5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Конспект : " Системна архітектура. Апаратні та програмні рішення "

Про матеріал
Конспект : " Системна архітектура. Апаратні та програмні рішення " Конспект уроку до підручника Інформатика (профільний рівень) для 11 класу закладів загальної середньої освіти В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко Харків Видавництво «Ранок» 2018 р.
Перегляд файлу

 

 

 

Урок  " Системна архітектура.  Апаратні та програмні рішення "

Формування компетентностей:

предметна компетентність:

 • навчальна: ознайомити учнів з системн архітектурою, апаратними та програмними рішеннями;
 • розвивальна: розвивати інформаційну культуру учнів;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, виховання уміння працювати в групі; формування позитивного ставлення до навчання.

ключові компетентності:

 • екологічна грамотність і здорове життя:  формувати вміння дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час роботи із ІТ-пристроями;
 • уміння вчитися впродовж життя: формувати вміння організовувати свою діяльність із використанням засобів для планування та структурування роботи, а також співпраці з членами соціуму;

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники, навчальна презентація.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Тестування.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Що таке архітектура ПЗ?

V. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

VІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)

 • Системна архітектура.  Апаратні та програмні рішення

 Замовити програмне забезпечення (ПЗ) можуть організації, що мають свою структуру, обчислювальні пристрої, мережу, програмні засоби. Сучасні організації застосовують інформа- ційні технології для вдосконалення методів роботи.

 Ознайомимося з ПЗ, у якому враховано бізнес-діяльність організації, її зв’язки із зовнішніми структурами, а також яке задовольняє інформаційні потреби всіх співробітників, служб і підрозділів. Таке ПЗ називають інформаційною сис- темою (ІС).

 • Системна архітектура

 Системною називають архітектуру, яка визначає сукуп- ність методологічних, технологічних і  технічних рішень для забезпечення інформаційної підтримки діяльності організації.

 

 Системна архітектура визначає загальний склад ІС орга- нізації й зазвичай має такі складові: архітектуру додатків, архітектуру даних і архітектуру обладнання.

 • Системна архітектура

 Архітектуру додатків становлять функціональний і компо- нентний склад ІС. До її складу належать додатки, які під- тримують виконання бізнеспроцесів, інтерфейси взаємодії підсистем та ІС із зовнішніми системами, засоби і методи розробки та супроводу додатків.

  Архітектурою даних є методи взаємодії складових системи і зберігання даних, безпосередньо сховища даних і правила доступу до них.

 Архітектуру обладнання складають мережна архітектура, програмні та апаратні засоби обчислювальної техніки. Як ви знаєте, для опису різних моделей архітектури ви- користовують графічні схеми, мови графічного моделювання, правила яких розроблені на основі стандартів

 •               IDEF є сукупністю стандартів моделювання та проектування ІС. Кожна складова цієї сукупності описує окрему модель архітектури. Спершу був розроблений стандарт IDEF0, далі додавалися моделі, і на місці 0 з’явились цифри 1, 2, … .

 IDEF1 моделює інформаційні потоки, а IDEF3 призначений для стандартизації документування процесів у системі та для моделювання процесів, у яких важливими є послідовність виконання дій і взаємозалежність між ними

 Стандарт ARIS (Architecture of Integrated Information System, ARIS) є сукупністю різних методів моделювання, які відображають різні аспекти ІС. ARIS призначено для розробки ІС — від визначення вимог до опису реалізації. У цій архітек- турі враховано опис організаційної структури, моделювання бізнес-процесів, документування архітектури додатків, даних тощо.

  ARIS пропонує діаграму eEPC (extended Event Driven Process Chain — розширений ланцюжок процесів керування подія- ми). Вона розширює можливості сукупності стандарта IDEF та призначена для детального опису бізнес-процесу, модель якого являє собою послідовність подій і бізнес-функцій, спря- мованих на досягнення заданого результату.

 • Серверне ПЗ функціонує в корпоративній обчислювальній мережі організації.
 • • Клієнтське ПЗ розподілено по світу та функціонує в будь-якому мережному середовищі.
 • • Використовує власні інструментальні засоби розробки ІС.
 •  • Модель ІС має модульну структуру, що забезпечує поетапну розробку й упровадження.
 • • Має єдиний підхід до розробки та стандартизації ПЗ.
 •  • Має єдиний стандартний користувальницький інтерфейс.

 Можна також назвати міжнародний стандарт ISO — стандарт ISO серії 9000, розроблений на основі стандарту BS 7750 «Специфікації систем экологічного менеджменту» (Specifi cation for Environmental Management Systems) Британською органі- зацією стандартизації.

  Розуміння важливості проектування архітектури організації сприяло появі стандарту ISO 15704. Системна архітектура сучасних організацій моделюється на основі дотримання низки принципів.

Робота з підручником: §12.9ст. 249

V. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Робота за комп’ютером

 1. Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
 2. Інструктаж учителя.
 3. Практична робота за комп’ютерами.
 4. Вправи для очей.

VI. Узагальнення та систематизація знань

 • Запитання для перевірки знань
 1. Що називають системною архитектурою?
 2.  Назвіть основні складові системної архітектури.
 3.  Навіщо створювати моделі системної архітектури?
 4.  Поясніть призначення складових системної архітектури.  Як ви розумієте поняття ІС організації? 
 5. Для чого розробляють стандарти архітектури ІС?

 

VIІI. Домашнє завдання

Підручник § 12.9ст. 249

ІX. Підсумки уроку

Учні дають відповіді на запитання вчителя. Учитель узагальнює ці відповіді.

1. Що сьогодні дізналися нового?

2. Чого навчилися?

3. Що сподобалось на уроці, а що ні?

4. Чи виникали труднощі?

X. Оцінювання роботи учнів

docx
Додано
5 лютого 2020
Переглядів
410
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку