Конспект уроку "Корисні копалини"

Про матеріал
Конспект уроку з інтегрованого курсу Пізнаємо природу "Корисні копалини їх різноманітність, поширення та використання"
Перегляд файлу

Тема уроку. Корисні копалини, їх різноманітність, поширення, використання. Охорона природних ресурсів.

Мета уроку. Навчальна: ознайомити з поняттями «гірські породи», «корисні копалини», «родовища»; формувати уявлення учнів про корисні копалини та способи їхнього видобутку; ознайомити з колекцією корисних копалин, з їх використанням людиною.

Розвивальна: розвивати пізнавальну активність та дослідницькі навички учнів; уміння аналізувати та узагальнювати інформацію; працювати з картами, медіа-засобами; розвивати  логічне та критичне мислення, уяву та творчі здібності учнів, розвивати спостережливість, уміння порівнювати.

 Виховна: виховувати любов до природи, дбайливе ставлення до об'єктів природи, почуття гордості за багатство рідного краю, бажання економно використовувати корисні копалини.

Формувати ключові компетентності.

 Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій:

допитливість, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї;

самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати;

формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів;

  пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження.

 Інноваційність:

  відкритість до нових ідей;

  відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади.

 Екологічна компетентність:

усвідомлення основи екологічного природокористування;

дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства.

 Навчання впродовж життя:

опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання;

отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб;

  визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення;

  навчання працювати самостійно і в групі.

 Громадянські та соціальні компетентності:

співпраця з іншими особами для досягнення спільної мети.

 Підприємливість та фінансова грамотність:

готовність до втілення в життя ініційованих ідей.

 Математична компетентність:

моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань.

 Очікувані результати для учнів:

називати види корисних копалин, продукти переробки яких найчастіше використовує у побуті людина;

наводити приклади використання мінеральних ресурсів;

пояснювати причини їх унікальних властивостей;

характеризувати корисні копалини за зовнішніми ознаками;

  розуміти із якої сировини виготовляють різноманітні продукти, що оточують людину;

презентувати результати досліджень.

 Форма уроку: урок-дослідження.

 Тип уроку: комбінований.

 Методи та прийоми критичного мислення: «Дешифрувальник», «Асоціативний кущ»,  «Кластер», «Географічний крос», гра «Блискавка», «Звіт груп», розгадування загадок, практичне дослідження, кубик Блума (кубування), робота з картою.

 Форми роботи: робота в групах, колективна, індивідуальна.

 Обладнання: колекція корисних копалин, карта корисних копалин України, презентація до уроку, «кубик Блума,  позначки зі стрілочками на «Кластер», Чарівна скринька, фільм «У шахті».

Структура уроку

І. Організація класу

ІІ. Актуалізація опорних знань

ІІІ. Оголошення теми уроку

ІV. Вивчення нового матеріалу

V. Підсумок уроку

І. Організація класу.

Ідеї на тему «Сонечко і хмарки» (43) | сонечко, малюнки, веселка1. Прогноз настрою. Намалюйте на листочку свій настрій у вигляді погоди, та прикріпіть на дошці до прогнозу настрою класу.

 Малюнок хмарки з дощем (якщо у вас на душі похмуро, згадайте, що після дощу часто буває веселка), малюнок хмарки і сніжинок (не забувайте, що сніжинки та краплинки все одно розтануть), малюнок хмарки і блискавки (ви роздратовані, але заспокойтесь, адже від ваших блискавок можуть постраждати інші. Все буде добре.), малюнок сонечка (сьогодні у вас на душі сонячно. Отже, зумієте своїм теплом зігріти своїх друзів).

2. Хвилинка фенологічних спостережень

 Сьогодні …( дата ),  день сонячний, погожий. Стан неба … , вітер …, температура …. За минулий тиждень температура знизилась на … це ознаки пізньої осені. ( черговий записує дані на дошці )

3. Зворотний зв’язок із минулим уроком.

         Що ми вивчали на попередньому уроці? (Ми вивчали природні ресурси Землі, їх класифікацію та використання людиною).

4. Перевірка домашнього завдання (фронтальне опитування, відповіді учнів з доповідями про види природних ресурсів та їх використання людиною).

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Гра «Дешифрувальник»

 Розв’яжіть приклади і за допомогою ключа дізнайтесь про що буде йти мова на сьогоднішньому уроці. (Корисні копалини)

90

400

200

360

1500

1400

0

90

400

100

30

56

360

1400

360

к

о

р

и

с

н

і

к

о

п

а

л

и

н

и

 


1)    450:5=К

 

 

2)    230+170=О

3)    100+100=Р

4)    90*4=И

5)    700+800=С

6)    2*700=Н

7)    0*560=І

8)    90+10=П

9)    210:7=А

     10)  47+9=Л

 

 

 

 


ІІІ. Оголошення теми уроку

Сьогодні ми будемо говорити про корисні копалини їх різноманітність, поширення, використання та охорону. Дізнаємося способи їх добування.

1. Прийом «Асоціативний кущ». Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слова корисні копалини?

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прийом «Географічний крос». Пригадайте вивчене про гірські породи. Доповніть речення.

 • Гірськими породами називають природні тіла, які (знаходяться в глибинах Землі та на її поверхні).
 • У природі гірські породи бувають в різних станах: (твердому, рідкому, газоподібному).
 • Граніт, залізна руда, кухонна сіль, базальт, мармур, кам’яне вугілля, глина, пісок перебувають в (твердому) стані.
 • Нафта перебуває в (рідкому) стані.
 • Газоподібною  гірською породою є (газ).  

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь вчителя.

      -  Як ви розумієте вислів «корисні копалини»? 

 Корисні тому, що приносять користь людям. А копалинами їх називають тому, що добувають з надр землі. Корисні копалини – це природні тіла, які людина добуває з надр Землі, використовує їх для своїх потреб.)

-         Які вам відомі корисні копалини?

 Корисних копалин дуже багато: кам’яне вугілля, нафта, природний газ, залізна руда, пісок, глина, крейда. Вони бувають: тверді (кам’яне вугілля), рідкі (нафта), газоподібні (природний газ). Корисні копалини добувають там, де їх багато. Ці місця називають родовищем. Родовища корисних копалин залягають на різній глибині. Якщо вони неглибоко, то риють спеціальні ями (кар’єри) там працюють потужні машини. Якщо корисні копалини глибоко під землею, то будують шахти або риють свердловини.

Пошуком корисних копалин займаються геологи. («Гео» – грецькою мовою означає «земля». А «логос» – наука. Геологія – наука про землю). Їх ще називають розвідниками земних глибин. Це ті люди, які вивчають з чого складається наша планета.

2. Практична робота «Ознайомлення з колекцією корисних копалин».

Робота в групах. (Вчитель демонструє зразки корисних копалин, дає учням ознайомитись з ними).

Перед вами зразки корисних копалин.

— До якої природи віднесемо корисні копалини? (неживої)

— Вони однакові чи різні? (різні)

Об’ єднаємося в групи. Пригадаємо правила роботи в групах. Кожна група буде досліджувати властивості своєї корисної копалини. Ви повинні визначити колір, запах, твердість,  блиск та розчинність у воді. Один представник з групи повідомить класу властивості корисної копалини, котра вам дісталась. Час на виконання завдання 2 хвилини.

Корисна копалина

Колір

Запах

Твердість

Горючість

Блиск

Розчинність у воді

Вугілля

+

+

+

+

+

-

Пісок

+

-

-

-

+

-

Крейда

+

-

+

-

-

+

 

 

 

3. Робота з фізичною картою України.

(Вчитель називає найбільш поширені корисні копалини України, Волинської області та показує на карті їх умовні позначення та розміщення). 

C:\Users\Admin\Downloads\65654-pp.jpg

4. Прийом  «Кластер». Робота в парах біля дошки «Знайдіть своїх три слова».

http://medialiteracy.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/2019.09.11-12-14-30.jpg

 

 

 

 

 

 

5. Перегляд фільму «Як добувають українське вугілля?»

https://youtu.be/s1pCM7iZ_Qs

6. Робота з підручником

 Прочитайте послідовність дослідження на сторінці 100 та користуючись заднім форзацом підручника виконайте його. Робота в групах.

 1 група. Запишіть назви п’яти різних корисних копалин, зообразіть їх умовні позначення, назви їх родовищ та областей України, де вони залягають.

 2 група. З’ясуйте на які корисні копалини багато ваша та сусідні з нею області.

 3 група. Користуючись QR-кодами дізнатись де використовують корисні копалини і що з них виробляють.

7. Руханка.

8. Робота в групах. Використовуючи знання про властивості корисних копалин, з’єднайте лініями об’єкти й корисні копалини, які використовують для їх виготовлення.

7. Гра «Блискавка»

 Я називаю корисну копалину, а ви підіймаєте лише літеру, яка означає, до якої групи ця корисна копалина належить: (Р) – рудна корисна копалина, (Н) – нерудна корисна копалина, (Г) – горюча корисна копалина. Готові? Тоді почнемо!

 • Кам’яне вугілля  (Г)
 • Торф (Г)
 • Нафта (Г)
 • Природний газ (Г)
 • Залізна руда (Р)
 • Граніт (Н)
 • Вапняки (Н)
 • Глина (Н)
 • Пісок (Н)

А зараз перевіримо, як добре ви знаєте корисні копалини України. (Резерв)

 • Сипка речовина, розчинна у воді, має біле забарвлення, не горить, без неї не можна приготувати страви. (Сіль)
 • Глибоко в землі ховається, «чорним золотом» називається.(Нафта)
 • Не горить, а гасити доводиться. (Вапно)
 • Чорне, блискуче, всіх людей гріє. (Вугілля)
 • З неї виготовляють посуд. (Глина)
 • Крихкий, легкий, бурого кольору. Використовується як паливо або добриво. (Торф)

V. Підсумок уроку

 Корисні копалини — це багатство Землі. У нашій країні добувають понад 80 різних видів корисних копалин. Але запаси їх у надрах землі не є безмежними. З часом вони можуть вичерпатися, а тому витрачати їх необхідно економно. Бережливе ставлення до корисних копалин — це бережливе ставлення до речей, які з них виготовлені. Отже, як правильно використовувати корисні копалини, як берегти їх - залежить від нас.

1. Вправа «Кубик Блума». Поясни  назву «корисні копалини».

          Назви  корисні копалини.                                                                                 

 Чому корисні  копалини видобувають  різними способами.

 Поділися інформацією  про використання  корисних копалин.

 Запропонуй ідеї щодо використання крейди.

 Придумай  запитання для однокласника з теми «корисні копалини».

2. Рефлексія. Чарівна скринька. Самооцінювання.

На паперовому зразкові корисної копалини продовжити рефлексивне речення та зробити самооцінювання роботи на уроці…

 • Було цікаво…
 • Було складно…
 • Мене здивувало…                                                                     https://svitppt.com.ua/images/45/44173/960/img3.jpg
 • Найбільше сподобався вид роботи…
 • Під час уроку у мене були емоції…

3. Повідомлення домашнього завдання.

  Прочитати параграф 14. Відвідати віртуальну екскурсію до мінералогічного музею з метою детальнішого ознайомлення гірських порід за посиланням або QR-кодом у підручнику на ст.101

5.Оцінювання.

docx
Додав(-ла)
Ляцевич Інна
Додано
11 грудня 2023
Переглядів
520
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку