Конспект квест-уроку з алгебри "Корінь n-го степеня", 10 клас

Про матеріал

Конспект уроку алгебри в 10- му класі

Тема уроку: Корінь п-го степеня. Арифметичний корінь п-го сте­пеня і його властивості.

(Веб-квест з алгебри "Простота та багатогранність поняття кореня")

Мета уроку: Повторити відомості про квадратний корінь. Сфор­мувати поняття корінь п-го степеня і арифметичний корінь п-го степеня. Вивчити властивості коренів п-го степеня. Навчити самостійно знаходити потрібну інформацію, застосовувати її на практиці. Розвивати навички роботи з інформаційними ресурсами, навички роботи в групі, навички відповідних обчислень, логічне мислення , математичну мову. Розвивати життєві, предметні, інформаційні, комутативні, здоров'язбережувальні компетентності. Виховувати охайність на письмі, інтерес до предмету, самостійність, відповідальність, дисціплину.

Тип уроку. Комбінований. Урок веб-квест.

Перегляд файлу

 

Конспект уроку алгебри в 10- му класі

Тема уроку: Корінь п-го степеня.

Арифметичний корінь п-го сте­пеня і його властивості.

(Веб-квест з алгебри "Простота  та багатогранність поняття кореня")

Мета уроку: Повторити відомості про квадратний корінь. Сфор­мувати поняття корінь п-го степеня і арифметичний корінь п-го степеня. Вивчити властивості коренів п-го степеня. Навчити самостійно знаходити потрібну інформацію, застосовувати її на практиці. Розвивати навички роботи з інформаційними ресурсами,  навички роботи в групі, навички відповідних обчислень, логічне мислення , математичну мову. Розвивати життєві, предметні, інформаційні, комутативні, здоров’язбережувальні компетентності. Виховувати охайність на письмі, інтерес до предмету, самостійність, відповідальність, дисціплину.

Тип уроку. Комбінований. Урок веб-квест.

Обладнання.  Підручники, роздатковий матеріал, комп’ютери під’єднані до мережі  Інтернет, мультимедійний проектор, презентації.

ХІД УРОКУ.

І. Організаційний момент.

Привітання гра «Подаруй комплімент», оголошення теми, мети, очікуваних результатів.  Повторення правил техніки безпеки

   Учні об’єднуються в групи за своїм бажанням. Вчитель розповідає про тип проведення уроку.

- Вам необхідно виступити в одній із ролей:

 •                   консультанти
 •                   історики
 •                   практики
 •                   науковці
 •                   дослідники

 ІІ. Мотивація. Оголошення теми та мети. Постановка проблемної задачі.

           Оцінюєте ви периметр прямокутного трикутника, знаходите корені квадратного рівняння, або просто розважаєтесь, добуваючи квадратний корінь з великих чисел, в будь-якому випадку корисно вміти обчислити квадратний корінь без допомоги калькулятора.

         Тема, що буде вивчатися для вас не нова, тому ви самостійно можете справитися з поставленою задачею. Наш веб-квест допоможе вам розкрити деякі таємниці цього поняття, з’ясувати значимість і сфери застосування квадратного кореня, історію виникнення, розвитку кореня.Виконуючи різноманітні ролі, шукаючи відповіді на питання, займаючись пошуком інформації,  узагальнюючи матеріал ви навчитесь аналізувати, зіставляти факти, встановлювати зв’язки. Навчитесь поєднувати знання  з різних галузей наук. А ще будете  вчитися працювати в команді, навчитеся генерувати нові ідеї, грамотно працювати   з інформацією, а це сприятиме успішній соціалізації і само актуалізації вас, учнів.

ІІІ. Організація роботи.

         Розподіл ролей.  Кожна група повинна виконати своє завдання і відзвітувати про пророблену роботу у довільній формі, але з використанням комп’ютера. Щоб мати змогу виконати поставлені перед вами завдання, вам потрібно буде використовувати інтернет-ресурси, вказані вчителем, а також обрані самостійно. Основні критерії, за якими   будуть оцінені ваші ролі – це розуміння завдання, виконання завдання, результат роботи, творчий підхід, а конкретніше таким чином.

Критерії

Обґрунтування критеріїв

 

 

Зміст

Бали

 

 

 

 

 

 

Зміст матеріалу

 

Розуміння завдання

– робота демонструє точне розуміння завдання;

5

– мають місце матеріали, котрі частково не відносяться до теми;

3

  включені матеріали, що зовсім не відносяться до теми, відібрана інформація не аналізується.     

0

Повнота розкриття теми

– повно;

5

  частково;

3

– не розкрито.

0

Виклад аспектів теми

  викладено повно;

5

– частково;

3

– не викладено.

0

Виклад стратегії розв’язку проблеми

– викладена стратегія розв’язку проблеми;

5

– процес розв’язку неповний;

3

– процес розв’язку неправильний.

0

Логіка викладу інформації

– логічний виклад матеріалу;

5

– порушення логіки;

3

  відсутність логіки.   

0

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота групи

Узгоджена робота в групі

– чітко спланована робота групи;

5

– робота групи частково спланована;

3

– не спланована робота в групі.

0

Розподіл ролей в групі

– вся діяльність в групі рівномірно розподілена між її членами;

5

– робота розподілена між більшістю учасників групи;

3

  декілька членів групи відповідають за роботу всієї команди.

0

Авторська оригінальність

– містить значну кількість оригінальних винахідницьких прикладів;

5

– у роботі присутні авторські винаходи;

3

– стандартна робота.

0

Рівень самостійності роботи групи

– повна самостійність у виконанні роботи;

5

– часткова самостійність роботи групи;

3

– несамостійна робота групи.

0

 

Оформлення роботи

Граматичне та стилістичне оформлення роботи

  грамотно та стилістично правильно оформлена робота;

5

– негрубі помилки;

3

– грубі помилки.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист роботи

Якість доповіді

  аргументованість основних позицій, повнота  представлення результатів;

5

  порушення логіки, неповне представлення результатів;

3

  відсутні аргументи з основних позицій, відсутні результати дослідження.      

0

Об’єм і якість знань з теми

 доповідачі демонструють ерудованість, відображають міжпредметні зв’язки;

5

– доповідачі викладають матеріал, але не мають достатньо глибоких знань;

3

  доповідачі не володіють матеріалом.  

0

Культура мови, манера триматися перед аудиторією

– доповідачі впевнено тримаються перед аудиторією, володіють мовою, дотримуються регламенту;

5

– доповідачі допускають не грубі мовленнєві помилки у виступах, незначно порушують регламент, частково утримують увагу аудиторії;

3

– доповідачі не володіють аудиторією, порушують регламент, не володіють мовою, не можуть утримати увагу аудиторії.  

0

Відповіді на запитання

– доповідачі впевнено і повно відповідають на запитання, розкривають зміст теми;

5

– доповідачі можуть відповідати на всі види запитань;

3

– доповідачі не можуть відповісти на жодне запитання.

0

Ділові та вольові якості доповідача

– доповідач бажає досягти високих результатів, готовий до дискусії;

5

– доповідач готовий до дискусії, але не завжди доброзичливий;

3

– доповідач не готовий до дискусії, агресивний, не контактний.        

0

Максимальна кількість балів – 120. Для визначення оцінки набрану кількість балів буде поділено на 10.

Твої дії:

 1. Зайди на сайт за посиланням.

http://ntv-tamara.ucoz.net/blog/veb_kvesti/1-0-2

https://sites.google.com/site/vebkvestzalgebri/home

 1.               Уважно прочитай мету веб-квесту.
 2.               Ознайомся з ролями, що пропонуються .
 3.               Обери на  сторінці "Ролі" ту діяльність, яка тебе зацікавила.
 4.               Ознайомся з інструкцією щодо проходження веб-квесту.
 5.               На наступних сторінках сайту ознайомся із завданнями та починай їх виконувати. 
 6.               Пройди випробування, які перевірять твоє вміння досягати мети.
 7.               Поділися набутим досвідом з іншими учасниками гри. 
 8.                Створи у співпраці з іншими учнями  спільний  проект (Web-сайт, блог, презентацію, газету тощо) і розмісти свої матеріали для   вивчення й обговорення.
 9.          Ознайомся з результатами роботи твоїх однокласників.   
 10.          Підготуй звіт про виконану роботу (публікацію, вікі-газету, презентацію  тощо).
 11.          Пам'ятайте - у вас колективна робота

                                                   Бажаю успіхів!

І. Завдання для групи «Консультанти»

1. Опрацювати відомості, що вивчались раніше про квадратні корені.

2. Оформити звіт.

  Адреса сайтів:

http://te.zavantag.com/docs/5108/index-4091-1.html

https://uk.wikipedia.org/wiki/Корінь_(математика)

ІІ. Завдання для групи «Дослідники»

 1. Дослідити як  обчислити квадратний корінь.

 2. Дослідити функцію кореня

 3. Дослідити поняття кореня в інших галузях

  Адреса сайтів:

http://probapera.org/publication/13/25978/kvadratnyj-korin.html

http://yak-prosto.com/yak-obchisliti-kvadratniy-korin/

https://uk.wikipedia.org/wiki/Корінь_(математика)

http://te.zavantag.com/docs/5108/index-4091-1.html

http://vseslova.com.ua/word/Корінь_(вегетат._орган)-50932u

https://uk.wikipedia.org/wiki/Цифровий_корінь

ІІ. Завдання для групи «Науковці»

 1. Дати означення кореня n-го степеня.
 2. З'ясувати властивості кореня  n-го степеня

Адреси сайтів:

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Корінь_(математика)

http://te.zavantag.com/docs/5108/index-4091-1.html

http://math.ed-era.com/4/korn_n-go_stepenya_ta_iogo_osnovn_vlastivost.html

ІІІ. Завдання для групи «Практики»

Навести приклади практичного застосування 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Корінь_(математика)

http://te.zavantag.com/docs/5108/index-4091-1.html

http://math.ed-era.com/4/korn_n-go_stepenya_ta_iogo_osnovn_vlastivost.html

ІV. Завдання для групи «Історики»

Ваше завдання дослідити історію розвитку поняття кореня

https://uk.wikipedia.org/wiki/Корінь_(математика)

ІV. Робота  над обраними завданнями з використанням ресурсів мережі Інтернет (15 хв.)

V. Представлення результатів роботи (10 хв.)

Виступ представників з кожної групи. Представлення звіту.

VІ. Підведення підсумків.

Питання до класу «мозкова атака»

 1.               Що називається квадратним коренем п-го степеня із дійсного числа а?

(Коренем n-го степеня з числа а називають таке число, n-й степінь якого дорівнює а.)

 1.               Що називається  арифметичним коренем n-го степеня із невід'ємного числа а? (Арифметичним коренем n-го степеня з невід’ємного числа а називають невід’ємне число, n-й степінь якого дорівнює а (позначають ).

3. Обчислити.

а) ;   б) ;   в) ;   г) ;  д) ;   е) ;     ж)  

  з) ; і);   к) ; л) ; м) ; н) ·;    о) ;   п)

Відповіді: а)2; б)3; в)1; г)0; д)-2; е)-2; ж)не існує; з)-3; і)1,5; к)1,2; л)0,5; м)1,5; н)6; о)3; п)125

4.Чому квадратний корінь з від'ємного числа не існує?

(Корінь парного степеня із від'ємного числа не існує у області дійсних чисел, оскільки при піднесенні будь-якого дійсного числа до степеня з парним показником результатом буде невід'ємне число)

VІІ. Домашнє завдання.

Розділ I § 5.  № 65, 67,68

Доповнити теоретичні знання, доповіді - презентації

VІІІ. Оцінювання учнів.

Обговорення кожного виступу. Самооцінка та взаємооцінка результатів роботи.

ІX. Рефлексія

Вправа «Мікрофон»

 1. Що?
 2. Хто?
 3. Коли?
 4. Чому?
 5. Як?
 6. Де?

 

 

 

1

 

doc
Додано
30 вересня 2018
Переглядів
3039
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку