь отримав освіту у Військовій академії?(Ні. Спочатку навчався в Полтавському повітовому училищі ,а потім у Ніжинської гімназії вищих наук)

4.Навчаючись у гімназії , Микола багато читав, захоплювався музикою , живописом, театром?(Так. Він мріяв стати актором.)

5.Закінчивши гімназію ,Гоголь повертається в Полтаву?(Ні .Він їде до Петербурга і влаштовується на посаду дрібного чиновника.)

6.У Петербурзі Микола Васильович знайомиться з Ф. Достоєвським , І .Франком?(Ні .З  О. Пушкіним і В. Жуковським)

7.Гоголь написав такі твори як «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Миргород», «Арабески», «Тарас Бульба», «Ревізор», «Мертві душі»?(Так .Це твори Гоголя)

8. «Вечори на хуторі біля Диканьки» складаються з 9 повістей?(Ні. З 8 ми)

9. «Ніч перед Різдвом» входить  у другу частину збірки «Вечори на хуторі біля Диканьки»?(Так. Вона була опублікована в 1831 – 1832 рр.)

10.Російський письменник писав свої твори про українців і для українців?(Так .Народився він в Україні) 

ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ З ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

«Узагальнення та систематизація знань по темі «Життя і творчість М.В. Гоголя».

4.Організація    класу  до  показу  презентації.

 ВЧИТЕЛЬ ІНФОРМАТИКИ.

ЗУПИНКА «ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ» (додаток 6 практична робота)

Протягом декількох тижнів ми з вами  пройшли велику творчу дорогу. На цьому уроці ви продемонструєте результати вашої  роботи. Попередньо перед вами була поставлена задача

1. Створити 6-10 слайдів

2. Використати анімації

3. Використати гіперпосилання

4. Робити анімації при переходах між слайдами.

5. Зробити кнопки переходи

Тему для ваших презентацій обрано не випадково. Тому що на даний час це дуже актуально  в цьому році виповнилося 210 років від дня народження М.В.Гоголя. Тому я пропоную вам представити учням  класу і гостям свої презентації, об’єднавши все в один проект на тему « Гоголь це безодня, а в безодню завжди зазирнути  хочеться»

А тепер давайте переглянемо  ваші роботи.

5. Захист проектів.

(учні презентують свої роботи)

ПЕРША ПРЕЗЕНТАЦІЯ: «Життя і творчість М.В.Гоголя.»

 (учень захищає роботу групи, підтримаємо її, за допомогою смайликів ви оціните презентацію)

ВЧИТЕЛЬ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЗУПИНКА «ТЕАТРАЛЬНА»

Інсценізація учнями уривка з повісті М.Гоголя «Ніч перед Різдвом»

ВЧИТЕЛЬ ІНФОРМАТИКИ

ДРУГА   ПРЕЗЕНТАЦІЯ: «Ніч перед Різдвом»(учень захищає роботу групи, підтримаємо її, за допомогою смайликів ви оціните презентацію)

ВЧИТЕЛЬ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЗУПИНКА «ВПІЗНАТИ  ГЕРОЯ» ( на дошці ілюстрації до твору, учні додають характеристику до ілюстрації) (додаток 7)

Учитель. В.Г.Белинский відмічав: "Гоголь не пише, а малює; його зображення дихають фарбами дійсності. Бачиш і чуєш їх".

Тому, я думаю, ви легко упізнаєте героїв повісті по їх опису.

• Вузенька мордочка, яка безнастанно вертілася на всі боки та нюхала все, що тільки траплялося, закінчувалась, як і в наших свиней, кругленьким п’ятачком; ніжки були такі тоненькі... А затее заду був він точнісінько губернський стряпчий в мундирі, бо в нього теліпався хвіст, такий гострий та довгий, як теперішні мундирні фалди...(Чорт).

".не минуло ще і сімнадцяти років. ...знала і чула все, що про неї говорили, і булла вередлива, як красуня" (Оксана).

…..Місцевий знахар і чаклун. В минулому - козак. Дуже великий і тому практично не ходить. Досить цікаві його слова : « Тому не потрібно далеко ходити, у кого чорт за плечами» (Пузатий пацюк)

„...мала від народження не більше сорока років. Вона була ні гарна  ні погана собою …До неї залицяються всі заможні чоловіки Диканьки, але вона  хоче лише отримати  їхнє господарство.” (Солоха).

„…Єдиний на селі коваль. Майстер на всі руки. Дуже кохає Оксану і заради неї готовий на все”. (Вакула)

-   Які ще є герої   в повісті? (Чуб ,кум, Голова, Дяк, запорожці, цариця)

ВЧИТЕЛЬ ІНФОРМАТИКИ

ТРЕТЯ   ПРЕЗЕНТАЦІЯ :«Вечори на хуторі біля Диканьки»(учень захищає роботу групи, підтримаємо її, за допомогою смайликів ви оціните презентацію)

ВЧИТЕЛЬ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЗУПИНКА «ГОГОЛЬ І УКРАЇНА» ( учні на мапі України визначають міста пов`язані з долею письменника)

- З якими місцями України пов`язала доля письменника?

1. Великі Сорочинці - місце народження М. Гоголя.

(Великі Сорочинці, розташовані неподалік Миргорода на Полтавщині, увійшли в історію як місце народження М. Гоголя, бо саме тут, у скромному будиночку повітового лікаря М. Трохимовського, 20 березня (1 квітня) 1809 року народився майбутній письменник. 1911 року скульптором І. Гінцбургом тут споруджено пам'ятник М. Гоголю, а з 1929 року відкрито музей.)

2. Родовий маєток - село Василівка.

(У далекому минулому Василівка - родовий маєток Лизогубів. Тетяна Семенівна Лизогуб, взявши шлюб з Опанасом Дем'яновичем Гоголем - дідом Миколи Васильовича Гоголя, 1781 року отримала від батька хутір Купчинський, який згодом перейменували у Василівку на честь батька майбутнього письменника. Тут він провів перші десять років життя, успадкувавши від батька, Василя Опанасовича, почуття гумору, хист оповідача, любов до театру. Мати, Марія Іванівна, палко вірила в талант сина. Десяти років Миколу Гоголя відправили до Полтавського повітового училища.)

3. Ніжин у житті М. Гоголя.

(Дванадцяти років Гоголя привезли в Ніжин до гімназії вищих наук, яку ще називали ліцеєм. Разом із Гоголем навчалися Нестор Кукольник, Євген Гребінка - майбутні поети. Тут здружився він з Олександром Дашлевським, майбутнім письменником, та іншими. Україна стала для нього початком життя і творчості. Тут уперше він вийшов на сцену, зігравши роль дуже старого діда, написавши п'єсу з українського життя. Ніжин став духовною і творчою колискою письменників. Не випадково, мабуть, тут встановлено перший пам'ятник Гоголю, створений ще 1881 року талановитим українським скульптором Парменом Забілою, відкрито перший музей Гоголя, зібраний у стінах ліцею студентами Історико-філологічного інституту під керівництвом викладача П.А. Заболожського.)

4. М. Гоголь у Києві.

(По-справжньому М. Гоголь пізнав Київ вже після Петербурга й Москви, хоч бував у цьому місті ще 1827 року. Коли в Києві у 30-ті роки XІX століття відкривається університет, завдяки зусиллям Пушкіна й Жуковського призначають ректором українця М. Максимовича, друга Гоголя, ботаніка та фольклориста. На прохання автора "Вечорів на хуторі біля Диканьки" Пушкін клопочеться про надання Гоголю кафедри загальної історії. Сповнений планів і мрій, Гоголь вже планує писати історію України і натхненно пише Максимовичу: "Туди, туди, у Київ, давній, прекрасний Київ! Він наш..."

Проте питання про призначення Гоголя у Київ так і не було вирішене. Та Микола Васильович бував у Києві, любив гуляти його вулицями, часто бував біля Андріївської церкви та у Печерській лаврі. Після перебування у Києві Гоголь переробив "Тараса Бульбу". З містом пов'язана і друга перлина гоголівської прози - "Страшна помста". Останній раз він був у Києві 1848 року.)

5. М. Гоголь в Одесі.

(Уперше М. Гоголь побував в Одесі перед останнім приїздом до Києва 1848 року. Він повертався з Єрусалима на Батьківщину морем разом з російським консулом в Сирії К.М. Базілі, своїм ліцейським приятелем. Костянтин Михайлович Базілі - один із тих випускників Ніжинського ліцею, які разом із Гоголем становили його гордість. Син грецького патріота, який під загрозою страти втік до Одеси, Базілі став не тільки видатним російським дипломатом, але й ученим-поліглотом, спеціалістом з Близького Сходу, людиною широкого мислення. Спілкуванням із цією людиною М. Гоголь завжди дорожив. Удруге письменник приїхав до Одеси, щоб провести тут зиму 1851 року. Тут він здружився з акторами місцевого театру. Тепло Одеси зігріло його, вселило надії на завершення роботи над другим томом "Мертвих душ". І Гоголь весь поринув у цю роботу. В Одесі досі збереглися будинки, де перебував Гоголь. 

 Отже, з Україною пов'язане не тільки дитинство Гоголя, його юність, але й роки зрілості. З Україною пов'язана практично вся творчість М. Гоголя.

ВЧИТЕЛЬ ІНФОРМАТИКИ

ЗУПИНКА «ПРАЦЮЄМО З КОМП`ЮТЕРОМ»

Завдання групам вибрати до свого проекту висновок по темі презентації, створити останній  слайд презентації, додати текстовий об’єкт( висновок), зберегти презентацію.

Висновки: (додаток 8)

 • Гоголь – видатний українець.
 • Добро вічне, як і кохання.
 • Гоголь – співець українських традицій.

ЗУПИНКА «РЕФЛЕКСІЯ»

6.Гімнастика для очей

Очі щільно ми закрили –

Це один, два, три, чотири.

Потім ширше розкриваєм,

Вдалині щось роглядаєм

Очі швидко обертаєм,

Головою не хитаєм.

Вліво раз, два, три, чотири.

Вправо стільки ж повторили.

Раз, два, три!

Очі догори!

На чотири та й на п’ять

Будем міцно їх стулять.

Знову очі догори

Ми рахуєм раз, два, три!

7.Оцінювання. Аналіз проектів.

ВЧИТЕЛЬ ІНФОРМАТИКИ.

Ми проглянули ваші презентації. Всі показали високий рівень знання інформаційних технологій і уміння застосовувати їх при виконанні завдань практичного змісту, показали нам вміння вести розмову при обговоренні, висловлювати свої думки. Ніхто з учнів не віднісся до роботи байдуже, всі брали активну участь в дослідницькій роботі при розробках проектів. Кожен учень отримує високий бал.

8. Рефлексія.

9.Підсумок уроку

 

ВЧИТЕЛЬ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Володимир Дорошенко сказав : « Він думав по - українськи , а,  пишучи свої твори, перекладав їх російською»

Сам Гоголь писав: «Скажу вам одне слово про те ,яка в мене душа, хохлацька чи російська. Я сам не знаю, яка в мене душа»

- А ви як думаєте , до якої культури відноситься Гоголь: російської чи української? (відповіді учнів).

ВЧИТЕЛЬ ІНФОРМАТИКИ

Отже, підведемо   підсумки   нашої  з вами роботи.  Яке враження у вас від уроку, підніміть будь ласка Смайлики (…Дуже приємно …)  Ви плідно  попрацювали, зробили дуже  багато, багато  цікавого  дізналися. А головне що  крім  основної мети на уроці ми досягли виховної мети. З ваших презентацій видно, що ви усвідомлюєте  відповідальність за те що  відбувається    навколо  вас  в  державі. І сааме  ви, люди   майбутнього, будете    активними   творцями   свого і суспільного   життя.  Хочу, щоб ви любили свою Батьківщину. пам`ятали, що вона в Вас одна, як і родина. На згадку про урок  я хочу вам роздати такі пам`ятки.(додаток 9)

                                   ПАМ`ЯТКА

- Шануй свої звичаї і традиції ;

-Знай і шануй історичне минуле ;

- Шануй свою землю і материнську мову;

-Бережи природу рідного краю;

-Не забувай і гордись званням українця;

-Твори добро, красу, живи на благо своєї землі.

10.Домашнє завдання.

Повторити   вивчений    матеріал з теми «Редактор презентацій», створити презентацію на тему «8 Березня – свято Весни!»

Дякую  вам,  діти, за плідну  роботу.

Допобачення.

 

ДОДАТОК 1.

Картинки по запросу незадоволений смайлик

 

 

 

ДОДАТОК 2.

 

Енпязтцеіра ПРЕЗЕНТАЦІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3.

Редактор презентацій

Програма Microsoft Office PowerPoint

Слайд

Макет

Об`єкти(звукові, графічні, мультимедійні, текстові)

Порядковий номер

Колір тла

Фонове зображення

Етапи створення

Структура

Визначення мети

Анімація

Ефекти анімації( вхід, виокремлення, вихід, шляхи переміщення)

Параметри ефектів

Хронометраж

Гіперпосилання

Кнопки дій

Вставлення

Переходи

F5

Esc

Створити слайд

Колір тла

 Конструктор

Заливка

Delete

Виокремлення

Power Point

Scratch

Libre Office Draw

Paint

 

 

 

ДОДАТОК 5.

 

(Складіть алгоритм додавання  ефектів   анімації до об`єктів слайда)

Для додаванняе фектів анімації до текстових і графічних об`єктів слайда використовуються елементи керування вкладки АНІМАЦІЯ.

 

1.Для додавання  анімаційного  ефекту до об`єкта слід.

2.Вибрати об`єкт на слайді.

3.Відкрити вкладку АНІМАЦІЯ.

4.Відкрити список ефектів вибором кнопки ДОДАТКОВО в групі АНІМАЦІЯ.

5.Вибрати у списку потрібний ефект АНІМАЦІЇ.

 

 

(Складіть алгоритм додавання гіперпосилань до об`єктів слайдів)

Для того щоб створити гіперпосилання, пов`язане з фрагментом текста, потрібно:

1.Виділити фрагмент тексту, з яким буде пов`язано гіперпосилання.

2.Виконати ВСТАВЛЕННЯ→ПОСИЛАННЯ→ ГІПЕРПОСИЛАННЯ.

3.Вибрати у вікні ДОДАВАННЯ   ГІПЕРПОСИЛАННЯ  в області ЗВ`ЯЗАТИ  з  кнопку  МІСЦЕМ У ДОКУМЕНТІ .

4.Вибрати заголовок слайда, на який потрібно перейти, у списку ВИБЕРІТЬ МІСЦЕ В ДОКУМЕНТІ.

5.Вибрати кнопку ОК.

 

(Складіть алгоритм додавання  до слайда кнопок дій).

Часто  гіперпосилання пов`язують з кнопками дій, якіможуть бути вставлені на слайд як графічні примітиви.

Для додавання  до слайда кнопки, наприклад призначеної для повернення на домашній слайд з меню потрібно:

1.Виконати  ВСТАВЛЕННЯ→ ЗОБРАЖЕННЯ →ФІГУРИ.

2.Вибрати в розділі  КНОПКИ  дій  КНОПКУ  Кнопка  дій: додому.

3. Виділити на слайді область для розміщення кнопки.

 

4. Відкрити  список ПЕРЕЙТИ ЗА ГІПЕРПОСИЛАННЯМ увікні НАСТРОЮВАННЯ ДІЇ, що  відкрилося.

5.Вибрати команду СЛАЙД.

6. Вибрати заголовок слайда, на якийпередбачаєтьсяперехід.

7. Вибрати кнопку ОК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 4.

 

 1. Що таке комп`ютерна презентація – це набір слайдів, підготовлених з використанням інформаційних технологій і призначених для демонстрації текстових, відео -, звукових даних з певної теми, найчастіше під час усного виступу.
 2. Що є основним об`єктом комп`ютерної презентації?(слайд)
 3. Які властивості мають слайди?(порядковий номер,колір тла(фону),фонове зображення, макет)
 4. Які об`єкти можуть містити слайди комп`ютерної презентації?(текстові, графічні, мультимедійні)
 5. Що таке макет слайда?(схема розміщення текстових,графічних та інших об’єктів на слайді)
 6. Які етапи створення комп`ютерної презентації?(визначення мети,пошук і відбір матеріалів,визначення структури презентації, створення презентації в редакторі презентацій)
 7. Які операції можна виконувати над об`єктами слайда?(копіювання,видалити,виділити,вирізати,вставити,перетяг пере)
 8. З якою метою додаються анімаційні ефекти до об`єктів на слайдах презентації?(забезпечує наочність, динамічність ефективність показу)
 9. Редактор презентацій це програма…?(призначена для створення комп’ютерних презентацій, їх форматування і редагування, збереження, перегляду)
 10. Яка програма працює над створенням  комп`ютерних презентацій ?(MicrosoftOfficePowerPoint) 
 11. Для чого створюють гіперпосилання у комп`ютерних презентаціях?(гіперпосиланням називають частину тексту або зображення, яка має особливі властивості: з її допомогою можна перейти до потрібного місця в документі або виконати певну дію – наприклад, запустити программу).
 12. Які існують групи ефектів анімації для об`єктів?(вхід,виокремлення, вихід, шляхи переміщення)
 13. Як називається перший слайд , які властивості?(титульний, заголовок, підзаголовок.)

 

 

ДОДАТОК 6.

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА

«Налаштування показу комп’ютерної презентації»

Тема «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ БІЛЯ ДИКАНЬКИ».

Увага!Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарних – гігієнічних  норм.

 1. Відкрийте комп’ютерну презентацію з фалу «Вечори на хуторі біля Диканьки».
 2. Установити на слайд 2 до написів « Сорочинський ярмарок Вечір на передодні Івана Купала», «Майська ніч, або Утоплена», «Пропала грамота» гіперпосилання для переходу до слайдів 3,4 презентації.
 3. Установити на слайд 5 до написів «Ніч перед Різдвом» «Страшна помста», «Іван Федорович Шпонька та його тітонька», «Зачароване місце» гіперпосилання для переходу до слайдів 6,7 презентації.
 4. На слайди 3,6,7 установіть кнопки дій для повернення на слайди 5,3.
 5. Установіть для всіх слайдів презентації ефект зміни слайдів  - Шахи. Параметри ефектів –з гори вниз.
 6.  Установіть тривалість ефекту 5 секунд.
 7. Перегляньте  комп’ютерну презентацію в режимі демонстрації.
 8. Створіть слайд , додайте висновок.
 9. Збережіть комп’ютерну презентацію у вашій папці у файлі з іменем мій проект.

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА

«Налаштування показу комп’ютерної презентації»

Тема : «МИКОЛА  ГОГОЛЬ.  ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ».

Увага!Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарних – гігієнічних  норм.

 1. 1.Відкрийте комп’ютерну презентацію з фалу «Микола Гоголь. Життя і творчість».
 2. Установіть на слайд 2 до написів: «Дитинство, Перші кроки у навчанні, Ніжин – Місто юності М.В.Гоголя, твори Гоголя М.В.» гіперпосилання  для переходу до слайдів 3,4,5,6,7 презентації.
 3. На слайди 3,4,5,6, становіть кнопки дій для повернення на слайд 2.
 4. На слайд 7 становіть кнопку дій для повернення на слайд 1.
 5. Установіть для всіх слайдів презентації ефект зміни слайдів  - Годинник. Параметри ефектів – Симетрична кругова.
 6.  Установіть тривалість ефекту 7 секунд.
 7. Перегляньте  комп’ютерну презентацію в режимі демонстрації.
 8. Створіть слайд , додайте висновок.
 9.  Збережіть комп’ютерну презентацію у вашій папці з   іменем  мій проект.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА

«Налаштування показу комп’ютерної презентації»

Тема : «НІЧ ПЕРЕД РІЗДВОМ».

Увага!Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарних – гігієнічних  норм.

 1. 1.Відкрийте комп’ютерну презентацію з фалу «Ніч перед Різдвом».
 2. Вставте на слайд 2 до напису «Тема твору» гіперпосилання для переходу до слайду 3.
 3. Вставте на слайд 4 до напису «Основна думка твору» гіперпосилання для переходу до слайду 5.
 4. Вставте на слайд 6 до напису «Головні герої» гіперпосилання для переходу до слайдів 7,8,9.
 5. Вставте на слайди 7,8,9кнопки дій для повернення на слайд 6.
 6. Додайте анімаційні ефекти до слайдів 7,8,9,10 ефект Вхід (Збільшення).
 7. Установіть для всіх слайдів ефект зміни слайдів – Двері.
 8. Установіть тривалість демонстрації кожного слайда 5 секунд.
 9. Перегляньте комп’ютерну презентацію в режимі демонстрації.

     10.Створіть слайд , додайте висновок.

     11.Збережіть комп’ютерну презентацію у вашій папці у файлі з іменем мій проект.

 

 

 

ДОДАТОК 7.

 

Похожее изображение

 

 

Похожее изображение

 

 

 

Картинки по запросу портрет чуб перед різдвом

 

Картинки по запросу портрет солоха ніч перед різдвом

 

 

 

Картинки по запросу портрет вакула ніч перед різдвом

 

Картинки по запросу портрет оксани ніч перед різдвом

 

 

 

 

ДОДАТОК 7.

 

«.. Вузенька мордочка, яка безнастанно вертілася на всі боки та нюхала все, що тільки траплялося, закінчувалась, як і в наших свиней, кругленьким п’ятачком; ніжки були такі тоненькі... А затее заду був він точнісінько губернський стряпчий в мундирі, бо в нього теліпався хвіст, такий гострий та довгий, як теперішні мундирні фалди...

 

".не минуло ще і сімнадцяти років. ...знала і чула все, що про неї говорили, і булла вередлива, як красуня"

 

 «…Місцевий знахар і чаклун. В минулому - козак. Дуже великий і тому практично не ходить. Досить цікаві його слова : « Тому не потрібно далеко ходити, у кого чорт за плечами»

 „...мала від народження не більше сорока років. Вона була ні гарна  ні погана собою …До неї залицяються всі заможні чоловіки Диканьки, але вона  хоче лише отримати  їхнє господарство.”

 

 „…Єдиний на селі коваль. Майстер на всі руки. Дуже

кохає Оксану і заради неї готовий на все”.

 

 

ДОДАТОК 8.

 

 

 

 

 

Гоголь – видатний  українець.

 

 

Гоголь – співець українських традицій.

 

Добро вічне, як і кохання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 9.

 

ПАМ`ЯТКА

-Шануй  свої  звичаї і традиції ;

-Знай і шануй  історичне минуле ;

-Шануй свою землю і материнську мову;

-Бережи  природу рідного  краю;

-Не забувай і гордись званням   українця;

-Твори добро, красу, живи на благо своєї землі.

 

docx
Додано
27 березня 2019
Переглядів
494
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку