Конспект уроку " М.Грушевський – белетрист."

Про матеріал
Сучасний учитель повинен бути у постійному творчому пошуку, готовим до застосування нових освітянських ідей, здатним постійно навчатися, поєднувати традиції та новаторство. У своїй роботі я використовую інноваційні методики, новітні технічні засоби.
Перегляд файлу

Конспект уроку

 

М.Грушевський – белетрист. Тема боротьби українського народу в оповіданні М.Грушевського «Ясновельможний сват»

 

 

Картинки по запросу веб-квест

 

 

 

 

 

Конспект підготувала

Пелешок Галина Миколаївна, учитель української мови та літератури

 НВК «Школа-ліцей «Оріяна» м.Львова

 

 

 

 

Анотація

Сучасний учитель повинен бути у постійному творчому пошуку, готовим до застосування нових освітянських ідей, здатним постійно навчатися, поєднувати традиції та новаторство. У своїй роботі я використовую інноваційні методики, новітні технічні засоби. Широке й ефективне впровадження інноваційних методик в навчально-виховний процес сприяє підвищенню його якості, зацікавленості учнів і викладачів, є важливою стадією процесу реформування традиційної системи освіти. Однією з таких методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати і виконувати завдання, є методика веб-квестів як найбільш вдалий спосіб використання Інтернету на уроках.

 Веб-квест дає можливість учням ефективно використовувати інформацію, яку вони знаходять у мережі, розвиває їх критичне мислення, уміння самостійно працювати, робити висновки. Це технологія, яка дозволяє працювати в групах, розвиває конкурентність і лідерські якості.

Початок уроку має основні елементи: організаційна частина, мотивація навчальної діяльності, актуалізація опорних знань.

Викладення нового матеріалу відбувається за схемою: завдання - питання - робота з Інтернет-ресурсами - повернення до питання, аналіз отриманої інформації - перехід до наступного питання. Давши відповіді на кожне з питань, отримуємо результат, тобто вирішене завдання, яке ставилось на початку.

Оцінювання відбувається за критеріями оцінювання веб-квесту.

Учень повинен:

 • сформулювати відомі умови завдання;
 • визначити необхідну, але невідому інформацію; знайти її;
 • проаналізувати, обробити, узагальнити й обговорити виявлену інформацію; вирішити, наскільки, з урахуванням знайдених відомостей, поле завдання втратило (чи придбало) проблемний характер;
 • узагальнити відшукану інформацію;
 • оформити результати роботи.

Викладач:

 • надає декілька посилань на бажані Інтернет-ресурси, які зададуть інтонацію, акценти пошуку;
 • наводить декілька культурних зразків, які служать орієнтиром для порівняння та можуть показувати спектр думок з проблеми;
 • розробляє бланки з чітким формулюванням критеріїв оцінювання;
 • контролює процес пошуку;
 • аналізує результат роботи.

Така діяльність перетворює учнів на активних суб'єктів навчальної діяльності, підвищуючи не лише мотивацію до процесу здобуття знань, але і відповідальність за результати цієї діяльності і їх презентацію. Ця методика є сучасною та перспективною, має ряд переваг, заслуговує на широке впровадження в навчально-виховний процес.

 

 

 

 

 

 

 

 М.Грушевський – белетрист. Тема боротьби українського народу в оповіданні М.Грушевського «Ясновельможний сват»

 

Мета веб-квесту:

 • поглибити знання про життєвий і творчий шлях М.Грушевського;
 • удосконалювати навички аналізу художнього тексту на прикладі оповідання «Ясновельможний сват»;
 • вчитися використовувати інформаційний простір мережі Інтернет для пошуку потрібної інформації, виконання завдань; спонукати до самоосвіти; створювати презентації;
 • виховувати любов до України; сприяти формуванню активної життєвої позиції.

Форма проведення: урок літератури рідного краю у формі веб-квесту.

Тип уроку: засвоєння нових знань  із використанням інноваційних  мультимедійних     технологій.

Адресність: учні 10-го класу.

Методи і форми роботи: бесіда, «мозковий штурм», робота в групах, створення презентацій, інсценізація уривків із оповідання; складання сенкана, рефлексія, «мікрофон».

Міжпредметні зв’язки: історія.

Обладнання та матеріали: роздавальні картки із джерелами інформації, мультимедійні прилади, портрет М.Грушевського, тести, кросворд.

 

 

 

 

Хід уроку

 Епіграф:

 Завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю, народ — нацією, країна — державою.   

Михайло Грушевський

 

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань. (Метод «мозковий штурм»)

 1. Пригадайте, за яких умов розвивалася українська культура другої половини ХІХст.?
 2. Які чинники впливали позитивно, а які негативно?
 3. Назвіть прізвища відомих українських письменників цього періоду.
 4. Що вам відомо про життя і творчість М.Грушевського?
 5. Що вам відомо про діяльність М.Грушевського як історика, державного та політичного діяча?
 6. Що таке белетристика?

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

Слово вчителя.

29 вересня 2016р. відзначатиметься 150-річчя з дня народження М.Грушевського (1866-1934рр.), видатного українського вченого, державного та політичного діяча.

Величезна працездатність, енциклопедична ерудиція, універсалізм дозволили йому однаково плідно працювати в літературознавстві, фольклористиці, археології, соціології. Не меншими є заслуги М.Грушвського як політичного діяча, історика.

Сьогодні ми розгорнемо ще одну непересічну сторінку його могутнього обдарування — талант белетриста.

Книгу «Предок» складають найяскравіші твори М.Грушевського, що після довгих десятиліть замовчування прийдуть до нашого сучасника.

Провідна тематика — історичні сюжети, роздуми, соціально-побутові картини з життя українського народу.

IV. Засвоєння нових знань.

 • Слово вчителя.

Шановні десятикласники, на попередньому уроці ви отримали карточки з інтернет-адресою:

http://galychanca.blogspot.com/search/label/Веб-квест

За цим посиланням ви змогли ознайомитися з інструкцією веб-квесту.

(Метод «робота в групах»).

Ви утворили три групи: 1 «Біографи», 2 «Літературознавці». 3. «Історики». Кожна група отримала свої завдання (Додаток 1). Зараз кожна група продемонструє свої презентації.

 • Мультимедійні презентації.

«Біографи». Презентація «Життєвий шлях М.Грушевського».

«Історики». Презентація «Україна за часів правління Богдана Хмельницького».

«Літературознавці». Презентація за оповіданням М.Грушевського «Ясновельможний сват» ( тема, ідея твору, характеристика головних та другорядних героїв, система художніх засобів, словникова робота тощо).

V. Тренувальні вправи.

Робота над оповіданням М.Грушевського «Ясновельможний сват».

 • Тести за змістом оповідання.

http://galychanca.blogspot.com/search/label/Веб-квест

 1. Гриць Пісченко – це

А студент;                        В хлібороб;

Б польський шляхтич;     Г священик.

 1. Коли відбуваються події, описані в оповіданні «Ясновельможний сват»?

А 1646-1648рр.          В 1647-1648.

Б 1648- 1649рр.          Г 1649-1650рр.

 1. Кохану Грицька звали:

А Маруся ;      В Настя;

Б Наталка;       Г Мелашка.

 1. Батько Настусі був:

А хліборобом;     В ректором;

Б купцем;            Г священиком.

 1. «Він був сирота по священику, тітчиному брату одного з братських ієромонахів, й, можна сказати, виріс у Братськім монастирі, а, ви-даючися між товаришів своїми здібностями, вважався кандидатом на професора в своїй Академії. Але в нім занадто багато було ще молодечої сили і життя, щоб укластися повністю в академічні ідеали.» Це портрет:

А Богдана Хмельницького;     В Грицька Пісченка;

Б Івана Виговського;                Г  Мачошенка.

 1. Про кого сказано: «…завівшися з чигиринським старостою, викрався на Низ і почав громадити коло себе всіх покривджених лядським пануванням»?

А Богдана Хмельницького;      В Грицька Пісченка;

Б Станіслава Потоцького;         Г Івана Виговського.

 1. Що подарувала Настя Грицькові?

А Перстень;                    В кисет;

Б вишиту сорочку;         Г вишиту хустину.

 1. Улюблене заняття отця Кирила:

А рибальство;                                  В читання;

Б робота по господарству ;             Г полювання.

 1. Чому отець Кирило не хотів видати дочку заміж  за Грицька?

А Бо Грицько був бідний;  

Б бо отець Кирило хотів видати Настю за гетьмана;

В бо Грицько став козаком;

Г бо отець Кирило не любив Грицька.

 1. Хто був сватом у Грицька?

А Іван Виговський;            В  Богдан Хмельницький;

Б Станіслав Потоцький;    Г Мачошенко.

Ключове слово «Незалежність»

 • Характеристика головного героя.

Не бувши природженим козаком, здобувши вищу, як на той час, освіту, Пісченко підносився над рівнем спеціально-козацьких інтересів, що панували над провідниками руху і над самим Хмельницьким, "добрим молодцем, давнім запорожцем". Така вузькоглядність проводирів трохи завдавала йому жалю. Перед очима Пісченка носилася перспектива увільнення цілого народу "росского", по шкільній термінології, "аж до Вісли, Люблина й Кракова". Грицько Пісченко: «Що то за життя, як чоловік свій народ зрадить? А хто не обізветься в таку тяжку годину, то той вже обов'язково зрадив...»

— То справедливий козак, — казав про нього не раз Богдан, — чи ворожу ватагу знести, чи лист написати — то все утне, як на те здався.

Коли Грицько повернувся з походу:

«Справді Грицька досить трудно було пізнати. Він обсмалився й наче виріс, мав страшні вуса, поважну поставу і був багато по-козацькому вбраний». 

 • Визначення теми, ідеї, проблематики твору.

Тема :  вияв громадянської мужності студента-богослова в період Хмельниччини.

Ідея: уславлення боротьби за волю і щастя українського народу, оспівування справжнього кохання.

Проблеми, порушені в оповіданні:

-         проблема боротьби за незалежність України;

-         проблема вибору між спокійним розміреним життям з коханою дружиною та участю у воєнних діях;

-         проблема батьків і дітей;

-         проблема історичної пам’яті.

 • Бесіда.

-         Як ви думаєте, чи актуальні проблеми, порушені в оповіданні М.Грушевського «Ясновельможний сват» у наш час?

-         Хлопці, як би ви вчинили, якщо б постала проблема вибору: продовжити навчання чи піти захищати рідний край?

-         Дівчата, як би ви вчинили, якби ваш обранець відклав весілля на невизначений час і пішов до війська?

-         Чи погоджуєтесь ви із словами Грицька Пісченка: «А хто не обізветься в таку тяжку годину, то той вже обов'язково зрадив...»?

VI. Демонстрація творчих здібностей учнів.

Інсценізація уривків із оповідання.

VІІ. Закріплення нових знань.

Розгадування кросворда. (Додаток 2).

http://puzzlecup.com/?guess=324F19C34E8B48AU

Складіть букви, позначені різними кольорами, у порядку розташування кольорів у веселці -  і отримайте ключове слово. Підказка:

 https://ukr-mova.in.ua/library/dlya-ditej/kolori-veselki

Ключове слово «Україна».

VІІІ. Підсумки.

 • Скласти сенкан «М.Грушевський». (Додаток 3).

Підказка:

http://irynadenysjuk.blogspot.com/2014/02/blog-post_1.html

 • Рефлексія.

-         Що нового ви сьогодні дізналися про життя і діяльність М.Грушевського? Що вас зацікавило? (Метод «Мікрофон»)

 • Оцінювання. (Додаток 4)
 • Заключне слово вчителя.

Сьогодні на уроці ми звернулися до постаті Михайла Сергійовича Грушевського — видатного вченого, державного і громадського діяча, письменника, який започаткував у шаленій революційній бурі українську державність, зробив багато для того, щоб Україна стала незалежною, вільною, єдиною.

Ці та інші здобутки ставлять його в ряд найвизначніших постатей української історії.

 

 

Додаток 1

Інструкція до роботи у веб-квесті

Шановні учасники квесту!

1. Уважно прочитайте мету веб-квесту  «М.Грушевський – белетрист. Тема боротьби українського народу в оповіданні М.Грушевського «Ясновельможний сват»

Мета веб-квесту

 • поглибити знання про життєвий і творчий шлях М.Грушевського;
 • удосконалювати навички аналізу художнього тексту на прикладі оповідання «Ясновельможний сват»;
 • вчитися використовувати інформаційний простір мережі Інтернет для пошуку потрібної інформації, виконання завдань; спонукати до самоосвіти; створювати презентації;
 • виховувати любов до України; сприяти формуванню активної життєвої позиції.

2. Прочитайте оповідання М.Грушевського «Ясновельможний сват».

http://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=556

3. Пройдіть тест за змістом оповідання М.Грушевського «Ясновельможний сват» та запишіть ключове слово.

http://galychanca.blogspot.com/search/label/Веб-квест

Додаткове завдання: спробуйте скласти аналогічні тести. http://learningapps.org

4. Утворіть три групи: 1 «Біографи», 2 «Літературознавці». 3. «Історики».

5. Уважно прочитайте завдання для кожної  групи.

Завдання

«Біографи». Створити презентацію «Життєвий шлях М.Грушевського».

«Історики». Створити презентацію «Україна за часів правління Богдана Хмельницького».

«Літературознавці». Створити презентацію за оповіданням М.Грушевського «Ясновельможний сват» ( тема, ідея твору, характеристика головних та другорядних героїв, система художніх засобів, словникова робота тощо).

6. Висновки.

 Після ознайомлення із презентаціями однокласників, розгадайте кросворд «Життя і творчість М.Грушевського. http://puzzlecup.com/?guess=324F19C34E8B48AU

Додаткове завдання: спробуйте скласти кросворд «Життя і творчість М.Грушевського».

http://puzzlecup.com

Усі завдання виконуються за допомогою мережі Інтернет.

Результати роботи надаються викладачеві в електронному вигляді.

Якщо виникають питання, звертайтеся за адресою lv100@ukr.net

Веб-квест містить такі основні елементи:

 • вступ, у якому обов’язково вказуються терміни проведення роботи і надається вихідна ситуація або завдання;
 • посилання на ресурси мережі, у яких міститься необхідний для веб-квесту матеріал: електронні адреси, тематичні форуми, книги або методичні посібники з бібліотечних фондів;
 • поетапний опис процесу виконання завдання з поясненням принципів обробки інформації, додатковими супровідними питаннями, причинно-наслідковими схемами, таблицями, діаграмами, графіками та ін.;
 • висновки, які мають містити приклад оформлення результатів виконання завдання або їх презентації, шляхи подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і галузі практичного застосування отриманих результатів і навичок.

Додаток 2

По горизонталі:

 1.               Ім’я  дочки М.Грушевського. 4. Головний герой оповідання М.Грушевського "Ясновельможний сват". 6. Ім'я коханої Грицька Пісченка (за оповіданням М.Грушевського "Ясновельможний сват").                             8. М.Грушевський - перший ... України. 10. Національність М.Грушевського. 11. Книга прозових творів М.Грушевського. 14. Гетьман, про якого йдеться в оповіданні М.Грушевського "Ясновельможний сват". 15. Невеликий за розміром прозовий художній твір, у якому описується одна чи кілька подій із життя героя.

    По вертикалі:

 1.               Образ М.Грушевського можна бачити у фільмі О.Довженка... 3. Місто, у якому народився М.Грушевський. 5. За фахом М.Грушевський - ... 7. У широкому значенні — твори художньої літератури взагалі, у вужчому — художня проза. 9. Український письменник, сусід М.Грушевського. 12. Ім'я батька М.Грушевського. 13. Місто, у якому з 1894р. жив і працював  М.Грушевський.

Завдання.

Запишіть ключове слово. Для цього складіть букви, позначені різними кольорами, у порядку розташування кольорів у веселці.

http://puzzlecup.com/?edit=A2CD68EC1BB6BE15&pin=57BFB87A редагувати

Додаток 3

Сенкан — це вірш, що складається з п’яти рядків.

Слово ”сенкан” походить від французького слова ”п’ять” і позначає вірш у п’ять рядків.

Як складати сенкан.

1. Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник).

2. Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметники).

3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно це дієслова).

4. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.

5. Останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова, в ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Таблиця оцінювання  веб-квесту.

№ завдання

Зміст завдання

К-сть балів

«Біографи»

«Історики»

«Літературознавці»

1.

Мультимедійні презентації (3б.)

 

 

 

2.

Тести. Ключове слово. (2 б.) Додаткове завд. (1 б.)

 

 

 

3.

Кросворд (2б.)

Додаткове завд. (1 б.)

 

 

 

 

4.

Інсценізація (2б.)

 

 

 

5.

Сенкан (1б.)

 

 

 

 

Критерії оцінювання веб-квесту

Вид завдання

1б.

2б.

3б.

Мультимедійні презентації

Матеріал логічно не побудований і поданий зовні непривабливо; не дається чіткої відповіді на поставлені завдання.

Точність і структурованість інформації; привабливе оформлення роботи. Частина інформації не має прямого відношення до теми.

Чітке і логічне представлення інформації; уся інформація має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована і відредагована. Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу, визначеність позиції.

Тести

Трапляються помилки при виконанні завдань, ключове слово розгадане, не виконане додаткове завдання.

Завдання виконане правильно, ключове слово розгадане, не виконане додаткове завдання.

Завдання виконане правильно, ключове слово розгадане,  виконане додаткове завдання.

Кросворд

Трапляються помилки при виконанні завдань, ключове слово розгадане, не виконане додаткове завдання.

Завдання виконане правильно, ключове слово розгадане, не виконане додаткове завдання.

Завдання виконане правильно, ключове слово розгадане,  виконане додаткове завдання.

Інсценізація

Не дуже вдало підібраний уривок, гарна акторська гра.

Вдало підібраний уривок, майстерна акторська гра, уміння зацікавити глядача.

_

Сенкан

Дотримання правил складання сенкана, влучність, лаконічність, відповідність темі.

_

_

 

 

 

docx
До підручника
Українська література 10 клас (Міщенко О.І.)
Додано
4 квітня
Переглядів
39
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку