2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Конференція "Життєтворчі компетенції особистості"

Про матеріал

У сучасному світі закономірним є пошук відповідей на запитання: Як плекати образ людини - господаря власної долі? Якою має бути людина у житті і чим вона озброєна для життя?

Зміст слайдів
Номер слайду 1

“Життєтворчі компетенції особистості”Конференція на тему:

Номер слайду 2

Мета школи – привчити до життя,розуміти його, знайти в ньому своє місце. С. Русова

Номер слайду 3

Життєтворчість - особлива, вища форма виявлення творчої природи людини. Вона сприяє самостійному вибору особистістю стратегії життя, розробці життєвих планів і програм, вибору та використанню засобів, необхідних для реалізації індивідуального життєвого проекту. Педагогіка життєтворчості – це педагогіка спрямована на плекання дитини як суб’єкта життя, надання допомоги їй у визначенні життєвої стратегії та побудові життєвої траєкторії, пошуках сенсу життя, його повноти й культури, пізнанні життя як результату життєздійснення. Школа Життєтворчості – сучасна модель розвитку навчального закладу, яка ґрунтуються на основі принципів педагогіки життєтворчості, а саме: ставлення до дитини як до особистості, суб'єктності, духовності, діалогічності, рефлексії, пріоритетності творчої діяльності над репродуктивною, більшої цінності питань, ніж готових відповідей, розуміння школи як організації всього життя дітей.

Номер слайду 4

Завдання Школи ЖиттєтворчостіЗабезпечити здобуття школярами ключових компетентностей. Формувати в учнів гнучкість, мобільність, конкурентоздатність, уміння інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці. Виховувати у школярів уміння включатися в систему людських взаємостосунків. Вчити учнів використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем. Вчити учнів здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення. Формувати в учнів бережливе ставлення до свого здоров'я і здоров'я інших як найвищої цінності. Створювати умови для активної соціальної дії, проектної, дослідницької діяльності учнів школи. Формувати систему суб'єкт-суб'єктних взаємодій між учасниками навчально-виховного процесу. Вчити учнів орієнтуватись у системі найрізноманітніших суперечностей і неоднозначних цінностей. Розвивати вміння будувати відносити з іншими людьми, природою, суспільством і разом з тим творити себе самого. Формувати здатність до вибору численних альтернатив, що пропонує сучасне життя. Вчити визначати життєве кредо та життєвий стиль.

Номер слайду 5

Модель випускника Школи ЖиттєтворчостіЛюдина з достатньо широким спектром особистісно значущих позитивних цінностей; розвиненим почуттям власної гідності, віри у свої сили; спрямована на життєтворчість, самовиховання та самовдосконалення; готова до творчої діяльності і моральної поведінки; здатна довгостроково планувати власне життя. Вільна, успішна, життєлюбна особистість, яка веде здоровий спосіб життя, володіє високою культурою поведінки, розвиненими творчими здібностями та талантами; ставленням до професії як до засобу саморозвитку й самореалізації. Людина, яка володіє креативним, критичним, творчим мисленням, культурою спілкування, універсальними інтелектуальними вміннями, навчальними й пізнавальними, що сприяють успішній самоосвіті й реалізації в житті.

Номер слайду 6

Життєва компетентність — це системна властивість особистості: цілісна, ієрархічна, динамічна система здатностей (або окремих компетенцій), яка дає змогу людині свідомо і творчо визначати та здійснювати особисте життя, розвивати свою індивідуальність, розбудовувати життєвий ціннісно-нормативний простір, вирішувати складні життєві завдання, набувати і виконувати соціальні ролі. Життєва компетентність виконує три основні функції: забезпечує життєстійкість, життєздатність та життєтворчість особистості. Структурною одиницею життєвої компетентності є компетенція (або здатність). Ми вважаємо, що структура життєвої компетентності особистості складається з п’яти основних блоків компетенцій, а саме: компетенцій життєстійкості, життєздатності, життєтворчих компетенцій, функціональних компетенцій та професійної компетенції. Ядром розвиненої життєвої компетентності особистості є життєтворчі компетенції, які визначають проблемне поле життя, набувають роль системоутворювального чинника розвитку життєвої компетентності.

Номер слайду 7

життєпізнання; життєпередбачення; життєвого самовизначення; життєздійснення; життєорганізації; життєвдосконалення. До групи життєтворчих належать компетенції:

pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
11 червня 2018
Переглядів
856
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку