Презентація : " Тестування та оцінювання програмного забеспечення "

Про матеріал
Презентація : " Тестування та оцінювання програмного забеспечення " Презентація до підручника Інформатика (профільний рівень) для 11 класу закладів загальної середньої освіти В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко Харків Видавництво «Ранок» 2018 р.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

12.8. Тестування та оцінювання програмного забеспечення Пригадайте етапи розробки інтерфейсу ПЗ. Яке призначення прототипів на етапі проектування структури?

Номер слайду 2

Тестування та оцінювання програмного забеспечення Для створення інтерфейсу ПЗ розробники використовують прототипи інтерфейсу. Реалізація кожного етапу розробки ПЗ теж базується на створенні прототипів, тому прототипи діляться на типи. Ви вже дізналися про інтерфейсні прототипи (їх ще називають горизонтальними прототипами). Тестування ПЗ — це процес перевірки, наскільки ПЗ відповідає вимогам і очікуванням. Розроблені для цього тести мають основою задокументовані вимоги замовника.

Номер слайду 3

Тестування та оцінювання програмного забеспечення Горизонтальним прототип називають тому, що в ньому не передбачено реалізацію видів архітектури, функції системи, натомість у ньому втілюються особливості інтерфейсу корис- тувача. У такому прототипі під час виконання переміщення між об’ктами зазначатиметься, що саме має знаходитися в місці переміщення, оскільки здійснення функціональних операцій є особливостями іншого типу прототипів.

Номер слайду 4

Тестування та оцінювання програмного забеспечення Вертикальний (або структурний) прототип не обмежуєть- ся інтерфейсом користувача. У ньому враховано всі етапи розроб лення ПЗ. Вертикальний прототип дозволяє перевіряти правильність архітектурних рішень. Прототипи створюють для перевірки працездатності ПЗ: на початку розроблення вимог до ПЗ не завжди є можливість встановити однозначність цих вимог. Крім того, вже в проце- сі розроблення можуть виникнути доповнення до вимог. Для з’ясування відповідності вимогам розрізняють одноразові (або дослідницькі) та еволюційні прототипи.

Номер слайду 5

Тестування та оцінювання програмного забеспечення Одноразові прототипи створюють для отримання відповіді на певне питання щодо ПЗ, для покращення певних вимог до програмного засобу. Еволюційні прототипи вважають архі- тектурним «фундаментом» для поступового створення кінце-вого результату з урахуванням появи нових вимог і з’ясування нюансів існуючих. Створення еволюційного прототипу є одним з компонентів моделі спірального циклу розробки ПЗ: розроблюється прототип початкової версії ПЗ, який надалі модифікується до остаточного результату, який відповідає меті і вимогам проекту

Номер слайду 6

Тестування та оцінювання програмного забеспечення Створення прототипу — це процес, який включає створення чернеток, їхню демонстрацію та критичне обгово- рення. Прототипом певних етапів може бути і код, і написи на папері (дошці). Доопрацювання прототипу відбувається на основі тестування системи або її частини на відповідність вимогам. На кожному етапі розроблення ПЗ створюють прототипи. Прототип вимог до ПЗ — це часткова реалізація програм- ного забезпечення, створена з метою допомогти розробникам, користувачам і клієнтам краще зрозуміти вимоги до системи та з’ясувати питання, наскільки можливо здійснити задоволення вимог та розробити ПЗ взагалі. Програмні прототипи є частковими реалізаціями ПЗ, для демонстрації та перевірки певних його функціональних мож- ливостей: модульне, інтеграційне і системне тестування.

Номер слайду 7

Тестування та оцінювання програмного забеспечення Модульним тестуванням називають перевірку працездатності окремих модулів системи. Якщо модулі об’єднують в окремі компоненти ПЗ, здійснюється інтегроване (або об’єднане) тестування. На цьому етапі також тестують користувацький інтерфейс. Наприкінці, коли вже всі модулі об’єднані та взаємодіють як єдина система, здійснюється системне тестування. Уведене в експлуатацію ПЗ також підлягає тестуванню, оскільки воно використовується користувачами в абсолютно різних середовищах. Можуть виникнути помилки, пов’язані саме із взаємодією ПЗ із системним і апаратним середовищем

Номер слайду 8

V-моделі Розробка ПЗ також може здійснюватися на основі спіральної моделі з використанням прототипів є циклічним процесом. У ньому відбувається багаторазове повторення процесів створення прототипів, тестування та коректування проекту- вання до досягнення мети розробки.

Номер слайду 9

методи тестування

Номер слайду 10

Запитання для перевірки знань З якою метою розробляють прототипи? Для чого розробляють прототип вимог до ПЗ? Які завдання розв’язують вертикальні та горизонтальні прототипи? Яка різниця в розробці ПЗ на основі V-моделі та спіральної моделі? Як здійснюється тестування ПЗ? З чого складається оцінювання ПЗ?

pptx
Додано
5 лютого 2020
Переглядів
1122
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку