26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Комплексний тест для підготовки до ЗНО по темах 1-16

Про матеріал
Тест для учнів 11 класу для перевірки знань. 28 завдань передбачають перевірку знань від найдавніших часів до кінця ХІХ століття.
Перегляд файлу

1/16         Комплексний тест Основа

1. У який період кам’яного віку люди винайшли лук зі стрілами?

1) палеоліт  2)  мезоліт

3)  неоліт  4)  енеоліт

 

2. Велика Скіфія включала в себе територію:

1) степової частини України

2)  степової та лісостепової частини України

3)  степової та лісостепової частини України, а також грецьких міст-держав Північного Причорномор’я та Криму

4)  лісостепової частини України

 

3. Як називали давніх слов’ян у писемних джерелах І-II ст.?

1) антами     2)  венедами

3)  склавинами 4)  полянами

 

4. Про якого київського князя йдеться в уривку джерела?

Коли ж почули деревляни, що він знову йде, порадилися з князем своїм Малом і сказали: «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб’ють його. Так і сей: якщо не вб’ємо його, він усіх нас погубить». І послали вони до нього, кажучи: «Чого ти йдеш знову? Ти забрав всю данину». І не послухав їх, і деревляни, вийшовши на супротив з города Іскоростеня, вбили його...

1) Кия  2)  Аскольда

3)  Олега  4)  Ігоря

 

5. Що передувало подіям, описаним в уривку джерела?

Вийшов Володимир із священиками цесарициними і корсунськими на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і стояли - ті до шиї, а другій - до грудей. Діти ж не відходили од берега, а інші немовлят держали. Дорослі ж бродили у воді, а священики стоячи молитви творили...

1) похід князя на Константинополь

2)  скинення у Дніпро ідола Перуна

3)  будівництво Десятинної церкви

4) розгром під стінами Києва печенігів

 

6. За правління якого князя до складу Великого князівства Литовського було включено більшість українських земель?

1) Гедиміна   2)  Ольгерда

3)  Любарта   4)  Вітовта

 

7. У якій угоді були зазначені умови, наведені в уривку джерела?

...Государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми, ...що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського.

1) у Кревській унії 1385 р.

2)  у Литовсько-московській угоді 1503 р.

3)  у Першому Литовському статуті 1529 р.

4)  в «Уставі на волоки» 1557 р.

8. Який навчальний заклад було засновано в Острозі в другій половині XVI ст.?

1) єзуїтський колегіум

2)  чотирикласне народне училище

3)  слов’яно-греко-латинську школу

4)  протестантську гімназію

 

9. Який стан українського суспільства сформувався в результаті колонізації Дикого Поля?

1) козацтво  2)  міщанство

3)  селянство 4)  шляхта

 

10. Яке воєводство на українських землях у складі Речі Посполитої було утворене останнім?

1) Київське  2)  Брацлавське

3)  Чернігівське 4)  Руське

 

11. У ХVІ-ХVІІІ ст. Північна Буковина входила до складу:

1) Речі Посполитої  2)  Османської імперії

3)  Молдавії   4)  Угорщини

 

12. Поширення діяльності ордену єзуїтів відбулося після укладення:

1) Кревської унії   2)  Віленської унії

3)  Люблінської унії  4)  Берестейської унії

 

13. Під стінами якої фортеці було зупинено турецьку агресію проти Речі Посполитої українськими козаками та польським військом у 1621 р.?

1) Кам’янець-Подільський  2) Хотин

3) Меджибіж    4) Судак

 

14. Який запорозький гетьман у червні 1638 р. разом із групою козаків, рятуючись від поляків, пробився у володіння Московської держави на територію Слобожанщини і заснував там козацькі поселення?

1) П. Бут (Павлюк)    2)  І. Сулима

3) Я. Острянин (Остряниця)  4)  Д. Гуня

 

15. Яка причина змушувала козаків вирушати в морські походи?

1) прагнення налагодити торговельні стосунки з Туреччиною

2)  захопити частину території Османської імперії

3)  здобути собі здобич, визволити із рабства своїх побратимів та інших невільників

4)  розгромити та підкорити Кримське ханство

 

16. Віленське перемир’я - це угода про припинення воєнних дій:

1) між Гетьманщиною та Річчю Посполитою за умови розриву гетьманом союзу з Московським царством

2)  між Московським царством і Річчю Посполитою за умови не розпочинати переговорів про мир зі Швецією

3)  між Річчю Посполитою та Кримським ханством за умови ведення спільних воєнних дій проти Гетьманщини

4)  між Гетьманщиною та Османською імперією за умови переходу гетьмана під протекторат турецького султана

 

17. Перша Малоросійська колегія була скасована царським урядом, тому що...

1) на Лівобережній Україні було відновлено інститут гетьманства

2)  до складу Російської імперії включено Правобережну Україну

3)  російські війська знищили Нову Січ

4)  завершилася ліквідація автономного устрою Лівобережної України

 

18. Про якого діяча йдеться в уривку джерела?

Протягом усього життя вивчав Біблію, вважаючи, що в книзі зашифрована мудрість багатьох поколінь. Тому свої твори писав на теми афоризмів з Біблії, намагаючись розкрити їхній символічний зміст. На цій основі розробив учення про дві природи - видиму й невидиму, що є в кожній речі чи явищі, та три світи - це Всесвіт, Біблія, Людина.

1) Г. Сковороду   2)  І. Вишенського

3)  М. Смотрицького  4)  Ф. Прокоповича

 

19. У якому місті відбувалися події, про які йдеться в уривку джерела?

Невдовзі козаки під командуванням Івана Гонти, які охороняли місто, перейшли на бік повсталих... Місто було взято... Гайдамаками вчинили страшний погром, перебивши майже дві тисячі шляхтичів, корчмарів, орендарів, уніатських ченців, учнів василіанської школи...

1) у Білій Церкві  2)  в Умані

3)  у Черкасах  4)  у Барі

 

20. Позначте ім’я найбільш відомого ватажка опришківського руху ХVІІІ ст.

1) У. Кармелюк  2)  О. Довбуш

3)  Л. Кобилиця  4)  М. Штолюк

 

21. Які губернії об’єднувалися в межах Малоросійського генерал-губернаторства?

1) Подільська, Київська, Волинська

2)  Херсонська, Катеринославська, Таврійська

3)  Чернігівська, Полтавська, Харківська

4)  Київська, Полтавська, Катеринославська

 

22. Чиї погляди відображено в уривку джерела?

У майбутньому Слов’янському Союзі, у який ми віримо і на який сподіваємося, наша південна Русь повинна становити окрему державну цілість на всьому просторі, де нарід говорить українською мовою зі збереженням єдності (із Росією), заснованої не на згубній, мертвій централізації, але на власній свідомості рівноправності й своєї власної користі... Нехай же ні росіяни, ні поляки не вважають своїми земель, заселених нашим народом.

1) народовців   2)  москвофілів

3)  громадівців   4)  народників

 

23. У якому році в Австрійській імперії розпочалися події, які були складовою європейської «весни народів»?

1) 1821 р.  2)  1835 р.

3)  1848 р.  4)  1859 р.

 

24. Хто є автором першої національної опери «Запорожець за Дунаєм»?

1) Г. Квітка-Основ’яненко   2)  М. Лисенко

3)  С. Гулак-Артемовський   4)  М. Вербицький

 

25. Установіть відповідність між назвами станів Лівобережної Гетьманщини 60-80-х рр. XVII ст. та їхніми характеристиками.

А Козацька старшина

1  Напівпривілейований стан, що мав права і привілеї на самоврядування, становий суд, заняття ремеслами, промислами і торгівлею, але був зобов’язаний сплачувати податки і виконувати повинності на користь держави

Б Українська шляхта

2  Привілейований стан; виокремився з козацтва й посідав панівне становище, мав політичну владу, землі та маєтності, що отримувалися за службу

В Міщанство

3  Непривілейований стан, який унаслідок Національно-визвольної війни здобув особисту свободу

Г Селянство

4  Привілейований стан, який був особисто вільним, звільнявся від усіх державних податків і повинностей, крім несення військової служби власним коштом

 

5 Привілейований стан, що посідав панівне становище в суспільстві. Швидко злився з козацькою старшиною внаслідок поширення на неї старшинських прав і привілеїв

 

26. Установіть відповідність між іменами історичних осіб та їхніми характеристиками.

А Й. Гладкий

1  Малоросійський генерал-губернатор

Б М. Шашкевич

2  Член «Руської трійці»

В М. Рєпнін

3  Керівник Південного товариства декабристів

Г В. Лукашевич

4  Наказний отаман Азовського козацького війська

 

5 Засновник «Малоросійського таємного товариства»

 

27. Установіть хронологічну послідовність подій.

А__ Потім же вложив бог князю в серце добрий намір: поставив він русина Іларіона митрополитом Русі у святій Софії, зібравши єпископів...

Б __ А назавтра, в сімнадцятий день, кияни вчинили раду і послали послів до Володимира Всеволодовича в Переяславль, говорячи: «Піди княже, на стіл батьківський і дідівський..»

В __  А було ж печенігів без числа. Виступив він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині Свята Софія стоїть. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір...

Г __ У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі..., і сповнена була земля Руська ворогами...

 

28. Установіть хронологічну послідовність подій.

А __ Білоцерківський договір

Б __ Зборівський договір

В__ Андрусівське перемир’я

Г __ Гадяцький договір

 

 

docx
Додав(-ла)
Рогатин Олег
Додано
28 квітня
Переглядів
358
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку