Концепція нової української школи. Освітні стратегії навчання компетентної особистості

Про матеріал
Презентація до педради " Концепція нової української школи. Освітні стратегії навчання компетентної особистості ".
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Концепція нової української школи. Освітні стратегії навчання компетентної особистості

Номер слайду 2

Стародавня мудрість говорить: «Якщо твої плани розраховані на рік – сій хліб, якщо твої плани розраховані на десятиріччя – посади дерево, якщо твої плани розраховані на віки – навчай дітей»

Номер слайду 3

Компетентність за визначенням вчителів школи: Обізнанність в питанні, яке необхідно вирішити; знання; досвід; цінності; результат; ефективність; вміння; навички; мислення;щоденна здатність навчатися;постійний творчий пошук;зв’язок з життям

Номер слайду 4

Компетенція — це сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що є заданими до відповідного кола предметів і процесів та необхідними для якісної продуктивної дії стосовно них.

Номер слайду 5

Компетентність — це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності.

Номер слайду 6

Переваги інновацій:​ підвищують інтерес та позитивну мотивацію учнів до навчання​ активізують пізнавальну діяльність розвивають мислення і творчі здібності дитини формують активну життєву позицію в сучасному інформаційному суспільстві оволодіння комунікативними навичками

Номер слайду 7

Переваги інновацій: залучення до роботи всіх та зацікавленість в ній розвиток уміння працювати разом​ формування вміння висловлювати свою думку і відстоювати її формування таких якостей, як самостійність, виваженість, розсудливість, прагнення до пізнання навколишнього світу й пошуку шляхів його зміни та вдосконалення створення атмосфери саморозвитку та самореалізації

Номер слайду 8

Переваги інновацій: провідним стає творче переосмислення дійсностірозкривається зміст індивідуального досвіду учнів та узгодження його з навчальним и завданнями у проектній діяльності змінюються відносини «Вчитель-учень» проектна діяльність вчить вихованців: виділяти проблеми, визначати цілі і планувати зміст діяльності, самоаналізу і рефлексії, презентації у різних формах, пошуку і відбору актуальної інформації, проводити дослідження, застосовувати набуті знання на практиці

Номер слайду 9

Недоліки та труднощі у використанні інновацій:​ великі затрати часу на підготовку уроку​ в Інтернеті дитина не захищена від негативної інформації, що шкодить психіці і вихованню​ шкідливий вплив комп’ютерної техніки на здоров’я дитини​ може виникати патологічна залежність дитини від комп’ютера​ діти стали менше читати художньої літератури​ не обладнанні комп’ютерною технікою навчальні кабінети

Номер слайду 10

1. Спілкування державною мовою2. Спілкування іноземними мовами3. Математична грамотність 4. Компетентності в природничих науках і технологіях 5. Інформаційно-цифрова компетентність 6. Уміння навчатися впродовж життя 7. Соціальні і громадянські компетентності 8. Підприємливість9. Загальнокультурна грамотність 10. Екологічна грамотність і здорове життя10 основних компетенцій випускника школи

Номер слайду 11

Компетентність формується, якщо: Навчання є діяльнісним. Навчальний процес орієнтований на розвиток самостійності й відповідальності учня за результати своєї діяльності (для цього необхідно збільшити частку самостійних робіт творчого, пошукового, дослідницького й експериментального характеру). Створюються умови для набуття досвіду і досягнення мети.

Номер слайду 12

Компетентність формується, якщо: Застосовуються технології викладання, в основі яких лежать самостійність і відповідальність учителя за результати своїх учнів (проектна методика, реферативний підхід, рефлексія, дослідження, проблемний метод, інтеграція).

Номер слайду 13

Компетентність формується, якщо: Посилюється практична орієнтованість шкільної освіти (через ділові, імітаційні ігри, творчі зустрічі, дискусії, круглі столи тощо). Якщо вчитель уміло управляє навчанням і діяльністю учнів.

Номер слайду 14

Дякую за увагу!

pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
23 липня 2019
Переглядів
500
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку