Конспект Уроку. Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначність окремих іменників. Вживання іменників у прямому і переносному значеннях

Про матеріал
Навчальний предмет. Українська мова. 4 клас Розділ. Іменник Тема. Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначність окремих іменників. Вживання іменників у прямому і переносному значеннях Тип уроку: комбінований
Перегляд файлу

1

 

Навчальний предмет. Українська мова. 4 клас

Розділ. Іменник

Тема. Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначність окремих іменників. Вживання іменників у прямому і переносному значеннях

Тип уроку: комбінований

Демешкевич Марина Андріївна, вчитель початкових класів, ЗОШ IIII ступенів № 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Навчальні програми. 4 клас: методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2017 ⁄ 2018 навчальному році ⁄ укладач А. В. Лотоцька.  – Х. : Видавництво «Ранок», 2017.  240 с. [Укладено відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 05. 08. 2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»]

Мета:

формування предметних компетентностей: актуалізувати знання учнів про іменники-синоніми, іменники-антоніми; удосконалювати вміння добирати до поданого іменника 2-3 синоніми, антонім, вибирати із синонімічного ряду іменники, що найточніше відповідають змісту висловлювання; сприяти розвиткові аналітико-синтетичних умінь у процесі роботи над текстовим матеріалом;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: формувати вміння учнів виконувати самостійну роботу після її обмірковування, зіставляти написане зі зразком, здатність до самооцінювання власної навчальної діяльності;

комунікативної: формувати здатність учнів спілкуватися належним чином під час виконання групових завдань, виконувати творчі завдання; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати почуття гордості за приналежність до українського народу;

соціальної: формувати вміння учнів продуктивно працювати в колективі.

Обладнання: зразки написання літер, тематичні ілюстрації, опорні схеми; презентація;

Конобевська О. О. Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми: словник ⁄ О. О. Конобевська. – Х. : ПП Українське літературне агентство «УЛА», 2016. – 96 с. Словник + довідник. Початкова школа. Українська мова ⁄ Уклад. Співак Т. К., Якименко О. О. – Харків: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2016. – 464 с.

Список використаної літератури

 1.               Агаркова І. П. Правопис для початкової школи / І. П. Агаркова. – Х. : Видавництво «Ранок», 2012.– 128 с.
 2.               Божик Л. В. Українська мова. 4-й клас. І семестр (за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун) ⁄ Л. В. Божик. – Х. : Видавнича група «Основа», 2017. – 206 с.
 3.               Зміст, дидактичні структури та методичне забезпечення уроків у початкових класах (психологічні та педагогічні аспекти) / За ред. проф. Г. П. Коваль. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 192 с.
 4.                                                                                                      Кондратенко Л. О. Весела орфографія : методичний посібник для вчителя початкових класів / За ред. Гончаренко С. А. – Тернопіль : Мальва-ОСО, 2007. – 124 с.
 5.               Курганова Н. В. Українська мова в таблицях і схемах для учнів початкових класів / Н. В.Курганова. – Х. : Торсінг Плюс, 2011. – 64 с.
 6.               Методика навчання української мови в початковій школі: навчально – методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів  / За наук. ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с.
 7.               Одинцова Г. Цікаве мовознавство в початковій школі: посібник для вчителя початкових класів / Г. Одинцова, Я. Кодлюк. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. – 208 с.
 8.                                                                                                      Сидоренко К. Л. Цікаві ігри та вправи на уроках української мови в початкових класах : методичний посібник / К. Л. Сидоренко. – Тернопіль : Мальва – ОСО, 2010. – 80с.

Хід уроку

 1.                Організація учнів до роботи
 1.        Привітання
 2.        Перевірка готовності учнів до уроку

– Зараз у вас урок української мови. На партах повинні бути: щоденник, підручник, зошит, ручка, простий олівець, лінійка.

II. Актуалізація опорних знань учнів

1. Графіко-орфографічна п’ятихвилинка

– Пропустіть два рядка від попередньої роботи. Посередині рядка запишіть:

                                            Шосте листопада

                                      Класна робота

– З нового рядка запишіть по одному рядку великої та малої літер:

Р р

С с

– Складіть і запишіть поширене речення, у якому були б слова із буквами р, с.

Наприклад: Тарас Григорович Шевченко народився в селі Моринці.

 1.               Мовний розбір (звуко-буквенний аналіз)

– Виконаємо звуко-буквений аналіз слова «мовчання».

Мовчання – [–•–⁄–•⁄=:•]

             [мовчан: а]

      гол. [о,а,е]

      пр.  [м,в,ч,н:]

      дз.  [м,в,н:]

      гл. [ч]

– Складіть речення із даним словом. Запишіть. Наприклад: Мовчання – золото. Поясніть, як ви розумієте це прислів’я. У якому значенні у цьому реченні вжито слово «золото»? (у переносному).

3. Граматичний діалог (методика розвитку критичного мислення)

Знання

– Яку частину мови називають іменником? (іменник – це частина мови, що називає предмети та відповідає на питання хто? що?).

– За значенням іменники поділяються на… (назви істот та назви неістот: загальні та власні назви, абстрактні та конкретні іменники).

– Іменники змінюються за… (питаннями (відмінками), числами: однина та множина; в однині – за родами).

– Що таке синонім? (слово, різне за написанням, але близькі за значенням).

– Що таке антонім? (протилежне за значенням слово).

– Які слова називають багатозначними? (слова, які мають декілька значень).

Уміння

– Доберіть антоніми до слів: верх (низ), правда (брехня), ворог (друг), щастя (горе), перемога (поразка).

– Доберіть синоніми до слів: дім (будинок, хата, будівля, приміщення), ліс (бір, діброва, пуща, гай), горизонт (обрій, виднокруг, краєвид).

Навички

– Поясніть, які значення можуть мати ці іменники: ніс (частина обличчя, човна), коса (заплетене волосся, інструмент для косіння трави, морська чи річкова мілина), груша (дерево, плід, боксерське приладдя), байка (художній твір, тканина із бавовни). Як називаються ці слова? (багатозначні).

III. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

– Ми вже вміємо вирізняти іменники з-поміж інших частин мови, визначати їхній рід, число, відмінок.

– А сьогодні на уроці наше завдання – потренуватися у доборі іменників-синонімів, іменників-антонімів та багатозначних слів.

IV. Сприймання й усвідомлення нового навчального матеріалу

1. Спостереження й аналіз мовних явищ під керівництвом учителя

Розгорніть підручник на сторінці 50. Виконаємо завдання вправи 101.

– Прочитайте іменники. Які із них із конкретним значенням, а які – із абстрактним?

– Доберіть із запропонованих слів антоніми до виділених іменників. Запишіть парами.

Війна – мир, герой – боягуз, тиша – шум, потворність – краса, мовчання – крик, чистота – бруд, купівля – продаж, зло – добро, сум – радість.

– Виконаємо завдання вправи 102.

– Прочитайте іменники. Доберіть до них синоніми із довідки.

Бажання – хотіння, забаганка; базіка – пустомеля, пустодзвін; квартира – помешкання, оселя; колір – барва, фарба; маля – немовля, малюк; мир – спокій, злагода.

 1.               Висновки, формулювання правила

– Як ви вважаєте, для чого потрібно добирати синоніми? (щоб уникати повтору одних тих самих слів у текстах, збагачувати власне мовлення).

– Прочитайте правило на сторінці 50.

– Що таке синонімічні ряди? (декілька синонімів, що мають спільне значення).

Проведення фізкультпаузи

V. Осмислення нових знань у процесі практичної діяльності

1. Формування вмінь користуватися знаннями у процесі виконання різноманітних вправ під керівництвом учителя

– Виконаємо завдання вправи 103.

– Прочитайте текст цієї вправи. Подумайте, про значення яких слів ви хотіли б запитати?

– Які слова виділено в останньому абзаці? (лайка, котик, рись, піщаник).

– Прочитайте, яке значення мають кожне із цих слів. Однак ці слова є багатозначними. Підберіть із довідки до цих слів слова із іншим значенням. Запишемо за зразком.

1) лайка – порода собак;

2) лайка – сварка.

1) котик – морська тварина;

2) котик – маленький кіт;

1) рись – хижий звір;

2) рись – біг коня;

1) піщаник – маленький ховрашок;

2) піщаник – гірська порода.

 1.               Перегляд презентації

– Переглянемо зображення тварин, про яких розповідається у тексті.

3. Творча робота

– Прослухайте загадку. Поміркуйте, чи є у тексті слова, близькі за значенням?

У нас однакове ім’я.

А скажіть, хто брат, хто я?

Я скажу: «З дерев лечу».

Каже брат: «по пошті мчу».

 

VI. Домашнє завдання

– Вдома виконаєте завдання вправи 104 на сторінці 51. Прочитайте завдання. Спишете прислів’я у зошит. Підкреслите олівцем іменники-антоніми. (шана-зневага, правда-кривду, згода-кривду). Користуючись словником синонімів, до підкреслених іменників доберете і запишете синоніми (шана – пошана, повага, шаноба; кривда – неправда, обман; згода – злагода, мир, спокій).

VII. Підведення підсумків уроку

 1.               Узагальнююча бесіда

– Що таке синоніми, антоніми, багатозначні слова?

– Для чого потрібно вміти добирати синоніми?

– Чому важливо вміти визначати значення омонімів?

– Що нового ви дізналися?

– Який висновок ви зробили із уроку?

– Що сподобалося найбільше?

 1.               Оцінювання та самооцінювання роботи учнів на уроці

– Чия робота на уроці вам сподобалася найбільше? Чому?

– Як оціните власну роботу на уроці? Чому?

Яку пораду дали б собі?

doc
Додано
12 квітня 2019
Переглядів
394
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку